ads

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022 Haziran, Temmuz, Eylül Şubat

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları, 10. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK, SORUMLULUK SINAVLARI, 10. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAV SORULARI,

 ONEDEBİYAT.NET'in 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyaton numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022


 

.............. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  DERSKONUM ANADOLU LİSESİ

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI

  

SORULAR

1.Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir ? Türk edebiyatının dönemlerini gösteren bir tablo çiziniz. (10p)

 

Alfabeler:  *               *                      *                      *                      *

 

Türk edebiyatının dönemleri:

 

  SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ AŞAĞIDA

 

 

2-Dede Korkut Hikayelerinin özelliklerin yazınız (5*2=10p)

*

*

*

*

*

 

 

3-Aşağıda verilen şiirlerin dil özelliklerinden ve temalarından hareketle hangi döneme ait olduklarını alt kısma yazınız (10p)

Kaklar kamug kölerdi
Taglar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tütü çeçek çerkeşür

Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene ver anları

Bana seni gerek seni

 

Dönemi:

Dönemi:

O şâh-ı hüsnün ışkuna
Özümi vîrân kılmışam
Kaygusuz Abdal'dur adum
Cübbe vü kaftan bilmezem

Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı

Dönemi:

Dönemi:

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân

Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı

 

Dönemi:

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Gönlüm sana düştü halim nic'olur,

Bu sevdayı verme kullar başına
Müptelalık bir beladır güç olur

Dönemi:

 

 

  

 

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.10p
a. ......................................... Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür.

 

b.Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere ....................................... denir.

 

c. Hz. Ali çevresinde oluşan dinî-kahramanlık konulu halk hikayelerine ............................denir.

 

d-Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacı ile yazılan şiirlere .............................denir.

 

e-Türkler divan edebiyatı şiirine ............................ve ..........................nazım biçimlerini katmışlardır.

 

f- Geleneksel tiyatro türleri .......................... -............................- ........................-...... ........................'dır

 

5-Gezi yazısı ve anının benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız. (5)

Benerlikleri:

*

*

*

 

  SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ AŞAĞIDA

Farklılıkları

*

*

 

 

 

6-Aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde eşleştiriniz.10p

*Divan-ı Lügati't Türk       *Kurtarılmış Kudüs      *Şair Evlenmesi                      *Babürname                     *Altın Yaruk                  *Attila/ Atilla                           *İlyada                        *İntibah                          * Genç Osman                                    

*Cenkname

İlk edebi romanımız

 

Türkçenin ilk sözlüğü

 

Yapay destanımız.

 

Hun Türklerinin destanı.

 

Yunanların destanı.

 

Dünyaca ünlü yapay destan.

 

Hz. Ali etrafında gelişen destansı halk hikayeleri

 

Modern ilk tiyatromuz.

 

Uygur metinlerinden bir örnek

 

Anı türünün edebiyatımızda ilk örneği

 

 

  

7- Tanzimat (1.Dönem) ile Servetifünun edebiyattaki "Roman" anlayışını aşağıdaki ölçütler açısından karşılaştırınız(10p)

Tanzimat 1.Dönem

ÖLÇÜT

Servetifünun

Teknik

Tema / Konu

Sanat Anlayışı

Dil

Akım

 

 

 

8.Aşağıdaki cümleleri çeşitlerine göre inceleyiniz.10p

 

CÜMLELER

Yüklemin Yerine Göre

Yüklemin Türüne Göre

Yapısına Göre

Anlamına Göre

O en çok çalışan işçimizdi.

 

 

 

 

Sessizce içeri girdi, köşedeki sandalyeye oturdu.

 

 

 

 

Sinirliydi ve dinlemedi hiç kimseyi.

 

 

 

 

Döndün mü,  bırakıp gittiğin o yere?

 

 

 

 

 

 

 

9--  Olimpiyatlarda büyük bir başarı sergileyerek  dünya yüzme şampiyonu olan sporcumuzu, dün havalimanının çıkışında tüm spor severler büyük bir coşkuyla karşıladı.

 Yukarıdaki parçadan aşağıda istenilenleri yazınız. 10p                                   

·         *İsim Fiil:                 

·         *Zarf Fiil:     

·         *Sıfat Fiil :                

·         *Belirtili İsim Tamlaması :

·         *Sıfat Tamlaması :  

·         *Belirtisiz İsim Tamlaması:

 

 

10-Aşağıda verilen yazım ve noktalama ile ilgili soruları cevaplandırınız . (10p)

 Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç da­kikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç (  ) As­lında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli (: ) Beden, ruh sağlığına dikkat et (  ) para, kariyer önemli ama senden Önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun (  ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum (  ) Çünkü bunları yaşıyorum.

A-Yukarıdaki metinde boş bırakılan noktalama işaretlerinin yerini uygun işaretle doldurunuz.(5p)

 

B- Aşağıda verilen metinde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz.( 5p)

Modern Dünya;  insanları iyice içdünyasına hapsetmiş, yanlızlaştırmış, bunalımlı bir pisikolojik ruh haline sokmuştur. Bu durum bir çok edebi eserede konu olmuştur. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları buna vere bileceğimiz en güzel örnek olur.

 

BAŞARILAR DİLERİZ…

Mustafa ŞAHİN

TÜM YAZILILAR İÇİN

  SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ AŞAĞIDA

 

10. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS