ads

  11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,

11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,11.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


HazırlayanMustafa ŞAHİN 


TİYATRO İLE ALAKALI AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ..


1-Tiyatro Hakkında Genel Bilgiler

Olmuş ya da olması düşünülmüş birtakım olayların sahne üzerinde, gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular  tarafından gösterilmesine ...................................denir. Tiyatro türü, MÖ 6. yüzyılda .................................. dinsel törenlerinden (Bereket tanrısı ................................ adına düzenlenen şenliklerden) doğmuştur.

 Tiyatronun ögeleri:Tiyatronun ; ....................- ......................- .....................- ....................-gibi öğeleri vardır. Tiyatro eserlerinde oyunun temeli karşılıklı konuşmaya yani ...........................  dayanır.  Tiyatro eseri okunmak için değil, ....................................için yazılmış olmasıdır.

2-TİYATRO TERİMLERİ

Adapte:
Aksesuar:
Aktör:
Aktrist:
Darülbedayi:
Dekor:
Diyalog:

Döşeme:
Dublör:
Entrik unsur, Entrika:
Fasıl:
Feeri:
Grotesk:
Jest:
Kabare tiyatrosu:  "
Kulis:
Mimik:
Mizansen:
Monolog:

Muhavere:
Pandomim:
Perde:
Piyes:
Reji:
Rejisör:
Rövü (revü):
Suflör:
Temaşa:
Tirat:
Tirajik:
Trajikomik:

Tuluat:


3-KISA TARİHÇE

Türk Tiyatrosu .............................................. dönemine kadar geleneksel boyutta varlığını sürdürür.

Geleneksel tiyatromuzda dört önemli tür vardır.

Bunlar:           

1.                              

 2-                                

3-                   

4-.
*Modern tiyatro, Türk edebiyatına ..........................’nde Batı’dan gelmiştir. Modern anlamda ilk tiyatromuz ....................tarafından yazılan ........................... eseridir. Namık Kemal’in ...................... oyunu da sahnelenen ilk eserimiz olmuştur. Tanzimat Dönemi’nde.................................- ..................................- ...............................- ....................- ibi sanatçılar tiyatro türünde önemli çalışmalar yapmışlardır.

*......................................Dönemi’nde  İstibdat dönemi nedeniyle yavaş da olsa tiyatro türü gelişimini sürdürmüştür.

*Fecriati Dönemi’nde geri planda kalan tiyatro, .............................. Dönemi’nde ön plana çıkmıştır. İlk kadın oyuncu ..................................... bu dönemde sahneye çıkar. Darülbedayi'nin başına geçen ........................... bu dönemin en önemli tiyatro yazarlarındandır.

*19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında altın çağını yaşayan ortaoyunu, Tanzimat'ta benimsenmeye başlayan Batı modelindeki tiyatro ile uzun süre yarışmış, Cumhuriyet'ten sonraysa öbür geleneksel türlerle birlikte silinmeye yüz tutmuştur.


HazırlayanMustafa ŞAHİN 

4-Türk Edebiyatında tiyatro alanında ilkler


Batılı anlamda ilk tiyatro -......................

Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal -......................

Aruzla ilk manzum tiyatro ......................

Heceyle ilk manzum tiyatro......................

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı ......................

İlk tiyatro denemesi ......................

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro ......................

Epik tiyatronun kurucusu ......................

Komedi türünün ilk ustası ......................

Trajedi türünün ilk ustası......................

Dram türünün özelliklerini ortaya koyan ilk kişi...................

Türk Edebiyatı’ndaki ilk dram ......................

İlk Müslüman kadın tiyatrocu ......................

İlk Türk tiyatrosu Osmanlı Tiyatrosu ......................

ilk resmî Türk tiyatrosu ......................


 

 


5-1923-1950 Yılları Arasında Cumhuriyet Dönemi tiyatro özellikleri
*.......................................... başlayan bir dönemdir.
*Bu dönemde tiyatro, ...................... sembolü olmuşur
*27 Ekim 1914’te ilk resmî Türk tiyatrosu ............................ kurulmuştur. 
*Bu dönemde tiyatro,.............................. halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
*Darülbedayi, 1931’de ................................. adını alır
*1927’de, Darülbedayi’nin başına ............................ getirilmiştir. Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
*Darülbedayi sayesinde ............................... çağdaş tiyatro eserleri çevrilmiş.
*Darülbedayi sayesinde .............................Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır.
*Bu dönemde tiyatro türünün ............................... edebiyatındaki tiyatro geleneği ile ilişkisi güçlüdür

*Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki oyun yazarları, daha çok tarihimize ve efsanelerimize yönelerek ..................................aşılayan düşüncelerin üzerinde durmuşlar; toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalışmışlardır. 
*Ankara’da .............................. açılmış, bu oluşum tiyatronun gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. 1940’lı yıllarda ilk mezunlarını vermiştir.

*1940'lı yıllarda Türk tiyatrosunda ...................................Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür.

*Ülkenin yapısından hareket edilerek daha çok .....................ve ............................türlerinde eserler verilmiştir. 
*............................................, ............................................. gibi Millî Edebiyat Dönemi’nde eser veren sanatçılar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da eser vermeye devam etmişlerdir.

*Bu dönemde .................................- ..................................- ...............................- de eserlerinde aşırı duygulu, bunalımlı kişileri işlemişlerdir. 
*Yaşar Nabi'nin ................; Behçet Kemal'in ....................; Necip Fazıl'ın ......................... adlı oyunları Türk'lerin erdemleri ve uygarlığını yansıtmak amacını taşırlar.

ÖNEMLİ YAZAR ve ESERLER


...............................’in Fermanlı Deli Hazretleri, 
...............................’nin Hisse-i Şayia, 
...............................’nun İnanmak, 
...............................’in Taş Parçası, 
...............................’in Sönmeyen Ateş, 
...............................’in Akın, 
...............................’nin Bayönder, 
...............................’ın İnkılâp Çocukları, Mete

...............................’in Akın, Özyurt, Kahraman; 

.............................. 'in.Sabır Taşı, Tohum; 

...............................’ın Çoban ve Atilla


 

6-1950-1980 Yılları Arasında Cumhuriyet Dönemi tiyatro özellikleri

 *1958’de ................................. Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesinde bir tiyatro enstitüsü kurulmuştur.

*1950 sonrasında tiyatro ........................ acıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen ........................... çeşitlenmiştir.

*Oyun yazarları bu dönemde ........................... işleyen başarılı örnekler sunmuşlardır.

* Haldun Taner, ...............................’yla geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini, toplumsal ve siyasal bir içerikle birleştiren yeni bir yerli epik tiyatro oluşturmuştur. (Bu türde ilk örnek olma özelliği de taşır)

*Bu dönemde tiyatro, ................................................. sorunlarına da eğilir.

*Orta sınıftan ailelerin yaşadığı ...............................- ...............................- ...............................giyinme biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir.

*Konularını ................................... tarihinden, halk kahramanlarının hayatlarından ve mitolojiden alan oyunlar da yazılır.

*Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri ...........................- ..........................- ............................... yaklaşımlarla yansıtılır.

*.....................’lar Türk tiyatrosunun parlak dönemidir.

*...............................- ...............................- ............................... ...............................- ...............................gibi yazarlar bireyden hareketle topluma yönelmişlerdir.

*.............................- ...............................- ............................... -.............................-konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarının hayatlarından ve mitolojiden alan oyunlar yazarlar.

 

*Bu dönemde *.............................- ...............................- ..............................gibi yeni bir yazar kuşağı da yetişmiştir.

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ YAZAR ve ESERLER


 • .............................Koçyiğit Köroğlu
 • .............................Buzlar Çözülmeden
 • .............................Oğuzata
 • .............................Keşanlı Ali Destanı
 • .............................Boş Beşik
 •  .............................Hurrem Sultan
 • .............................: Kadınlar Arasında
 • .............................:İçerdekiler ve Mikado'nun Çöpleri
 • .............................Sarı Naciye
 • .............................Gültepe Oyunları
 • .............................Sular Aydınlanıyordu
 • .............................Karayar Köprüsü
 • .............................Çatıdaki Çatlak
 • .............................Midas’ın Kulakları
 • .............................Töre ,Komşularımız
 • .............................IV. Murat
 • .............................Dışarda Yağmur Var
 • .............................Şerefiye
 • .............................Kördövüşü

 

 

7-Ünite İle İlgili Önemli Sanatçılar  (Fikri ve edebi yönleri, eserleri)

HazırlayanMustafa ŞAHİN 


.................................

  Batı etkisindeki Türk edebiyatının KURUCUSU, İLK BİLİNÇLİ TEMSİLCİSİ ve YENİLİĞİN ÖNCÜSÜDÜR.  Agâh Efendi ile birlikte 1860′ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk basınının ilk başyazarı sayılır. Türk edebiyatında ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval’i bu gazetenin ön sözü olarak yayımlamıştır.  1862′de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.

Tiyatro Eseri .................

 


.................................

 Darülbedayi’nin ikinci döneminde aktif görev almış oyun yazarı ve tiyatro oyuncusudur. Meşrutiyet’ten itibaren telif eserlerle ve Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır. Elliyi aşkın eseri vardır. Türkçeyi iyi kullanan, oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı bir sanatçıdır. Eserlerinde sahne dilini ustaca kullanmış, sahnede her tipi kendi karakterine, seviyesine göre konuşturmuştur.

Eserleri ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................

*İlk oyunu 1913’te sahneye konulan “Köprülüler”dir.

*Hafif, müzikli oyunlar yazmayı sürdüren yazarın oyunları, daha çok töre güldürüsü niteliği taşır.

*Konularını daha çok Osmanlı tarihinden alan oyunlar yazmıştır.

*Oyunlarında çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları ve düşünceleri gülünç yanlarıyla anlatmıştır.

*Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir.

*Oyunları siyasal ve belgesel niteliktedir.

*Saray yaşamını ve sosyal dramları anlatmıştır.

*Yakın tarih ve Türk dünyası işlediği konular arasındadır.

*Oyunları teknik yönden başarılı değildir.

*Kişileri döneminin dil özellikleriyle konuşturmuştur.

*Üsküdar’daki tiyatro onun adını taşımaktadır.

Eserleri: ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................

*Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında yurt dışına çıkarak Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma ve Kopenhag gibi Batı kentlerinde yaşadı.Cumhuriyet'in ilânından sonra geri döndü (1928). Yurda dönüşünden hemen sonra, *Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığında mütercim olarak görev aldı.

Eserleri: Oyun...............................- ............................... ...............................

 

 

 

 

............................................

*İlk oyunu "Büyük Şehir" 1942-1943 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Türkiye'de *Cumhuriyetten sonra ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı.

*Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı. 

Eserleri: ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

 

 

.................................................

*Türk edebiyatının usta bir oyun yazarıdır.

*Tiyatrolarında genellikle tarihi konuları işlemiştir.

*Sağlam bir tiyatro kültürü vardır.

*Shakespeare, Rike, Nietzsche, Kafka gibi yazarlardan çeviriler yapmıştır.

Eserleri: ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

 

......................................................

*Türk Tiyatrosu’ndaki ilk epik tiyatro örneği olan “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu ile dünya çapında tanındı. *Konularını güncel olaylardan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı.

*Epik tiyatro ve kabarenin alnında verdiği yapıtlar çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri oldu.

*Eşsiz bir arı Türkçe kullanan Haldun Taner, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ve tiyatrosunun önde gelen yazarları arasına girdi.

*Eleştiriyi güldürüyle yoğurmuş, izleyiciyi güldürürken hem sarsmış hem de şaşırtmış ve düşündürmüştür.

*Güldürülerinden "ironi" egemendir.Onunkisi komiklik ya da sululuk değil düşünceye ve düş gücüne dayanan bir güldürüdür.

*Devekuşu Kabare’yi (1967), Bizim Tiyatro‘yu, Tef Kabare Tiyatrosu’nu kurdu.

ESERLERİ: ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

 

 

 

 

..................................................

*Edebî yaşamı okuduğu okulda yazdığı hasret şiirleriyle başlamış, daha sonraları da dergi ve gazetelerde yazılar kaleme almıştır.

*Ona göre tiyatro, şiir, roman söz sanatıyla toplumdaki kötülüklere hücum etme sanatıdır.

*Tiyatrolarının az sözcükle çok düşünce dile getirdiğini söyleyen sanatçı bu yönüyle bu türü özellikle roman türünden ayırmıştır.

*Yazdığı tiyatroları için hazırlıklar yapan ve araştırmalara yönelen bir sanatçıdır.

*Tiyatrolarının bir çoğunda halkın gönlüne yer etmiş şahısları anlatmıştır.

*Tiyatrolarda toplumsal aksaklıkları işler.

*Köy konusunu işlemiş, köylülerin sorunlarını yansıtmıştır.(Çoğunlukla Güney Anadolu köyleri)

Eserleri: Tiyatro: ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................

*Özellikle Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı “Şu Çılgın Türkler” ve Çanakkale Savaşı’nı anlattığı “Diriliş – Çanakkale 1915” en önemli romanlarından olup uzun süre çok satanlar listelerinde ilk sırada kalmıştır.

*Toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını veren yazarlardan biridir.

*Aşağılık duygusunu toplumsal koşullar açısından inceleyişiyle dikkati çeker.

*İlk oyunu olan “Penbe Evin Kaderi”nde ve “Kaneviçe”de kuşaklar arasındaki kopuşu, yabancılaşmayı ele alır.

*Toplumun suçlu insanları bir kenara itişini eleştirerek onlara daha uygarca davranmak gerektiğini savunur.

*Osmanlı İmparatorluğu’nda, İstanbul’da oturan yöneticilerle Anadolu’daki kopukluğu ortaya koymaya çalışır.

*Tiyatrolarında günlük yaşamın çelişkilerini ve gülünç yönlerini ele almıştır.

Eserleri: (Oyun): ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 

 

...............................................................

*1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli tiyatro yazarlarından olmuştur.

 *“Türk tiyatrosunun Shakespeare’ı” olarak anılmış olan sanatçının ilk oyunu Tanrılar ve İnsanlar’dır.

*Devlet sanatçısı unvanı da alan Orhan Asena, eserlerinin konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır.

 *“Başkaldırı, insan mücadelesi” sanatçının oyunlarının başta gelen temasıdır.

*Toplumcu bir tiyatro yazarıdır.

*Psikolojik ve toplumsal alanları kapsayan konuları işlemiş, tarihi olayları da konu alarak işlemiştir.

*Tiyatrolarında mitolojiden yararlanmıştır.

*Yerel, ulusal, evrensel, değişik olay ve sorunları gözler önüne sermiştir.

*Birey-toplum çatışmasını ve baskı altındaki bireyin başkaldırısını hümanist bir şekilde ele almıştır.

*“Atçalı Kel Mehmet” adlı oyunuyla TRT’den 1970 yılında TRT Başarı Ödülünü almıştır.

*Tarihten yararlanır. O: “Tiyatro bence tarihin sustuğu yerde başlar.” der.

Eserleri: Tiyatro: ...............................- ............................... ...............................- ...............................

 HazırlayanMustafa ŞAHİN 


 

Kaynak:derskonum.com

11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı


 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS