ads

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANI TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ

MİLLİ EDEBİYAT ROMANI TEST, SMİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANI TESTİ, MİLLİ EDEBİYAT TEST, TESTLER, MİLLİ EDEBİYAT ROMANI TEST SORULARI, 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ROMANI TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

ONEDEBİYAT= on numara EDEBİYAT

destek olmak için lütfen paylaşınız

1-Millî Edebiyatın bu isimle adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu insanın yaşamına yer verilmesi
B) Olayların gerçekçi bir tutumla anlatılması
C) Yalın ve yapmacıksız bir dil kullanılması
D) Her türlü konuya yer verilmesi
E) Hikâyelerin Maupassant tarzına göre yazılması

 

Reşat Nuri Güntekin, .......adlı romanını önce “İstanbul Kızı" adıyla piyes olarak yazmış ancak sahnelenme imkânı olmadığı için daha sonra romana dönüştürmüştür. Eser dil ve anlatımındaki rahatlık, Anadolu gerçeğine yaklaşımıyla daha sonra yazılan eserlere örnek olmuştur.
2-Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çalıkuşu B) Yeşil Gece C) Acımak D) Yaprak Dökümü E) Dudaktan Kalbe

 

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş mücadelesini konu edinen romanlardan değildir?
A) Ateşten Gömlek B) Sodom ve Gomore C) Yeşil Gece D) Küçük Paşa E) Dikmen Yıldızı


I. Mektup biçiminde yazılan romanda, kocası evlilik dışı ilişkileri alışkanlık hâline getiren, okumuş bir kadının sağlığını yitirerek ölüme sürüklenmesi anlatılmıştır.
II. Cumhuriyet Dönemi gençliğinin ele alındığı romanda Tatar Osman’ın kızı Lale ön plandadır. Romanda yedi üniversite öğrencisi etrafında geleceğin Türkiye’si anlatılmak istenir.
III. Roman İstanbullu bir aydın olan Peyami’nin anı defteri olarak oluşturulmuştur. Eser, edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk romandır.
IV. Milli Mücadele’yi anlatan ikinci roman olan eserde, Öğretmen Aliye’nin Batı Anadolu kasabasında çektiği acılar, Hacı Fettah ve Hüseyin ile çatışması ve Aliye’nin halk tarafından linç edilmesi işlenmiştir.

4-Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki Halide Edip romanlarından hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Vurun Kahpeye B) Sinekli Bakkal C) Handan D) Tatarcık E) Ateşten Gömlek

 

 

 

I. Toplumsal birer yara olan kölelik, cariyelik gibi konularda çözüm getiren bir yaklaşım içinde olunmuştur.
II. Bu dönemde bireysel yaşamdan toplumsal yaşama doğru geniş bir açılım vardır.
III. Özellikle mekân olarak ev içi verilmiş, Batı tarzı yaşamın eve yansımaları gösterilmiştir.
IV. Kişiler iyi ve kötü olarak tek yönlüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
V. Romanlarda ağır ve süslü bir dil kullanmanın yanı sıra Fransız cümle yapısı da görülür.

5-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi romanı özelliklerinden biridir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Halide Edip Adıvar’ın ……….. adlı yapıtı, İstanbul’un fakir bir mahallesinde yaşananlardan hareketle II. Abdülhamit döneminin şartlarını anlatmaktadır. Romanın kahramanlarından Tevfik, ortaoyunun-da “zenne” rolünü canlandırdığı için “Kız Tevfik” diye anılır. Mahalle imamının kızı Emine, Tevfik’le evlenir. Tevfik ile Eminenin Rabia adında bir kızları olur. Sesi çok güzel olan Rabia hafız olur. Mahalledeki Selim Paşa konağına çağrılır. Konakta Vehbi dededen musiki dersleri alır. Orada Pereg-rini’yi tanır. Peregrini Müslüman olur ve Rabia ile evlenir.

6-Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Seviye Talip
B) Sinekli Bakkal
C) Zeyno’nun Oğlu
D) Ateşten Gömlek
E) Akile Hanım Sokağı


7- Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar
B) Efruz Bey -Ömer Seyfettin
C) Dudaktan Kalbe   - Reşat Nuri Güntekin
D) Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz
E) Yezid’in Kızı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

 

…………., yazarlığının ilk döneminde Fecr-i Âticiler’in “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü paylaştığından bireyci anlayışla makaleler, denemeler, düzyazısal şiirler ve öyküler yazar. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirir. Bireyci sanattan toplumcu sanata geçer. Bu anlayışla yazdığı ilk roman olan ………….. yazar, II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı değer kargaşasını, geleneklerden ve eski yaşam biçiminden ayrılışı, kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler. Romanın başkişisi Hakkı Celis, sanki yazar adına konuşur. O, başlangıçta yurt sorunlarına karşı ilgisiz, âşık, duygulu bir şair tipi sergilerken; sonradan bilinçlenerek bireyi değil, toplumu önemser.
8-Bu parçada özellikleri anlatılan yazar ve romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah’ta
B) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek’te
C) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü’nde
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye’de
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak’ta

 


İlk edebî ürünlerini Servet-i Fünun anlayışına yakın bir anlayışla ortaya koydu. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Türk toplumu-nun çeşitli dönemlerdeki gerçekliğini sergilemek istediği için bir ikisi dışında yapıtlarında belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyetin, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyetin ilk on yılının, Bir Sürgün II. Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır. Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar. Yazar 1920’lerden sonra iyimser bir devrimci görünümündeyken, sonra umutlarını yitirerek romancılığını devrimci yönde kullanmaktan vazgeçmiştir.

9-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Haşim

 

 

I. Tarihsel ve toplumsal olayların her birini bir romanında anlatmıştır.
II. Tanzimat’tan başlayıp Atatürk Türkiye’sine kadar olan evreyi bir roman zinciri içerisinde vermiştir.
III. Sanat hayatına Fecr-i Ati topluluğunda başlamış sonradan Milli edebiyat topluluğu içinde yer almıştır.
IV. Eserlerinde realizm akımından ve gözlem yeteneğinden yararlanmıştır.
V. İlk dönem romanlarında kadının toplumdaki yerini belirlemeye çalışmış; son dönem romanlarını gelenek, görenekler üzerine temellendirmiştir.
10-Numaralanmış yargılardan hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Milli Mücadele döneminde ateşli konuşmalarıyla tanınmış bir yazardır. Başarılı romanlar yazmıştır. Ateşten Gömlek adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır. Romanın yanında öykü, oyun, anı türünde de eserler vermiştir. Eserleri başka dillere de çevrilmiştir.

11-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B ) Refik Halit Karay

C ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

D ) Reşat Nuri Güntekin

E ) Peyami Safa

 

 

 

 

 

I. Vurun Kahpeye
II. Yaban
III. Ateşten Gömlek
12-Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış eserlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni işlemeleri
B) Realizm etkisinde gözlemci bir anlayışla oluşturulmaları
C) Memleketçi bir anlayışla kaleme alınmaları
D) Aynı sanatçıya ait olmaları
E) Roman türünde yazılmaları


Romanlarında ilk önce aşk temasını, kadın psikolojisini irdeler. Sonradan memleket konularına yönelir. Romanlarında çizdiği kadın tipleriyle dikkat çeker. Bu kadınlar, idealize edilmiş güçlü kişiliklere sahiptir. Ayrıca yazar, ateşli konuşmalarıyla Millî Mücadele’ye destek verir.
13-Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Mehmet Emin Yurdakul

 

 

Roman, hikâye, tiyatro, hatıra, mensur şiir, monografi alanlarında eser veren………, daha çok, romancılığıyla ünlenmiştir. Romanlarında tip ve karakter yaratmada başarılı olan yazar, olaylara realist bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Romanlarında toplumun çürüyen, yozlaşan, millî bünyeyi kemiren yönlerine neşter vurmaktan çekinmez. “Nur Baba” böyle bir romandır. Yazar, artık işlevini yitiren Bektaşi tekkelerinin iç yüzünü, yozlaşmış hâlini, bu romanında gözler önüne serer.
14-Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


15-Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tamamı Kurtuluş Savaşı günlerini anlatan romanlardır?
A) Yaban, Ateşten Gömlek, Küçük Ağa
B) Çalıkuşu, Sinekli Bakkal, Akşam Güneşi
C) Esir Şehrin İnsanları, Sodom ve Gomore, Beyaz Kale
D) Kiralık Konak, Yaban, Akşam Güneşi
E) İnce Memed, Devlet Ana, Ekmek Kavgası

 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi, Halide Edip Adıvar’a ait değildir?
A) Dağa Çıkan Kurt
B) Tanrı Dağı Misafiri
C) Mor Salkımlı Ev
D) Akşam Güneşi
E) Türk’ün Ateşle İmtihanı

 

Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, lstanbul'u işgal edince emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal'e bir düşman gözüyle bakmaktadır. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir.

17-Bu parçada söz edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Türk'ün Ateşle İmtihanı - Halide Edip Adıvar

 B ) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

C ) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

D ) Memleket Hikayeleri - Refik Halit Karay

E ) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

 

Daha çok, İngiliz edebiyatındaki romanlardan etkilenmiştir. Romanları; kadın psikolojisine eğilenler, Kurtuluş Savaşı'nı anlatanlar ve toplumsal konuları ele alanlar biçiminde üç grupta incelenebilir. Dil bilgisi kurallarına ve anlatıma pek özen göstermez. "Türk'ün Ateşle İmtihanı" ve "Mor Salkımlı Ev" anı türündeki yapıtlarıdır.

18-Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B ) Reşat Nuri Güntekin

C ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D ) Nabizade Nazım

E ) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

 

I. Ahmet Celal
II. Feride
III. Naim Efendi
IV. Rabia
V. Ahmet Cemil
VI. İflahsızın Yusuf
19--Numaralanmış kahramanlardan hangileri Millî Edebiyat Dönemi romanlarından herhangi biri ile ilişkilendirilemez?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) V. ve VI

 

Roman, Türk aile yapısının bozulması üzerinde durur. Batı kültürünün etkisiyle, geleneklerine bağlı bir Türk ailesinin çözülüşünü başarılı gözlemlerle dile getirir. Emekli kaymakam Ali Rıza Bey ile çocukları arasında yaşanan çatışma romanın ana konusudur. Gelenek göreneklerine bağlı, özellikle ahlaki konularda çok titiz olan Ali Rıza Bey ile Batılılaşma hareketine karışarak daha zengin bir hayat yaşamak isteyen çocukları arasında sık sık çatışma çıkar.

20-Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B ) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

C ) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar

D ) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay

E ) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri GüntekinMİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANI TESTİ

 

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS