ads

  10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI


10. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 10
. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÇALIŞMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 10.SINIF ROMAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI, 
.

ONEDEBİYAT.NET 'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

ON EDEBİYAT= ON NUMARA EDEBİYAT

destek olmak için lütfen paylaşınız


10. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI


.

DOĞRU - YANLIŞLAR

1. (  )Sosyal Romanlarda Doğu-Batı çatışması ,kölelik , cariyelik gibi konular işlenmiştir.

2. (  )İlk dönemde Realizim ikinci dönemde Romantizim görülür.

3. (  )İki dönemde de teknik güçlüdür.

4. (  )Romanlardaki aile yapısı bozulmaya yüz tutmuştur.

5. (  )Tanzimat Dönemi romanları Fransız romancılığından etkilenmiştir.

6) (  )Edebiyatımızın ilk yerli romanı Taaşuk-ı Talat ve Fitnat’dır.
7) 
(  )İlk edebi romanımız Samipaşazade Sezai’nin İntibah’tır.
8) 
(  )İlk çeviri romanı Abdülhak Hamit Tarhan’ın Telemak’tır.
9) 
(  )1. Dönemde natüralizmden etkilenilmiştir.
10)
 (  )Abartılı konular seçilmemiş ve olağanüstü rastlantılardan kaçınılmıştır.

11) (  ) 1.Dönemde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

12) (  ) 2.Dönem romanında dil birinci döneme oranla daha sadedir.

13) (  ) Recaizade Mahmut Ekrem 1.Dönem Tanzimat sanatçısıdır.

14) (  ) Sergüzeşt romanı yanlış Batılılaşmanın işlendiği bir romandır.

15) (  )Araba Sevdası romanı edebiyatımızda ilk natüralist romandır.

16) (  )Batılı teknikle ilk roman örneği Servet-i Fünun Dönemi’nde verilmiştir .
17) (  )Servet-i Fünun romanında realizmin sonucunda duygular arkaplana alınmış, düşünceler öne çıkmıştır.
18) (  )Servet-i Fünun romanlarında da hikayede olduğu gibi romantizm ve realizm akımlarının etkisi görülmektedir.

19) (  )Fünun romanında Tanzimat romanında görülen teknik kusurlar görülür.
20) (  )Servet-i Fünun romanlarında mekan genellikle İstanbul’dur.
21) (  )Servet-i Fünun romanlarında ‘’toplum için sanat’’ anlayışına bağlı kalınmıştır.
22) (  )Servet-i Fünun romanlarında bireysel olaylar yerine toplumsal olaylar anlatılır.

 

Aşağıdaki bilgilerin hangi romanlar ilgili olduğunu belirleyerek romanları altına yazınız.
ETKİNLİK


a. Sinekli Bakkal
b. Vurun Kahpeye
c. Yaprak Dökümü
d. Kiralık Konak
e. Ateşten Gömlek
f. Yaban
g. Çalıkuşu

1-Romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle hüsran
yaşamış İstanbullu genç öğretmen kadın Feride'nin
tanıklığıyla Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki hali
yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı
gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar Feride'nin
gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir.
hangi roman: ........................


2
Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı ilk romandır.
Ola.ylar İzmir’in işgalinde Yunanlıların, oğlunu
ve eşini öldürmeleri üzerine önce İstanbul’a gelen ve
sahip olduğu Türklük şuuru ve mücadele azmiyle İstanbullu

.........sponsorlu bağlantılar................sponsorlu bağlantılar.......

ilinçlenmesini sağlayan Ayşe’nin
etrafında gelişir.
hangi roman: ........................

3.
Köylü–aydın çatışmasının anlatıldığı roman I. Dünya
Savaşı yıllarından başlayarak Sakarya Meydan
Muharebesi'ne kadar olan zamanı kapsar. İç Anadolu
Bölgesi'nde Porsuk Çayı civarında bulunan bir köyde
yaşanır. Ahmet Celal bir İstanbul çocuğudur ama
Anadolu’nun bambaşka bir gerçeğini anlatır; alabildiğince
fakirlik ve bunun verdiği daha büyük bir ruhsuzluk.
hangi roman: ........................


4.
Romanda, dar gelirli bir memur ailesinin, değişen
sosyo-ekonomik şartlar içerisinde ahlâkî yönden çöküşünü,
parçalanıp dağılışını anlatır. Eski gelenek ve
ahlâk anlayışına bağlı, inançlı, namuslu ve dürüst bir
insan olan Ali Rıza Bey ile Batılı tarzdaki moda, giyimkuşam,
eğlence, müzik ve dans düşkünü, ahlâkî yönden
zayıf, saygısız çocukları arasında yaşanan kuşak
çatışması gözler önüne serilir.
hangi roman: ........................


5.
Romanda, Tanzimat’la hız kazanan ve kısmen sistemleşen
Batılılaşma hareketinin, bu devirden itibaren Birinci
Dünya Savaşı’nın sonuna kadar birbiri ardından
gelen üç nesil üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınmış-tır.
Aynı ortamlarda yaşayan ama birbirlerinden çok ayrı
anlam dünyalarında yaşayan üç kuşak ve bu kuşaklar
arasındaki çatışmalar ustalıkla anlatılır.
hangi roman: ........................

6.
Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye’nin
Anadolu’da bir kasabaya gidişi ve bölgede Millî Mücadele
düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda,
bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışının
yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının
temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır.
hangi roman: ........................

7.
Romanda, Abdülhamit Devri İstanbul’unun kenar bir
semtinde doğup büyüyen Rabia adlı bir hafız kızının
ve çevresindekilerin yaşamı anlatılmış; Doğu-Batı çatışması
ele alınmıştır.
hangi roman: ........................

 

 

 

 

TEST SORULARI

 

I.Bu dönemde yazılan eserlerin dili,daha öncekilere göre sadedir.

II.Bu döndemde  sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır .

III.Bu dönemde , Batı edebiyatından gelme roman,tiyatro gibi yeni türler  edebiyatımıza girmiştir.

IV. Bu dönemde Batılı akımlar etkili olmuştur.

V.Bu döndemde  sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

1. Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat 1.dönemi için yanlıştır?

A.I        B.II     C.III     D.IV         E.V

2.Yazar bu romanda Bihruz Bey'in  kişiliğinde  yanlış batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla batılı olunamayacağını savunmuştur. 

Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A.İntibah-Namık Kemal

B.Eylül-Mehmet Rauf

C.Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D.Araba sevdası-R.Mahmut Ekrem

E.Sergüzeşt- Sami Paşazade Sezai

3.Aşağıdakilerden hangisinde 1. Dönem Tanzimat romanıyla ilgili bir özellik  değildir?

A.Kölelik ve cariyelik konularının olması.

B. Teknik bakımdan romanların zayıf olması.

C.Romanlarda olayların akışının kesilip yersiz açıklamaların yapılması.

D.Tesadüflere sıkça yer verilmesi.

E.Kaliteli sanat eseri vermenin asıl amaç olması. 

4.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden  biri değildir?

A.Yazarlar ,eserlere kişiliklerini yansıtmışlardır.

B.Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.

C.İşlenen konular gerçeklere uygundur.

D.Genellikle romanlar,masallar gibi biter.

E.Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

 

5) İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah B) Cezmi C) Eylül D) Sergüzeşt E) Yaban

6) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa-nın Fenelon-dan çevirdiği -Telemak- adlı eserdir.
B) İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem-in -Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat- adlı eseridir.
C) Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım-ın -Karabibik- adlı eseridir.
D) Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi-nin -Şair Evlenmesi- adlı eseridir.
E) Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.

7) Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?
A) Harabat B) Cezmi B) Akif Bey D) Zavallı Çocuk E) Gülnihal

8) Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

A) Karabibik
B) Küçük Şeyler
C) Muhsin Bey
D) Araba Sevdası
E) Makber9) İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şair Evlenmesi
B) Araba Sevdası
C) Karabibik
D) Cezmi
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

 

10-Tanzimat romanı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Roman tekniği bakımından kusurludur.
B) Uzun betimlemelere ve beklenmedik tesadüflere yer verilir.
C) Zaman zaman romanın akışı durdurularak okuyucuya bilgi verilir.
D) Kişiler tek yanlı ele alınır, iyiler ödüllendirilir ve kötüler cezalandırılır.
E) Konular devrin gerçek olaylarından Anadolu halkının gündelik yaşamından seçilir.

 

 

I. Sergüzeşt
II. Araba Sevdası
III. Felatun Beyle Rakım Efendi
IV. Mai ve Siyah
V. Mürebbiye
11-Yukarıdaki yapıtlardan hangilerinde Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir? (2010-LYS)
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

 

 Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin (I) Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Namık Kemal’in (II) İntibah, Samipaşazade Sezai’nin (III) Zehra, Recaizâde Mahmut Ekrem’in (IV) Araba Sevdası, Nabizâde Nazım’ın (V) Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara örnek olarak gösterilebilir.
12-Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? (2007-ÖSS)
A) I. ile II.
B) I. ile IV.
C) II. ile III.
D) III. ile V.
E) IV. ile V. 

 

İlk Türk romancıları, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın belirttiği gibi “romancı muhayyilesiyle doğmuş” yazarlar değildi. Bu türde verdikleri ürünler, ister istemez deneyim eksikliğinin izlerini taşıyordu. Bu yüzden roman kalıbını yeni bir ortama uyarlamanın sıkıntısını da yaşıyorlardı. … adlı romanı, bunun ilk örneğidir. 
13-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? (2011-LYS)
A) Mehmet Rauf’un Eylül 
B) Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt 
C) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat 
D) Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi 
E) Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fünun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir? (1977)
A) Dilde “halka doğru’ ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) “Sanat için sanat görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

15. “Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de, kompozisyondur kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anlamına geliyor.”
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir? (1980)
A) Namık Kemal
B) Halit Ziya
C) Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat
E) Hüseyin Rahmi


16. Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.
Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?(1985)
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Nabizade Nazım
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

 

 

17. …. idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. … Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. … orta hâlli, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? (2009)
A) Araba Sevdası’nda – Muhsin Bey’de –Şemsa’da
B) Yadigârlarım’da – Zavallı Kız’da – Karabibik’te
C) Handan’da – Yeni Turan’da – Tatarcık’ta
D) Hasan Mellah’ta – Hüseyin Fellah’ta – Paris’te Bir Türk’te
E) Maî ve Siyah’ta – Aşk-ı Memnû’da – Kırık Hayatlar’da

 

…………., yazarlığının ilk döneminde Fecr-i Âticiler’in “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü paylaştığından bireyci anlayışla makaleler, denemeler, düzyazısal şiirler ve öyküler yazar. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirir. Bireyci sanattan toplumcu sanata geçer. Bu anlayışla yazdığı ilk roman olan ………….. yazar, II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı değer kargaşasını, geleneklerden ve eski yaşam biçiminden ayrılışı, kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler. Romanın başkişisi Hakkı Celis, sanki yazar adına konuşur. O, başlangıçta yurt sorunlarına karşı ilgisiz, âşık, duygulu bir şair tipi sergilerken; sonradan bilinçlenerek bireyi değil, toplumu önemser.
18-Bu parçada özellikleri anlatılan yazar ve romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah’ta
B) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek’te
C) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü’nde
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye’de
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak’ta

 


İlk edebî ürünlerini Servet-i Fünun anlayışına yakın bir anlayışla ortaya koydu. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Türk toplumu-nun çeşitli dönemlerdeki gerçekliğini sergilemek istediği için bir ikisi dışında yapıtlarında belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyetin, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyetin ilk on yılının, Bir Sürgün II. Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır.

19-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Haşim

 


Milli Mücadele döneminde ateşli konuşmalarıyla tanınmış bir yazardır. Başarılı romanlar yazmıştır. Ateşten Gömlek adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır. Romanın yanında öykü, oyun, anı türünde de eserler vermiştir. Eserleri başka dillere de çevrilmiştir.

20-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B ) Refik Halit Karay

C ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

D ) Reşat Nuri Güntekin

E ) Peyami Safa

 

 

 

I. Vurun Kahpeye
II. Yaban
III. Ateşten Gömlek
21-Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış eserlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni işlemeleri
B) Realizm etkisinde gözlemci bir anlayışla oluşturulmaları
C) Memleketçi bir anlayışla kaleme alınmaları
D) Aynı sanatçıya ait olmaları
E) Roman türünde yazılmaları


Romanlarında ilk önce aşk temasını, kadın psikolojisini irdeler. Sonradan memleket konularına yönelir. Romanlarında çizdiği kadın tipleriyle dikkat çeker. Bu kadınlar, idealize edilmiş güçlü kişiliklere sahiptir. Ayrıca yazar, ateşli konuşmalarıyla Millî Mücadele’ye destek verir.
22-Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Mehmet Emin Yurdakul

 

 Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini ---- adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat’tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ---- adlı yapıtında da görebiliriz.
23. Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir? (2012)
A) Yaprak Dökümü – Kiralık Konak
B) Çalıkuşu – Hüküm Gecesi
C) Bir Kadın Düşmanı – Yaban
D) Dudaktan Kalbe – Ankara
E) Acımak – Panorama

 

Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, lstanbul'u işgal edince emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal'e bir düşman gözüyle bakmaktadır. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir.

24-Bu parçada söz edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Halide Edip Adıvar

 B ) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

C ) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

D ) Memleket Hikayeleri - Refik Halit Karay

E ) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  

I. Ahmet Celal
II. Feride
III. Naim Efendi
IV. Rabia
V. Ahmet Cemil
VI. İflahsızın Yusuf
25--Numaralanmış kahramanlardan hangileri Millî Edebiyat Dönemi romanlarından herhangi biri ile ilişkilendirilemez?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) V. ve VI

 

10. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN TIKLAAA

.

.
10. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
10. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN TIKLAAA


3 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS