ads

     9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI 2021 2022

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI, 9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 9. Sınıf Öğün Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,değerli onedebiyat.net takipçileri.


ONEDEBİYAT.NET'İN  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI 2021 2022 üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 

.DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 100
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Öğün Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.

  • Cevapredif; didaktik; mecazımürsel; aruz, hece; sarma uyak, çapraz uyak; aliterasyon

• Şiirdeki dizelerin sonunda bulunan aynı anlamda veya görevde kullanılan kelime ve kelime gruplarının tekrarına redif denir.
• Belli bir düşünceyi aşılamak, bir konuda bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla yazılan öğretici şiir türüne didaktik şiir denir.
• Bir sözün benzetme amacı gütmeksizin başka bir söz yerine kullanılmasına mecazımürsel denir.
• Şiirdeki hecelerin açıklık-kapalılık esasına dayanan ölçüye aruz ölçüsü, şiirdeki hecelerin sayısına dayanan Türklerin millî ölçüsüne hece ölçüsü denir.
• Bir şiirde “abba” şeklindeki uyak düzenine sarma uyak, “abab” şeklindeki uyak düzenine çapraz uyak denir.
• Şiirlerde ahenk yaratmak için aynı ünsüz harflerin tekrar edilmesine aliterasyon denir.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

  • Cevap:

• Gazel, halk şiiri nazım şekillerindendir. (Y)
• Destan geleneği, İslamiyet’in kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle ortaya çıkmıştır. (Y)
• Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerle yapılan kafiye türüne cinaslı kafiye denir. (D)
• Şiirlerde dörtlük sayısı kadar tema bulunur. (Y)
• Şiirde gerçeklik ifade edilirken dil göstergeleri yeni anlamlar kazanır. (D)

3. Aşağıdaki şiir örneklerinde geçen kafiye ve redifleri bularak yanlarına yazınız.

Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin, çöl ovaya dökülsün

  • Cevap:

******** 

-k : YARIM KAFİYE

-ülsün : REDİFNiçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam götürseler asmaya

  • Cevap:

********

asmaya: CİNASLI UYAK

REDİF YOKYâr belinde kuşak olsam
Bir atlastan döşek olsam

  • Cevap:

********

-k : YARIM KAFİYE

olsam : REDİFGüzel karşımda dursana
Şu benim hâlim sorsana

  • Cevap:

********

-r : YARIM KAFİYE

sana: REDİF


Tara da zülfünü gerdana bırak
Görüşmek isterim yollarım ırak

  • Cevap:

********

ırak : TUNÇ KAFİYE

REDİF YOK

.
.
.

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS