ads

9. SINIF EDEBİYAT BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ ÜNİTESİ TEST SORULARI

9. SINIF EDEBİYAT BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9. SINIF BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ ÜNİTESİ TESTİ, BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ KONUSU İLE İLGİLİ TEST, TESTLER, ONEDEBİYAT.NET'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. SINIF EDEBİYAT BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİ ÜNİTESİ TEST SORULARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat  on numaraedebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız 


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi Test Soruları ve Cevapları-1


Çatalca’da doğdu. İlkokul eğitimini Kars ve Çankırı’da, orta ve lise eğitimini Çankırı’da tamamladı. 1966’da Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. . 1969’da yayınlanan “Bir Gün Mutlaka” adlı şiir kitabı ile kuşağının öncü bir şairi olarak kabul edildi.. 1970-74 yıllarında yaşamını Paris,Londra ve Moskova’da sürdürerek dil ve edebiyat konularında çalıştı.

1. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin  hangisinden alınmıştır?

A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Hatıra
D) Günlük
E) Makale


2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda biyografiye yakın türlerden biri değildir?

A) Siyer kitapları
B) Kısas- enbiyalar
C) Tezkiretü'l Evliyalar
D) Tezkiretü'ş Şuara
E) Ruznameler

3. Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman örnek gösterilemez?


A) Mehmet Emin Erişilgil’in "Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp"
B)  Bir İslâm Şairinin Romanı: Mehmet Akif
C)  Tahir Alangu’nun “Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin
D) Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan’ 
E)  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı

4. Aşağıdakilerden hangisi özyaşamöyküsü ile hatıra türünün ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Her iki yazı türünün de kaynağı kişilerin yaşamı, başın­dan geçenlerdir.
B) Her iki türde de anlatıcı "ben"dir, yani anlatılanlar birinci kişi ağzından anlatılır.
C) Her iki yazı türünde de öyküleyici ve açıklayıcı bir kullanılır.
D) Her iki yazı türü de kişisel hayatı konu alan metin tülerindendir.
E) Her iki yazı türünde de Tanrısal bakış açısı kullanılır.

5.  Fakir Baykurt'un kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Anı
D) Mektup
E) DenemeI. Tezkire II. Anı III. Günlük IV. Fabl  V. Otobiyografi

6. Yukarıdaki yazı  türlerinden hangisi kaynağı gerçek yaşam olan  yazı türlerine girmez?

 A) I.       B) II.         C) III.     D). IV.         E) V.


7. Aşağıdakilerden hangisi yaşam öyküsü türüne ait özelliklerden biri değildir?

A) Duygu ve çağrışıma açık bir anlatım kullanılır.
B) Üçüncü tekil kişili anlatım vardır.
C) Kültür tarihinde önemli bir yeri vardır.
D) Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevdedir.
E) Anlatımda nesnellik ağır basar.

8. Biyografi-otobiyografi karşılaştırmasıyla ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyografide  doğrudan otobiyografide dolaylı  anlatım vardır.
B) Biyografide nesnellik otobiyografide yer yer öznellik ağır basar.
C) Biyografi, tanıtılan kişiyi çevresiyle birlikte ele alır; otobiyografide ise kişi anlatılanları kendisiyle sınırlar.
D) Biyografi kişinin dış dünyasına otobiyografi iç dünyasına yöneliktir.
E) Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önem kazanır.

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?
A) Heşt Behişt
B) Mecâlisü'n Nefâis
C) Tek Adam
D) Günlerin Getirdiği
E) Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

Cahit Arf, Türkiye’ye kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra, ODTÜ Matematik Bölümü’nde çalışmaya başladı. 1980 yılında emekli olana kadar buradaki görevini sürdürdü. Matematik bilimine yaptığı büyük katkıları için hayatı boyunca çok sayıda ödülle onurlandırıldı. Eğitim verdiği sürede  yalnızca ders vermekle yetinmeyerek, katıldığı konferans ve toplantılarda genç matematikçilerle birebir iletişime geçmeye çalıştı.

10. Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Biyografi türündeki metinden alınmıştır.
B) III. kişili anlatım vardır.
C) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D) Edat ve bağlaç görevindeki sözcüklere yer verilmiştir.
E) Öznel ifadeler hakimdir. 


11. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’doğru’’ sözcüğü edat(ilgeç) görevinde kullanılmıştır?
A) Doğru işlerin peşinde koşmalısın.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
C) Adam hızla bana doğru geliyordu. 
D) Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.
E) Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?

12.  ‘’ile’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Dalgınlıkla boyayı yüzüne sürmüş.
B) Elindeki bezle masanın üstünü sildi.
C) Küçük kardeşiyle pek anlaşamıyormuş.
D) Aşçıyla hizmetçi sık sık kavga ederdi.
E) Çocuğun bu durumunu kaygıyla izliyoruz.

13.Aşağıdakilerden hangisinde ‘’yalnız’’ sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

A) Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.
B) Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.
C) Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.
D) Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.
E) Bu bitki yalnız bu yörede yetişir.

Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle
Dağ,taş deme,arkadaş,gün batmadan ilerle!
Sırtında bir tüy gibi taşı taştan yükünü,
Görmesinler belinin,sakın,büküldüğünü...

14) Yukarıdaki dörtlükte kaç ilgeç vardır?

A) 1           B) 2       C) 3        D) 4        E) 5

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne.... ne" sözcükleri bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Bu adam ne oturduğu yerden kalkıyor ne bir söz söylüyor.
B) Biz, ne acılar, ne sıkıntılar çektik.
C) Ne hoş, ne sevimli çocuklardı onlar.
D) Ne gün gelir, ne gün ayrılır, bilmiyorum.
E) İki de bir ne gülüp duruyor, çevresindekileri ne diye üzüyor, anlamış değilim.

1.A
2.E
3.E
4.E
5.A
6.D
7.A
8.A
9.D
10.E
11.C
12.D
13.D
14.B
15.A


9. Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Test Soruları


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS