ads

10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Ünitesi Konu Testi,
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Gezi Yazısı Konu Testi, TESTLER, 10.SINIF EDEBİYAT GEZİ YAZISI TESTİ ÇÖZ, 10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Konu Testi İndir

onedebiyat.net 'in değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda sizler için…10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Gezi Yazısı Ünitesi test soruları üzerine bir yazı yazacağız.
Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınızonedebiyet = on numara edebiyat

BU ÜNİTENİN KONU ANLATIM PDF si İÇİN TIKLA…..

 test-1
1. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının yararlarından
biri değildir?
A) Okuyucunun başka ülke insanlarının yaşam
biçimi ile kendi hayat tarzını karşılaştırmasını
sağlar.
B) Yazarın tatlı dili ve ilgi çekici anlatımı sayesinde
okuyucunun gezme görme özlemini karşılar.
C) Bir ülkeyi gezmeyi düşünenlere o ülkeye gitmeden
ne gibi önlemler alacakları ve hazırlıklar
yapacakları hakkında bilgi verir.
D) Yerel ve evrensel sorunların çözülmesini sağlar.
E) Yurt içinde ya da yurt dışında gezilip görülen
yerlere ilişkin bilgi verir.


2. İnsana kuzey yokuş, güney iniş gibi gelir. Antep’ten
kalkan otomobilimiz güneye doğru eskinin bir günlük
yolunu bir saatte alırken meğer pek farkında
olmadan üç dört yüz metre inmişiz. Son tepeyi dönünce
bağlarla zeytinliklerin nefti yeşilliğine daldık.
Solumuzda engin bir ova, sağımızda büyükçe bir
tepe... Tepenin göğsünde uzaktan deniz rengini
andıran koyu bir gölgenin lacivertliği... Orası baştan
başa zeytinliktir. Tepenin sırtı dama çizgileri
gibi geometrik bir ahenkle işlenmiş, orası da hep
bağlıktır. Üzüm kütükleriyle zeytin ağaçlarını yüklenen
tepe iki yanından hafif meyilli ve daha basık
sırtlı iki tepeyi uzatıp kıvırarak at nalı biçiminde
önü güneye açık bir kavis yapmış. Kilis, bu kavisin
içindedir.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine
ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Biyografi
B) Günlük
 C) Anı
D) Otobiyografi
 E) Gezi yazısı


3. Gezi yazıları hangi bilim dalına kaynaklık etmez?
A) Psikoloji
B) Sosyoloji
C) Folklor
D) Coğrafya
E) Tarih

4. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden
biri değildir?
A) Gezilen yerdeki insanların gelenek, görenek
ve zevklerinin tanıtılması
B) Kişilerin ruh çözümlemelerine ağırlık verilmesi
C) Anlatılanların dikkatli bir gözleme dayanması
D) Görülen yer ve insanlarla ilgili izlenimlerin
açık, akıcı ve duru bir anlatımla yazılması
E) Yazıların fotoğraflarla desteklenebilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarına
bir örnek olabilir?
A) Avrupa’da Ne Gördüm
B) Başka Gökler Altında
C) Mavi Yolculuk
D) Frankfurt Seyahatnamesi
E) Denizaşırı

6. Gezi türünün başarılı örnekleri arasında sayılan
“Taymis Kıyıları” ve “Gezerek Gördüklerim”
adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyuboğlu
B) Refik Halit Karay
C) Falih Rıfkı Atay
D) Ahmet Rasim
E) Reşat Nuri Güntekin


7. Gezi yazıları, gezilen yerlerin doğal durumunu,
fiziki koşullarını, oralarda yaşayan insanların toplumsal
ve kültürel özelliklerini de kapsadığı için
okurların genel kültürlerini artırmada önemli rol
oynar. Bu tür eserler, ele alınan konular ve verilen
ayrıntılı bilgiler nedeniyle ----, ---- ve ---- ilgisini çeker.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) ressamların - coğrafyacıların - doktorların
B) tarihçilerin - coğrafyacıların - sosyologların
C) tarihçilerin - coğrafyacıların - biyologların
D) tarihçilerin - psikologların - sosyologların
E) tüccarların - coğrafyacıların - çiftçilerin

8. I. Gezi yazarının, sıradan şeyleri değil; insanlar
için ilginç olan şeyleri anlatması gerekir.
II. Gezi yazarı yapıtını, gözlem gücünden yararlanarak
ve ayrıntıları seçerek oluşturur.
III. Marco Polo, İbni Batuta ve Evliya Çelebi’nin
seyahatnameleri gezi türünün gelişmesini
sağlamıştır.
IV. Bizanslı gezgin Priskos ve Kilikyalı gezgin Zemarchos,
dünya edebiyat tarihinde ilk gezi yazısı
örneklerini vermişlerdir.
V. Gezi yazıları, bilimsel ve ciddi bir üslupla yazılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


9. Eskiden gezi yazılarının görevini, gördüğü her şeyi
herhangi bir seçime tabi tutmadan anlatan ----
karşılıyordu. Günümüzde ulaşım araçlarının artması
ve gelişen turizm etkinlikleri gezi yazarlarını
ve onlara paralel olarak gezi yazılarının sayısını
da artırmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) seyyahlar
B) tezkireler
C) tercüme-i hâller
D) anılar
E) seyahatnameler


10. Başkent Ulan Bator, “denize en uzak başkent”
unvanına sahip. 1778 yılında kurulmuş olan Ulan
Bator’un geniş caddelerinde ve alanlarında, eski
rejimin izleri hâlâ göze çarpıyor. Ulan Bator’un
deniz seviyesinden yüksekliği 1350 metre. Dört
dağın çevrelediği kentte, yazın sıcaklık 30°ye
yükselirken kışın -25°ye kadar düşebiliyor. Ulan
Bator’da öğle yemeğini yedikten sonra hemen şehir
turuna çıkıyoruz. “Millî Müze”, “dinozorları” ile
ilgi çekiyor. Gobi Çölü’nün, tarih öncesinde yüzlerce
çeşit dev yaratığın ve dinozorun ana yurdu
olduğu biliniyor. Dünyada bir benzeri daha bulunmayan
dinozor yumurtaları ile karşı karşıyayız.
Aklıma hemen Spielberg’in ünlü filmi “Jurassic
Park” geliyor. Acaba, gerçekten de bu yumurtalar
sayesinde günün birinde dinozorlar tekrar yaşatılabilir
mi? Yumurtadan yeni çıkmış bir dinozor
fosili, müzenin eşsiz parçalarından biri. Müzenin
salonlarından biri de Göktürkler’e ayrılmış. Bu salonda,
çadırlar ve at koşumlarının yanı sıra, Türk
sanat tarihinin ilk heykellerinden biri olarak tanımlayabileceğimiz
“Balbal” adlı bir erkek heykeli de
sergileniyor.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Gözlemden yararlanılmıştır.
B) Öyküleyici ve açıklayıcı anlatım türü kullanılmıştır.
C) Dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D) Hayal gücüne bağlı olarak yazılmıştır.
E) Anlatılan yerin tarihî ve coğrafi özelliklerinden
söz edilmiştir.


11. Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türünde
değildir?
A) Zeytindağı
B) Mavi Anadolu
C) Hac Yolunda
D) Ankara-Bükreş
E) Avrupa’da Bir Cevelan


TEST -2

1. Kastamonu, Atatürk’ün ilk defa şapka giyerek
şapka devrimini başlattığı şehirdir. Kurtuluş
Savaşı’nda halkıyla vatanın kurtuluşuna kendini
adamış bir şehir... Günümüzde ise tarihî ve doğal
güzellikleriyle Batı Karadeniz’de ön plana çıkan
güzel şehirlerimizdendir. Kastamonu’da meydanda
otobüsten inerek önce Şerife Bacı Anıtı’na
gidiyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi
taşıyan kahraman Türk kadınlarından sadece biri
Şerife Bacı. Mermileri karda, tipide ıslanmadan
yerine ulaştırabilen ama kendisi şehit olan kahraman
askerimiz. Burada meşhur Kastamonu Çekme
Helvasını bulabileceğiniz dükkânlar, çok iyi
pideciler ve Kastamonu pastırması bulabilirsiniz.
Yöresel yemekler (Tirit kebabı, etli etmek, pastırmalı
pide gibi) arıyorsanız Eflanili Konağı var.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatılan yerin tarihî ve kültürel özellikleri üzerinde
durulmuştur.
B) Olay çevresinde oluşturulan bir metinden alınmıştır.
C) Gözlemden yararlanılmıştır.
D) Yalın ve duru bir üslup kullanılmıştır
E) Açıklayıcı anlatım türü kullanılmıştır.


2. Gezi yazılarını, yolculuk yapılan yer bakımından
ikiye ayırmak mümkündür: yurt içi gezi yazıları
ve yurt dışı gezi yazıları. Yurt içi gezi yazıları, bir
yazarın herhangi bir amaçla kendi ülkesinde yaptığı
bir yolculuk sırasında gezip gördüğü yerleri ve
edindiği izlenimleri anlattığı yazılardır. Bu tür gezi
yazılarına, Reşat Nuri Güntekin’in ---- adlı eserini
gösterebiliriz.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Anadolu Notları
B) Deniz Aşırı
C) Seyahatname
D) Hac Yolunda
E) Avrupa’da Bir Cevelan


3. Halkın ağzında şöyle bir fıkra vardır: Bir dervişe
“Nereden geliyorsun?” demişler. O da “Kar rahmetinden
geliyorum.” demiş. Bunun üzerine, “O
ne diyardır?” demişler. Derviş, “Soğuktan insana
zulüm olan Erzurum’dur.” demiş. “Orada yaz olduğuna
rast geldin mi?” demişler. Derviş, “Vallahi
11 ay 29 gün sakin oldum. Halk hep yaz gelecek
dedi. Ben göremedim.” demiş. Bir diğer fıkra da
şudur: Kedinin biri kara kışta bir damdan diğer
dama sıçrarken havada donup kalmış. Sekiz ay
sonra don çözülünce miyavlayarak yere düşmüş.
Gerçekten de bir adamın eli yaş iken bir demir
parçasına yapışsa hemen donar. Elini demirden
koparmak ihtimali olmaz. Ancak bir miktar derisi
yüzülerek demirden kurtulabilir.
(Evliya ÇELEBİ, Seyahatname)
Bu gezi yazısıyla ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Tanıtılan yer, en belirgin özelliğiyle anlatılmıştır.
B) Açık, yalın ve içten bir üslubu vardır.
C) Yazar, gezdiği yerin ilginç özelliklerini mizahi
bir dille anlatmıştır.
D) Dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.
E) Okuyucuda görme isteği ve merak uyandırma
amacı vardır.


4. (I) Roma, tarihî bir şehir; adım attığımız her yerde
Roma İmparatorluğu’nun izlerini görmeniz mümkün.
(II) Roma’nın taş yapılarında sarı-kahverengi
tonları hâkim. (III) St. Pietro Bazilikası’nda şehre
tepeden bakınca çok daha iyi görünüyor. (IV)
Şehrin dikkat çeken bir yönü de parkları. (V) Her
büyük kentte olan trafik sorunu, Roma’da var.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


5. Batı Anadolu’da Edremit Körfezi’nin kenarında bulunan
Assos, antik çağlara uzanan tarihiyle, denizi,
doğasıyla sevimli bir köy. Andezit taşından yapılmış
eski evler ve köy ürünlerini satmaya çalışan
köylüler arasından geçerek oldukça rüzgârlı ve
soğuk bir havada en tepeye kadar tırmandık. Dikdörtgen
planlı, Anadolu’daki en eski dorik tarzındaki
tapınaktan günümüze birkaç sütunu kalmış.
Tapınak, Agora’sı, tiyatrosu ve diğer kalıntılarıyla
Bahramkale Köyü ile iç içe zamana direnmeye çalışıyor.
Bulunduğu tepe itibarıyla oldukça güzel bir
havası var. Midilli Adası’nın en net göründüğü yerlerden
biri olan tapınaktan tekrar köye doğru inerken
minaresi olmayan güzel bir cami görüyoruz.
Hüdavendigar Camisi’nin bir bölümü bölgedeki Bizans
ve Roma döneminden kalma devşirme taşlar
kullanılarak yapılmış.
Bu parça hangi tür yazıdan alınmıştır?
A) Anı
 B) Fıkra
C) Günlük
D) Röportaj
E) Gezi yazısı


6. (I) Parke taşlı daracık yollarda iki-üç katlı sarı,
beyaz, mavi, mor boyalı cumbalı evleri izliyerek
köyün tepelerine doğru çıktık. (II) Evlerin bazıları
restarasyon görmüş ve kurtarılmış, bazılarıysa
oldukça kötü durumda. (III) Girişte ki evler hemen
dikkat çekiyor. (IV) Bütün ara sokaklara girerek
köyü gezip farklı yoldan tekrar meydana geldiğimiz
de otobüsün kalkmak üzerine olduğunu gördük.
(V) Otobüs, köyün içinde bir tur atıp ana yola
çıktı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir yazım yanlışı yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7. Uzun zamandır görmek istediğimiz Bursa’ya gitmek
için bir pazar sabahı İstanbul’dan 07.00’deki
otobüse bindik. 3 saatlik bir yolculuktan sonra
Bursa terminaline ulaştık. Otobüs terminali, aynı
zamanda pek çok markanın ve kestane şekeri satış
yeri diyebileceğimiz bir yer. Terminal çıkışında
belediye otobüsleri kalkıyor şehir merkezine. Bunlardan
birine binip Ulu Cami’ye gittik. Sonraki hedefimiz
Uludağ eteklerine kurulan Cumalıkızık’a
gidip kahvaltı yapmak ve köyü gezmekti.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın tür özelliklerinden
biri değildir?
A) Gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdür.
B) Olaylar, ilahî anlatıcının bakış açısıyla anlatılır.
C) Anlatılanlar hayal ürünü değil, gerçektir.
D) Görülen yerler, yazarın dikkatiyle anlatılır.
E) Öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım
türleri kullanılır.

8. Gezi türünün uzun bir geçmişi vardır. Bugünkü tanımına
ve niteliğine tam uymasa da çok eski çağlarda
gezi türünden sayılabilecek örneklerin bulunduğu
bilinmektedir. Bugünkü bilgilerimize göre
Türkçe yazılan ilk gezi kitabı Seydi Ali Reis’e ait
---- adlı eserdir. Eser, Portekizlilere karşı savaşırken
Hint denizinde fırtınaya yakalanıp Gücerat’ta
karaya çıkan Seydi Ali Reis’in Hindistan, Afganistan,
Buhara ve Maveraünnehir yoluyla Edirne’ye
dönüşü sırasında başından geçen serüvenleri
kapsar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Cihannüma
B) Miratü’l-Memalik
C) Seyahatname
 D) Hac Yolunda
E) Bizim Akdeniz


9. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünde
eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Yavuz Bülent Bakiler
C) Mina Urgan
D) Azra Erhat
E) Falih Rıfkı Atay


10. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) İtalya’da insanların birçoğu tarımla uğraşmaktadır.
B) Roma’nın tarihî ve doğal güzellikleri beni büyüledi.
C) İtalya’da gezim sırasında yaklaşık yüz civarında
tarihî yeri gezdim.
D) Oralara kadar gidip de spagetti yememek olmazdı.
E) Herkesin bu güzel yerleri görmesini tavsiye
ederim.


11. Kısa çizgi (-) aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Üç gün önce İzmir-Ankara seferini yapan
uçakta arıza yaşanmış.
B) Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Altay koluna
bağlıdır.
C) Kulak-boğaz hastalıkları uzmanı bir doktora
gitmemi tavsiye etti.
D) Bu cümlede, özne-yüklem uyuşmazlığından
kaynaklanan anlatım bozukluğu var.
E) Onu bu olay karşısında -kim ne söylerse söylesin-
çok takdir etmiştim.


12. Bu açık yerde altı adet ince mermer sütunlar üzerinde
Kiyanıyan tacı gibi bir kubbecik vardır. Sanatkar
iş üstadı bu küçük kubbenin ta tepesine
halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir mil üzerine
bir bayrak yapmış ne taraftan rüzgâr eserse
o bayrak o tarafa döner. Garip görünüşlüdür. Ama
aşağı büyük kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli
kubbe içinde dahi sekiz kemer vardır. Her kemerin
altında bir kış odası vardır. Bu odaların her birinde
ikişer pencere vardır. Bir penceresi odanın dışında
olan gülistanlı ağaçlığa bakar diğeri de bu büyük
kubbenin ortasındaki büyük havuz ve şadırvana
bakar. Bu sekiz adet kış odalarının önünde
yine büyük kubbe içinde sekiz adet yazlık odalar
vardır.
Evliya ÇELEBİ, Seyahatname
Bu gezi yazısıyla ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılmıştır.
B) Öznel yargılara yer verilmiştir.
C) Gözlem ve izlenimlere yer verilmiştir.
D) Ciddi ve bilimsel bir üslupla kaleme alınmıştır.
E) Dil, göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerde
kullanılmıştır.


13. (I) Tunus, İtalya’nın hemen güneyinde Akdeniz ve
kuzey Afrika’ya hâkim konumdadır. (II) Bu nedenle
Fenikeliler, Bizanslılar, Osmanlılar ve Fransızlar
tarih boyunca Tunus için mücadele etmişlerdir.
(III) Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun eyaleti
olan, Osmanlı’nın zayıflamasıyla Fransız egemenliğine
geçen Tunus, 1930’larda Habib Burgiba
önderliğinde bağımsızlık mücadelesine başlamıştır.
(IV) 1956 yılında Tunus Cumhuriyeti’ni
ilan eden Burgiba, Tunus’un ilk cumhurbaşkanı
olmuştur. (V) Tunus da mutlaka gezilmesi gereken
yerlerdendir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


…..


BU ÜNİTENİN KONU ANLATIM PDF si İÇİN TIKLA

10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Ünitesi Konu Testi, TESTLER, 10.SINIF EDEBİYAT GEZİ YAZISI TESTİ ÇÖZ, 10.Sınıf Edebiyat Gezi Yazısı Konu Testi İndirPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS