ads

11. SINIF EDEBİYAT ELEŞTİRİ ÜNİTESİ TEST SORULARI

11. SINIF EDEBİYAT ELEŞTİRİ ÜNİTESİ TEST SORULARI, 11. SINIF ELEŞTİRİ ÜNİTESİ TESTİ, ELEŞTİRİ KONUSU İLE İLGİLİ TEST, TESTLER, ONEDEBİYAT.NET'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. SINIF EDEBİYAT ELEŞTİRİ ÜNİTESİ TEST SORULARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız 11. SINIF ELEŞTİRİ ÜNİTESİ TEST SORULARI-1

TEST-1

1. Eleştiri türüyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eleştiri yazarı eseri belirli ölçütlere bağlı kalarak eleştirmelidir.
B) Eleştirmen çağdaş sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
C) Eleştirmen konuyu edebiyat tarihçisi yaklaşımıyla ele almalıdır.
D) Eleştiride eleştirilen hususlarla ilgili örnekler verilmelidir.
E) Esere yaklaşım tarzlarının çeşitliliğine paralel olarak eser hakkındaki yargı söz konusu olduğunda eleştiride çeşitlilik dikkat çeker. 


2. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermemiştir?

A) Namık Kemal
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmet Şuayp
D) Yaşar Kemal
E) Gürsel Aytaç


Bu eleştiri türünde eseri oluşturan yapısal unsurlar (konu, olay örgüsü, dil ve anlatım özellikleri, tür özellikleri vb.) çözümlenir. 

3. Parçada özellikleri verilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçimci eleştiri
B) İzlenimci eleştiri
C) Sanatçıya dönük eleştiri
D) Topluma dönük eleştiri
E) Okura Dönük Eleştiri

4. Aşağıdaki eleştiri türündeki eserlerin hangisi diğerlerinden farklı bir dönem sanatçısına aittir?

A) Kavgalarım
B) Destursuz Bağa Girenler
C) Esmâr-ı Matbuat
D) Müntekid-i Hakiki
E) Kargalar


Üç ayrı yönetim yaşayan Halide Edip romanlarında bu yönetimlerin eleştirisini yapmıştır. İstibdat yönetimi, Handan romanında baskı ve hafiye kuruluşu yönünden eleştirilir. Seviye Talip romanında Meşrutiyet’i savunan Halide Edip, aradan bir süre geçtikten sonra Tatarcık romanında nesnel bir gözle bakarak bu yönetimin eleştirisini yapar.

5. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Tanık gösterme
B) Benzetme
C) Tanımlama
D) Örnek Gösterme
E) Alıntı Yapma

Üç İstanbul bir bakıma Mithat Cemal’in görgü tanıklığıdır. Gücü de buradan gelir, güçsüzlüğü de. Gözlemlerle beslenen bir ayrıntı zenginliği, kişilerin alabildiğine sahih oluşu romanda kendini duyuruyor, romanı çekici yapıyor ama yaşayıp gördüğü (daha doğrusu görüp öfkelendiği) birçok gereksiz ayrıntıya kıyamayışı, romanı bunlardan ayıklamayışı romanın dağılmasına, iç örgüsünün gevşek olmasına yol açıyor.

6. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Deneme B) Tenkit    C) Makale    D) Fıkra     E) RöportajI. Hiciv   II. Taşlama    III. Yergi    IV. Münşeat     V. Tezkire

7. Yukarıdaki kavramlardan hangisi eleştiri türüyle ilişkilendirilemez?

A) I.    B. II.     C) III.     D) IV.        E) V.


Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan bu yazıda edebiyat her şeyden evvel dil yönünden ele alınır. Klasik üslubun ağdalı yapısı nedeniyle halkın yazılana ilgisiz kaldığını hâlbuki edebiyatın önceliğinin halka ulaşmak olduğunun altını çizer. Dilin ulusal bir ortak payda olduğunu hatırlatan Namık Kemal mevcut yazı dilinin aynı dili konuşan çevrelerce bile anlaşılmadığından yakınır.

8. Parçada sözü edilen yazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir
B) Şiirimiz
C) Şiir ve İnşa
D) Takdir-i Elhan
E) Yeni Lisan

9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştirmenlerinden biri değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Sabahattin Eyüboğlu
C) Asım Bezirci
D) Suut Kemal Yetkin
E) Ahmet Şuayp


Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri türünde Hikâye Tahlilleri, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, On Şair On Şiir gibi eserler örnek verilebilir. 

10. Parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asım Bezirci
B) Berna Moran
C) Nurullah Ataç
D) Mehmet Kaplan
E) Fethi Naci

11. Aşağıdakilerden hangisi konuyu ele alış biçimine göre eleştiri türlerinden biri değildir?
A) Esere dönük eleştiri
B) Topluma dönük eleştiri
C) Sanatçıya dönük eleştiri
D) Türe dönük eleştiri
E) Okura dönük eleştiri

Eleştirinin edebî bir tür olarak gelişmesi ve önem kazanması………………….Dönemi’nde olmuştur. Batı’dan özellikle 19. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Hippolyte Taine’den yapılan çeviriler topluluğun dergisinde yayımlanır. 

12. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat
B) Servetifünun
C) Fecriati
D) Millî Edebiyat
E) Cumhuriyet

I. GRUP
II. GRUP
I.   Hüseyin Siret
Hayat ve Kitaplar
II.  Namık Kemal
Kargalar
III.  Hüseyin Cahit Yalçın
Zemzeme III Mukaddimesi
IV.  Ahmet Şuayp  
Tahrib-i Harabat
V.  R. Mahmut Ekrem

     
13. I. gruptaki yazarlardan hangisi II. grupta verilen yapıtlardan birisiyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.        C) III.       D) IV.        E) V.CEVAP ANAHTARI
1- C   2-D   3-A    4-B    5-D    6-B    7-D    8-A    9-E     10-C       11-D    12-B     13-C11. SINIF EDEBİYAT ELEŞTİRİ ÜNİTESİ TEST SORULARI


TETS 2 İÇİN TIKLAAA

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS