ads

11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 182,183,184


11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa,11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları, KİTAP CEVAPLARI, 11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI, onedebiyat.net  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 182,183,184  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


Sayfa 182 Cevabı


 1. Okuduğunuz metinde geçen “bohça”, nüfuz” , “nispet” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz. 
Cevap: bohça: içine çamaşır, giysi gibi şeyler konulup sarılan ya da bağlanan dört köşe kumaş. nüfuz: geçme, işleme. nispet: bağıntı, ilgi, ilinti. 2. Yaprak Dökümü adlı metnin temasını ve konusu belirleyiniz. 
Cevap: Aile bağları temadır konu olarak ise aile içinde kaybolan sevgi ve saygının aileyi nasıl perişan edeceği anlatılmaktadır. 3. Metnin iletisini ve iletinin türünü söyleyiniz. Bu ileti, günümüz gençleri için de geçerli bir ileti midir? Açıklayınız. 
Cevap:Metnin iletisi aile bağlarının güçlü olması, aile edebinden uzaklaşmamak gerektiği ve ailenin her şeyin üstünde olduğu düşüncesidir. Günümüzde de bu iletiler bizce hala geçerliliğini korumaktadır.


 4. Okuduğunuz metinden ve metnin özetinden yola çıkarak metnin temel çatışmasını ve metnin ima ettiği diğer çatışmaları belirleyiniz. Aşağıdaki şablona kişiler arasındaki çatışmaları örnekte olduğu gibi oklarla gösteriniz. Şablonda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
.
Sayfa 183 Cevabı

 5. Yaprak Dökümü adlı metinde geçen aşağıdaki olayları, özetten de yararlanarak romandaki oluş sırasına göre sıralayarak romanın olay örgüsünü belirleyiniz. 

Ali Rıza Bey’in evini terk etmesi ( 9 ) 
Ali Rıza Bey’in işine son verilmesi (2) 
İstanbul’a yerleşme (1) 
Ali Rıza Bey’in felç geçirmesi ( 10 ) 
Ferhunde’nin aileye katılması (4) 
Şevket’in işe girmesi (3) 
Ali Rıza Bey’in Leyla’nın evine yerleşmesi ( 11 ) 
Fikret’in evliliği (kitapta Leyla’nın evliliği yazılmış yanlış yazılmıştır)(6) 
Şevket’in tutuklanması (5) 
Necla’nın evliliği ( 8 ) 
Ferhunde’nin evi terk etmesi ( 7) 

6. Roman şahıslarının özelliklerini tabloda belirtilen yerlere yazınız.Sayfa 184 Cevabı 

7. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını söyleyiniz. Cevap: Anlatıcı üçüncü tekil şahıs ( yazarın kendisi) anlatıcısıdır. Bakış açısı ise Hakim-Tanrısalİlahi bakış açısı vardır. 


8. Okuduğunuz metindeki olaylar ve kişiler gerçek yaşamda görülebilir mi? Metni bu açıdan değerlendirirseniz hangi edebî akımla ilişkilendirirsiniz? 
Cevap: Evet görülebilir. Çünkü yazar gerçek hayattan insanları gözlemlemiş ve hayatın içinden bir aileyi romanına konu edinmiştir. Zaten buna benzer olaylar bir çok ailede ne yazık ki görülebilmektedir.  


9. Reşat Nuri Güntekin’in adıyla özdeşleşen Çalıkuşu romanında Feride, Acımakta Zehra, Kan Davasında Ömer adlı kahramanlar toplumu aydınlatan öğretmenlerdir. Özellikle Çalıkuşu romanı, yazarın sosyal konuları işleyen önemli romanlarından biridir. Çalıkuşu romanı yayımlandıktan sonra yüzlerce genç, Anadolu’da öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunmuştur. Okuduğunuz roman hem sinemaya film hem de televizyona dizi olarak uyarlanmıştır. Sizce yazarın bu başarıyı yakalamasındaki önemli özellikleri nelerdir? 
Cevap: Çünkü halkı toplumu iyi tanımakta onlara ayna tutarak onların hayatını sunmaktadır. Bu da insanların ilgisini çekmekte ve eserlerin büyük bir ilgiyle okunmasına sevilmesine vesile olmaktadır. 


10. Ali Rıza Bey’in çocuklarının aileden kopuşları, kültür buhranı yaşayacak yeni bir neslin habercisi olabilir mi? Kültür taklitçiliği açısından bu durumu değerlendiriniz. 
Cevap: Evet, özellikle tüketim toplumu olma yolunda yanlış Batılılaşma tuzağına düşmüş bir neslin habercisidir. Çünkü eğitimden uzak sadece gösteriş için para için saygınlık için yaşamanın sonu bu aile gibi paramparça olmaktır. 11. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaprak Dökümü romanı hakkında “Bu eser, son yirmi yılın en güzel romanlarından biridir.” düşüncesine okuduğunuz metinden ve metnin özetinden yola çıkarak katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz. 
Cevap: Evet, katılırım. Çünkü bence çok etkileyici ve sürükleyici bir roman. İnsan bu tür eserleri okuduğu zaman çok etkilenmekte ve insanların kendi yaşam öykülerini hayal ürünü de olsa merakla takip etmektedir. 


12. Sizce Ali Rıza Bey’in çocukları davranışlarını kontrol etmede ve davranışlarının sorumluluğunu almada niçin başarılı olamamışlardır? 
Cevap: Çünkü onlara sorumluluk yüklenmemiş, gerçek hayatın karşısında nasıl bir tutum ve karakter kazanacakları öğretilmemiştir. Bu da yapay mutluluk ve saygı peşinde koşmalarına neden olmuş  ve sonunda hepsi perişan olmuştur. 13. Okuduğunuz metinde Ali Rıza Bey’in ruh hâli ile mekân arasında bir ilişki var mı? Açıklayınız. 
Cevap: Evet vardır. Evin durumu aile gibi gittikçe kötüye gitmekte ve aile parçalandıkça ev de gittikçe ellerinden kayıp gitmektedir. Bu da mekan ile kahramanların başlarından geçenlerin ortak bir düzlemde kötüleşmesini bizlere sunar. 14. Yaprak Dökümü adlı metnin kurgu zamanı ile içeriğin gerçek zamanını tespit ediniz. 
Cevap: Kurgu zamanı ile içeriğin zamanı örtüşmektedir. O dönemlerde gerçekten de bir yandan zor zamanlar geçiren toplum bir yandan Batılılaşma adı altında farklı kültürel erozyonlara uğrayanlar varken bir yandan da bunun farkına varıp bunu eserlerinde işleyen aydınlar vardır. 

15. Fikret’in eşinin, kayınpederi Ali Rıza Bey’e gösterdiği misafirperverlik sizi üzdü mü? Siz olsaydınız nasıl davranırdınız?
 Cevap: Evet üzdü. Ben olsam en iyi şekilde ağırlardım. Onun evde kendini misafir gibi değil de aileden biri hissetmesi ve rahat etmesi için ne gerekiyorsa saygı ve sevgi ile yapardım. 


16. Okuduğunuz metinden, metnin yazıldığı dönemin ekonomik, sosyal ve teknolojik yaşamı hakkında çıkarımlarda bulununuz. 
Cevap: O dönem en büyük eğlence dans partilerine gitmekmiş. Bunun yanında ekonomik olarak zor zamanlarda olunmasına karşın gençlerde bitmek bilmeyen bir tüketim çılgınlığı olduğunu da görürüz.  


17. Anlatıcının roman kahramanına söylettiği “Bu yaşta çocuklar için güzellik en büyük tehlikedir.” sözüne katılır mısınız? 
Cevap: Evet katılıyorum. çünkü sadece güzellikle bu hayatta her istediğini elde edebileceğini zannedenler güzellikleri ortadan kalktığı vakit hiç bir şeyi elde edemeyeceklerini anlayamazlar.  18. Okuduğunuz metinden “başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davranma” tutumuna örnek gösteriniz. Cevap: Ali Rıza Bey’in damadı tarafından iyi ağırlanmaması. Ben böyle ağırlanmak istemezdim. Bu yüzden de onu çok iyi bir şekilde ağırlardım. 19. Kendinizi Türk toplumunun sosyolojik yapısını araştıran bir bilim insanı olarak hayal ediniz. Araştırmalarınızda bu romanın size katkıları neler olurdu? Düşüncelerinizi belirtiniz. 
Cevap: Bu roman bana Türk aile yapısının zaman içinde geçirmiş olduğu değişimleri uğradığı kültürel sıkıntıları ve çatışmaları o dönemin sosyal ve ekonomik yapısını çok iyi sunacağı için kesinlikle çok işime yarardı. 
 


11.sınıf edebiyat kitabı cevapları ekoyay yayınları
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Ekoyay Yayınları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS