ads

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Ünitesi Test Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Test Soruları,9.Sınıf Edebiyat Günlük/Blog Test Soruları


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Testi Çöz, TESTLER, 9 EDEBİYAT TESTLERİ, 

ONEDEBİYAT.NET 'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Test Soruları,, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

paylaşarak bize destek olabilirsiniz

onedebiyat = on numara edebiyat 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Ünitesi Test Soruları1. İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur.
Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır.
Ama her şey bir dosta söylenemez ki! Onun
için, hele bu insan bir yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını
görmeyi biliyorsa masasının başına geçip kalemini
eline almadan edemez. İşte “----” dediğimiz,
yazarın kendi kendisi ile alçak sesle konuşmasından
başka bir şey olmayan, o günü gününe tutulmuş
anılar bu iç dökme isteğinden doğmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) makale
B) anı
 C) günlük
D) deneme
 E) hikâye


2. Yayımlanmamak üzere tutulan, okuyucuyu gözetmeyen
günlükler basılıp da geniş ilgi toplayınca
irili ufaklı yazarların günlük tuttukları ve sağlıklarında
bunları yayımladıkları görüldü. Günlük, artık
mektup gibi bir edebiyat türü sayılmaktadır. Okuyucu
için yazılan günlük, yazarın gerçeğini elbette
olduğu gibi göstermez ama böyle bile olsa bizi
sanatçıya yaklaştıran, onu türlü yönleriyle bize
tanıtan yine odur.
Bu parçada günlükle ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?
A) Bazı günlüklerin yayımlanma amacı güdülmeden
yazıldığına
B) Özel günlüklerin ilgi görmesi üzerine bazı yazarların
günlüklerini yaşarken yayımladıklarına
C) Günlüğün, bir edebî tür olarak kabul gördüğüne
D) Okuyucu düşünülerek yazılan günlüklerde
olayların olduğu gibi aktarılmadığına
E) Yayımlanmamak üzere tutulan, okuyucuyu gözetmeyen
günlüklerin daha samimi olduğuna


3. Aşağıdakilerden hangisi günlüklerin özelliklerinden
biri değildir?
A) Olay ve düşüncelerin günü gününe yazılması
B) Kişisel ve özel olması
C) Gözlem ve kişisel dikkatin önemli olması
D) İçten, yalın bir anlatımının olması
E) Kanıtlama amacıyla yazılması4. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin günlük türünde
eseri vardır?
A) Salah Birsel
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Eflatun Cem Güney
E) Peyami Safa


5. 3 Aralık 1912
Bu sabah beşte yola çıktık. Yunan’a savaşa gidiyormuşuz.
Oysa her erde yüz fişek bile yok. Bu
kadar cephane ile savaşa değil, ava bile gidilmez.
Bu yoksul tümenimizle akşama doğru Permed’in
önünden geçtik. Burası her Arnavut kasabası gibi
soğuk ve taştandı. Uzaktan görene, bir sürgün
yeri hissi veriyordu. Köprü yıkık olduğu için girmek
olasılığı yoktu. Uzaktan, büyücek bir yapının üzerinde
Arnavutların kara kartallı bağımsızlık bayrakları
sallanıyordu. Halk, derenin öbür yanında
öbek öbek toplanmıştı. Ta uzaktan, eğlendiklerini,
bizim perişanlığımıza sevindiklerini hep anladık.
Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Gözlem ve kişisel dikkat söz konusudur.
B) Ünsüz düşmesinin olduğu kelime vardır.
C) Türü günlüktür.
D) Okuyucu düşünülerek kaleme alınmıştır.
E) Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır.


Günlük (Günce)
6. Günlük, herkesin yazabileceği bir türdür. Ancak
I
her günlük, okur karşısına çıkarılmaz. Daha çok
II
yazar, iş adamı, siyasetçi ve sanatçıların yaşadıkları
önemli olayları, duygu ve düşüncelerini
günü gününe not etmeleri toplum tarafından ilgi
III
göreceğinden yayımlanmaya fırsat bulabilir. Belli
konu ve olay anlatılmaz; yazar, kendisi açısından
önemli ve anlamlı bulduğu her şeyden söz açabilir.
IV
Günlüğün günü gününe yazılması dolayısıyla her
günlüğe başlık konması gerekir.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi
günlüğün bir özelliği değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


 


7. I. Günlük tutan kişi, sosyal ilişkilerinde daha başarılı
olur.
II. Günlük tutularak yazma alışkanlığı kazanılabilir.
III. Günlük tutarak okuyucunun eğitim düzeyi yükseltilir.
IV. Günlük tutan kişi, yazma yeteneğini her gün
biraz daha geliştirebilir.
V. Günlük tutan kişinin hayal gücü gelişir.
Yukarıdakilerden hangileri günlük yazma alışkanlığının
yararlarındandır?
A) I. ve II.
B) I. ve III
C) II. ve IV.
D) IV. ve V.
E) III. ve V.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Günlükler hatıra (anı), gezi yazısı, roman gibi
metin türlerinde kullanılabilir.
B) Edebî nitelik taşıyan günlüklerde genelde içten,
akıcı, duru ve yalın bir anlatıma başvurulur.
C) Günlükler, yazıldığı günün tarihini taşır.
D) Günlüklerde konu sınırlaması yoktur.
E) Tanık olunan olayların anlatıldığı özel günlüklerde
genelde öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı
anlatım türleri kullanılır.


9. 10 Mayıs 2007
İşler öyle birikti ki gelen mektupları yanıtlamak bir
yana, elektronik postalarıma bile bakamadım günlerdir.
Sınav kâğıtlarım okunmayı bekliyor. Çocuklara
okuyamadığımı söylemek ayıp geliyor ama
biraz daha bekleyecekler. Bilgi Üniversitesi’nin
yarışmasına katılan öykülere öncelik vermek
zorundayım çünkü değerlendirme toplantısı ve
ödül töreni cuma günü. Altmış bir tane öyküyü değerlendirmek
üzere notlar alarak okuyup bitirmek
zorundayım cumaya kadar.
Feyza Hepçilingirler
Bu günlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.
B) Açık ve yalın bir anlatım kullanılmıştır.
C) Öyküleyici anlatım türü kullanılmıştır.
D) Anlatım bozukluğunun olduğu cümle vardır.
E) Okuyucu düşünülerek kaleme alınmamıştır.

14 Mart 1986
Sabah sabah eve üç polis doluştular. Ellerinde
telsizler. Ne oluyor, diye sormama kalmadan geliş
nedenlerini yarım yamalak söylediler: Cinayet
masasından geliyorlarmış! Tanıklığıma başvurmak
zorundaymışlar. “Tanık” sözcüğünü “sanık”
gibi vurguladılar. Bir fotoğraf uzattılar hemen, bu
adamı tanıyor muymuşum? Ben ki uzun zaman
görmediğim bir arkadaşımı bile hemen çıkaramam.
Belleğimi var gücümle zorlayıp zaman
kazanıyormuş izlenimi vermemeye çabalayarak
buldum sonunda yüzün kimliğini: Kitabımı imzaladığım
biri. Bu kişi, esrarengiz bir cinayete kurban
gitmiş üç gün önce. Kendisini son görenlerden biri
benim, biri de iş adamı bir tanıdığımız. Buraya
kadar doğru. Eve, yani cinayet mahalline tespite
gidildiğinde benim imzalı kitabım bulunmuş kitaplıkta...
                                               Tomris Uyar
10-Bu günlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Okuyucu düşünülerek kaleme alınmamıştır.
B) Yalın ve akıcı bir üslup vardır.
C) Ses türemesine uğrayan kelime kullanılmıştır.
D) İlk cümlede anlatım bozukluğu vardır.
E) Tartışmacı anlatım türü kullanılmıştır.

11. Cumartesi, 6 Mart 1920
Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer’in odasına
girdim. Yorgun yatıyordu. Elini elime aldım.
Ter içindeydi. Burnunun delikleri kararmış gibiydi.
Nefesi de düzensizdi. Hizmetçi kadınlara sordum.
Gece çok sayıklamış, “Burası hastane değil,
tımarhane...” demiş. Dalgındı, “Ömer! Ömer!”
diye seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana baktı.
Tanıdın mı, dedim. Kendine has ifadeyle kafasını
sallayarak “Canip!” dedi, yine daldı. Kâğıdına baktım:
ateş “39,2” şeker litrede 28. Bir süre bekledim.
Sonra tekrar seslendim: Ömer, konsültasyon
günü yarınmış, erkenden gelirim. Artık gideyim
mi? Kafasını salladı, “Git, git!” dedi. Üzüntülü bir
şekilde ayrıldım.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yazım yanlışının olduğu kelime vardır.
B) Okuyucu düşünülerek kaleme alınmamıştır.
C) Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.
D) Biyografi yazın türünün özelliklerini taşımaktadır.
E) Gözlem ve kişisel dikkat vardır.


12. I. Yaşananların ve görülenlerin günü gününe
yazılması sonucu oluşur.
II. Kişisel ve özel olduğu için görülen ve yaşananlar
içtenlikle ifade edilir.
III. Tarihli gün içindeki herhangi bir olay günlüğün
konusu olabilir.
IV. Anlatılanları belgelendirme zorunluluğu vardır.
V. Genelde öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı
anlatım türleri kullanılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
günlüğün bir özelliğine yer verilmemiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


13.
 Günlerin Götürdüğü
Günce
Gündökümü
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki eserlerin
ortak özelliğidir?
A) Günlük türünde yazılmış olmaları
B) Aynı yazar tarafından kaleme alınmış olmaları
C) Aynı edebî topluluğa mensup sanatçıların
eserleri olmaları
D) Aradan belli bir zaman geçtikten sonra yazılmış
olmaları
E) Ciddi ve bilimsel bir üslupla yazılmış olmaları


 


14.                                                      31.10.1917
İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse
defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün,
Mahmutpaşa’da satın aldım ama az kaldı canım
pahasına. Aman Allah’ım! İstanbul’umuza böyle
ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek mümkün
değil ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona
attım kendimi. Bu, tramvaya girmek değil,
ezilmek, üst baş parçalamak. Ne oldu halkımıza?
Bu her yeri dolduran kaba, kötü dilli insan kalabalığı
nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu
kalabalığa dayanamıyorum; ağlayacak duruma
geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş
gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem
çıldıracağım.
Bu metinle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İçten, samimi ve yalın bir üslup kullanılmıştır.
B) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.
C) Gözlem ve kişisel dikkate yer verilmiştir.
D) Olaylar günü gününe kaleme alınmıştır.
E) Anı türünün özelliklerini taşımaktadır.15. Aşağıdakilerin hangisinde günlük yazmanın
kişisel gelişim açısından önemi vurgulanmamıştır?
A) Günlük yazan kişi, yazma yeteneğini geliştirir.
B) Günlük yazmak, kendini keşfetme bakımından
oldukça etkili ve güçlü bir yoldur.
C) Günlükler, tarihî olaylara ışık tutan belge niteliği
taşıyabilir.
D) Yazma yeteneği gelişen bir kişiden gelecekte
usta bir şair ya da yazar doğabilir.
E) Günlüklerde duygu ve düşünceler kaydedilirken
kişi, kendisini yeniden gözden geçirir.


16-Aşağıdakilerden hangisi blogun özelliklerinden biri değildir ?
A-İçerikleri günceldir.
B-Hem içerik hem dil hem de tasarım olarak kişiye özeldir.
C-İnternet kullanıcılarının gündelik deneyimlerini, düşüncelerini, duygularını paylaşmasına dayanır.
D-Genellikle her yazının altında yazarın adı ve gönderi zamanı yer alır.
E- Blogda paylaşımlar genellikle geçmişten güncele doğru sıralanır.


17-Aşağıdakilerden hangisi blog türleri arasında değildir ?
A-Kişisel
B-Tematik
C-Topluluk
D-Kurumsal
E-Siyasal


18- ............................... bloglar sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglardır.derskonum.com..
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
A-Kişisel
B-Tematik
C-Topluluk
D-Kurumsal
E-Siyasal19-Aşağıdakilerden hangisinde günlük-blog karşılaştırması yapılırken yanlış bir bilgi verilmiştir ?
A-Her ikisi de günlük olarak yazılır.
B-Her ikisinde de kişisellik ön plandadır, yazanın Özel yaşamına dair bilgiler içerir.
C-Her ikisinde de okuyucu düşünülerek yazılır
D-Bloglar daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.
E- Bloglarda yazar-okur etkileşimi daha fazladır.16-Aşağıdakilerden hangisi blogun özelliklerinden biri değildir ?
A-Kişilerin ailesi, yakın çevresi ve arkadaşları ile İnternet yoluyla hızlı ve ucuz şekilde iletişim kurmasına olanak sağlar.
B-Yaşananlar yalın ve içten bir üslupla kaleme alınır.
C-Bloglarda kişisel konular, kültür, gezi, teknoloji, yemek, ekonomi, fotoğraf gibi konular işlenir. 
D-Blogda yayımlanan yazının sonunda gönderme zamanı yer alır. 
E- Blog yöneticisi ve takipçiler arasında iletişim tamamen takipçiye  bağlıdır


9.Sınıf Edebiyat Günlük/Blog Ünitesi Test Soruları


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Günlük/Blog Testi Çöz, TESTLER,

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS