ads

   10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,

10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


HazırlayanMustafa ŞAHİN 
TİYATRO İLE ALAKALI AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ..


1-Tiyatro Hakkında Genel Bilgiler

Olmuş ya da olması düşünülmüş birtakım olayların sahne üzerinde, gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular  tarafından gösterilmesine ...................................denir. Tiyatro türü, MÖ 6. yüzyılda .................................. dinsel törenlerinden (Bereket tanrısı ................................ adına düzenlenen şenliklerden) doğmuştur.

 Tiyatronun ögeleri:Tiyatronun ; ....................- ......................- .....................- ....................-gibi öğeleri vardır. Tiyatro eserlerinde oyunun temeli karşılıklı konuşmaya yani ...........................  dayanır.  Tiyatro eseri okunmak için değil, ....................................için yazılmış olmasıdır.

2-TİYATRO TERİMLERİ

Adapte:
Aksesuar:
Aktör:
Aktrist:
Darülbedayi:
Dekor:
Diyalog:

Döşeme:
Dublör:
Entrik unsur, Entrika:
Fasıl:
Feeri:
Grotesk:
Jest:
Kabare tiyatrosu:  "
Kulis:
Mimik:
Mizansen:
Monolog:

Muhavere:
Pandomim:
Perde:
Piyes:
Reji:
Rejisör:
Rövü (revü):
Suflör:
Temaşa:
Tirat:
Tirajik:
Trajikomik:

Tuluat:


3-KISA TARİHÇE

Türk Tiyatrosu .............................................. dönemine kadar geleneksel boyutta varlığını sürdürür.

Geleneksel tiyatromuzda dört önemli tür vardır.

Bunlar:           

1.                              

 2-                                

3-                   

4-.
*Modern tiyatro, Türk edebiyatına ..........................’nde Batı’dan gelmiştir. Modern anlamda ilk tiyatromuz ....................tarafından yazılan ........................... eseridir. Namık Kemal’in ...................... oyunu da sahnelenen ilk eserimiz olmuştur. Tanzimat Dönemi’nde.................................- ..................................- ...............................- ....................- ibi sanatçılar tiyatro türünde önemli çalışmalar yapmışlardır.

*......................................Dönemi’nde  İstibdat dönemi nedeniyle yavaş da olsa tiyatro türü gelişimini sürdürmüştür.

*Fecriati Dönemi’nde geri planda kalan tiyatro, .............................. Dönemi’nde ön plana çıkmıştır. İlk kadın oyuncu ..................................... bu dönemde sahneye çıkar. Darülbedayi'nin başına geçen ........................... bu dönemin en önemli tiyatro yazarlarındandır.

*19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında altın çağını yaşayan ortaoyunu, Tanzimat'ta benimsenmeye başlayan Batı modelindeki tiyatro ile uzun süre yarışmış, Cumhuriyet'ten sonraysa öbür geleneksel türlerle birlikte silinmeye yüz tutmuştur.


HazırlayanMustafa ŞAHİN 


4-Türk Edebiyatında tiyatro alanında ilkler

Batılı anlamda ilk tiyatro -......................

Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal -......................

Aruzla ilk manzum tiyatro ......................

Heceyle ilk manzum tiyatro......................

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı ......................

İlk tiyatro denemesi ......................

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro ......................

Epik tiyatronun kurucusu ......................

Komedi türünün ilk ustası ......................

Trajedi türünün ilk ustası......................

Dram türünün özelliklerini ortaya koyan ilk kişi...................

Türk Edebiyatı’ndaki ilk dram ......................

İlk Müslüman kadın tiyatrocu ......................

İlk Türk tiyatrosu Osmanlı Tiyatrosu ......................

ilk resmî Türk tiyatrosu ......................


Karagöz ile orta oyununun karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Benzerlikler

a. Her ikisinde de …………, ……………….. (söyleşme), ………….. (temsil) ve ……………… bölümleri bulunur.

b. Her iki oyun da konularını ………..…………… hayattan alır.

c. Her iki oyun da yazılı metne bağlı kalmadan ………………… oynanır.

ç. Her ikisinde de asıl tipler benzer özellik taşır. Karagöz, orta oyunundaki ……………………., Hacivat ise orta oyunundaki

…………….………… benzer.

d. Her ikisinde de kişiler bir sınıfın veya topluluğun iyi ya da kötü yanlarını kendilerinde toplayıp yansıtmaları sebebiyle birer

……..özelliği yansıtır.

e. Her iki oyunda da ana tiplerin yanında ………………….. kişiler bulunur.

f. Her ikisi de ………………… Türk tiyatrosu içinde yer alır.

g. Her ikisi de …………….……… bağlı edebi türdür.

ğ. Her ikisinde de çeşitli mesleklerden, yörelerden, uluslardan ikişiler vardır; ……………, ………………, ………………,

………………… bunlardan bazılarıdır.

h. Her ikisi de ………….……… (mizah) unsuruna yer verir.

ı. Her ikisinde de taklit ve …………….. unsurlarından yararlanılır.

i. Orta oyununda gülmece ögesi, karagöz oyunundaki gibi ……………………………………, nüktelere ve güldürücü hareketlere dayanır.


Farklılıklar

a. Karagöz …………………….., orta oyunu ise ……………………. oynanır.

b. Karagözde kişiler perdede gölge şeklinde karşımıza çıkar. Orta oyununda …………………. kişiler vardır.


Aşağıdaki bilgileri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz.

a. Olmuş ya da olması düşünülmüş birtakım olayların sahne üzerinde, gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular tarafından gösterilmesine

tiyatro denir. (…)

b. Tiyatro türü, Yunanlıların MÖ 6. yüzyıldaki dinsel törenlerinden (Bereket tanrısı Dionysos adına düzenlenen şenliklerden)

doğmuştur. (…)

c. Trajedi ve komedi mensur ( düz yazı) biçiminde yazılır. (…)

ç. Dramlarda, trajedilerde işlenen acıklı olaylarla komedi oyunlarında işlenen güldürü unsurları bir arada işlenir. (…)

d. Karagöz, meddah ve dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilir. (…)

e. Orta oyunun kahramanlarından Kavuklu, Karagöz oyunundaki Hacivat’ın; Pişekar da Karagöz'ün karşılığıdır. (…)

f. Bir tek kişinin bir olayı veya hikâyeyi seyirci önünde hareket ve taklitlerle canlandırması sanatına meddahlık denir. Bu sanatı

sergileyene de meddah denir. (…)

g. Geleneksel Türk tiyatrosunda kostüm ve dekor önemli yer tutar. (…)

ğ. Tiyatro, sahneden canlandırması yönüyle edebiyattan farklıdır, metne dayanması ise edebiyatla ortak özelliğidir. (…)

h. Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri örneği Servet-i Fünun döneminde Batı etkisiyle verilmiştir. (…)

ı. İlk yerli tiyatro Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı eseridir. (…)

i. Komedyada kahramanlar soylu kişilerden seçilir. (…)

j. Dram beş perdeden oluşur. (…)

k. Dram, nazım ya da nesir biçiminde yazılabilir. (…)

l. Köy Seyirlik Oyunları, yılın belli günlerinde, düğünlerde, bayramlarda, kutlama törenlerinde oynanan oyunlardır. (…)

m. Geleneksel Türk tiyatrosu yazılı metne dayanır. (…)

n. Meddah, Karagöz, Orta oyunu sahnede oynanan ve taklide dayanan oyunlardır. (…)

o. Meddahlık anlatım ve hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanan bir sanattır. (…)

ö. Modern tiyatro, komedi, trajedi ve dram olmak üzere üçe ayrılır. (…)

p. Tiyatro hem göze hem kulağa seslenir. (…)

r. Tiyatroda seyredilen oyunun bütünüyle yazıya aktarılması mümkündür. (…)1- TEST SORULARI   İÇİN TIKLAAA

2-10.Sınıf  Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi İndir Çöz10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS