ads

 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz (Test 1)

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi,11.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER, 11.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, 

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz (Test 1)

.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi

TEST -1-

Hazırlayan:derskonum.com


 

1-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz

A-seyirci                B-oyuncu,

C-yönetmen,        D-sahne

E-Anlatıcı

 

Erkek tiyatro sanatçısı.

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

2-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör              B- Kulis

C- Reji                   D- Aktrist

E- Suflör

 

 

Cumhuriyet Dönemi'nde de tiyatro anlamında çok başarılı eserler yazılmıştır. Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar’ı ----; Ben Devletim, Sarı Naciye’yi ----; Cengiz Han’ın Bisikleti, Bir Kilo Namus’u ---- kaleme almıştır.

3-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Haldun Taner - Turan Oflazoğlu - Orhan Asena

B) S. Kudret Aksal - Necati Cumalı - Refik Erduran

C) Orhan Asena - Recep Bilginer - Refik Erduran

D) S. Kudret Aksal -Recep Bilginer - Haldun Taner

E) Orhan Asena - Turan Oflazoğlu - Recep Bilginer

 

4-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro türün­de eser yazmamıştır?

A) Sabahattin Kudret Aksal

B) Refik Erduran

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Sabahattin Eyüboğlu

E) Necati Cumalı

 

5-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah           B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi

 

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-19500 cumhuriyet dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir ?

A-Musahipzade Celal

B-Ömer Seyfettin

C-Halit Fahri Ozansoy

D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E-Nahid Sırrı Örik

 

 

7-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi ögeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.

 

  • Darülbedayi'ye (İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları) öğretmen olarak atandı.
  • Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerindendir.
  • Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır.
  • Sadece tiyatrocu değil bu alanda fikir yazıları yazmıştır.

Eserleri  Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Benden Sonra Tufan Olmasın

8-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Güllü Agop                                     B- Orhan Asena

C- Musahipzade Celâl                      D- Ahmet Vefik

E-Muhsin Ertuğrul

 

9-Tiyatroda Millî Edebiyat Dönemi’nde en etkili düşünce akımı hangisidir ?

A-İslamcılık         B-Batıcılık

C-Osmancılık      D-Türkçülük

E-Avrupacılık

*………………….., Darülbedâyi’de öğretmenlik yapmış, daha sonra (1927-1928) Darülbedâyi'nin başına gelmiş ve bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır.

*İlk defa bir Müslüman kadın oyuncu ……………………….…….’nin sahneye çıkmasıyla Müslüman kadınlara da sahne yolu açılmıştır.

* Ahmet Nuri Sekizinci ve ………………………, Millî Edebiyat Dönemi’nde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.

*…………………………… 1868’de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurmuş. 1870’te Sadrazam Ali Paşa’nın desteğiyle İstanbul’un çeşitli bölgelerinde oyunlar sergilemiştir.

* Güllü Agop’un kurduğu tiyatro topluluğunda Ermeni oyuncular yanında Müslüman Türk oyuncular da yetişti. Bu oyuncular içinde en ünlüsü ………………………..’dir

10-Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki isimlerden herhangi birisi getirilemez ? derskonum.com 

A-Muhsin Ertuğrul                             B-Afife Jale

C-Musahipzade Celâl                       D-Güllü Agop

E-Ahmed Emin

 

11-Epik tiyatronun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Haldun Taner                                 B-Turan Oşazoğlu

C- Recep Bilginer                               D- Turgut Özakman

E- Orhan Asena

 

Diğer edebi türlere göre tiyatro oyunlarının arka planda kalması, eserlerin sahnelenmesi ihtiyacı kadar ----’den başlayarak oyunlardan fayda amacının güdülmüş olmasındandır. Cumhuriyet sonrasında fayda amacı ve propaganda ile birlikte sadece eğlendirme amacı güden eserler çoğunluktadır. Bunlar arasında Musahibzade Celal, İbnurrefik Ahmet Nuri geleneksel seyirlik sanatlardan ve vodvillerden yararlanırlar. Reşat Nuri Güntekin oyunlarında toplumsal eleştiriler yapar. ---- Canavar (1926), Akın (1932), Kahraman (1933) adlı oyunlarıyla 1940’a kadar oyunların konularını tayin etmişe benzer.

12-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Şinasi-Ahmet Kutsi Tecer

B) Namık Kemal-Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Namık Kemal-Orhan Asena

D) Recaizade Mahmut Ekrem-Yaşar Nabi Nayır

E) Şemsettin Sami-Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi

TEST -1-

Hazırlayan:derskonum.com

*Türk Tiyatrosu’ndaki ilk epik tiyatro örneği olan “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu ile dünya çapında tanındı. Konularını güncel olaylardan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Epik tiyatro ve kabarenin alnında verdiği yapıtlar çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri oldu.

13-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Oflazoğlu            B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı                               D) Haldun Taner

E) Turgut Ozakman

 

İlk oyunu "Büyük Şehir" 1942-1943 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Türkiye'de Cumhuriyetten sonra ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı.Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı. Büyük Şehir ,Küçük Şehir,Koca Bebek,Paydos eserlerinden bazılarıdır.

14-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ? derskonum.com 

A- Turgut Özakman                          B- Orhan Asena

C-Güngör Dilmen                               D-Necati Cumalı

E-Cevat Fehmi Başkut

 

Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu,ilk temsilcisi ve yeniliğin öncüsüdür.  Batı edebiyatı yolunda ilk nazım ve nesir türlerinde eserler veren Odur. Gazete ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görmüştür.Agâh Efendi ile birlikte 1860′ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk basınının ilk başyazarı sayılır.  . 1862′de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.Modern ilk Türk tiyatrosunu yazmıştır.

15-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Namık Kemal                 B-Şinasi      C-Ziya Paşa                  

D-Ahmet Vefik                   D-Ahmet Mithat

 

16-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Faruk Nafiz ÇamlıbelAkın

B-Hüseyin Rahmi GürpınarKadın Erkekleşince

C-Muhsin Ertuğrul Kafes

D-Yaşar Nabi Nayırİnkılâp Çocukları  

E-Cevdet KudretTersine Akan Nehir

 

17Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-1950 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yan­lışı vardır?

A-7 Ekim 1914’te ilk resmî Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur. 
B- kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.
C-Bu dönemde tiyatro,Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.derskonum
D-1940'lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür.
E-1927’de, Darülbedayi’nin başına Musahipzade Celal getirilmiştir.
.

 

18-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Aiskhylos:Zincire Vurulmuş Prometheus,

B-Racine’in :Andromaque

C-Moliere’in  : Kral Oidipus

D-Victor Hugo: Hernani;

E-Schiller :Wilhelm Tell

 

 19-"1940'lı yıllarda tiyatro eserlerinde aile yapısı işlenmiştir."  Aşağıdaki bilgilerden hangisi tiyatro oyunlarında çözülen aile yapısına çözümü içerir?
A.  Değer yargıları değişmiştir, aileler bunu kabul etmeli,
B.  Kuşak çatışması vardır, iki kuşak aynı evde barınmamalı,
C.  Osmanlı kültürü ile Cumhuriyet kültürü karıştırılmamalı,
D.  Aileler maddi değerlere değer vererek yanlış yollara sapmamalı,
E.  Aile daha kuruluşunda sağlam temellere oturtulmalıdır.

 

 20-Osmanlı İmparatorluğu'nun Tiyatro oyunlarında irdelenmesinin 1950'li yıllara kalmasının nedeni ne olabilir?
A.Tanzimatın anca yorumlanması,
B. Demokrasinin getirdiği özgürlük ortamının değerlendirilmesi
C. Osmanlı hanedanından kişilerin edebiyatla uğraşması,
D. Bilimsel Araştırmalardaki ilerlemelerin edebiyatçılara etkisi ve araştırmacı yazarların artması,
E. Okur-yazar izleyici sayısının artması.

 derskonum.com 

 21-Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda toplumda kadının yerini ilk defa sorgulayan yazar hangisidir?

A.  Cevat Fehmi Başkurt                  B.  Ahmet Muhip Dranas
C.  Haldun Taner                                               D.  Nazım Kurşunlu
E.  Orhan Asena

 

22-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Ahmet Muhip DranasKoçyiğit Köroğlu

B-Cahit AtayGültepe Oyunları

C-Cevat Fehmi BaşkutBuzlar Çözülmeden

D-Güngör DilmenMidas’ın Kulakları

E-Haldun TanerKeşanlı Ali Destanı

 

Batılı anlamda ilk tiyatro                                *Sahnelenen ilk tiyatro

Aruzla ilk manzum tiyatro          *Heceyle ilk manzum tiyatro

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro

23-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A-Eşber veya Sardanapal                B-Vatan yahut Silistre

C-Gülnihal                                           D-Nesteren

E-Şair Evlenmesi

 

İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan doneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi

24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Seyirci önünde oynanması

B) Oyuncuların kabiliyetli olması

C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması

D) Geçmişe yönelik olması

 

25- Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

A-Necati Cumalı-Boş Beşik         B-Orhan Veli-Hurrem Sultan

C-Recep Bilginer-Sarı Naciye     D-Turan Oflazoğlu-IV. Murat

E-Turgut Özakman-Töre 

 

Tüm testler için :derskonum.com

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi

TEST -2-

Hazırlayan:derskonum.com


Erkek tiyatro sanatçısı.           

İki kişi arasında karşılıklı konuşma

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.
Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması.

Sinema ve tiyatroda, eserin sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya kadar geçirdiği her anı yöneten kimse

1-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör                   B- Mimik

C- Rejisör                    D- Aktör

E- Monolog

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah      B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi

 

3-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi tiyatro eseri veren isimlerden biri değildir ?

A-Cevat Fehmi Başkut                       B-Güngör Dilmen

C-Necati Cumalı                     D-Mehmet Akif Ersoy

E-Necip Fazıl Kısakürek

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat Donemi’nde Batı’dan gelmiştir.

B) Tanzimat Donemi’nde Fransız sanatçı Moliere’den uyarlamalar yapılmıştır.

C) Ahmet Vefik Paşa, ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.

D) Modern tiyatro kurulurken yer yer geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanılmıştır.

E) Milli Edebiyat Donemi’nde tiyatroda görülen gelişme, Cumhuriyet Donemi’nde güçlenerek devam

etmiştir.

 

Batılı anlamda ilk tiyatro eserinin yazarı

Sahnelenen ilk tiyatro eserinin yazarı

Aruzla ilk manzum tiyatro eserinin yazarı

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatronun yazarı

Epik tiyatronun kurucusu

5-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A-Yusuf Ziya Ortaç                B-Namık Kemal

C-Halit Ziya Uşaklıgil             D- Şinasi

E- Abdülhak Hamit Tarhan 

 

6-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Musahipzade CelalFermanlı Deli Hazretleri

B-İbnürrefik Ahmet Nuri SekizinciHisse-i Şayia

C-Halit Fahri OzansoySönen Kandiller,

D-Yakup Kadri KaraosmanoğluTaş Parçası

E-Nahid Sırrı ÖrikSönmeyen Ateş

 Hazırlayan:derskonum.com

*İlk oyunu 1913’te sahneye konulan “Köprülüler”dir. Hafif, müzikli oyunlar yazmayı sürdüren yazarın oyunları, daha çok töre güldürüsü niteliği taşır. Konularını daha çok Osmanlı tarihinden alan oyunlar yazmıştır. Oyunlarında çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları ve düşünceleri gülünç yanlarıyla anlatmıştır. Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir.                    

Türk Kızı, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lâle Devri, Macun Hokkası, eserlerinden bazılarıdır.

7--Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Musahipzade Celal             B-Turan Oşazoğlu

C- Recep Bilginer                   D- Turgut Özakman

E- Orhan Asena

 

 

8-Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) 1940'tan sonra yoksulların yaşamı, aile yapı­sı, kent yaşamı gibi konular işlenmiştir.

B) Tiyatro türünde önemli gelişmeler olmuş, ba­şarılı örnekler verilmiştir.

C) Sosyal ve psikolojik konuların yanı sıra köy yaşamına ağırlık verilmiştir.

D) Tiyatro yapıtları sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmıştır.

E) Orhan Asena, Güngör Dilmen, Turan Oşa­zoğlu dönemin tiyatro eseri veren sanatçıla­rındandır.

 

 

9-Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

A) Wilhelm Tell-Wilhelm Grimm

B) Cimri-Moliere

C) Faust-Goethe

D) Hernani-Victor Hugo

E) Romeo ve Juliet-Shakespeare

 

 

◊ Cumhuriyet Donemi sanatçılarından olan yazar, hiçbir edebi akım ve topluluğa katılmamıştır.

◊ Başta roman, hikaye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser vermiştir.

◊ Kurtuluş Savaşı’nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakarlık gibi kişilik özelliklerini Sönmeyen

Ateş adlı oyununda eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır.

◊ Kıskanmak adlı romanından önce Kırmızı ve SiyahSanatkârlar gibi hikayelerini yayımlamıştır.

10-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Oflazoğlu

B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı

D) Haldun Taner

E) Turgut Ozakman


 Hazırlayan:derskonum.com

 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi

TEST -2-

Hazırlayan:derskonum.com

 


Özellikle Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı “Şu Çılgın Türkler” ve Çanakkale Savaşı’nı anlattığı “Diriliş – Çanakkale 1915” en önemli romanlarından olup uzun süre çok satanlar listelerinde ilk sırada kalmıştır.

*Toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını veren yazarlardan biridir.

* *İlk oyunu olan “Penbe Evin Kaderi”nde ve “Kaneviçe”de kuşaklar arasındaki kopuşu, yabancılaşmayı ele alır.

*Osmanlı İmparatorluğu’nda, İstanbul’da oturan yöneticilerle Anadolu’daki kopukluğu ortaya koymaya çalışır.

*Tiyatrolarında günlük yaşamın çelişkilerini ve gülünç yönlerini ele almıştır.

11-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan  Asena         B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı        D) Recep Bilginer

E) Turgut Özakman

 

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-1950 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yan­lışı vardır *1940'lı Bu A-Bu yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür.

B-Bu dönemde Batı tiyatrosunun temel unsurları modern Türk tiyatrosuna uygulanmıştır.
 C-Modern topluma geçilirken yaşanan sancıları, geçmişteki sorunları, eleştirel bir gözle gündeme getirmişlerdir. .
D-Türk ulusunu ve Türk yurdunu sevdirmeyi amaçlayan oyunlar azalmış küresel değerleri işleyen tiyatrolar yazılmıştır

E- Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz

 

13-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi cumhuriyet 1923-1950 dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir ?

A-Musahipzade Celal             B-Ömer Seyfettin

C-Halit Fahri Ozansoy                        D- Nahid Sırrı Örik

E- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yan­lışı vardır?

A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir.

B-1940 - 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu da yakından ilgilendirmiştir.

C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları sabit kalmış pek değişmemiştir.

D-1960’larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla edebiyatımızda yeni bir dönem başlar.

E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılır.

15--Aşağıdaki sanatçılardan hangisi cumhuriyet 1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir ?

A) Turan Oflazoğlu

B) Nahid Sırrı Orik

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Haldun Taner

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

16-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz ?

A- seyirci        B- oyuncu

C- sahne          D- eser

E-anlatıcı

 Hazırlayan:derskonum.com

*1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli tiyatro yazarlarından olmuştur.

 *“Türk tiyatrosunun Shakespeare’ı” olarak anılmış olan sanatçının ilk oyunu Tanrılar ve İnsanlar’dır.

*Devlet sanatçısı unvanı da alan sanatçı, eserlerinin konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır.

 *“Başkaldırı, insan mücadelesi” sanatçının oyunlarının başta gelen temasıdır..

*Psikolojik ve toplumsal alanları kapsayan konuları işlemiş, tarihi olayları da konu alarak işlemiştir.

*Tiyatrolarında mitolojiden yararlanmıştır.

*“Atçalı Kel Mehmet” adlı oyunuyla TRT’den 1970 yılında TRT Başarı Ödülünü almıştır.

*Tarihten yararlanır. O: “Tiyatro bence tarihin sustuğu yerde başlar.” der.

Eserleri: Tiyatro: Tanrılar ve İnsanlar, (Gılgamış), Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin

17-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Haldun Taner                      B-Turan Oşazoğlu

C- Orhan Asena                      D- Necati Cumalı

E- Recep Bilginer

 

Darülbedayi’nin ikinci döneminde aktif görev almış oyun yazarı ve tiyatro oyuncusudur. Meşrutiyet’ten itibaren telif eserlerle ve Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır. Elliyi aşkın eseri vardır. Türkçeyi iyi kullanan, oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı bir sanatçıdır. Eserlerinde sahne dilini ustaca kullanmış, sahnede her tipi kendi karakterine, seviyesine göre konuşturmuştur.

Eserleri Çürük Merdiven, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş, Sekizinci, Ceza Kanunu adında oyunları vardır.

18-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Musahipzade Celal        B-Ahmet Nuri Sekizinci

C-Halit Fahri Ozansoy      D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E-Nahid Sırrı Örik

 

Tüm testler için : derskonum.com


 

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ MÜFREDAT 
TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI-3


I. Modern anlamda Türk tiyatrosu Tanzimat Dönemi'nde başlamıştır. II.  Şinasi'nin  Tercüman-ı Ahval'de yayımladığı Şair Evlenmesi tek perdelik töre komedisidir. III.  Ahmet Vefik Paşa Bursa'da tiyatro binası yaptırarak ve Moliere'den tiyatro çevirileri yaparak tiyatronun  gelişimine büyük katkılar sunmuştur.  IV.  II. Abdülhamit Dönemi'nde tiyatro hem nitelik hem de nicelik bakımından önemli gelişmeler gösterir. V. Modern anlamda Türk tiyatrosunun asıl kurucusu ise Muhsin Ertuğrul olur.

1. Türk tiyatrosunun gelişimiyle ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. I   B. II  C. III   D. IV    E. V


2. 1923-1950 yıllarındaki Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro Batılı ve uygar bir toplum yaratmak için araç olarak kullanmıştır.
B. Milli mücadele yılları, sosyal değerlerdeki değişimler, Türk tarihi ve milliyetçiliği gibi konular işlenmiştir.
C. Avrupa ülkelerine özellikle Almanya'ya yapılan göçlerin etkisiyle gurbetçi ailelerin dramları,  parçalanmış aileler, değişen değer yargıları bu dönemde geniş yer bulmuştur.
D. Darülbedayi 1934'ten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu adını almıştır.
E. Bu dönemde Faruk Nafiz Çamlıbel, Musahipzade Celal, Halit Fahri Ozansoy yerli oyunların önemli örneklerini vermişlerdir.

3. Aşağıdaki tiyatro eseri-yazar eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Kadın Erkekleşince- Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Canavar- Faruk Nafiz Camlibel
C) Fermanlı Deli Hazretleri- Nahit Sırrı Örik
D) Reis Bey- Necip Fazıl Kısakürek
E) Kafatası- Nazım Hikmet


Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen Haldun Taner'in bu eserinde işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.
4. Parçada tanıtılan tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özyurt B) Sevdalı Bulut C) Canavar D) Keşanlı Ali Destanı E) Buzlar Çözülmeden


5. Türk edebiyatında absürt tiyatro örneği olan Canlı Maymunlar Lokantası'nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Güngör Dilmen B) Turan Oflazoğlu C) Orhan Asena D) Haldun Taner E) Muhsin Ertuğrul


 
6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan biri değildir?

A) Batılılaşma 
B) Cumhuriyet kazanımları 
C) Cariyelik 
D) Kültürel yozlaşma 
E) Köyden kente göç


7. Aşağıdakilerden hangisinde 1923-1950 dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Bu dönemde tiyatro, daha çok, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
B) Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiştir.
C) Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
D) Özellikle 1930'lu yıllarda Atatürk'ün belirlediği amaçlar doğrultusunda birçok oyun yazılmıştır.
E) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli olan Darülbedayi-i Osmani bu dönemde kurulmuştur.


8. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 arası dönemde tiyatro türünde eser vermemiştir?
A) Haldun Taner
B) Necati Cumalı
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Necip Fazıl Kısakürek


-----------Milli Edebiyat Dönemi oyun yazarıdır. Teknik bakımından zayıf ama gözlem, tarihi ayrıntı ve yergi bakımlarından başarılı komediler yazmıştır. Konularını Osmanlı İmparatorluğu’ndan, kendi deyişiyle “tarihin gölgesi altında hayal-meyal seçilen halk hayatından” almıştır. Köprülüler, Türk Kızı, Fermanlı Deli Hazretleri, Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı eserlerinden bazılarıdır.

9. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Musahipzade Celal
B) Halide Edip Adıvar
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


I. Sophokles-Eski Yunan
II. Moliere-İngiliz
III. Henrik İbsen-Norveç
IV. Gogol-Rus
V. Goethe-Alman

10. Yukarıdaki sanatçı-ulus eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A. I   B. II  C. III   D. IV    E. V


11. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 arası Türk tiyatrosunun özelliklerden biri değildir?

A) Bu dönem eserlerinde sahne tekniğine uygun yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Bireysel ve toplumsal konuların işlendiği bu dönemde yurt sorunları, kadının toplum yaşamındaki yeri; köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları vb. temalara yönelim artmıştır.
C) Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılmıştır.
D) Özel tiyatrolar açısından da bir atılım dönemi olmuş, özel tiyatro toplulukları kurulmuştur.
E) 1960 darbesi nedeniyle oluşan siyasi ortam tiyatroyu da ciddi etkilemiş,  Türk tiyatrosu uzunca bir zaman durma noktasına gelmiştir.


Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine girişti. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nu, Ahmet Gülhan ile Tef Tiyatro Grubu'nu kurdu. Türk ortaoyunu ve tuluat tiyatrosu ögelerinden de yararlanarak toplumsal olayları alaylı bir dille eleştirdiği oyunlarıyla büyük başarı kazandı.

12. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel 
B) Turan Oflazoğlu 
C) Güngör Dilmen 
D) Orhan Asena
E) Haldun Taner

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi

3 Yorumlar

  1. gerkcekten cok sacma cevabini koymayacaksan sorulari niye koyarsin ki

    YanıtlaSil
  2. CEVAPLARI YOKSA NEDEN VAR BU SİTE ???

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS