ads

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Giriş Test Soruları PDF indir online çöz


10. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları, 10.SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, 10.SINIF GİRİŞ ÜNİTESİ TESTİ, TESTLER, değerli onedebiyat.net takipçileri..

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için 10. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test Soruları PDF indir online çöz paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com


HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİNiyi çalışmalar dileriz..


Paylaşarak bize destek olursanız seviniriz.

Çoktan Seçmeli Sorular1-1860'tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fünun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

B) Servet-i Fünun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C) Tanzimat / Servet-i Fünun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

D) Tanzimat / Servet-i Fünun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

E) Fecr-i Ati / Tanzimat / Servet-i Fünun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

 

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
 2-Yukarıda verilen şiir hangi edebi dönemden alınmış olabilir.
A) İslam öncesi sözlü dönem  

B) Geçiş dönemi   

C) Divan edebiyatı 

D) Halk edebiyatı   

E) Tanzimat edebiyatı

 

 (I) Bu dönemde "roman" türü, Fransız edebiyatının etkisiyle yeni bir hız kazanır, (II) Gerçekçi betimlemenin payı daha da artar. (III) Fransızcanın etkisiyle üslup değişir. (IV) Dil, yeni kavramları karşılayacak yeni tamlamalar ve sıfatlarla süslü bir şekil kazanarak ağırlaşır. (V) Romantizmin etkisiyle kişiler, tek yönlü olarak ele alınır.

3-Numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Eski Türkler genel sürgün avlarına —-, genel yas törenlerine —-, genel kurban törenlerine —- adını verirler.

4-Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yuğ, şölen, sığır   

B) Sığır, yuğ, şölen

C) Koşuk, sagu, sav  

D) Şölen, sagu, yuğ

 

kaynak: http://www.derskonum.com                                   

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

Türk dilinde otuz beş sene önce başlayan sadeliği öldüren onlardı. Öyle cümleleri vardı ki, içinde hiç Türkçe sözcük yoktu. Şimdi yeni bir hayata başlayan Türklere, yeni ve doğal bir dil gerekliydi. Halka ulaşmak için Öncelikle milli bir dil oluşturulmalıydı. Bizce, eski dil hastaydı. Bu hastalığın nedeni de içindeki gereksiz ve yabancı kurallardı.

5-Bu parçada "onlar" ve "biz" diye sözü edilenlerin bağlı olduğu edebiyat dönemleri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan edebiyatı – Tanzimat edebiyatı

B) Tanzimat edebiyatı – Servet-i Fünun edebiyatı

C) Servet-i Fünun edebiyatı – Fecr-i Âti edebiyatı

D) Servet-i Fünun edebiyatı – Milli Edebiyat

E) Milli Edebiyat – Halk edebiyatı

 

6-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatının bir özelliğidir?

A) Şiirler dörtlükler biçiminde serbest ölçüyle yazılmıştır.

B) Göz için kafiye esas alınmıştır.

C) Dini törenler etkisinde gelişmiştir.

D) Çince sözcükler sıkça kullanılmıştır.

E) Sözlü edebiyat ürünlerinin söyleyeni bilinmektedir.

 

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet.

Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten.

7-Yukarıda verilen şiir hangi edebi dönemden alınmış olabilir.
A) İslam öncesi sözlü dönem  

B) Geçiş dönemi   

C) Divan edebiyatı 

D) Halk edebiyatı   

E) Tanzimat edebiyatı

 

8-Fecr-i Ati edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Servet-i Fünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Şiirde parnasizmin etkisinde kalınmıştır.

C) Edebiyatımızda ilk bildiriyi yayınlayan grup olmuştur.

D) Servet-i Fünuncuların devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.

E) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

 

9-Divanü Lûgati’t-Türk ve Atebetü’l Hakayık” adlı eserler Türkçenin hangi dönemine aittir?
A) Uygur Türkçesi
B) Batı Türkçesi
C) Eski Anadolu Türkçesi
D) Göktürk Türkçesi
E) Karahanlı Türkçesi

 

 

I.  Timur döneminde ortaya çıkar ve 15. yüzyıldan günümüze kadar varlığını devam ettirir.
II.  Çağatayca olarak da anılır.
III.  Orta Asya Türkleri tarafından kullanılan yazı dilidir.
10-Yukarıda özellikleri verilen dönemde kullanılan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Doğu Türkçesi            

B)  Batı Türkçesi            

C)  Azeri Türkçesi

 D)  Eski Türkçe                 

E)  Kuzey Türkçesi

I.  Türklere ait ilk yazılı eserdir. (Göktürk Kitabeleri)
II.  Ali Şîr Nevai tarafından kaleme alınan eser Çağatay Türkçesinin en güzel örneklerindendir. (Risaletü'n Nushiyye)
III. Yunus Emre'nin kullandığı dil bu dönemi yansıtır. (Eski Anadolu Türkçesi)
IV. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan bu eser Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır. (Kutadgu Bilig)
V. 11. yüzyılda kaleme alınan eser Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilir. (Divan-ı Lugati't Türk)
11-Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)  I.               B) II.        C) III.      D) IV.       E) V.

kaynak: http://www.derskonum.com                                   

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

PDF LİNKİ AŞAĞIDA


12-  Aşağıdakilerden hangisi Kuzey-Doğu Türkçesinin çağdaş dönemi içinde yer almaz?
A)  Özbekçe        B) Kazakça       C)  Tatarca       D) Gagavuzca           E) Kırgızca
Güzel dil Türkçe bize

Başka dil gece bize

İstanbul konuşması

En saf, en ince bize

 

13- Bu dörtlüğün şekil ve içerik özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisine ait olduğu söylenebilir?

A) Halk edebiyatı      

B) Tanzimat edebiyatı

C) Servet-i Fünun edebiyatı

D) Fecr-i Âti edebiyatı

E) Milli Edebiyat


14.  Ömer Seyfettin'in "Genç Kalemler" dergisinde 1911 yılında yayımlanan "Yeni Lisan" başlıklı makalesi bu dönemde dilde sadeleşme hareketinin ilkelerini ortaya koyar.
Bu cümlede sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Osmanlı Türkçesi
B)  Eski Anadolu Türkçesi
C)  Türkiye Türkçesi
D)  Doğu Türkçesi
E)  Eski Türkçe

15.  Aşağıdakilerden hangisi Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır?
A)  Divan-ı Lügati't Türk
B)  Mecalisü'n Nefais
C)  Gülistan Tercümesi
D)  Garipnâme
E)  Kutadgu Bilig

I. İnsanı ve doğayı resmeden şiirler yazmışlardır.

II. Soluk ve melankolik edebiyata karşı çıkmışlardır.

III. Değişen, çeşitlenen, ahenk veren bir nazım ölçüsü istediklerinden, aruzu tercih etmişlerdir.

IV. Batı edebiyatına ait nazım şekillerini kullanmışlardır.

V. Mensur şiir türündeki eserlerinde çok süslü bir dil kullanmışlardır.

16. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?
A) Uygur Türkçesi
B) Türkiye Türkçesi
C) Azeri Türkçesi
D) Türkmen Türkçesi
E) Gagavuz Türkçesi

 

kaynak: http://www.derskonum.com                                   

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

Ne atom bombası.

Ne Londra Konferansı.

Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna,

Umurunda mı dünya!

18-Yukarıda verilen şiir hangi edebi dönemden alınmış olabilir.
A) Milli Edebiyat  

B) Servetifünun Edebiyatı  

C) Fecriati Edebiyatı

D) Halk edebiyatı   

E) Tanzimat edebiyatı

 

19-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A) Sav

B) Sagu          

C) Koşuk

D) Destan      

E) Baksı

 

20-Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandıkları alfabeler sırasıyla verilmiştir?

A) Uygur, Göktürk, Arap, Latin Alfabeleri

B) Göktürk, Çin, Arap, Latin Alfabeleri

C) Göktürk, Uygur, Arap, Latin Alfabeleri

D) Uygur, Çin, Göktürk, Latin Alfabeleri

E) Çin, Göktürk, Arap, Uygur Alfabeleri

 

I. Konular halkın yaşantısından alınır, eserlerde halkın duyuş ve düşüncesi yansıtılır.
II. En çok kullanılan nazım türü şarkıdır.
III. Süslemelerden uzak, içten bir dili vardır.
IV. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılır.
V. Kimi ürünler hariç, bu edebiyatın ürünleri bir saz eşliğinde söylenir.
12. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi yazılı Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Hem dini hem din dışı konulara yer verilmiştir.

B) Göktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.

C) Dil yabancı etkilerden genelde uzaktır.

D) Atasözleri yazıya geçirilmiştir.

E) İşlenmiş bir Türkçe kullanılmıştır.

 

23-İslam öncesi sözlü edebiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeler dışında söz sanatı kullanılmamıştır.

B) Şiirlerde toplumsal amaç güdülmüştür.

C) Şiirlerde dörtlük birimi esas alınmıştır.

D) Gerçek yaşamdan konular seçilmiştir.

E) Benzetmeler soyut ve abartılıdır.

 

24-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A) Bu dönem ürünlerinin göçebe toplumun dini törenlerinden doğması

B) Yarım uyağın çoğunlukla kullanılması

C) Kahramanlık, doğa ve aşk konularını işlemeleri

D) Büyük ölçüde Çin edebiyatından etkilenmesi

E) Dilin yabancı etkilerden uzak olması

 

25-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bir kavram değildir?

A) Baksı        

B) Sav

C) Koşuk

D) Cönk         

E) Yuğ

 

kaynak: http://www.derskonum.com                                   

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

26-Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygur Alfabesiyle yazılmıştır?

A) Irk Bitik    

B) Orhun Yazıtları

C) Kutadgu Bilig      

D) Divan-ı Lügati't Türk

E) Dede Korkut Hikâyeleri

 

27-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarının değişikliğe uğramalarının nedenlerinden biridir?

A) Tarihi ve ulusal öğelere dayanmaması

B) Belli bir yer ve coğrafya üzerinde geçmemesi

C) Olağanüstü olaylara yer vermesi

D) Hemen derlenip yazıya geçirilmemeleri

E) Düzyazı biçiminde söylenmeleri

 

28-Orhun Yazıtlarıyla ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göktürk Alfabesi'yle yazılmıştır.

B) Hitabet örneği kabul edilir.

C) Gelişmiş bir Türkçe ile yazılmışlardır.

D) Türk toplumunun ulusal kıvancına değinmektedir.

E) Bilge Kağan tarafından yazıya geçirilmiştir.

 

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm

Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

29-Yukarıda verilen şiir hangi edebi dönemden alınmış olabilir.
A) İslam öncesi sözlü dönem  

B) Geçiş dönemi   

C) Divan edebiyatı 

D) Halk edebiyatı   

E) Tanzimat edebiyatı

 

30-  Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  bir  bilgi yanlışı vardır?
A)  Orhun Kitabeleri, "Eski Türkçe" döneminin ürünüdür.
B)  "Eski Anadolu Türkçesi" 13.-15. yüzyıl arasındaki dönemi kapsar.
C)  "Şecere-i Türk" ve "Mecalisü'n Nefais" adlı eserler Osmanlıcanın özelliklerini yansıtır.
D)  Osmanlı  Türkçesi  döneminde,  Türkçeye  Farsça  ve Arapça pek çok sözcük girmiştir.
E)  Azeri Türkçesi genellikle Kafkasya, Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu'da konuşulmaktadır.

  _ _ _ _ Çağında Türkçe henüz ayrı bir dil niteliği kazanmamıştır.
31-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Altay
B)  En Eski Türkçe
C)  Orta Türkçe
D)  İlk Türkçe
E)  Eski Türkçe

Başlangıçtan 11. yüzyıla kadar olan dönem _ _ _ _. Bu dönemin ilk yazılı ürünleri Orhun Nehri kıyısında bulunan _ _ _ _.
32-Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Altay Çağı'dır / Yenisey Yazıtları'dır.
B)  Orta Türkçe Devresi'dir. /Altun Yaruk'tur.
C)  İlk Türkçe Çağı'dır / Irk Bitig'dir.
D)  Eski Türkçe Devresi'dir / Göktürk Kitabeleri'dir.
E)  Orta Türkçe Devresi'dir / Kutadgu Bilig'dir.

Türk edebiyatının ele geçen ilk yazılı örnekleridir. Dünyadaki en ilgi çekici tarih, dil, edebiyat ve toplum bilimi bilgilerini kapsayan belgelerdendir.

 

33-Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig      

B) Divan-u Lugat'it Türk

C) Göktürk Yazıtları 

D) Dede Korkut Hikâyeleri

E) Atabetül Hakayık

 

 

kaynak: http://www.derskonum.com                                   

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

Türk tarihinde esaslı iki dönüm noktası vardır. Bunlar, Türk tarihinin akışını değiştirmiş ve yeni devirlerin başlangıcı olmuştur. Bu dönüm noktalarından biri …….., öteki de ……… hareketidir.

34Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdan hangileri getirilmelidir.

A-Kök Tanrı inancı – Kavimler Göçü

B-İslam dininin kabulü – Batı’ya dönüş

C-İstanbul’un fethi – Kavimler Göçü

D-Kök Tanrı inancı – İslam dininin kabulü

E-Fransız İhtilali – Batı’ya dönüş

 

Türk edebiyatı yüzyıllar boyunca farklılaşan din ve kültür etkinliklerinden dolayı edebiyat anlayışlarında farklılıklar yaşamaya başlamış ve bu farklılıklar da yeni dönemlerin ortalaya çıkmasını sağlamıştır. Türk edebiyatının dönemlerine bakacak olursak bu dönemleri şöyle sıralayabiliriz:

I. İslamiyet’in kabulüne dek Türk edebiyatı

II. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı

III. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı

IV. İstanbul’un fethi ile gelişen Türk edebiyatı

V. Batı etkisindeki Türk edebiyatı

35-Yukarıda numaralanmış dönemlerden hangileri Türk edebiyatının tarihi devirleri arasında yer almaz?

A-I. ve II.

B-II. ve III.

C-III. ve IV.

D-IV. ve V.

E-III. ve V.

 

Öl kar kamug kışın iner

Aşlık tarıg anın öner

Yaulak yağı mende tınar

Sen kelipen tepreşür

36-Yukarıda verilen şiir örneği Türk edebiyatının hangi dönemine aittir?

A-İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı

B-Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı

C-Servet-i Fünun edebiyatı

D-Batı etkisindeki Türk edebiyatı

E-İslamiyet’in kabulüne dek Türk edebiyatı

 

37-Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdılar.

B) Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullandılar.

C) Sanatın, topluma anlatılması gerektiğine inanmışlardır.

D) Serbest müstezatı geliştirdiler.

E) Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları kullanmadılar.

 

38-"Codex Cumanicus" hangi Türk topluluğu ile alakalı bir eserdir?

A-Kazak

B-Kırgız

C-Kıpçak

D-Uygur

E-Göktürk

 

39-Hangisi Uygur dönemine ait bir eser değildir ?

A-Kalyanamkara Papamkara

B-Altun Yaruk

C-Kutadgu Bilig

D-Irk Bitig

E-Sekiz Yükmek

 

 

Edip Ahmet adım edep, pend sözüm

Sözüm munda kalur barur bu özüm

Kelür küz, keçer yaz, barur bu ömür

Teketür ömürni bu yazım küzüm

40- Yukarıda verilen şiir hangi edebi dönemden alınmış olabilir.
A) İslam öncesi sözlü dönem  

B) Geçiş dönemi   

C) Divan edebiyatı 

D) Halk edebiyatı   

E) Tanzimat edebiyatı

 

 

 

kaynak: http://www.derskonum.com                                   

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

PDF LİNKİ AŞAĞIDA

 

10. Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Test SorularıPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS