ads12 .Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları (Pandemi Müfredatına Uygun)
SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-HAZİRAN 2020-2021-2022, SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 9,10,11,12.SINIF SORUMLULUK SINAV SORULARI..-SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 2019 sorumluluk sınavları, Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavları, 2020-2021, 2020 Haziran


SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,12.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK,onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevapları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda 12 .Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları (Pandemi Müfredatına Uygun) üzerine bir yazı yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınız

on
edebiyat =  on numara edebiyat
derskonum.com  LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIFLAR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAV  SORULARI CEVAPLARI
1-Edebiyat ile psikoloji arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir ? Karşılaştırınız2-Edebiyatımızda önemli sözlüklerden biri olan Divan-ı Lügati't Türk hakkında bilgi veriniz.
3-1960 sonrası Türk edebiyatında hikâye ile ilgili on özellik yazınız. 10P
4) - Aşağıdaki cumhuriyet döneminin önemli şairlerinin hikaye kitaplarına 1 (bir) örnek veriniz.(5p)
* Necati Tosuner

* Adalet Ağaoğlu

* Rasim Özdenören

* Tomris Uyar

* Mustafa Kutlu

5-"Küçürek Hikaye" nedir? kısaca açıklayarak bu türde eser veren iki örnek isim yazınız.
6-Aşağıdaki paragraflarda bazı sanatçılar tanıtılmıştır. Bu sanatçıların kim olduklarını noktalı kısma yazınız. 10P
A- Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Birçok türde eser veren yazar, edebiyatımızda hikâyeleriyle tanındı. Bireyin iç dünyasını ayrıntılara önem vererek anlatan yazar, Anadolu insanının derinliğini modern çağa yönelik eleştirileriyle birlikte yansıttı. Türk edebiyatında özellikle hikâye alanında Türk toplumunun yaşadığı toplumsal değişim ve dönüşümü konu edinerek önemli bir yere sahip oldu. Yazarın Ortadaki Adam, Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül Ya Sefer önemli eserlerinden bazılarıdır.............................................................................4p
B-Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır.Çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı yapan sanatçı, Ağaç ve Büyük Doğu adlı dergileri çıkardı. Şiir yazmaya Millî Mücadele yıllarında başladı ve ilk şiirlerini Yeni Mecmua’da çıkardı. Tekke şiirinden etkilenerek yazdığı şiirlerini modern Fransız şiirinin ölçütleriyle buluşturması dikkat çekicidir. Ruhsal çalkantılarını yansıtan bireysel ve duygusal nitelikli ilk dönem şiirlerinden sonra dinî-mistik bir anlayışı benimsedi. Şiir tekniğine hâkim ve dili kullanmakta oldukça başarılıdır. 1943’ten sonra din ve siyaset alanlarına yöneldi. Şiirin dışında inceleme-monografi, makale, fıkra, anı, tiyatro türünde eserler verdi. Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile önemli eserlerinden bazılarıdır.............................................................................  3p
C-Cumhuriyet Dönemi saz şairlerindendir. Sivas’ın Sivrialan köyünde yaşamını sürdüren sanatçı, 7 yaşında çiçek hastalığına yakalandı ve gözleri görme yeteneğini kaybetti. Avunması için babasının aldığı sazla haşır neşir oldu, köye gelen âşıkları da dinleyerek onlardan etkilendi. Tanınmasında Ahmet Kutsi Tecer’in etkisi vardır. Türkiye’yi diyar diyar dolaşıp sazını çalmaya devam etti. Yeni ve güncel konulara şiirlerinde yer veren sanatçı; kaderci dünya görüşü, doğa, toprak sevgisi, aşk, ayrılık, yaşam, yalnızlık, memleket sevgisigibi temaları sade bir dille işledi. Bütün şiirleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından derlenerek Dostlar Beni Hatırlasın adıyla yayımlandı   ......................................................... 3p

7-Aşağıda verilen metinlerde hangi anlatım tekniklerinin kullanıldığını altına yazınız. 10P
“Her zaman beklediğim büyülü gücü yarattı bu dörtlük. Aldı, götürdü beni, yemyeşil bir çayırın ortasına bırakıverdi. Altımda ebemgümeçleri, hışır hışır kırılıyor. Elimde yapraklı, tomurlu, top top beyaz çiçekli bir dal. Küçücük ninelerin oluşturduğu çiçek yumakları. Bütün özlemlerimle birleşip ak bir çiçek topu olan bu dal sensin. Evim var sende; anam, babam, doğmamış çocuğum var.” 
A............ .................3p
“İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şuradaki serin sularla giderdiğini, içini dışını yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü, yüzüne bakmadı onun. Direndi. Karanfillerinden birini kulak ardından çekip resimli tahtanın üst başına kondurdu.”
 B............ .................3p
“O gün ne güzel bir gündü! Deniz ne serindi! Ne güler yüzlüydü sandallar, çocuklar, kadınlar! Dünya yüzünde bir tek kötü lakırdı, kötü hareket, kötü düşünce o gün için -o günün başı için- insan elinden, insan dilinden, insan kafasından çıkmamış gibi bir akşam oldu. Ben her zamanki gibi kimsesiz, pazarımı bitirmiştim. Hayatımdan memnundum. Her şey ışıl ışıldı. Her şey mavi, akşama doğru kırmızı, sonra lâcivert oldu.
C................... .................3p

8-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10p)  
* Bir gazetedeki yazısıyla II.Yeni 'nin isim babası sayılan yazar  ............................................
* ............................................ Aşık Veysel'i keşfederek edebiyatımıza kazandıran sanatçıdır..
* Arif Nihat Asya, Hüseyin Nihal Atsız, Orhan Şaik Gökyay vb. şairler cumhuriyet dönemi edebiyatında ............................................ .................................   anlayışını yansıtan şiirler yazmışlardır.
* 1941 yılında Orhan Veli,Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ın şiirlerini ve şiir anlayışlarını ortaya koydukları ............................................   adlı kitap Türk şiirinde devrim niteliğinde bir akımın habercisi olmuştur.
* Hem kızının hem de şiir kitabının adını ............................................  koyan 80 Sonrası Türk şiirinin en önemli şairlerinden olan Haydar Ergülen, bu meyveyi imgesel biçimde şiirinin merkezinde kullanmaktadır. Hazırlayan:derskonum.com

9-I.Yeni (Garip şiiri) ile II.Yeni şiir anlayışını karşılaştırınız   (10p)


10-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız 30p


I_Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin açık­lamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?
A) Dilin anlatım olanaklarının sınırlarını genişle­terek okurlarına yeni dünyaların kapılarını açar, (yaratıcı olma)
B) Olayları, insanları, hatta cansız varlıkları duy­gulu, renkli bir biçimde dile getirir, (anlatımsal etkileyicilik)
C) Her yaratısından sonra ara vermeden bir yenisini düşünür, (üretkenlik)
D) Anlattıklarına yönelik ipuçları vererek okurun düşünme ve düş gücünü kamçılar, (kişiliğini gizleme)
E) Yapıtlarında, okur yaşananlardan kesitler bulur, (gerçekleri yansıtma)

II- Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirineen yakındır? (2001-ÖSS)
A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tar­tışmanın içinde yer almıştı.
B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçinayırın.
C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygı­sızlığı içine sindiremiyordu.
D) Bütün bunları, kendisinin verineönüne geçmek isteyenler düzenliyordu.
E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.


Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.
III-Bu kurala göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Çapanoğlu    B) Çörekotu    C) Elkızı    D) İnsanoğlu    E) Konargöçer


Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 
IV. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT)
A)(:) (;) (.) (...) (,)       B)(!) (,) (:) (.) (,)      C)(!)(;) (...) (.) (;)        D)(:) (,) (.) (...) (,)     E)(,)(?) (:) (.) (!)

V-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2018 TYT)
A)Pamukkale travertenleri, Denizli’mizin önde gelen turistik değerlerindendir. 
B)Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun tartışıldı. 
C)Ferhunde Hanım’dan gelen son mektubu ailecek sevinç içinde okuduk. 
D)Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran’da yapılacağı açıklandı. 
E)TDK'nin bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri günümüze kazandırmaktır.

VI-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum


  derskonum.com hazırladı..

12. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS