ads

   12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı


 12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı,12.Sınıf Şiir Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, Cumhuriyet Dönemi Şiiri Çalışma Kağıdı, onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara edebiyat :)

destek olmak için lütfen paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı
.

Saf şiirin özelliklerini yazınız ( beş madde)


Cumhuriyet dönemi ilk toplumcu gerçekçiler hakkında bilgi veriniz.


I.Yeni ve II.Yeni anlayışının benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız.


II.Yeni anlayışına mensup kişiler kimlerdir ?


Aşık Veysel ve Neşet Ertaş hakkında beşer maddelik bilgi veriniz.


Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin temsilcileri kimlerdir?


1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri yansıtan şiir hakkında bilgiler veriniz.


1980 Sonrası şiirimizdeki eğilimlere temsilcilerle birlikte örnekler veriniz.


Cumhuriyet sonrası halk şiiri hakkında bilgi veriniz.Cumhuriyet sonrası halk şiiri temsilcilerinden beş isim yazınız.


Aşağıda verilen eserlerin sanatçılarını karşısına yazınız

 • Kaldırımlar,

 • Sisler Bulvarı

 • Otuz Beş Yaş

 • 835 Satır

 • Garip,

 • Ayetler

 • Kargayla Tilki

 • Umutsuzlar Parkı-

 • Şahdamar,

 • İşaret Çocukları,

 • Arz-ı Hal,

 • Risaleler,

 • Cellâdıma Gülümserken,
Mavilikler yolcusu!
Ruhumuzun kardeşidir
Güneşlerde parlayan bu yeşil su.
Bayrağımız yeşil sular ateşidir.
Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz.
Biz hilâle şan arayan korku bilmez gemiciyiz. 
Bu dizelerin şiir anlayışlarından hangisini yansıttığı söylenebilir?
Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan şairlerimizdendir. Şiirlerinde sosyalist dünya görüşünü ve ideolojisini hitabet üslubuyla ortaya koymuştur. “Rubailer, Saat 21-22 Şiirleri” gibi çalışmalarında lirizmi güçlü bir şekilde kullanmıştır. “Rubailer” çalışmalarında divan şiiri geleneğinden; “Kuvay-ı Milliye Destanı, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” adlı eserlerinde halk şiiri geleneğinden çağdaş bir tutumla yararlanmıştır. 
Yukarıda kısaca tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısının adını yazınız.
…………………………………………………
Aşağıdaki sanatçıların hangi şiir anlayışına bağlı olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.
a) Âşık Veysel:
b) Orhan Şaik Gökyay:
c) Melih Cevdet Anday: 
d) Ülkü Tamer:


Küçürek öyküde diyalog tekniği bu yazarımız için önemli bir yer tutar. “Yaşam Öyküsü I”, “Gece Bekçisi”, “Rastlantı”, “Zaman”, “Keşke”, “Kısa” ve “Yanıt” adlı öykülerinde diyaloglar kişilerle ilgili uzun betimlemelerin yerini tutacak nitelikte söylemsel bir işlev üstlenir. Uzun satırlar yerine kısa kısa konuşmalar aracılığıyla öyküdeki kişilerin ilişkisine ve onların kendi gerçeklerine ulaşır.
Bu parçada sözü edilen yazar kimdir?
………………………………


Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli, 
Bu şiirde edebî akımların hangisinin etkisi söz konusudur?
……………………………………


Necip Fazıl, ilk dönem şiirlerinde şekille muhtevayı birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendirmiştir. Bu tarz şiirin özellikleri sonraki şiirlerinde de görülür. Daha çok muhtevaya dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen şeklin edebî eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve şeklin sağladığı imkânlardan geniş ölçüde yararlanma yoluna gitmiştir. Onun şiirlerinde lafı uzatma, fazla söz, açıklayıcı ve yorumlayıcı bilgi, hikâye etme, espriye başvurma, zekâ oyununa gitme yoktur. Yahya Kemal’de olduğu gibi “mükemmel” olanı yakalamaya çalışmıştır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçının benimsediği şiir anlayışı nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………
Millî Mücadele’nin heyecanlı yıllarında (1901-1962) millî duyguları derinden yaşaması, hayatta asla feda edilemeyecek değerleri tanıması onun sadece şiirlerine değil, roman ve hikâyelerine hatta denemelerine derinden tesir etmiştir. Zaman, ruh ve aşk kavramlarının zengin imajlarla işlendiği şiirlerini yazmakta son derece titiz davranmıştır. Öğrencisi olduğu Yahya Kemal’e hayranlığına rağmen belki de onun taklitçisi durumuna düşmemek için tarih atmosferini şiirinden uzak tutmuşsa da yine en çok, “Bursa’da Zaman” şiiriyle tanınır. Zamanı, geçmiş, yaşanan an ve geleceğin birlikte idrak edildiği bir bütün hâlinde görür. Başlangıçta heceyi kullanmasına rağmen sonraları serbest şiire geçmiştir. Folklordan daima uzak durmuştur. Yahya Kemal ve Valery’den aldığı “mükemmellik” anlayışına ulaşma çabasında rüya ve masaldan hareketle duygu ve düşüncelerini “ses” hâline getirir. Varlığın sırlarını sembollerle anlatır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?
……………………………………….
.
.
12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS