ads

    11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


ONEDEBİYAT.NET ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf GEZEGEN YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız.  


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 
.
..11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 80 
.
Ferde, ferdin toplum içindeki durumuna ve psikolojik özelliklerine ağırlık veren Hamid, bir
ulema ailesine mensuptur. Dedesi Abdülhak Molla (1786-1853), babası tarihçi Hayrullah Efendi’dir
(1820-1867). Babası Hayrullah Efendi’nin çok eski ve bilinen soyuna karşılık, Hamid’in
annesi Kafkasya’dan kaçırılarak bir konağa satılmış, sonra da komşu konağın oğlu ile evlendirilmiş
Münteha Hanım’dır. Hamid’in eserlerinde görülen tarih ve efsaneye düşkünlük sadece
romantizmin etkisiyle değildir, o bu zıtlıkları kendi hayatının gerçekleri olarak yaşamıştı.
(İnci Enginün, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı)

b. Edebiyat tarihçisi İnci Enginün’ün Abdülhak Hamid’le ilgili değerlendirmesinde sözünü ettiği hangi özellikleri “Makber” metninde de bulunmaktadır? Belirleyiniz.

  • Cevap: Abdülhak Hamid’in “Makber” adlı şiiri bir mersiyedir. Şair bu şiirinde yeni bir şekil denemiştir. Divan edebiyatında mersiyeler kaside şeklinde yazılmaktaydı oysa bu şiirde kasidenin bütün özellikleri görülmemektedir. Hamid’de metafizik konular öne çıkar. Makber şiirinde de öte dünya ve ölümün insandaki etkileri anlatılır.

8. Tanzimat edebiyatının II. Dönemi’nde şiirin konusu daha da genişlemiş, “yaşamdaki her güzel şeyin şiirin konusu olabileceği” görüşü benimsenmiştir. Kişisel konuların yanında ölüm, yokluk, hiçlik gibi metafizik temalar da işlenmiştir. Divan şiirinin nazım biçimlerinin yanı sıra yeni biçimler kullanılmıştır. “Sanat sanat içindir.” ilkesinin benimsendiği bu dönemin öne çıkan şairleri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan ve Muallim Naci olmuştur. “Makber” metni, Tanzimat’ın II. Dönemi’nde Türk şiirine kazandırılan hangi özelliklere sahiptir?

  • Cevap: Abdülhak Hamid’in “Makber” adlı şiiri bir mersiyedir. Şair bu şiirinde yeni bir şekil denemiştir. Divan edebiyatında mersiyeler kaside şeklinde yazılmaktaydı oysa bu şiirde kasidenin bütün özellikleri görülmemektedir. II. Abdülhamit’in tahta çıktığı 1876 yılından 1896 yılına dek süren dönem Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın II. Dönemi’dir. Bu dönemde “toplum için sanat” anlayışı terk edilmiş, “sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir. Bu dönemde şiirin konusu daha da genişlemiş, “her güzel şeyin şiirin konusu olabileceği” görüşü kabul edilmiştir.

9. a. Metnin içeriği ile bireysel gerçeklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

  • Cevap: Metnin içeriği bireysel bir gerçekten beslenmektedir. Çünkü şair eşini kaybetmiş bu acısını da şiirinde kullanmıştır. Böylece gerçekten beslenen bir hayal ürünü şiir ortaya çıkmıştır.

b. Söyleyicinin içinde bulunduğu ruh hâlinin sebebi nedir?

  • Cevap: Sanatçı eşini kaybetmenin verdiği derin üzüntü ile şiirinde ölüm teması üzerinde durmaktadır. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü şair de bu dizelerin ortaya çıkabileceği potansiyeli ortaya koymaktadır.
.
.
.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS