ads

 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI, 9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÇALIŞMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 9.SINIF ROMAN KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI, 

.

onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
onedebiyat= on numara edebiyat

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


9. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI

9. SINIF ROMAN ÜNİTESİ ÜNİTE TEKRAR SORULARI 

1.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

*Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olay veya durumların kişi,zaman ve mekâna bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi türe................................................................................... denir.

*……………,kişi,…..................... ,mekân, roman türünün dört temel unsurudur.

*Romandaki gerçeklik kurmaca gerçekliktir,roman yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır. Romanda
…………….,düğüm,...................... bölümleri bulunur.


*Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı öncesinde Türk edebiyatında roman diye bir tür yoktu fakat roman türünün yerini tutan bazı türler vardı.Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:…………,masal,………………...,………………..

*Roman türü edebiyatımıza Tanzimat Dönemi ile girmiştir.İlk roman örneği çeviri yoluyla edebiyatımıza kazandırılmış olan …………………..adlı romandır.Bu roman...................................................................................................... tarafından
1859 yılında çevrilmiş olup Fransız yazar........................................ ’a aittir.


*Türk edebiyatında ilk yerli roman …………………………… tarafından yazılmıştır.Romanın adı
…………………………………….’tır.

*Türk romanı Servetifünun Dönemi’nde teknik açıdan güçlenmiştir.Roman türünün Batılı anlamdaki ilk örneklerini veren …………………………………… adlı yazarımızdır.Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi’nde roman türünde daha başarılı örnekler verilmiştir.


*Roman türünün ilk örneği,İspanyol yazar ……………………’in 17. yüzyılın başlarında yayımlanan
………………………. adlı esridir.

*Günlük hayatta az rastlanan ilgi çekici olayları okuyucuda heyecan ve merak uyandıracak şekilde anlatan roman türüne................................................................. romanı denir.

*Sınıf çatışması,geçim sıkıntısı,göç gibi toplumsal ve ekonomik sorunları veya bazı töreleri ele alan romanlara romanı denir.

*Gelecekte olabilecek olayları bilimsel bir yaklaşımla hayal gücünü de kullanarak anlatan romanlara
……………….romanı denir.

*Tarihi olayları ve kişileri konu alan romanlara.................................. roman denir.

*Gerçeküstü olay,kişi ve yerleri konu alan romanlara.................................. roman denir.

*İnsanın içi dünyasını,bilinçaltını,olayların insanın ruh dünyasına etkilerini anlatan romanlara
……………… roman denir.

*Aksiyon,gizem,heyecan,korku gibi ögeleri içeren polisiye olayların anlatıldığı romanlara ……………….. roman denir.

*Toplum veya siyasal bir sorunu konu edinen bir tezi savunan romanlara.................................... roman denir.

*Uzak,yabancı,az bilinen ülkelerin doğasını ve insanlarını konu edinen romanlara................................. roman  denir.

👀💣💣KONU İLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAAA

2. Aşağıdaki tabloda konularına ve akımlarına göre roman örnekleri verilmiştir boşlukları uygun biçimde doldurunuz.

Macera romanı

 

 

Yaprak Dökümü, Bereketli Topraklar Üzerinde

Bilim kurgu romanı

 

Tarihi roman

 

 

Yüzüklerin Efendisi,Harry Potter

Psikolojik roman

 

 

Scherlock Holmes

Egzotik roman

 

Tezli roman

 

 

Zehra,Aşk-ı Memnu

Postmodern roman

 

 

İntibah,Sefiller,Genç Werther’in Acıları

Realist roman

 
3. Aşağıdaki ifadeler doğru ise sonundaki ayraca ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.

*Romanda olayların bir ana olay etrafında gelişip sıralanması ile oluşan yapı unsuruna olay örgüsü denir.( )

*Roman kişileri tip ve karakter olarak ikiye ayrılır,kişilerin kendine özgü özellikleriyle diğer kişilerden ayrılanlarına karakter;kıskançlık,cimrilik,korkaklık,dürüstlük,idealistlik gibi benzerlerinin özelliklerini abartılı biçimde üzerinde toplayanlarına tip denir.( )

*Romanlarda birden fazla olaya değil tek bir olaya yer verilir.( )

*Romanda zaman geniş bir zaman dilimini kapsayacak şekildedir,klasik romanda zaman kronolojik olarak akarken postmodern romanlarda zaman akışı farklılık gösterebilir.( )

*Roman türü uzun zaman diliminde ve çok sayıda kişi etrafında geçtiği için mekân unsuru da geniş ve çeşitli olarak yer bulur.( )

*Romanlarda tema seçimi sınırlıdır her türlü konu romanda anlatılamaz.( )

*Anlatıcının olaylara ve kahramanlara hakim olduğu olayların nasıl gelişeceğini bilen ve gören;kahramanların aklından geçenleri ve psikolojilerini bilen anlatıcın yer aldığı bakış açısına İlahi/Tanrısal/Hakim Bakış Açısı denir.( )

*Olayların roman kahramanlarından birinin ağzından anlatıldığı,olayları yaşayan kahramanın olaylar karşısındaki izlenim ve tutumuna göre ilerleyen romanlarda Gözlemci Bakış Açısı kullanılmıştır diyebiliriz.( )

*Anlatıcının sadece gördüklerini, tanık olduklarını anlattığı,roman kahramanlarının aklından geçenleri bilmediği romanlarda bakış açısı olarak Kahraman Bakış Açısı kullanılmıştır diyebiliriz.( )

*Yazarın olay ile okuyucu arasına girerek anlatma yoluna gittiği teknik anlatma tekniği;kimse olmadan olayları doğrudan okuyucuya aktarma tekniği ise gösterme tekniği diye adlandırılır.( )


*Kahramanın söylenmemiş düşüncelerinin mantıklı bir sıra içinde verildiği kendi kendine konuşma şeklindeki tekniğe iç monolog denir.( )


*Yazar kahramanlar,yer ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi vermek için bilinç akışı tekniğini kullanır.( )

*Kişilerin iç dünyalarının hakim bakış açısıyla aktarıldığı, kahramanların zihninden geçenlerin ortaya konduğu teknik iç çözümleme tekniğidir.( )4. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


*Bir sanatçının üslubunu,tarzını,dilini veya düşüncesini taklit etmektir.
*Söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadelerdir.Mizahtan farklı olarak bu yolla olaylara daha eleştirel yaklaşılır.
*Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya bütününü alarak biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratmaktır.
Ø Yukarıda tanımları verilen anlatım teknikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.
A.Özetleme,Pastiş,Parodi
 B.İroni,Bilinç Akışı,Pastiş 
C.Pastiş,İroni,Parodi
D.Pastiş,İç Monolog,Göstereme 
E.Geriye Dönüş,İroni,Parodi


Ø Aşağıdakilerden hangisi roman ile hikâyenin farklı yönlerinden biri değildir.
A. Romanlarda birbirine bağlı olaylar zinciri varken hikâyede tek olay vardır.
B. Romanda olaylar daha geniş mekânlarda geçerken ve ayrıntı fazlayken hikâyede mekân az ayrıntı azdır.
C. Romanlarda geçen olaylar geniş bir zaman diliminde yaşanırken hikâyede daha az bir süre içinde yaşanır.
D. Roman ve hikâye türünün her ikisinde de serim,düğüm,çözüm bölümleri bulunur.
E. Romanlarda kişi sayısı fazladır kişiler ayrıntılı anlatılır;hikâyede ise kişi sayısı az ayrıntı azdır.


Ø Aşağıda özellikleri ve eserleri verilerek tanıtılan edebiyatçımız kimdir?

Edebiyat hayatına Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlayan yazarımız ‘’Çalıkuşu’’ eseriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.Yazarın romanlarında geniş bir Anadolu atmosferi vardır.Bu atmosfer içinde yurt ve toplum gerçeklerini,töreden kaynaklanan doğru ya da yanlış inanışları ele alır.Anadolu’nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm vardır.Acımak,Çalıkuşu,Yaprak Dökümü,Dudaktan Kalbe onun en bilinen romanları olmakla beraber Anadolu Notları gezi yazısı türündeki önemli bir eseridir.
A. Halit Ziya Uşaklıgil
B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C. Halide Edip Adıvar
D. Tarık Buğra
E. Reşat Nuri Güntekin


Ø Aşağıda özellikleri ve eserleri verilerek tanıtılan edebiyatçımız kimdir?

1923-2015 yılları arasında yaşamış olan edebiyatçımız sanat hayatına şiirle başlamıştır.İlk şiiri Adana’da yayımlanan Görüşler dergisinde çıktı.Folklor araştırmaları,fıkra,röportaj,öykü,roman,tiyatro ve senaryo türlerinde eserler verdi.Eserlerinde çoğunlukla Çukurova insanlarının yaşamlarını anlattı.Halkın ortak inançlarını bir masal,efsane,destan havası içinde dile getirdi.İnce Memed,Teneke,Orta Direk,Yer Demir Gök Bakır önemli romanları arasındadır.
A. Kemal Tahir 
 B.Yaşar Kemal
 C.Orhan Kemal
 D.Sait Faik 
 E.Memduh ŞevketØ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler kullanılmıştır.

A.Böyle insanlardan merhamet mi bekliyorsun sen.
B. Herkes hayatın tadını çıkarırken ben böyle yalnız,çaresiz…
C. Geceleri uykum kaçar da çıkar mehtabı seyrederim bir başıma.
D. Onun verdiği kararlara uymak zorunda değilim..
E. Bu kederli akşamda bir ben varım bir de ben.Ø Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmamıştır?
A.Gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu,ağlardım.
B.Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma/Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma C.Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla
D.Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla/Yüreğimin başına noktalarla hatlarla.
E.Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine/Kapılıp gidiyorum saçının sellerine

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?
A. Nerden çıktın karşıma böyle Sitare/Efsaneler dökülüyor gülüşlerinde
B. Seninle konuşurken Sitare/Aklıma yıldızlar dökülüyor
C. Ben ne yağmurlar gördüm Sitare/Ben kaç kez iliklerime kadar ıslandım 
D.Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz/Ve ikimiz de ıslanıyoruz
 E.Biliyorum içinde bir sızı var/Biliyorum benimki kadar derin,gizliPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS