ads


10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Ünitesi Konu Testi,
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Gezi Yazısı Konu Testi, TESTLER, 10.SINIF EDEBİYAT GEZİ YAZISI TESTİ ÇÖZ, 10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Konu Testi İndir

onedebiyat.net 'in değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda sizler için…10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Gezi Yazısı Ünitesi test soruları üzerine bir yazı yazacağız.Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınızonedebiyet = on numara edebiyat

DİĞER TESTLER İÇİN TIKLAAA
….
TEST -3

1. Gezi yazılarında yazar o yerle ilgili bilgileri verirken ---- anlatım,
yapıp ettiklerini anlatırken ---- anlatım, mekanları okuyucunun
gözünde canlandırmaya çalıştığı bölümde ise ----
anlatım tekniğini kullanır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) betimleyici – öyküleyici – açıklayıcı
B) kanıtlayıcı – açıklayıcı – öyküleyici
C) öyküleyici – açıklayıcı – betimleyici
D) öyküleyici – betimleyici – açıklayıcı
E) açıklayıcı – öyküleyici – betimleyici


2. Gezi yazısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gezip görülen yerlerin ilgi çekici özelliklerinin anlatıldığı
yazı türüdür.
B) Örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi
geliştirme yolları kullanılır.
C) Çoğu kez kronolojik zamanlı bir plan uygulanır.
D) Coğrafya, toplum bilim, folklor, tarih gibi alanlar için kaynak
niteliği taşır.
E) Okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmak için psikolojik
tahlillere geniş yer verilir.


3. Gezi yazısının Türk edebiyatındaki ilk örneği Seydi Ali
Reis’in yazdığı ---- adlı eser, bu türün en çok bilinen örneği
ise 17. yy.da Evliya Çelebi’nin yazdığı ---- adlı eserdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Afak-ı Irak – Denizaşırı
B) Anadolu Notları – Avrupa’da Bir Cevelan
C) Taymis Kıyları – Hac Yolunda
D) Miratü’l-Memelik - Seyahatname
E) Düşsem Yollara Yollara – Babürname


4. Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türünde değildir?
A Mavi Yolculuk
B) Frankfurt Seyahatnamesi
C) Boğaziçi Yalıları
D) Romanya Mektupları
E) Avrupa’da Bir Cevelan


5. Aşağıdaki gezi yazıları ve sanatçılarından hangisi yanlış
eşleştirilmiştir?
A) Ahmet İhsan – Avrupa’da Neler Gördüm
B) Buket Uzuner – Mavi Yolculuk
C) Cenap Şahabettin – Hac Yolunda
D) Attila İlhan – Abbas Yolcu
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu – Canım Anadolu


6. Bu beldede bir cami ve medrese ile birçok hamam, gayet
tertipli ve geniş çarşılar vardır. Şehrin etrafı, yukarıda zikrettiğimiz
mahalleleri de ihtiva eden büyük bir surla kuşatılmıştır.
Buranın bağ ve bahçeleri çoktur. Meyveleri ise pek
nefistir. Özellikle ‘’kamereddin’’ denilen bir kayısısı vardır ki
pek lezzetli olduğu gibi çekirdeği de tatlıdır. Bu meyve kurutulduktan
sonra çok makbul sayıldığı için Şam ve Mısır gibi
memleketlere gönderilir. Şehrin, yazın en sıcak günlerinde
bile buz gibi soğuk, lezzetli su kaynakları vardır.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Anı
B) Gezi yazısı
C) Günlük
D) Fıkra
E) Mektup


7. I. Yazıların fotoğraflarla desteklenmesi
II. Gözlem gücünün ürünü olması
III. Güncel olayları konu edinmesi
IV. Kişi veya kurumlara haber ulaştırma niteliği taşıması
V. Okuyucuda gezip görme isteği uyandırması
Numaralanmış cümlelerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden
değildir?
A) I. ve II.
B) I. ve. IV.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
 E) IV. ve V.8. Türk edebiyatının ve kültürünün en önemli ürünlerinden
olan ve gezi yazısı türü ile yazılmış 10 ciltlik eser
olan “Seyahatname” aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından
yazılmıştır?
A) Katip Çelebi
B) 28 Mehmet Çelebi
C) Seydi Ali Reis
D) Babürşah
E) Evliya Çelebi


9. Gezi yazıları edebiyatımızın önemli yazı türlerindendir. Hac
yolculuklarını da konu edinen bu türün kültürümüz içinde
ayrı bir önemi olduğunu belirtmek gerekir. Çoğunlukla Surre
Alayları (Hicaz bölgesinin emniyetini sağlayanlara değerli
eşya ve para götüren topluluk) ile hac yolculuklarını ayrıntılı
anlatan bu eserler edebiyatımız açısından da oldukça
önemlidir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi hac yolculuğunu konu
edinen bir eserdir?
A) Tuna'dan Batı'ya
B) Bendeki Kahire
C) Tuhfetü’l-Harameyn
D) Siham-ı Kaza
E) Asya Yolları


10. Fas’ta Cebelitarık Boğazı yakınlarındaki Tanca kentinde
doğmuş. Hukuk ve din eğitimi aldıktan sonra hac görevini
yerine getirmek ve Mısır, Suriye, Hicaz gibi merkezlerdeki
ünlü bilginlerden dersler almıştır. En ünlü Arap gezgin olarak
tanınır. Mısır, Suriye, Arap Yarımadası, Irak, İran, Doğu
Afrika, Anadolu, Kuzey Türk illeri; Doğu Asya, Hindistan,
Çin, Endülüs ve Sudan gibi pek çok yeri gezip görmüş ve
buralarla ilgili izlenimlerini 1355’te tamamladığı seyahatnamesinde
anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marko Polo
B) Seydi Ali Reis
C) İbn-i Batuta
D) Herodotos
E) Evliya Çelebi11. Aşağıdaki gezi yazısı türü ile yazılmış eserlerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi öncesinde yazılmıştır?
A) Avrupa’da Bir Cevelan
B) Mavi Yolculuk
C) Düşsem Yollara Yollara
D) Abbas Yolcu
E) Yurttan Yazılar


12. Osmanlı Devleti’nde yurt dışına gönderilen devlet adamlarının,
gittikleri yerlere ait gözlem ve izlenimlerini anlattıkları
eserlere sefaretname denir. Sefaretnameler bir çeşit gezi
yazısı özelliği de taşır. 18. yy.da yazılan Yirmisekiz Mehmet
Çelebi’ye ait ---- adlı eser buna örnektir. Yine aynı yüzyılda
Keçecizade İzzet Molla’nın Edirne’ye sürgün edilişini divan
edebiyatı geleneğiyle, mesnevi tarzında yazdığı ---- adlı
eser de gezi yazısı niteliğindedir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Mihnet-Keşan – Rusya Sefaretnamesi
B) Fransa Sefaretnamesi – Mihnet-Keşan
C) Paris Sefaretnamesi – Tuhfetü’l-Harameyn
D) Fransa Sefaretnamesi – Babürname
E) Viyana Sefaretnamesi – Miratü’l-Memalik

…..

DİĞER TESTLER İÇİN TIKLAAA


BU ÜNİTENİN KONU ANLATIM PDF si İÇİN TIKLA

10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Ünitesi Konu Testi, TESTLER, 10.SINIF EDEBİYAT GEZİ YAZISI TESTİ ÇÖZ, 10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Konu Testi İndir1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS