ads

 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları,2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları, Kitap Cevapları,onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021   10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 202 üzerine bir paylaşım yazacağız. 
CEVAPLAR AŞAĞIDA
Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız  10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 202

.
8. “Pekâlâ ettiniz memnun oldum evladım tabii öyle ben sizin gerek valdeniz merhumdan gerekse peder merhumun çok nam ve nimetler ile perverde oldum. Tabiî sizi himaye yegâne vazifemdir.” okuduğunuz metinden alınan bu cümleler Türk toplumunun manevî değerleriyle ilgili ne tür bilgiler vermektedir?
 Cevap: Türk toplumunda anne ve babaya büyük saygı gösterilir. Eğer bir insan birinden yardım görmüşse onun çocuklarına da gerektiğinde yardımda bulunur. 9. Orta oyununda “Palutse, Koyanto, Salkım Rum, Yahudi, Kayserili” gibi tiplerin olması Osmanlı toplum yapısının hangi özelliğini gösterir? Açıklayınız. 
Cevap: Osmanlı toplumu çok uluslu beynelmilel bir toplumdur. Osmanlı devletinde her ulustan, ırktan, dinden ve renkten insan vardı. Bu özellik Osmanlı toplumunun çok uluslu olduğunu ve Osmanlı devletinin gayri müslimlere karşı hoşgörülü olduğunu gösterir. 
10. Okuduğunuz “Fotoğrafçı” orta oyunu ile “Kütahya Çeşmesi” adlı Karagöz oyununu şahıslar ve içerik açısından karşılaştırınız. 
 Cevap: Orta oyunu kişileri ve bölümleri Karagöz oyunu ile büyük oranda ben zerlik gösterir. Oyunun başoyuncuları Kavuklu ile Pişekâr’dır.  Kavuklu, gölge oyunundaki Karagöz‘ün; Pişekâr‘da Hacivat‘ın karşılığıdır. Pi şekâr; akıllı okumuş, iyiyi kötüyü ayıran, orta sınıf şehirliyi temsil eden bir tiptir. Kavuklu ise cahil, ahmak geçinen ama aslında kurnaz, zeki ve neşeli bir halk tipidir. 
ETKİNLİK 1. Aşağıda verilen orta oyunu metnindeki boşluklara diyaloglara göre oyunun ana karakterlerden uygun kişileri getiriniz. 

Cevap: 
Pişekar — Ne ise devam buyurunuz, derken efendim! 
Kavuklu — Derken efendim nerde kaldık? Kafamda hal mi bırakdın ki nerde kaldığımı bilip de anlatayım. 
Pişekar — Valde ve pederin vefatından sonra vaziyetin çok güçleştiğini soyuyordun. Ordan başla canım.
 Kavuklu — Oradan değil senin silsilenden başlıyacağım galiba. (…) Meydan ver de anlatayım. Yahut bırak da işime gideyim
. Pişekar —Maşallah maşallah demek meşgulsünüz.
 Kavuklu — Evet keşkülüm. Pişekar — Canım ne keşkülü? Kavuklu — Fıkara keşkülü. 
Pişekar — Ne münasibet canım söz arasında bu da nerden çıktı? 2. Aşağıda verilen Karagöz metnindeki boşluklara diyaloglara göre oyunun ana karakterlerden uygun kişileri getiriniz. 
 Cevap
Hacivat : Pekala efendim bir soru daha. 
Karagöz : Sor bakalim ama dalga geçmek yok patlatırım enseni ona göre ha. 
Hacivat : Tamam İstanbulda yeni kapan sokağı nerde? 
Karagöz : Yahni kapan sokağı… yahni kapan sokağı… haaa hhmmm ya… yahni kapan sokağı. Allah Allah… 
Hacivat : Bilemezsin de, bulamazsın da ha ha hay… 
Karagöz : Zihnimi karıştırma benim, bildim bildim işte. 
Hacivat : Nerde peki ? 
Karagöz : Dolma yutan sokağının yanıbaşında.
Hacivat : Haa haa hay, dolma yutan sokağı olur mu? 
Karagöz : Ya yahni kapan sokağı olur da, dolma yutan sokağı neden olmasın? 
Hacivat : Tabiki olmaz, ben sana yahni kapan sokağı demedim, yeni kapan dedim. 

Metin And, Kavuklu Hamdi’den Üç Orta Oyunu 3. Okuduğunuz metin Kavuklu Hamdi’den alınmıştır. Kavuklu Hamdi Efendi (1841-1911) en üstün orta oyuncularındandı. Birinci Pişekârı Tosun Efendi, ikincisi ise Küçük İsmail Efendi’ydi. Kavuklu Hamdi Zuhuri kolu adıyla bir kol kurmuş ve saraya girmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak orta oyunu ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. 

 Cevap: Ortaoyunu, etrafı seyircilerle kuşatılmış ve  sahne olarak kabul edilen bir alanda oynanan bir güldürü oyunudur. Bu oyun da birçok yönden Karagöz’e benzer. Karagöz’de olduğu gibi tuluata (doğaçlamaya ) dayalıdır. Yazılı bir metne bağlı kalınmaz. Seyirci lerle çevrilmiş bir alanda oynanır. En önemli kişileri Kavuklu ve Pişekar‘dır. Yanlış anlamalar, şive taklitleri söz oyunları, ha zır cevaplık başlıca güldürü öğeleridir.

 Ortaoyununun Özellikleri: 
* Bu oyun türü Halkın ortak malıdır yani anonimdir.
 * Oyuncular oyunda doğaçlama konuşur, dolayısıyla yazılı bir metne dayanmaz. 
* Yanlış anlamalara, karşılıklı konuşmalara, ve özellikle şive taklitlerine dayalıdır. 
* Oyunda müzik de önemli yer tutar. 
* Oyunda dekor yok denilebilir. 
* Ana kahramanları  Pişekar  ile  Kavuklu‘dur. (Pişekar,  Hacivat‘ın; Kavuklu Karagöz’ün benzeridir.) 
* Ortaoyununda farklı çevre ve değişik ulustan insanlar yer alır. 
*  Karagöz oyunu  gibi Ortaoyunu da “başlangıç”, “muhavere”, “fasıl”,”bitiş” kısımlarından meydana gelir.


.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS