ads


 11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa


11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa,11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları, KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, onedebiyat.net  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 174,178,179  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız

.
Sayfa 174 Cevabı 


Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar hakkında bir araştırma yapıp elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Cevap: KURTULUŞ SAVAŞINI KONU ALAN ROMANLAR İÇİN TIKLAAAA
“Aydın” kelimesinin sizde oluşturduğu çağrışımla ilgili sınıfınızda kısa bir tartışma yapınız. 


Cevap:  Aydın”, Türkçe sözlükte “ışık alan, ışıklı, aydınlık, kültürlü, bilgili, görgülü, düşünceli, çağın gereksinimlerinin farkında” şeklinde tanımlanmaktadır. Zaman zaman bilim insanları ile eş tutulan aydın, çevresine karşı olan duruşu ve davranışları bakımından farklılık gösterir. Çünkü bilim insanı, seçtiği alanda bilgi üretme ve topluma uzmanlık alanı ile hizmet verme üzerine yoğunlaşır.  Ancak, bir bilim insanının da aydın insan kriterlerine uygun davrandığı, toplumuna karşı kendisini sorumlu hissettiği ve duyarlılık gösterdiği örneklere de rastlanmaktadır.11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı 1. Metinde geçen “alelâde”, “merasim”, “kasvet” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelime ve kelime gruplarını sözlüklerden araştırınız. 
Cevap: alelade: her zaman görülen, olağan, doğal. merasim: yol yöntem, uyulması gereken kural. kasvet: iç sıkıntısı, sıkıntı. 2. Metindeki çatışmaları belirleyiniz. Çatışmaların türlerini açıklayınız. 
Cevap: İnsanların yut işgal ederken kılını bile kıpırdatmamaları Mehmet Ali’nin korktuğunun başına gelmesi askere alınması Köylünün Ahmet Cemil’,i anlamaması. Ahmet Cemil’in bulunduğu ortamda yaşadığı yabancılık hissi 3. Okuduğunuz metinden halkın günlük konuşma diline özgü anlatıma örnekler veriniz. Yazar, neden bu anlatımlardan yararlanmıştır? Açıklayınız. 
Cevap:  “Efendi, tekrar savaş olacak mı? dedi.” efendi kelimesi o dönemde kullanılmaktaydı..  “Beyim, Allah vere de, bizi tekrar askere almasalar, dedi.” 4. Okuduğunuz metinden iç konuşma, iç çözümleme, geriye dönüş, anlatma, gösterme gibi anlatım tekniklerinden yararlanılan bölümlere örnekler bulunuz. 
Cevap: 

iç konuşma: Mehmet Ali’nin, bana bir “Allahaısmarladık” demeden gitmiş olmasına ihtimal veremiyorum 
geriye dönüş: Mustafa Kemal isminde bir büyük adam, bir büyük kumandan, İstanbul’dan çıktı, Anadolu’ya geçti. Erzurum’da, Sivas’ta, milleti başına topladı. 
gösterme:Muhtar, jandarmalar, Mehmet Ali ve kendisiyle çağrılan bir iki kişi kapının önünde toplanmış duruyorlar. Mehmet Ali’nin yüzü bembeyazdı. ,5. incelediğiniz metinde realizm akımının hangi özellikleri görülmektedir? 
Cevap:  Realizm’de konu gerçek hayattır. Olağanüstü görülen istisnai olaylara yer verilmez. Okura yaşanmış bir olay ya da yaşanabileceğinden şüphe edilmeyecek bir olay sunulur. Realizm’de anlatılan kişi, tam anlamıyla insandır. Çevresiyle davranışlarıyla, tutkularıyla en ince ayrıntısına kadar tanıtılan bir insan görülür eserde. Elbette bu insan çevresinin bir ürünü olan, çevresindeki şartlara göre karakter kazanmış biridir. Bu eserin kahramanı olan Ahmet Cemil de işte bu anlayışla oluşturulmuş hayali kahramanımızdır. 


6. Yaban romanının yazıldığı dönemdeki siyasi, kültürel ve toplumsal şartlar romanı etkilemiş midir? Açıklayınız. 
Cevap: Etkilemiştir. Çünkü roman, topluma ayna tutmakta o dönemde yanlış giden şeyler ve toplum içerisinde görülen sorunlar gözlemlenerek eser oluşturulmuşa benziyor. Bunu kimi yerde sunulan gerçekçi tahlil ve manzaralardan çıkarmak mümkündür.  


7. Sizce Yaban romanında kurmaca bir gerçeklik mi yoksa tarihsel bir gerçeklik mi vardır? 20. yüzyıldaki Türk toplumunun tarihsel özelliklerini göz önüne alarak metnin bu özelliğini açıklayınız. 
Cevap: İkisi iç içe geçmiş durumdadır. Çünkü gerçek tarihten yararlanılmıştır hem de tarih yeniden kurgulanarak hayal ürünü bir edebi esere dönüşmüştür.  


8. Ahmet Celal, bir kolunu kaybetmiş gazi olmasına rağmen millî mücadeleye destek olmaktan kendini uzak tutamamaktadır. Bu tutumu değerlendiriniz. 
Cevap: Çünkü içinde vatan sevgisi olan bir kahraman yürekli Türk askeri her ne koşulda ve durumda olursa olsun vatanını savunmaktan onun uğrunda canını vermekten geri durmaz.

Sayfa 179 Cevabı 

Aile, niçin toplumun temel taşı olarak değerlendirilmektedir? Düşüncelerinizi belirtiniz. 
Cevap:Çünkü aile toplumun en küçük birimidir. Toplumu oluşturacak olan bireyler ilk eğitimlerini ailede aldıklarından aile ne kadar toplum ve ülke için iyi yetiştirirse birey de topluma ve ülkesine o derecede yararlı olacaktır.  


Her ailede sorunlar olmaktadır. Sizce ailemizde sorunlarımızı çözmemizde sevgi, saygı, ve hoşgörünün önemi nedir? Örneklerle açıklayınız. 
Cevap:  Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi için ailelerin huzurlu olması gerekir. Ailede, sevgi saygı, dayanışma, iş bölümü olmalıdır. Ailenin başarı ve mutluluğunda bireyler arasındaki dayanışma önemli olduğundan bu duyguları yüksek tutmak gerekmektedir. 

Aile bireyleri arasında birliğin olmamasının aileye ve topluma zararları neler olabilir? 
Cevap: Eğer aile içinde sorunlar yaşanırsa bu sorun ileride toplumu da doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecektir. Bundan dolayı aile içindeki huzur ve refah toplumun da huzur ve refahı için gerekli ve lazımdır.
.

11.sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay yayınları
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS