ads

 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022 Haziran, Temmuz, Eylül Şubat

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları, 11. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK, SORUMLULUK SINAVLARI, 11. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAV SORULARI,

 ONEDEBİYAT.NET'in 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyaton numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022. SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ AŞAĞIDA

.

..................ANADOLU LİSESİ ............................ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIFLAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAV  SORULARI

SORULAR

1-Edebi akımlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerin hangi akımla ilgili olduğunu (*) işareti ile belirtiniz. (10p)  


Özellikler

Natüralizm

Klasisizm

Realizm

Parnasizm

Romantizm

Klasisizme tepki olarak doğmuştur.

 

 

 

 

 

İnsana deneysel bir varlık, topluma bir laboratuar gözüyle bakar

 

 

 

 

 

Romantizme tepki olarak doğar.

 

 

 

 

 

Realizmin şiire yansımasıdır.


 

 

 

 

Edebiyatımızda Tevfik Fikret bu akımın temsilcisidir.


 

 

 

 

Olay ve durumlara akıl ve sağduyu ile yaklaşır.


Realizme tepki olarak doğmuştur.

 


 

 

 

En büyük temsilcisi V. Hugo 'dur.

 


 

 

 

Gözlem ile hikaye ve romanda gerçeklerin ifadesini önemser.

 

 


Edebiyatımızda Şinasi'nin temsilciliğini yaptığı akım.

 

 


 

 

 

                "Bu bahar, üzerine kurşun kokusu sinmiş tarlalar ekilirdi artık. Hareketlilikten de anlaşılıyordu. Elindeki gazete parçasını bir köşeye koydu ve cam kenarındaki  iskemlesine oturdu. Ne de parlak güneş  ne de güzel bir gün, diye düşünürken gelen geçenlerin ne iş yapmaya gittiklerini tahmin ederek kendince mutlu oluyordu. Bu gelen, geniş kasketinden de belli ki muhtarın oğlu Hüseyin.

-Ooooo !  Topal Hasan,  nasılsın ?

-Nasıl olsun Hüseyin.Acı, uykusuzluk, yorgunluk... Gündüzleri yetmezmiş gibi geceleri de sızısı artıyor, uyuyamıyorum.

-Benimki de soru haklısın. Bir bacağını kaybetmiş biri ...  Neyse hayırlı günlerin ola.

                Anlatsa anlamazdı zaten. Hem daha cümlesi de bitmemişti. "Savaşın hatırası, vatan sevgisinin vefası, ata yadigarı " derdi onun için. Hüseyin ne anlardı ki bunlardan. Sessizce acı bir tebessümle eğdi başını. İçinden geçen şu cümleler her şeyi anlatıyordu. Ah Hüseyin! Hâlâ anlayamadın.  "Topal!" demesinden de belli. Nerde o, kader yazısı gibi asırlardır sülalesinin lakabı olmuş  "Kara"? 

"Kara Hasan" gitti. "Topal Hasan" geldi.  Olsun vatanımdan bir parça kopmadı ya ! Kopan benim bacağım olsun.

 

2- Yukarıda verilen hikaye metni ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız. (10 p)

1940-1960 arası hikayemizdeki hangi eğilimde kaleme alınmıştır? (1p)

 

Metnin Teması (1p)

 

Metindeki bakış açısı(2p)

 

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (2p)

 

Metinde kullanılan anlatım teknikleri (2p)

 

Metindeki yapı unsurları

(Kişiler-zaman-mekan) (2p)

 

 

3.SORU:Aşağıda verilen şiirleri inceleyerek tabloda istenilenleri yazınız.( 10P)

 SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ AŞAĞIDA

 

 

 

 

 

 

Şiirler

CENGE GİDERKEN

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur

Sinem, özüm ateş ile doludur

İnsan olan vatanının kuludur

Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

 

Bu topraklar ecdâdımın ocağı

Evim köyüm hep bu yurdun bucağı

İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!

Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.

 

Ait olduğu

dönem

(1P)

 Nedeni

(3P)

Temsilcisi

(1P)

 

Elhan-ı  Şita

Karlar
Ki havada uçar uçar ağlar.
Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter
Dök ey semâ -revân-ı tabiat gunûdedir-
Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler!

 

(Ey kış seması! Elinde taze bulut, güvercin kanadı ve yasemin yaprağı yani bunlara benzeyen kar, yığın yığındır. Ey sema!Tabiatın canlı ve hareketli akışı durmuştur.Şimdi bütün tabiat, sessiz ve hareketsiz bir uykuya dalmıştır.)

Ait olduğu

dönem

(1P)

 Nedeni

(3P)

Temsilcisi

(1P)

 

HÜRRİYET KASİDESİ

Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten

(Felek her türlü eziyet araçlarını toplasın gelsin; millet yolunda bir hizmetten dönersem kahpeyim)

 

Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten

(Zulm ile işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak mümkün değildir; eğer gücün varsa insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış)

Ait olduğu

dönem

(1P)

 Nedeni

(3P)

Temsilcisi

(1P)

 


4- Aşağıda verilen tanımlar ile kavramları uygun şekilde eşleştiriniz

1-Bir yazarın herhangi bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüdür. 

1-

A-Makale

2-Bir gerçeği açıklamak, bir   konuda   görüş   ve   düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan, bilgilerin kanıtlanarak sunulduğu yazılardır.

2-

B-Mülakat

3-Bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak; açığa çıkarmak amacıyla yerinde yapılan gezi, inceleme, araştırma ve soruşturma  ile oluşturulan öğretici gazete ve dergi yazısıdır.

3-

C-Sohbet

4-Alanında uzman/ünlü kişileri tanıtmak veya önemli olaylarla ilgili bu kişilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla zamanı önceden belirlenmiş soru–cevap şeklindeki karşılıklı konuşmalara ve bu konuşmaların metne dönüştürülmesine dayalı yazı türüdür.

4-

D-Fıkra

5-Bir yazarın, günlük olaylara ya da ülke ve toplum so­runlarına ait herhangi bir güncel konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlatan düz yazılardır.

5-

E-Röportaj

 

 

 

5-1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk romanında görülen toplumcu gerçekçi anlayışla ilgili istenilen bilgileri tabloya yazınız.(10p)

5 özellik

*

*

*

*

*

5 temsilci

*                                *                              *                                 *                                *

 

 


6--- Aşağıda verilen eserleri ait olduğu sanatçı ile eşleştiriniz.10p

1- Mehmet Akif Ersoy

2- A. Turan Oflazoğlu

3-Reşat Nuri Güntekin

4-Oğuz Atay

5-Orhan Kemal

6-Mehmet Emin Yurdakul

7-Ahmet Haşim

8- Cengiz Aytmatov

9- Şevket Rado

10- Necip Fazıl Kısakürek

1- 

2-    

3-   

4-   

5-   

6-  

7-  

8- 

9- 

10-   

A-Göl Saatleri

B-Türkçe Şiirler

C-Safahat

D- Ümit Dünyası

E- Tohum

F-Acımak

G-Gün Olur Asra Bedel

H-Ekmek Kavgası

I-Kösem Sultan

j-Tutunamayanlar

 

 

 

7-Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu hakkında bilgiler veriniz.(5 madde =5p)

 

 

*

*

*

*

*

 

8--AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.  (her soru 5 puandır)


Bu eserle ilgili çok şey duymuştum( : )Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu  ( , ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( ) 

I- Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2015 LYS) 
A)(:) (,) (...) (?)                     B)(.) (,) (.) (.)        

C) (;) (,) (.) (.)                        D)(,) (;) (...) (?)                    

E)(:) (;) (.) (...)

 

Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor. 
II-
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? (2017 LYS) 
A)Özne

B)Dolaylı tümleç    

C)Belirtili nesne  

D)Zarf tümleci                              

E)Yüklem

 

Lyon, bir milyonu aşan (I) nüfusuyla Fransa'nın üçüncü büyük kenti. (II) UNESCO'nunDünya Mirası Listesi'nde yer alan bu (III) tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller görülmeye değer. Sinema bu kentte (IV) icadedilmiş. Bu nedenle sinemanın (V) ana vatanı sayılıyor. 

III. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2016 LYS)

A)I.   

B)II.   

C) III.   

D)IV.   

E)V

 

IV. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 2004)
A) Bize hep; “iyi bir kitap okuru olmakla övünü­nüz.” derdi.
B) “Bugünlerde işlerimiz iyi,” diyerek ellerini ovuş­turdu.
C)”0 zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.
D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğüt­lerdi.
E) Doktor, anneme : “Günde üç öğün yemek yi­yin.” dedi.

 

Bu davranış insandan insana göre değişir.
V-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?  (2006 – ÖSS)
A) İşaret sıfatına yer verilmesinden
B) İkilemenin yanlış kullanılmasından
C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
D) Tümleç kullanılmasından
E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından  

 


VI. "Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardı."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
(2004-ÖSS)
A) "Tarihte" yerine "tarih boyunca " sözü getirilmeli
B) "Uluslar" yerine "devletler" sözcüğü getirilmeli
C) "bu" sözcüğü atılmalı
D) "ulusların arasına " yerine "uluslarla" sözcüğü getirilmeli
E) "öteki" sözcüğü atılmalı      

 

 

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN 

BAŞARILAR DİLERİZ

SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS