ads

    11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


ONEDEBİYAT.NET ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf GEZEGEN YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız.  


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 81
.
.
.Hazırlık

1. a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

“Onlar için san’at bir vasıta değildir; bir gayedir. San’at ancak san’at içindir. Onlar, yalnız bu noktada kalmamışlar, san’atta aristokrasiyi kabul ederek okuyucuların ancak yüksek kısmını aramışlar ve yalnız onlar tarafından anlaşılmayı kâfi görmüşlerdir.
Servetifünuncular mevzu itibarıyla çok dar bir çerçeve içinde kaldılar. Bunun başlıca sebebi, o zamanki cemiyet hayatının müsaadesizliğidir. Hayat dar, muhit kapalı ve görgü kıttı. O zaman kadının kapalı bulunması, dış hayatın içinde yeri ve rolü olmaması, romanlardaki aşkın çok defa basit hattâ çocukça olmasını zaruri kılmıştır.
Taassup yüzünden cemiyet hayatını alâkalandıran birçok mevzulara yanaşmak mümkün olmadığı gibi istibdadın zoru karşısında vatan ve hürriyet duygusuyla memleket düşüncesini eserlerde aksettirmek de kabil değildi. Bu asil duygular, ancak birer remizle gizli ve kapalı olarak ifade edilebilirdi. Bu edebiyat, işte bu yüzden, o neslin mahrumluğunun ve aczinin en doğru bir ifadesidir. Bu edebiyatın biraz içli olması, biraz her şeyi karanlık görmesi de yine bu yüzdendir. Onlar, bu zor karşısında sinmiş ve korkmuş gibidirler. Bu memlekette de bir gün sabah olacağını çok zayıf bir ümit ve çok uzak bir ihtimal olarak görüyorlardı. Ümitlerini büsbütün kaybettikleri de oluyordu. O zaman muhayyel âlemleri ve bu âlemlerin muhayyel saadetlerini düşünüyorlardı. Yahut garp eserlerinde yaşatılan hayatı özlüyorlardı. Sevilecek ve yaşanacak hayat o idi. O da ancak tahayyül edilebilir, nihayet benzetilebilirdi.”
(Agâh Sırrı Levend, Edebiyat Tarihi Dersleri)

b) Metne dayalı olarak Servetifünun edebiyatçılarım, içinde bulundukları toplumsal ve kültürel şartların hangi bakımlardan etkilediğini maddeler hâlinde söyleyiniz.

  • Cevap: Tanzimat’ın ilk dönemindeki eserlerde toplumsal konulara ağırlık verilmesine karşılık Edebiyat-ı Cedide topluluğunda ağırlıklı olarak bireysel temalar işlenmiştir.

Abdülhamid’in 30 yıldan fazla süren baskı dönemi
Osmanlı’nın içinde bulunduğu savaş halleri ve ekonomik krizler
Halkın okuyan aydın bir kesiminin çok az olması, halktan uzaklaşmanın varlığı

2. Bir toplumun geleceği açısından gençlik ne ifade eder? Konu ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.

  • Cevap:  Gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir. Bu nedenle gençler geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirilmeli, kültürlü ve idealist olmalıdır. İdealist olmayan gençlik rotasız gemiye benzer. Rotası belli olmayan geminin hangi limana demirleneceği meçhuldür.
.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS