ads

TÜRK DİLİ ve EDEBİYAT SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR2021 EDEBİYAT SENE ZONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR,  EDEBİYAT SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, DOKÜMAN, ZÜMRE TUTANAKLARI, 

 ONEDEBİYAT.NET'in 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2021 2022üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyaton numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınızKaynakderskonum.com

hazırlayan: EKREM YEKREK


.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

………………… ANADOLU LİSESİ

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 hazırlayan: EKREM YEKREK

Dersin Adı

Türk Dili ve Edebiyatı Grubu Dersleri

Zümre No

3 ( Üç )

Zümre Başkanı

Ekrem YEKREK

Toplantı Yeri

9/İ Sınıfı

Toplantı Tarihi

22.06.2021

Toplantı Saati

15.00-16.00

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1

……………………….

2

………………………..

3

………………..

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.)  Açılış ve Yoklama,

 

2.)  Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının İncelenmesi, Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması, 1.dönem ve 2.dönem başı zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen kararların tartışılması.)

 

3.)  Derslerin Yıl Sonu Genel Başarı ve Hedeflere Ulaşma Durumunun Değerlendirilmesi ve Başarıyı Artırıcı Önerilerin Görüşülmesi

 

4.) Yıl İçinde Düzenlenen Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler, Yarışmalar İle Ders Dışı    ( Yetiştirme Kursları ve Egzersiz )Çalışmaların Değerlendirilmesi

 

5.) Dersin İşlenişi, Ölçme ve Değerlendirmede Öğretmenlerin Uyguladıkları ve Başarılı Oldukları Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Paylaşılması, Değerlendirilmesi,

 

6.) Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılan İşbirliğinin Değerlendirilmesi,

 

7.) Eğitim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerilerinin Görüşülmesi,

 

8.) Uygulanan Öğretim Programına İlişkin Önerilerin Görüşülmesi,

 

9.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerimiz İçin Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının Değerlendirilmesi,

 

10.) Covid-19 Salgını Süresince Alınan Tedbirler Kapsamında Bakanlık, İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri İle Okul/Kurumlar Tarafından Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi,

 

11.) Covid-19 Salgını Sonrası Kontrollü Normalleşme Sürecinde Okul, Sınıf ve Zümre Genelinde Yapılacak İş ve İşlemlerin Belirlenmesi,

 

12.) 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Öğrencilerin Covid-19 Salgını Sürecindeki Öğrenme Kazanımlarına İlişkin Eksiklerin Giderilmesine Yönelik Gerçekleştirilecek Tamamlayıcı Eğitim Programının Planlanması,

 

13.)  Alınan Kararlar ve Uygulama Sonuçları, Dilek ve Temenniler,

 

14.) Kapanış.

 

 

 

 

YAPILAN GÖRÜŞMELER , ALINAN KARARLAR VE UYGULAMA SONUÇLARI

 

1.)  Açılış ve Yoklama,

 

2020-2021 Eğitim ve öğretim yılı zümre başkanı Ekrem YEKREK, iyi dilek ve temennisiyle toplantıyı açtı.  Yapılan yoklama sonucunda tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

2.)  Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının İncelenmesi, Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması, 1.dönem ve 2.dönem başı zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen kararların tartışılması.)

             2.Dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ………………….. tarafından okundu.  Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü.

 

            Yıllık planlar belirtilen esaslara göre yapılmış, uygulanmış ve tüm derslerde bitirilmiştir. İlçe ve bölge zümrelerinde alınan kararlara uyulmuştur, öğrencilerin başarılarının arttırılması için tedbirler alınmıştır, belirli gün ve haftalarla ilgili yayın faaliyetleri gerçekleştirilmiştir, Değerler eğitimi ve Atatürkçülük konuları yıllık planlarda açıklamalar doğrultusunda gösterilmiştir ve derslerde bu konuların işlenmesi sağlanmıştır.

 

            Yapılan veli toplantılarına başarılı olan öğrencilerin velilerinin daha fazla ilgi gösterdiği; başarısız ve sorunlu öğrencilerin velilerinin rehberlik toplantılarına katılmadığı ifade edildi. Ödevini yapmayan ve ilerleme kaydetmeyen, ders araç gereci getirme konusunda sorun çıkaran öğrenciler ile ilgili istenilen hedeflere % 90 oranında ulaşılmıştır.

 

            Alınan kararlar ve bu kararların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki maddeler belirlendi:

 

-Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.

 

-Sınavlar, zümre toplantılarında alınan kararlar ve pandemi şartları dolayısıyla yapılan uygulamalara dayanarak belirtilen nicelik ve niteliklerde yapıldı.

 

-Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve edebiyat öğretmenlerinin katılımı ile Whatsapp grupları oluşturuldu, faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapıldı, sürekli iletişim kuruldu.

 

- Öğretmenlerimiz her hafta öğrencilerine TRT kanallarında ve EBA’ da yayınlanan dersleriyle ilgili Whatsapp üzerinden konu özeti gönderdi. Ders kitapları ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapıldı.

 

- Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları tekrardan yapıldı.

 

-Yıllık ve günlük planlar yapılırken çalışma takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur.Yıl boyunca etkin şekilde kullanılmıştır.

 

- Eba canlı ders etkinliklerine katılım takip edildi ve gerekli raporlar tutularak okul idaresine her hafta teslim edildi.

 

- Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanıldı.

 

- Eba canlı derse gereken özen gösterildi. Derse girmeyen öğrencilerle ve velileriyle iletişime geçildi.

- Öğrencilerin kitap okumasını teşvik için önceki zümre toplantılarında alınan kararlar gereği, edebiyat grubu derslerinde belirlenen esaslar çerçevesinde kitap okuma etkinlikleri başarılı bir şekilde yürütüldü.

 

-Türk Dili ve Edebiyatı ders konularına destek olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer şube öğretmenleri ile işbirliği içinde bulunulmuştur.

 

- Sınavların öncesinde, tüm öğretmenler işlemeleri gereken konuları yıllık plana göre zamanında işledi ve bu konuları/kazanımları sınıf defterlerine yazdı. Canlı derslerde etkileşimli uygulamalardan yararlanıldı.

 

- Kurul üyelerinin katılımıyla belirli aralıklarla görüş alışverişine dayalı ara toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda, yapılan sınavlar detaylı bir şekilde sözlü olarak değerlendirilerek eğitim-öğretim sürecini daha verimli hâle getirecek hususlar ele alındı.

 

- Uzaktan eğitim sürecinde işlenen konuların pekiştirebilmesi amacıyla EBA testleri ve konu anlatımlarının öğrencilere tavsiye edilmesine, yardımcı ders kaynağı ihtiyacı için ana kaynak olarak EBA’nın kullanılmasına azami gayret gösterildi.

 

-Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.

 

-Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile işbirliği yapılmıştır.

 

-Ders esnasında öğrencilere sık sık söz hakkı verilip derse katılımları sağlanmıştır.

 

- Soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edilmiştir.

 

-Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.

 

--Belirli gün ve haftalarla ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Belirlenen plan doğrultusunda faaliyetler düzenlenmiştir.

 

-Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır. Çeşitli dereceler elde edilmiştir. Öğrencilerin hazırlanması konusunda zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.

 

-Değerler eğitimi, Sosyal Etkinlikler Kurulu ile etkin bir şekilde tüm dönem boyunca işlenmiştir.

 

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersleri açısından başarılı geçmiştir.

 

3.)  Derslerin Yıl Sonu Genel Başarı ve Hedeflere Ulaşma Durumunun Değerlendirilmesi ve Başarıyı Artırıcı Önerilerin Görüşülmesi,

 

“2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı”nda öğrencilerin tamamına yakının başarılı olduğunu belirten Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, tüm kurul üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yapılan sınavlar sonucunda görülmüştür ki; sınıflar arasında çok büyük bir seviye farkı yoktur. Elbette bazı sınıflarda oranlar diğerlerine göre biraz da olsa yüksek çıkmıştır. Yapılan sınavlarda sınıflar arasında herhangi bir farklılık fazla görülmemiştir. Yapılan soru ve konu analizlerinde sıkıntı duyulan herhangi bir konu veya soru yoktur.

 

 

………………….: Sürecin ilk evrelerinde uzaktan eğitimin planlanması hususunda kafalarda oluşan soru işaretleri dijital çağın nimetleri ile birlikte aşılabilmiştir. Öğretmenlerin özverili çalışmaları sayesinde derse katılan öğrenciler kazanım eksikliği yaşamamıştır.

 

……………………………,  ise şu bilgileri aktarmıştır: Akademik çalışmalara göre canlı dersleri benimsemeyen öğrencilerin en büyük problemi yaşanan ortamdaki mevcut şartlar konusunda yeterince farkındalık geliştirememeleridir. Nitekim bu öğrenciler, sanal derslerin faydası konusunda ilgi eksikliği ve şüphelerinin olduğunu belirtmektedir. Daha az katılım, öğretici ile aynı ortamı paylaşma ve bağlantı sorunları nedeniyle oluşan etkileşim eksikliği, sanal sınıfların ve canlı derslerin önemli dezavantajları olarak belirlenmiştir. Sürecin ilerlemesiyle bu dezavantajlar öğretmen fedakârlığıyla avantaja dönüşmüş ve öğretmen, öğrenci uzaktan ders etkinliklerine alışmıştır.

 

Bütün sınıfların başarı oranı ve not ortalaması oldukça iyi ve tatminkârdır. Hepimizin ortak dileği birkaç öğrenci dışında bilinçli ve yüksek bir çalışma temposuna girmiş olan öğrencilerimizin istedikleri bir yüksek öğretim kurumunu kazanarak öğrenim hayatlarını devam ettirmeleridir.


Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, Türk dili ve edebiyatı grubu derslerinde yıl sonunda oluşan sınıfların başarı ortalamasını şu şekilde aktardı:

 

Sınıf

Dersin Adı

Başarı Ortalaması (%)

9/A

Türk Dili ve Edebiyatı

% 97

9/B

Türk Dili ve Edebiyatı

% 97

9/C

Türk Dili ve Edebiyatı

% 90

9/D

Türk Dili ve Edebiyatı

% 97

9/E

Türk Dili ve Edebiyatı

% 90

9/F

Türk Dili ve Edebiyatı

% 92

9/G

Türk Dili ve Edebiyatı

% 92

9/H

Türk Dili ve Edebiyatı

% 100

9/I

Türk Dili ve Edebiyatı

% 100

9/İ

Türk Dili ve Edebiyatı

% 98

9/J

Türk Dili ve Edebiyatı

% 100

 

 

Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, seçmeli drama dersinde yıl sonunda oluşan sınıfların başarı ortalamasını şu şekilde aktardı:

 

Sınıf

Dersin Adı

Başarı Ortalaması (%)

9/A

Seçmeli Drama

% 97

9/B

Seçmeli Drama

% 97

9/C

Seçmeli Drama

% 100

9/D

Seçmeli Drama

% 100

9/E

Seçmeli Drama

% 95

9/F

Seçmeli Drama

% 100

9/G

Seçmeli Drama

% 100

9/H

Seçmeli Drama

% 100

9/I

Seçmeli Drama

% 100

9/İ

Seçmeli Drama

% 100

9/J

Seçmeli Drama

% 100

 

 

 

4.) Yıl İçinde Düzenlenen Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler, Yarışmalar İle Ders Dışı Çalışmaların Değerlendirilmesi,

 

Yıl içinde düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yarışmalar ile ders dışı ( Yetiştirme kursları ve Egzersiz )çalışmalar etkin bir şekilde ortaya konulmuştur… Pandemi süreci izin verdiği dâhilde ulaşım şartlarının uygunluğu ölçüsünde yapılan  fuar, seminer ve sempozyumlara katılımda bulunulmuştur.

 

5.) Dersin İşlenişi, Ölçme ve Değerlendirmede Öğretmenlerin Uyguladıkları ve Başarılı Oldukları Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Paylaşılması, Değerlendirilmesi,

 

Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

 

Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ve derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili maddeler okundu ve gerekli açıklamalar zümre başkanı tarafından yapıldı.

 

 

 

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Araştırma

Kavram Haritası Hazırlama

Metin İnceleme

Gezi-Gözlem-İnceleme

Tablo Hazırlama

Metin Yazma

Anlatım

Karşılaştırma

Kompozisyon Yazma

Soru-cevap

Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama

Hikâye Yazma

Bireysel Çalışmalar

Şema Hazırlama

Empati Yapma

Grup Çalışması

Bilgi Kartları Hazırlama

Film-Belgesel Tiyatro İzleme

Grup Tartışması

Afiş Hazırlama

Ses kayıtları-Marş vb. dinleme

Tekrarlama

Broşür Hazırlama

Sunu Hazırlama

Yapılan işi Yorumlama

Pano Hazırlama

Sunum Yapma

Bulmaca Hazırlama Çözme

Biyografi Çalışması

Drama-Rol Yapma

Harita Çalışması

İçerik Analizi Yapma

Eser İncelemesi

Beyin Fırtınası

Problem Çözme

Takrir

 

 

 

Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi. Buna göre aşağıdaki bilgiler elde edildi:

 

            “Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.

 

Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.

 

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında da derslerin işlenişinde aşağıdaki yöntem ve teknikler uygulanacaktır.

 

Soru-Cevap: Soru, bilgi edinmede kullanılan en eski yollardan biridir. Anlatım yönteminden sonra kullanılan en yaygın yöntemdir.

 

Yazdırma: Bir konuyu, bilgiyi ya da kuralı yazdırarak öğretme yoludur.

 

Konuşma Halkası: Konuşma halkası öğrencilerin farklı bakış açılarını görmesine yardımcı olan bir tekniktir. öğreniler arasında empati kurma yeteneği geliştirmektir.

 

Örnek Olay: Örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, gerçekleri ve sorunları yansıtan kümeler etrafında şekillenmiş öğrenme yöntemlerinin toplu halidir. Bu yöntem gerçek ve aktif öğrenmeyi sağlayarak, öğrencilere bir konuyu kavratmak ve onu da uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır.

 

Karşılaştırma: Eğitim-öğretimde kullanılan araç-gereçler arasında karşılaştırmalar yaparak farklı anlamlar çıkarma tekniğidir.

Anlatım: Anlatma; öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan bir ders verme biçimidir. Anlatma sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerektiren, öğretim programında yer alan konuların anlatılıp açıklanmasını öğretmenden bekleyen ve yine öğretmenin uyandıracağı ilgi ile öğrencilerin duygu, düşünce ve görüşlerinde istenilen gelişmelerin sağlanmasını öngören bir öğretim yöntemidir

 

Birleşim (Tümevarım / Birleştirme / Sentez: Tümevarım, zihnin özel olaylardan genel bir kanıya var­mak için takip ettiği bir işlemdir.  Tümevarım bilgi işlemlerini bütünleştiren, duygu ve düşünceleri tek bir ana duygu ve düşüncede birleştiren bir yöntemdir.  Tümevarım gözlem ve araştırmaya dayandığı için yapılandırmacı eğitim yaklaşımına en uygun yöntemlerden biridir.

 

Çözümleme(Tümdengelim): Bir bütünü oluşturan parçaları amaçlı olarak birbirinden ayırma işlemidir. Bu yöntem öğrencileri inceleme ve araştırma yapmaya yönlendirir. Dil ve edebiyat derslerinde, özellikle metin çalışmalarında bu yönteme sık sık başvurulur. Bir okuma parçasında yazıyı okuyup bitirdikten sonra yazıda geçen olayları ve kişileri sırasıyla belirtmek, ana ve yardımcı düşünceleri bulup çıkarmak bir çözümlemedir.

 

Drama: Rol oynama ve doğaçlama gibi birçok tekniğin yardımıyla tiyatro tekniklerinden yararlanılarak sınıf ortamında canlandırılmasıdır.

 

Tartışma: Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken kullanılır. Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

 

Gösterip Yaptırma: Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.

 

Benzetim: Benzetim, sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Diğer bir tanımla, öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır.

 

İkili ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısına göre en az iki ve en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları çalışmadır.

 

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası, geleneksel yöntemlerin ötesinde fikirler açığa çıkararak problem çözmekten sorumlu olan ekibin daha tatminkâr bir sonuca ulaşmasını sağlar. Beyin fırtınası sorunlara çözüm bulmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle bildiğiniz yöntemler yeterli olmadığı zaman yeni yollar keşfetmek için beyin fırtınasından faydalanmanız gerekir. Beyin fırtınası, bir ekibin yaratıcı fikir üretmek için yoğun ve serbest bir şekilde tartışması yoluyla gerçekleştirilir. Kişiler ne kadar tuhaf ya da konu dışı gibi gözükse de sesli şekilde fikirlerini paylaşır.

 

KARAR:

 

Bu görüşler karara bağlandı. Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanılmıştır.

 

6.) Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılan İşbirliğinin Değerlendirilmesi,

 

Zümre başkanı Ekrem YEKREK,  “ Birlik ve beraberliğin önemi üzerinde vurgu yaptı. Türk eğitim sisteminin bir bütün olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan branşlar, alanlar farklı olsa da her birey Türk milletinin bekası için çalışmaktadır. Her öğretmen aynı duygularla öğrencisine sahip çıkmaktadır. Dolayısıyla konuların özelliğine göre diğer zümrelerle her zaman olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da yönetmelikler doğrultusunda işbirliğine gidilmiştir.

 

  

 

 

 

 

 

 

 İŞLENEN KONULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İŞBİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRELER:

 

SINIF

DERS

KONU

İŞBİRLİĞİ ZÜMRESİ

9

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ve sanat, bilim ilişkisi

Görsel sanatlar, Felsefe ve fen dersleri

9

//

Dil-Kültür İlişkisi

Tarih

9

//

Hikâye

 Tarih

9

//

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi

Tarih

9

//

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Müzik, Görsel Sanatlar

9

//

Bilimsel ve edebi metinler

Sayısal- Görsel Sanatlar

9

//

Masal ve Fabl

Tarih-Görsel Sanatlar

9

//

Mektup-e-posta

Bilgisayar

9

//

Atatürk ve Atatürkçülük

Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi

 

 

 

 

 

7.)  Eğitim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerilerinin Görüşülmesi,

 

              9.Sınıfların uyum süreci başarılı bir şekilde atlatılmıştır. Kitap okuma alışkanlığı zorunlu olarak da olsa öğrencilere kazandırılmıştır. Pandemi süreci, uzaktan eğitime katılım vb. durumlar başarılı bir şekilde yönetilmiş ve öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aktif olarak hem uzaktan eğitime hem de yüz yüze eğitime katılmıştır.

 

 8.) Uygulanan Öğretim Programına İlişkin Önerilerin Görüşülmesi,

 

              9 ve 10.Sınıfların öğretim programının tür merkezli olması, 11 ve 12.Sınıfların öğretim programlarının ise tarihi sürece bağlı kalarak sunulması dersin öğretimini ve öğrenimini daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca dil bilgisi konularının sadece metin üzerinde gösterilmesiyle yetinilmemeli, öğrencilerin bu konuları sürekli tekrar etmeleri gerekliliği göz önüne alınarak dil bilgisi konu anlatımlarına da öğretim programında yer verilmelidir.

 

9.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerimiz İçin Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının Değerlendirilmesi,

 

             Kaynaştırma öğrencilerimiz, bireyselleştirilmiş öğretim planına uygun şekilde ölçme-değerlendirme uygulamalarına tabi tutulmuş ve ölçme-değerlendirme uygulamalarının destek eğitimini veren ilgili öğretmenin koordinesinde sınavlar hazırlanmış ve yapılmıştır. Bu öğrencilerin akademik gelişimine dair tedbirler alınarak rehberlik servisinin desteğiyle bireyselleştirilmiş eğitim planları en iyi şekilde uygulanmıştır.

 

 

10.) Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması,

 

          Türk dili ve edebiyatı zümresince gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmış ve konuya ilişkin her hafta rapor hazırlanarak okul yönetimine sunulmuştur.

 

11.)  Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul, sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi.

 

           2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İş Takvimine göre zümre olarak gerekli iş ve işlemler görev dağılımı yapılarak yerine getirilmiştir.2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı İş Takvimine göre zümre olarak gerekli iş ve işlemler görev dağılımı yapılarak yerine getirilecektir.

 

12.) 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması,

 

          2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programı, Bakanlığımızın hazırladığı “ Telafide ben de varım faaliyet haritası” programı doğrultusunda uygulanacaktır. Talim Terbiye Kurulunca belirlenecek öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümremiz marifetiyle hazırlanacak çerçeve planı dâhilinde okulumuzdaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyeceğiz.

           Böylece 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı / UDEP kapsamında bir telafi planı da oluşturmuş olacaktır.

 

13.) Alınan Kararlar ve Uygulama Sonuçları, Dilek ve Temenniler,

 

1.) Yıl içerisinde gerekli görülen zamanlarda ve ortak sınavlar öncesi ve sonrasında bir araya gelinmesi ve fikir alış verişinde bulunulması ayrıca derslerin mümkün olduğunca birbirine uyumlu olarak yürütülmesi kararlaştırıldı ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

 

2.) Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve edebiyat öğretmenlerinin katılımı ile Whatsapp grupları oluşturuldu, faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapıldı, sürekli iletişim kuruldu.

 

3.) Öğretmenlerimiz her gün öğrencilerine TRT kanallarında ve EBA’ da yayınlanan dersleriyle ilgili Whatsapp üzerinden konu özeti gönderdi. Ders kitapları ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapıldı.

 

4.)  Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları tekrardan yapıldı.

 

5.) Eba Canlı Ders etkinliklerine katılım takip edildi ve gerekli raporlar tutularak okul idaresine teslim edildi.

 

6.) Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle yer verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle ve değerler eğitimi ile ilgili tüm zümrelerle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi ve başarılı bir şekilde uygulamalar yapıldı.

 

7.)  Çalışma takvimine uyulmuştur.

 

8.) Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanıldı.

 

9.) Derslerin işlenişinde her türlü teknolojik gelişmelerden yararlanıldı.

 

10.) EBA ve ogmmateryal.meb.gov.tr konuların özelliğine göre sıkı bir şekilde derslerde kullanıldı.Bu alandaki gelişmeler takip edildi.

 

11.) Teknolojinin kullanımı sırasında aşırılıktan uzak duruldu.

 

12.) Derslere öğrencilerin kitap ve defterlerini getirmeleri sağlan.

 

13.) Yararlı sitelerle ilgili öğrencilere bilgiler verildi.

 

14.) Yazar ve şairlerimizin hayatı, eserleri ve onlarla ile ilgili eserler( film, belgesel,…) imkanlar ölçüsünde öğrencilere sunuldu.

 

15.) Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanılacaktır.( Okulumuza takıldıktan sonra )

 

16.) Okuma Saatleri”, “Okuma Grupları” etkinliklerine uzaktan da olsa devam edilmiştir.

 

17.) Eba canlı derslere gereken özen gösterilmiştir. Derse girmeyen öğrencilerle ve velileriyle iletişime geçilmiştir.

 

18.) Whatsapp gruplarından gerekli ödevler verilmiş ve etkin bilgilendirme yapılmıştır. Oluşturulan testler Eba sayfasından öğrencilerle paylaşılmıştır.

 

19.) Pandemi süreci izin verdiği dâhilde ulaşım şartlarının uygunluğu ölçüsünde yapılan fuar, seminer ve sempozyumlara katılımda bulunulmuştur.

 

20.) Yazılı sınavlarda soru sayısının oranı edebiyat konuları için %70, dil bilgisi konuları için %30 şeklinde düzenlenmiş ve 2.Dönem için dilekçe vermeyen öğrencilere sınavları başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

 

21.) 1.performans notu: Ders içi performans değerlendirme ölçeğine göre verilmiştir. 2.Performans notu: Her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu olarak e-okula işlenmiştir.

 

22.) Bütün sınavlar ortak yapılacağından yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket edilmiştir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanmıştır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılmış ve okul idaresine teslim edilmiştir.

 

23.)  Her ders için ders içi performans notu verilmiştir, ayrıca 2.dönem için dilekçe vermeyen proje görevi alan öğrencilerimiz proje hazırlama görevini yerine getirmişlerdir. Projenin konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilmiştir. Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınmıştır. Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili sonuçları dosyalayacaktır. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir. Proje konuları en geç KASIM ayının son haftası verilmiştir. NİSAN ayının 4. haftasında toplanmıştır. Ayrıca proje görevleri aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilmiştir. Bu kontroller Proje Takip Forumu’na işlenmiştir.

 

 

       Ekrem YEKREK, alınan kararlar en iyi şekilde uygulanmıştır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunmuştur. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar etkin şekilde hazırlanıp kullanılmıştır. Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas olmuştur. Uygun şartlar oluştuğunda öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları egzersiz çalışmaları ile daha da etkin bir hale getirilmiştir. Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitimin başarılı bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

 

 

14.) Kapanış,

 

Zümre başkanı Ekrem YEKREK; sosyal mesafe, sağlık, huzur ve mutluluk ve de en kısa zamanda öğrencilerimize kavuşmak dilekleriyle toplantıyı kapattı.


 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ

   

              ………………….                            …………………………                       ……………………………

( Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )     (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )      (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

                                              

                                                                                                                                                

        ………………….                                  …………………………….                  …………………………….

(Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ) (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )        (Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni )

 

                                                            

 

 

 

       22.06.2021

                                                                                  ……………………….

    Okul Müdürü

 hazırlayan: EKREM YEKREK

 

 

EDEBİYAT SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR


.
.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS