ads

  10.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları PDF İNDİR ÇÖZ, ONLİNE ÇÖZ


10.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları,10.SINIF HİKAYE TEST SORULARI,10.SINIF HİKAYE ÇALIŞMA KAĞDI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları  bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

HİKAYE ÜNİTESİ TEST SORULARI

A-GENEL BİLGİLER

B-DEDE KORKUT HİKAYELERİ

C-HALK HİKAYESİ

D-CENKNAME

E-MESNEVİ

F-TANZİMAT DÖNEMİ HİKAYESİ

G-SERVETİFÜNUN DÖNEMİ HİKAYESİ

H-MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYESİ

 

 

10.SINIF HİKAYE ÜNİTESİ TEST SORULARI

 

SORULARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA

SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ İÇİN TIKLA


1. Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir. 
Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?
A) Ömer Seyfettin

B) Refik Halit Karay

 C) Orhan Kemal
D) Sait Faik Abasıyanık

E) Ahmet Mithat Efendi


2. Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.


3. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 A) İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez. 
B) Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C) Öğretme ve yol gösterme esastır. 
D) Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
 E) Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.

4. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
A) Yapay - Doğal

B) Klasik - Kesit
C) Klasik - Romantik

 D) Bütün - kesit

E) Uzun - kısa

5. Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir. 
B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. 
C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir. 
D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.
 E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır. 
6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında modern/Batılı öykünün ilk örneği kabul edilir?
A) Müsameretname
 B) Harap Mabetler 
C) Letaif-i Rivayat
D) Küçük Şeyler 
E) Kıssadan Hisse


7. Olay ve durum hikâyeciliğiyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırma cümlelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Olay öyküsü, klasik öykü; durum öyküsü kesit öyküsü olarak da bilinir.
B) İki öykü türünde de gerçekçilik ön plandadır.
C) Olay öykücülüğünde hadise belirli bir serim-dü- ğüm-çözüm bağlamı içerisinde verilirken durum öykü- cülüğünde kurgu bu düzenlilikte olmayabilir.
 D) Maupassant tarzı hikâye zamanla yerini Çehov tarzı hikâyeye bırakmıştır.
E) Durum hikâyeciliği olay hikâyeciliğine göre daha iddiasız ve sıradan yaşam ayrıntıları üzerine odaklanır.


8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi cenknameler için yanlıştır ?

A-Hz. Ali Cenknameleri’nin kaynağı Arap – İslam  kültürüdür.

B- 9. yüzyıldan itibaren Anadolu edebiyatında görülmeye başlanmıştır.

C-Cenknameler, biçimsel yönden manzum, mensur ve manzum-mensur karışımı olarak kaleme alınmıştır. .

D-Bu cenknamelerde Hz. Ali olaylarda hep karşımıza çıkan örnek insan ve cengâver-gazi tipini temsil etmektedir.

E-Cenknamelerde Hz. Ali, Düldül ve Zülfikar olağanüstü özelliklerle donatılmıştır 


 SORULARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA

SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ İÇİN TIKLA

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir?

A)Ömer Seyfettin                  B)Maupassant

C)Çehov                                 D)Memduh Şevket Esandal

E)La Fontaine

 

10. Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı

C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı

D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı

 

 

11. Edebiyatımızda ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın yazdığı ................... adlı eserdir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Letaif-i Rivayet                B) Müsameretname

C) Küçük Şeyler                    D) İntibah

Karabibik

 

12. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?

A)Sefiller                    B)Don Kişot

C)Decameron             D)Dede Korkut Hikâyeleri

E)Letaif-i Rivayat

 

 

13.         I. Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.

            II. Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayanlar­dır.

            III. Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.

            IV. Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.

Numaralı cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştır?

A) Kişi                        B) Olay          

C) Yer                        D)Üslup    

E) Zaman

 

14. Her hikâyede aynı olmamakla birlikte, bir hikâyenin planı üç bölümden oluşur:

I …..Merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölüm­dür. Olaya dayalı hikâyelerde olay beklenmedik biçim­de çözümlenir.

II …..Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geç­tiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.

III   ……Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Merak öğesi olayı sürükler.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çözüm - düğüm - serim

B)  Çözüm - serim - düğüm

C)  Serim - çözüm - düğüm

D)  Düğüm - serim - çözüm

E)  Düğüm - çözüm – serim

 

15. Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımın özellikleri arasında yer almaz?

A)  Öykülemede olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı hareket öğesiyle sağlanır.

B)  Varlığın özellikleri ve bu özelliklerin duyularımızda uyan­dırdığı izlenimler aktarılır.

C)  Hikaye, roman, anı, gezi yazısı, günlük, masal gibi türlerde kullanılır.

D)  Olay, belli bir zaman diliminde, bir kişi kadrosuyla başlar, gelişir ve bir sonuca ulaşır.

E)  Olay, kişi, mekân ve zaman öyküleyici anlatımın yapı öğeleridir.

 

16,Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut'un özelliklerinden biri değildir?
A. Dede Korkut, herkesin saydığı ve ona danıştığı bilge bir kişidir.
B. Dede Korkut, zor durumda kalanların yardımına yetişen biridir.
C. Dede Korkut, bir büyücüdür.
D. Dede Korkut, ozan ve bir yol göstericidir.

E. Dede Korkut, bilge bir tipi temsil eder.

 

17,Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Halk hikâyeleri hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Halk hikâyeleri manzum-mensur karışık olarak söylenir.
C) Halk hikâyelerinde mutlaka tarihî bir olayın olması gerekmektedir.
D) Masallar nesirle söylenmiş, inanışlardan ve törelerden bağımsız hayal ürünü metinlerdir.
E) Halk hikâyeleri destanlara göre gerçeğe daha yakın özellikler taşır.

 

 

18.Aşağıdaki halk hikâyelerinden hangisi konusu bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Elif ile Mahmut                 B) Arzu ile Kamber
C) Emrah ile Selvihan            D) Âşık Ali İzzet
E) Kan Kalesi

 

19.Destan-halk hikâyesi karşılaştırmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Halk hikâyelerinde olumlu ya da olumsuz kesin bir son vardır, destanlarda ise böyle kesin bir son yoktur.
B) Halk hikâyelerinde anlatılanlar, toplum içinde cereyan eder, destanlarda ise tüm toplumu ve ulusu etkileyen olaylar işlenir.
C) Destanlar manzum eserlerdir, halk hikâyelerinde ise daha çok, duygular manzum olarak ifade edilmiştir.
D) Halk hikâyeleri de destanlar da sonrada yazıya geçirilmiştir.
E) Halk hikâyeleri yerel, destanlar ise evrensel özellikler taşır.

 SORULARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA

SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ İÇİN TIKLA

I. Destan geleneğinden hikâye geleneğine geçişi temsil eder.
II. İlk örnekleri destanların değişikliğe uğramasıyla oluşur.
III. Kahramanlar daima insanüstü güçlere sahiptir.
IV. Nazım ve nesir birlikte kullanılır.
V. Anlatıya sazın, ezginin eşlik ettiği, ses ve mimiklerin kullanıldığı, uzun soluklu anlatım türüdür.

20.Numaralanmış cümlelerin hangisinde halk hikâyeleriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 


21.Mesnevinin Türk edebiyatına girişi hangi eserle olmuştur?

A)Kutadgu Bilig        B)Hadikatü’s Süeda

C)Hüsn ü Aşk            D)Garibname

E)Şehname

 

22. Yusuf u Zeliha  aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?

A)Yusuf Has Hacip               B)Yunus Emre

C)Ahmedi                              D) Aşık Paşa

E)Şeyyad Hamza

 

23.Mesnevinin yazılış nedenini belirten bölüme ne ad verilir?

A) Dibace   B)Sebeb-i Telif C)Hatime  D)Tevhid E)Miraciye

 

24 .Mesnevinin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A)Mesnevi, ikili ikişerli anlamına gelmektedir.

B)Mesneviler edebiyatımıza İran edebiyatından gelmiştir.

C)Mesneviler aruzun kısa kalıpları ile yazılır.

D) Mesneviler aa-ba-ca-da şeklinde uyaklanır.

E)Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.

 

Edebiyatımızda öykü türünün ilk örneklerinden sayılan bu yapıt, Ahmet Mithat'ın sanat anlayışını da yansıtır. Ders vermek amacıyla yazılmıştır. Kişiler ve olaylar günlük ya-şamdan seçilmiştir. Meddah öykülerini andıran bir anlatımı vardır.

25.Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Letaif-i Rivayat                B) Kara Bela

C) Küçük Şeyler                    D) Muhsin Bey

E) Karabibik

 

 

I. Yapıtlar, genellikle, duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.

II. İlk ürünlerinde meddah hikâyelerinin etkisi görülür.

III. Betimlemelerin işlevi yoktur, bunlar süs olarak kullanılmıştır.

IV. Tüm yapıtların da sanatçılar kendilerini gizi emiş, olayın gerçekliğini anlatmaya çalışmışlardır. .

V. Roman, bireyi eğitme ve toplumu düzeltmenin bir aracı olarak görülmüştür.

26. Bu cümlelerin hangisinde, Tanzimat edebiyatının ilk dönemindeki hikâye türleriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.  E) V.

 

27-Servet-i Fünûn hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Teknik bakımdan olgun hikâye örnekleri verilmiştir.
B) Kısa hikâye türünün ilk örneği bu dönemde kaleme alınır.
C) Hayatta görülen ve görülmesi mümkün olan olay ve kişiler anlatılır.
D) Hayal kırıklığı, üzüntü ve başarısız aşklar, hikâyede işle-nen temalardır.
E) Hikâyeler, Tanzimat Dönemi hikâyelerine göre daha sade bir dille yazılmıştır.

 

28.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun hikâyelerinde işlenen konulardan biri değildir?
A) Özgürlük B) İhanet C) Yalnızlık  D) Kıskançlık E) Hastalık

 

Servet-i Fünûn Dönemi'nde hikâye ve romanda teknik yön den gelişme gözlenir. Olayların örgüsü, işlenişi ve

                                                                                              I

konuşmalar başarılı bir biçimde verilir. Eserde, yazar kişiliğini gizler.  Realist ve natüralist çizgiye yaklaşılır.

                                                                                              II                                 IIII

Romanda, sosyal davalara yer verilir. Konularını İstanbul’daki seçkinler tabakasıdan, Batılı çevrelerden alırlar.

                        IV                                                                              V

29.Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.    B) II.              C) III.            D) IV.            E) V.

 SORULARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA

SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ İÇİN TIKLA

30. Millî Edebiyat dönemi öyküsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal sorunlara yer verilmiştir.
B) Gözleme büyük önem verilmiştir.
C) Çehov tarzı öyküler yazılmıştır.
D) Anadolu insanının yaşamı anlatılmıştır.
E) Bir memleket edebiyatı niteliğine sahip olmuştur.

 

31. Ömer Seyfettin’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hikâyelerini Çehov öykü tekniğe uygun olarak yazmıştır.
B) Konularını çocukluk anılarından, tarihten, folklordan almıştır.
C) Dil ve edebiyatımızda millî bilincin yerleşmesi için çaba harcamıştır.
D) 20. yüzyıl realist Türk hikâyeciliğinin en önemli simalarından biridir.
E) “Yeni Lisan” görüşünü ileri sürüp dil sorununa eğilmiştir.

 

I. Toplumsal birer yara olan kölelik, cariyelik gibi konularda çözüm getiren bir yaklaşım içinde olunmuştur.
II. Bu dönemde bireysel yaşamdan toplumsal yaşama doğru geniş bir açılım vardır.
III. Özellikle mekân olarak ev içi verilmiş, Batı tarzı yaşamın eve yansımaları gösterilmiştir.
IV. Kişiler iyi ve kötü olarak tek yönlüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
V. Romanlarda ağır ve süslü bir dil kullanmanın yanı sıra Fransız cümle yapısı da görülür.
32.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi roman ve hikâyesinin özelliklerinden biridir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşünceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.
33. Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi                   B) İbrahim Şinasi
C) Namık Kemal                                D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Muallim Naci

 

34. Aşağıdakilerden hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili yanlış bir bilgi vardır ?

A-Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçı olarak kabul edilir.

B-Servet-i Fünun döneminde roman ve hikâye türünün en önemli ismidir.

C-Eserlerinde romantizm akımının etkisi görülür.

D-Dili süslü, sanatlı ve ağırdır. Ancak yine de dili başarıyla kullanır.

ERomanlarında aydın kişileri anlatır. Romanları, İstanbul'da geçer.

 

İlk öykülerinden başlayarak Maupassant tarzı öykü tekniğini uygular. Başı sonu belli bu öyküler, genellikle şaşırtıcı bir şekilde biter. Yazar, öykülerinde daha çok, okurdaki “ızdırap” duygusunu ortaya çıkaracak konuları ele alır. Bir roman planı sezdiren öykülerinde düğüm bölümleri okurda güçlü bir merak duygusu uyandırır. Yazar, öykülerinden bazılarını “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitapta toplar.

35.Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aka Gündüz         B) Halide Edip Adıvar         

C) Ömer Seyfettin      D) Reşat Nuri Güntekin         E) Refik Halit Karay

 

 

KAYNAK: derskonum.com

HAZIRLAYAN : Mustafa Şahin EDEBİYAT

 

SORULARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA

SORULARIN VİDEO ÇÖZÜMÜ İÇİN TIKLA

 10.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları,10.SINIF HİKAYE TEST SORULARI,10.SINIF HİKAYE ÇALIŞMA KAĞDI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI,

10.Sınıf Hikaye Ünitesi Test Soruları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS