ads12. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Çalışma Soruları

12.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVI ÇALIŞMA KAĞIDI,12. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Çalışma Soruları,ÇALIŞMA KAĞITLARI,SORUMLULUK SINAVLARI,


onedebiyat.net'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

derskonum.com ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Çalışma Soruları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


destek olmak için lütfen paylaşınız
12. SINIF SORUMLULUK SINAVI ÇALIŞMA KAĞIDI

1. Halk edebiyatımız, insanının çeşitli ruh hâllerini dile getiren zengin şiirlerle doludur.

“Ellerin mektubu gelmiş okunur,

Benim yüreğime hançer sokulur.”

 …

“Bu ellerin taşı hiç bana değmez,

İlle dostun gülü yaralar beni.”

Bu konuyla ilgili daha pek çok örnek sıralanabilir. “Anasının bir tanesini hor görmesinler.” gibi basit görünen bir dize bile, yabancı yere gelin gidecek bir genç kızın kaygılı hâlini ne güzel dile getirmektedir.Yukarıdaki metinde edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkisine değinilmiştir? Açıklayınız.  Bu metinde edebiyatın psikoloji ile olan bağlantısını görmekteyiz. Edebi eserler, psikolojik tahlilleri içerisinde barındırabilir. Özellikle bazı edebi eserlerde kahramanlar psikolojik alt yapısı ile okuyucuya sunulur. Örneğin Peyami Safa’nın 9.Hariciye Koğuşu adlı eserinde ana karakter, psikolojik tahlilleri ile okuyucuya sunulmuş  ve olayların önüne geçmiştir. Yine  Türk Edebiyatı’nda Saf Şiir ve II.Yeni şiirinde şairler, psikolojik öğelere önem vermiştir. Yukarıda da halk türkülerinde ve şiirlerinde toplumun psikolojiyi edebi bir kılıfa büründürerek dile getirmesini görmekteyiz.2. Öz: Kendi, nefs

Körklüg tonug özünge

Tatlıg aşıg adhınka

 Tutgıl konuk agırlıg

Yadhsun çavıng budhunka

 (İyi elbiseyi kendine, tatlı aşı başkasına… Konuğu ağırla, ününü herkese yaysın.)Yukarıdaki metin Geçiş Dönemi eserlerinden hangisine ait olabilir? Bu eserin önemli özelliklerinden beş madde yazınız.Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserden alınmıştır.  Bu eser:* Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.  Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur.

*Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.

*7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir.  *Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla ve Arapça olarak yazılmıştır.                                                                         *Yazar Türkçe kelimelerin karşılıklarını göstermiş ve bunu halk dilinden derlediği örneklerle açıklamıştır. Eserin asıl önemi, bu derleme metinlerden ileri gelmektedir.                                                  

*Karahanlıca olarak kaleme alınmıştır.3. Türkçe zengin sözlük çalışmalarına sahiptir. Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğretmek için yazdığı Divan-ı Lügati’t Türk adlı eseri, Ali Şir Nevai’nin Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü dile getirmek için yazdığı Muhakemet-ül Lugateyn, Zamahşeri tarafından Arapça öğrenmek isteyen Hârizmşahlar Devleti Hükümdarı Atsız b. Muhammed için kaleme aldığı Mukaddimetü’l Edeb , Şemsetttin Sami tarafından yazılan  Kamus-ı Türki, Ahmet Vefik Paşa tarafından yazılan Lehçe-i Osmani bunlara örnektir.Yukarıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.4. ACI YAĞMUR

Bir zamandır ablam,
annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu.
Ben pek üzerinde durmadım.
Evet, ablam da haklı.
Yaşlı bir kadınla her gün
aynı evde olmak kolay değil.
Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara.
Biraz kaynattık işte, eskilerden filan…
Artık kalktım gidiyorum,
elini öptüm annemin.
“Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir…” dedi.
İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı.
Ablamın yüzüne bakmadan
kaçarcasına çıktım evden.
Yağmura sığındım dışarıda.

                      Necati TOSUNER, Yakamoz Avına Çıkmak

Yukarıdaki hikaye içerik ve anlatım tarzına bakıldığında hangi tür hikayeye örnek olabilir? Bu tarz hikayelerin dört önemli özelliğini belirtiniz.Küçürek hikayeye örnektir. Bu tarz hikayelerde

*En fazla 750 kelime sınırı vardır.

* Serim,düğüm,çözüm bölümüne uyulmaz.

*Yoğun ve sezgisel bir anlatımı vardır.

*Kelimelerin sezgisel anlamlarından faydalanılır.

*Şiirsel bir anlatımı vardır.5. *Çukurova ile özdeşleşen yazar, Sarı Sıcak adlı tek hikaye kitabında yer verdiği hikayelerle toplumcu gerçekçi bir çizgiyi izlemiştir. ...................Yaşar KEMAL..................

*Kara mizahı eserlerinin odağına oturtmuştur. Toplumun aksayan yönlerini,bürokrasinin yol açtığı aksaklıkları dile getirmiştir. Fil Hamdi, Memurlar Memurlar, Bir Koltuk Nasıl Devrilir gibi hikayeleri ile çok ses getirmiştir. .......AZİZ NESİN........

*Buzul Çağının Virüsü adlı romanı ile tanınan yazarın hikayelerinde ölüm teması çokça işlenmiştir. Onun hikayeleri çok katmanlılık özelliği taşımakla birlikte yalnızlıktan beslenmiştir. Mızıkalı Yürüyüş en çok bilinen hikayesidir......VÜSAT O.BENER.........

* O, aydın kesimin içindeki yalnızı dile getirmiştir. O adlı romanı Hakkari’de Bir Mevsim olarak filme çekilince dikkatleri üzerine çekmiştir. Kısa ve şiirsel cümleleriyle minimal hikayenin de en önemli temsilcilerinden olmuştur. Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı adlı hikayesi toplumun alt katmanlarındaki insanları bir aşk hikayesi içinde inceler. .............FERİT EDGÜ...........

* Köy Enstitülü bir yazar olarak Anadolu’yu çok iyi gözlemlemiştir. Anadolu’yu sorunlarıyla ele alan yazar, bürokrasiyi, nüfuz sahibi kişilerin köylüyü ezmesi, Amerikan fikriyatının Anadolu’da uygulanmasını eleştirmiştir.Kaplumbağalar, Amerikan Sargısı, Yılanların Öcü romanları ön plana çıkmıştır. Efendilik Savaşı, Çilli gibi hikayeleri de bu temalardadır. .............Fakir Baykurt...........


İBRAHİM

ibrâhîm

içimdeki putları devir

elindeki baltayla

kırılan putların yerine

yenilerini koyan kim?güneş buzdan evimi yıktı

koca buzlar düştü

putların boyunları kırıldı

ibrâhîm

güneşi evime sokan kim?asma bahçelerinde dolaşan güzelleri

buhtunnasır put yaptı

ben ki zamansız bahçeleri kucakladım

güzeller bende kaldı

ibrâhîm

gönlümü put sanıp da kıran kim?

                                            ASAF HALET ÇELEBİ

6. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.a) Yukarıdaki şiir, şairi ve şiirin içeriği göz önünde bulundurulduğunda Cumhuriyet Dönemi’nde hangi şiir akımı doğrultusunda yazılmış olabilir? Bu akımın öne çıkan beş önemli özelliğini yazınız.Saf şiir akımı doğrultusunda yazılmış olabilir. Bu şiirlerde:

*Anlamsal kapalılık ve sezgisellik çok önemlidir.

* İmgesel yoğunluk çok fazladır. Yeni imgeler kullanılır.

*İdeolojik yansımalar şiirde görülmez.

*Müzikalite ve biçimsel kaygılar önemsenir.

* Rüya,çocukluk,bilinçaltı gibi temalara sıkça değinilir.

b) Şiir hangi edebi akım doğrultusunda yazılmıştır? Bu edebi akımın şiire nasıl bir katkısı olmuştur?Şiir sembolizm edebi akımı ile yazılmıştır. Bu akımda dış dünya sembollerle anlatılır. Bu şiirde de “içindeki putları devir” , “buzdan ev” “buhtunnasır” gibi alışılmadık bağdaştırmalar birer semboldür.

Sembolist şiirlerde bir şey anlatmak değil hissettirmek önemlidir. Bu şiirde de hissedilmek için yazılmıştır.

Sembolizmde anlamsal kapalılık önemlidir. Bu şiirde de anlamsal kapalılık söz konusudur.

Sembolistlerin çok sık yöneldiği serbest nazım türü bu şiirde de kendini korumaktadır.c) Şiirde yaygın olarak kullanılan söz sanatlarını belirleyiniz.İbrahim ve Buhtunnasır kavramları ile hatırlatma sanatı olan telmih yapılmıştır. Sorular aracılığı ile istifham yapılmıştır. Güneş ve buz kavramları aynı dizede kullanılarak anlamsal tezat yapılmıştır.

7. Hasta öküzlerin

yaşlı gözlerinde dinledik

taşlı tarlaların sesini.

Gördük ki vermiyor

 toprak altın başaklı nefesini

kara sabanlara! …

Artık hepinizin kafasına

Şu

 daaaaaank

desin:

Köylünün toprağa hasreti var,

toprağın hasreti makinalar!

                        Nazım HikmetYukarıdaki şiir hangi edebi akımın etkisinde yazılmış olabilir? Bu edebi akımın öne çıkan özelliklerinden dördünü yazınız.

Fütürizm etkisi ile yazılmıştır. Bu edebi akıma göre:

  • Edebiyatın durgunluktan ve uyuşukluktan kurtulması gerektiğine inanan futüristler, savaş, kavga gibi saldırgan hareketleri içeren konuları ele alırlar.
  • Evrenin hareketi ve canlılığı, resimde dinamik bir duyurma hâlinde verilmelidir.
  • Hızın, süratin güzelliği vurgulanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır.
  • Eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı reddeden fütüristlerin parolası, “sözcüklere özgürlük”tür.
  • Şiirde geleneksel kurallar terk edilir. Ölçü ve uyaktan vazgeçilir, şiir yazarken özgürce davranılır. Bu yüzden fütürizmde serbest tarzda yazılan şiirler ön plana çıkar.
  • Fütüristlere göre sanat tarihçileri faydasız, hatta zararlıdır; onlara aldırmamak gerekir.

8. ALİŞ’İM

Kasnağından fırlayan kayışa
kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydosundan önce
Zilelinin gitti ayakları,
Yazıldı onun da raporu:
"ihmalden!"
Gidenler gitti Alişim,
Boş kaldı ceketin sağ kolu...
Hadi köyüne döndün diyelim,
tek elle sabanı kavrasan bile
Sarı öküz gün görmüştür,
Anlar işin iç yüzünü!
Üzülme Alişim, sabana geçmezse hükmün
Ağanın davarlarına geçer...
Kim görecek kepenek altında eksiğini
kapılanırsın boğaz tokluğuna.
Varsın duvarda asılı kalsın bağlaman
beklesin mızrabını.
Sağ yanın yastık ister Alişim
sol yanın sevdiğini.
Kızlarda emektar sazın gibi
Çifte kol ister saracak!

                            Rıfat  ILGAZ

  

Yukarıdaki şiir, şairi ve şiirin içeriği göz önünde bulundurulduğunda Cumhuriyet Dönemi’nde hangi şiir akımı doğrultusunda yazılmış olabilir? Bu akımın öne çıkan beş önemli özelliğini yazınız.Toplumcu şiirden alınmıştır. Bu tür şiirlerde:

Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.

Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.

Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır.

Şair ancak toplum şiirleri yazarak kendini geliştirebilir. Bireysellikten önce kolektiflik vardır.

Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.

Söylev üslubundan yararlanılmıştır.

Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.

Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır.

Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir

9. Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle doldurunuz.ŞAİR
ESER
Ahmet ARİF
Hasretinden Prangalar Eskittim
Hasan HÜSEYİN
Acıyı Bal Eyledik
Nazım Hikmet
835 Satır
Hasan İzzettin Dinamo
Karacaahmet Senfonisi
Rıfat Ilgaz
Sınıf

10.

   BU VATAN KİMİN?           

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

                           Orhan Şaik Gökyay

10. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.a) Şiirin  ahenk öğelerini tespit ediniz.-ğr : tam kafiye      -ında: redif

-r :yarım kafiye        -enlerindir: redif-ak: tam kafiye         -larından :redifb) Nazım biçimi ne olabilir?

  11’li hece ölçüsü kullanılması ve kafiye şemasının da  koşma tipi kafiyeye uyması nedeniyle koşma olabilir.c) Cumhuriyet Dönemi’nde hangi şiir anlayışı doğrultusunda yazılmış olabilir? Bu akımın öne çıkan beş önemli özelliğini yazınız.

  

Milli Edebiyat anlayışı doğrultusunda yazılmıştır. Bu dönem şiirlerinde:

*Milli motifler ve temalar işlenmiştir.

*Somut benzetmelere başvurulur.

*Milli nazım biçimleri kullanılmıştır.

*İçerik, biçimsel endişenin önüne geçmiştir.

*Anlatım açıktır.11.  

Bedava
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
                    Orhan Veli
                   AYNA
Ve gözüm eşyamda değil
Yoruldum maddemden
Ta ki dünya bitti
Köşk kurdum sakin oldum

Dehlizsiz ve tabakasız
Kör bir hayvan gibi
Rızkına etiyle yanaşan
Karanlık bir evdir gövdem

Güneşte asla karanlık yoktur dediler
Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum

Büyük yeni bir hayat bildim
Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir şey
Bir insan binası yıkılıyordu durmadan
                    Cahit ZARİFOĞLUYukarıda verilen şiirler Cumhuriyet Dönemi’nde hangi şiir görüşlerine ait olabilir? Yukarıdaki şiirleri de göz önünde bulundurarak özellikleri yönünden şiirleri karşılaştırınız.Bedava adlı şiir Garip şiirine, Ayna adlı şiir ise metafizik anlayışı ön plana çıkaran şiir anlayışına örnek olabilir. Bu iki şiir arasında farklar şöyle açıklanabilir:*Bedava şiirinde mizahi bir üslup tercih edilirken Ayna şiirinde sembolik bir dil tercih edilmiştir.

* Bedava şiirinde sokak ve gündelik yaşamın izleri şiire hakimken Ayna şiirinde dini boyut şiire yansır.*Bedava şiiri somut bir gerçeklikten bahsederken Ayna şiiri soyut bir gerçeklikten bahseder.*Bedava adlı şiirde toplumsal ve sosyal eleştiri varken, Ayna adlı şiirde insanın özünü yitirmesi,materyalizme kayması noktasında bir eleştiri vardır.*Bedava adlı şiirde imgesel yoğunluk, mecazi söyleyiş ve sanatsal dil yoktur. Ayna adlı şiirde ise imgesel ve sanatsal bir söyleyiş söz konusudur.*Bedava adlı şiir herkese seslenirken, Ayna adlı şiir belli bir kültürel birikime sahip kişilere seslenmektedir.

12. Masa Da Masaymış Ha

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

Adam masaya

Aklında olup bitenleri koydu

Ne yapmak istiyordu hayatta

İşte onu koydu

Kimi seviyordu kimi sevmiyordu

Adam masaya onları da koydu

Üç kere üç dokuz ederdi

Adam koydu masaya dokuzu

Pencere yanındaydı gökyüzü yanında

Uzandı masaya sonsuzu koydu

Uykusunu koydu uyanıklığını koydu

Tokluğunu açlığını koydu.Masa da masaymış ha

Bana mısın demedi bu kadar yüke

Bir iki sallandı durdu

Adam ha babam koyuyordu.

                                     Edip CANSEVERYukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.a) Şiirin içeriği ve şairi göz ününe alındığında Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine ait olduğu söylenebilir?

Bu akımın öne çıkan beş önemli özelliğini yazınız.II.Yeni akımına ait bir şiirdir. Bu şiirde:*İdeolojik söyleme yer verilmez.

* Bilinçaltına yönelmişlerdir.

* Şiirin hikayeselleştirilmesine karşıdır.

*İmgeye çok fazla önem verdiler.

*Aklın ve mantığın işleyişini şiirlerde geri plana aldılar.b) Yukarıdaki şiir hangi edebi akım ile yazılmıştır? Bu edebi akımın şiirin yazılmasında nasıl bir katkısı olmuştur?Sürrüalizm edebi akımının etkisiyle yazılmıştır. Sürrüalizmin aklı önemsemediği bilinmektedir. Yukarıdaki  metinde de adamın masanın üzerine koydukları arasında yer alan pencereinin ışığı, bisiklet ve çıkrık sesi, ekmeğin ve havanın yumuşaklığı, aklında olup bitenleri, üç kere üçün ettiği dokuz tamamen akıl dışıdır. Ayrıca sürrüalizm doğrultusunda yazılan eserlerde otomatik yazı tekniği denilen ve düşünmeden yazmaya dayalı bir görüşün hakim olduğu bilinmektedir. Bu durum yukarıdaki şiire de etki etmiştir.

13.Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin şairlerini yazınız.

ŞAİR
ESER
CEMAL SÜREYA
ÜVERCİNKA
İLHAN BERK
GÜNEŞİ YAKANLARIN SELAMI
EDİP CANSEVER
YERÇEKİMLİ KARANFİL
ECE AYHAN
BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA
TURGUT UYAR
DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI

14. Propaganda

Köleler gördüm, karavaşlar
hayaları burulmuş bir adamın ayaklarını yıkamaktalardı
artık kelimeleri kalmamış fiyatları sormaktan
saçları taranılmaktan usanmışlar
sinemalarda saklanıyor kışın
yaz olunca denizin yalayışlarına
kaldırımlarda demokrat
otobüslerde dindar
geceyi
saatlerine bakarak anlıyorlar
ve sabah
gökyüzünün karnını gerdiği zaman
dağların kokusundan fabrikalar
acıkınca
Köleler!
gözleri camekânlarda.
Silâhlar gördüm
namlusu akla çevrilmiş sahra topları
mürekkebin utandığını gördüm basılı kâğıtlarda
tetiğe basan parmaklarda çare yok, gördüm mürekkebi:
Çare yok, radyoları kapatsam
çare yok, secde etsem anılarıma

                                    ( ...)

                                                                     İsmet ÖZEL

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.a)Şiirin içeriği ve şairi göz ününe alındığında Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine ait olduğu söylenebilir?

Bu akımın öne çıkan beş önemli özelliğini yazınız.1960 sonrası toplumcu eğilimi sürdüren şiire ait olduğu söylenebilir. Bu şiirlerde:. Slogan üslubu kullanılmıştır.

.Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir.

. Toplumsal değişim,sınıf çatışmaları tema olarak işlenmiştir.

* İdeolojik bir arka planı vardır.

*Direnme ve isyan, kavga şiire hakimdir.

*Geleceğe umutla bakma söz konusudur.

*Serbest nazım kullanmışlardır.b) Şiirde şairin yakındığı durumlar nelerdir?“Artık kelimeleri kalmamış fiyatları sormaktan” diyerek her şeyin maddeselleştiğini ve yeknesaklaştığından yakınmaktadır.“Saçları taranılmaktan usanmışlar.” Diyerek insanların hep başkaları için güzel görünme çabası içinde olduğundan ve sadece kalıba önem vermesinden yakınmaktadır.“Sinemalarda saklanıyor kışın, yaz olunca denizin yalayışlarına” diyerek insanların hep aynı davranışlarda bulunduğundan ve bir robot gibi hareket ettiklerinden yakınmaktadır.“Kaldırımlarda demokrat, otobüslerde dindar.” diyerek belirli bir kimlik ya da kişiliğe sahip olmadıklarından yakınmaktadır.“Mürekkebin utandığını gördüm basılı kâğıtlarda.” Diyerek basının ve matbuatın asıl görevinden ayrıldığından, gerçekleri yazmadığından veya şahsiyetli eserler verilemediğinden yakınmaktadır.

15.

 Evlat da babanın sözün tutmuyor

Açım diye çift sürmeye gitmiyor

Uşaklar çoğaldı ekmek yetmiyor

Başımıza belâ dölümüz bizimZenginin sözüne beli diyorlar

Fukara söylese deli diyorlar

Zemane şeyhine velî diyorlar

Gittikçe çoğalır delimiz bizim

                              Aşık SerdariYukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.a) Ahenk  öğelerini saptayınız.t: yarım kafiye           eli: zengin kafiye

mAyor: redif              diyorlar:redif

b) Ölçüsünü belirtiniz.11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.c) Nazım biçimi ve türünü belirtiniz.Koşma nazım biçimidir. Eleştirel bir şiir olduğu için taşlama örneğidir.

16. Aşağıda cümlelerdeki anlam olaylarını (deyim aktarması, kinaye, tariz,güzel adlandırma, mecaz-mürsel,dolaylama, istiare, vb) bulunuz.

ü  Ünlü krampon ayağının tozuyla ilk röpotajını verdi. ..........mecaz-ı mürsel..........

ü  Adana’da  beyaz altının hasadı yapılmaya başlandı.

.......Dolaylama.....................

ü  Ara Güler, 95 yaşında hakkın rahmetine kavuştu

........Güzel Adlandırma...............

ü  Toprağın Habil’i kabul ettiği/Şüphesiz yüzünün  

              yumuşaklığından.

                ...............Kinaye................

ü  Yiğidim,aslanım burada yatıyor.

.............İstiare.............

ü   Onun sıcak sesi hepimize umut olurdu.

........Deyim aktarması...................

ü  O kadar başarılıydı ki yedi senede liseyi anca bitirebildi.

..............Tariz............

17. Afrika’nın doğu kıyısı açıklarında Anjuan, Büyük Komor ve Moheli adalarından oluşan Komorlar Birliği, turistleri mavi bir mıknatıs gibi kıyılarına çekiyor. Uzaktaki Anjuan Adası yeşilden ve kasabaların renkli lekelerinden ibaret görünürken cömert ve asil denizden bir baharat kokusu geliyor. Adaya yaklaştıkça önce ekilebilir arazileri ve ormanları, ardından da Mutsamudu Antik Kenti’nin; bazısı göğe uzanan minarelere sahip, bazısı yıkık dökük, bazısı sağlam binalarını fark etmeye başlıyoruz ve yüzümüze tatlı bir gülümseme yayılıyor.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

İnsandan doğaya aktarma
cömert ve asil denizden
Benzetme
mavi bir mıknatıs gibi
Duyular arası aktarım
tatlı bir gülümseme
Nitel anlamlı sözcük
Yıkık dökük,sağlam bina
Ad Aktarması
yüzümüze (ağız kastedilmiş)12. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Çalışma Soruları


.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS