ads

  12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları, 12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test, 12. Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, 12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-test

12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-1-donem-2-yazili-test-sorulari

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları


ADINIZ-SOYADINIZ:                                     SINIFINIZ:                                         NUMARANIZ:


1. 1980’li yılların ortalarıydı. Derslerden sıkılan bir edebiyat öğrencisi olarak arka sıralarda müfredat dışı kitaplardan satır altları çizmekle meşguldüm. Sınıfın kapısı açıldı; içeriye uzun boylu, kara yağız bir hoca girdi. Tavır ve davranışları,  jest ve mimikleri, düzgün ve kitabî Türkçesiyle hemen dikkatleri üzerine toplayan bu hoca, o güne kadar görüp dinlediğim hocalardan oldukça farklıydı. Ders, yeni Türk edebiyatı olmalıydı. "Aşka gelmesine" gerek kalmaksızın bazen hafif esrik oturduğu sandalyede bir bacağını diğerinin üzerinden sallayıp bazen de kimseyle göz göze gelmeden sınıfın içinde dolaşarak Nazım Hikmet Ran’dan, Attilâ İlhan’dan, Arif Nihat Asya’dan, Orhan Veli'den. Sezai Karakoç’tan şiirler okurdu. Mükemmel bir ezgi, vurgu ve tonlama ile adeta şiirleri besteliyordu. Bir ses aldım hocamdan. Sonraları hep sevdim şiiri, şiir okumayı.
Yukarıdaki parçaya göre, sözü edilen “yeni Türk edebiyatı hocası“ sınıfta aşağıdaki şiirlerden hangisini okumuş olamaz?
A) Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine
B) Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
C) Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair
D) Ben Sana Mecburum
E) Memleketimden insan Manzaraları


2. Kaynağını Batı şiirinden alan "Garip Akımı" eskiye, geleneğe ait olan pek çok şeyi reddetmiş, özellikle de şairâne söyleyişin karşısında olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerin hangisinde "şairâne bir söyleyiş" olduğu söylenemez?
A) Ben böyle canlı bir saç görmedim
    Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor
B) Ey kendisine kış uykusu ısmarlayan prenses
    Ey güllerin cesediyle sevişen yaşlı arzu
C) Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
    Seher yeli dağıt beni kır beni
D) Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında
    Aşklarım ve inançlarım işgal altındadır.
E) İstanbul’un orta yeri sinema
    Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama


3XX. asırda yaşamış; küçük yaşta gözlerini kaybettiği için kendini sazına vermiştir. Şiirlerinde aşk, yurt, toprak sevgisi dikkat çeker. Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Halk şiirinin son büyük ustası olarak anılır. Şiirlerinin bir kısmı "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta toplanmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu

B) Âşık Ömer

C) Âşık Veysel

D) Karacaoğlan

E) Pir Sultan Abdal

 

4. İlk şiirleri Muhit ve Servetifünun dergilerinde yayımlanan şair, “Otuz Beş Yaş” şiiriyle yaygın bir üne kavuştu. Rahat, akıcı bir söyleyişle ölüm korkusunu ve acısını anlatmış, sevginin güzelliğini dile getirmiştir. Ömrümde Sükût, Düşten Güzel, Otuz Beş Yaş, Ziya’ya Mektuplar adlı yapıtları vardır.
Sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Cahit Külebi
C) Orhan Veli Kanık
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ahmet Haşim


5. Kaldırımlar şairi, şiirin bütün sorunlarını çözmüş bir şairdir. Onun şiirleri, Türk halk şiiriyle Fransız şiirinin biçim özelliklerinin kendine özgü sağlam bir bileşimidir. Şiirlerinde insanın iç dünyasını, varoluş sorunlarını araştırdı. Bireyin tutkuya varan duyarlılıklarını işledi. Tasavvufi bir mistisizmle “his ve fikir” bileşimini amaçlayarak Nazım Hikmet’in tam karşıtı bir şiir geliştirdi. Oyunlarında da aynı tutumu benimsedi. Kaldırımlar’ın yanı sıra Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Ahşap Konak gibi oyunları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Behçet Necatigil
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Cahit Külebi

 

6.  Orda bir köy var uzakta
     O köy bizim köyümüzdür
     Gezmesek de tozmasak da
     O köy bizim köyümüzdür

     Or'da bir ev var uzakta
     O ev bizim evimizdir
     Yatmasak da kalkmasak da
     O ev bizim evimizdir. (Ahmet Kutsi Tecer)
Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılmıştır.
B) Millet olarak bir bütün olmamız gerektiği duygusu işlenmiştir.
C) Ölçü, nazım birimi, uyak ve tekrir gibi unsurlarla güçlü bir ses akışı yakalanmıştır.
D) Tema olarak epik şiirin niteliklerini yansıtmaktadır.
E) Sade ve süssüz bir anlatımla etkili bir söyleyiş yakalanmıştır.

 

7. Saf şiir anlayışı aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisi etrafında şekillenmiştir?

A) Dadaizim  B) Sürrealizm  C)Sembolizm 

D) Fütürizm   E) Parnasizm


 

8. I. Dediler: “Veda Tepeleri üstünden Üzerimize ayın on dördü doğdu

       Şükürler olsun, şükürler olsun

       Bize vacip oldu, şükretmek

       Şükürler olsun...”

II. inanınca duanın gücü artar

     tutsaklık eridi

     bir akımdır geçen yüreğimden

     en uzaktaki bir Müslüman’ın yüreğine

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin ortak özelliğidir?

A) Dinî bir duyarlığın anlatılması

B) Millî değerlerin ön plana çıkarılması

C) Toplumsal problemlerin işlenmiş olması

D) Konudan çok, dil ve üsluba önem verilmesi

E) Batı kültür ve medeniyetinin etkilerinin görülmesi


 

9. Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

Biçare gönüller!

Ne giden son gemidir bu!

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

 Bu parçada aşağıdaki edebî akımların hangisinin etkisi söz konusudur?

A) Sembolizm B) Parnasizm C) Sürrealizm C) Dadaizm E) Fütürizm

 


10. Veysel der tükenmez bu benim derdim    

      Katlandım cefaya şükrettim durdum

      Yaşasın milletim, bayrağım, yurdum

      Dilerim Allah’tan sonuna kadar

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Halk şiiri geleneği ile yazılmıştır.

 B) Nazım birimi dörtlüktür.

 C) Şiirin son dörtlüğüdür.

 D) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 E) Sade bir dil ile yazılmıştır.


 

11. 1940’lı yıllarda üç genç şair (Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday) bir seçki yayımladılar. Seçkinin ön sözünde, şiirde ölçü ve uyağa, “şairaneliğe” karşı olduklarını belirten bu genç şairler, gerçekten de, dizenin en yalın birimlerine indirgenmiş şiirleriyle, çağdaş şiir dilimizin konuşma dili ve günlük yaşam yalınlığıyla buluşmasında önemli bir görev üstlendiler.

Bu parçada sözü edilen genç sanatçıların oluşturduğu edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garip akımı

B) Saf şiir (Öz şiir)

C) Toplumcu gerçekçi şiir

D) Mavi hareketi

E) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiir


 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde örtük bir ileti söz konusu değildir?

A) Akşam geri verince bana gözlerimi Şehir de kayboldu, denizin durgunluğu da

B) Biliyorsun ben hangi şehirdeysem Yalnızlığın başkenti orası

C) Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

D) Kapkara gökler altında içimizin Yığın yığın dumanları tütüyor

E) Süzülüp mavi göklerden yere doğru

 

 


13. Omzuma bir beyaz güvercin kondu

      Nereden gelmiş bu denizsiz kente
      Bu yaşlı martı
      Konmuş saat kulesinin üstüne
     Öyle bir zamansızlıktan izliyor beni
     Çağırsam hemen çıkıp gelecek, biliyorum
     Çok eski bir oyundan kılıksız bir haberci gibi.

 Bu dizeler, İkinci Yeni Şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz? 
A) Kapalı bir anlatıma başvurma
B) Sesi ve ritmi önemseme
C) Kendine özgü bir biçemi olma
D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma
E) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma

 

14. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi "İkinci Yeni Şiiri"nin temsilcilerinden değildir?

A) Cemal Süreya      B) İlhan Geçer     C) Ece Ayhan    D) Edip Cansever    E) Sezai Karakoç

 

 

15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.
B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.
C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.
E) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu.

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Art arda yaşadığımız sıkıntılar, doğruyla yanlışı ayırtetmemizi sağladı.
B) Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.
C) "O ana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim; ama daha fazla dayanamadım." dedi.
D) Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.
E) Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti.

 

17. Bütün yazarların kendine sorduğu, bilinen , (I)  kalıplaşmış bir sorudur bu : (II)  Niçin yazıyoruz ? (III)  Bu soruya verilmiş benim bildiğim en güzel yanıt , (IV)  bir öykücümüzün o çok iyi bildiğimiz cümlesidir: “Yazmasam deli olacaktım!” Ben de yazmaktan neden haz aldığımı düşündüm elbette ve cevabını Baudelaire’de buldum. Diyor ki ; (V)  “Şair istediği anda kendisi ve bir başkası olabilmek için müthiş bir ayrıcalığa sahip olan kişidir.” Benim için de yazmak, kendim ve başkaları olabilme ayrıcalığıdır. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V. 

 

18. Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum. 
4. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 
A) (…) (.) (;) (;) (!) 
B) (!) (:) (,) (!) (?) 
C) (?) (:) (;) (,) (?) 
D) (.) (.) (,) (,) (…) 
E) (?) (.) (,) (,) (.)

 

19. L. Frank Baum, (I) bu dünyadan geçerken öyle derin (II) izler bıraktı ki (III) yaşamanın değerini milyonlarca kez kanıtlamış oldu. Bu ölümsüz yazarın (IV) eli değdiği anda çocuk edebiyatı (V) yeşermeye başladı. 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? 
A) I.   B) II.   C) III.    D) IV.    E) V. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, "içi içine sığmamak" deyimiyle uyuşmamaktadır
A) Çocuk, babasının elindeki oyuncağı görünce avuçlarını birbirine vura vura ona koştu.
B) Yerinde duramıyor, ne zaman gelecekler diye gözlerini saatten bir an olsun ayıramıyordu.
C) Okullar kapandıktan sonra ailesiyle geziye çıkacağı günü iple çekiyordu.
D) Uzun bir süredir amirine söylemek isteyip de söyleyemedikleri için fırsat kolluyordu.
E) Kalabalığın içinde gözleri ona ilişince kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı.

 

                                                                                                                                                             Başarılar dilerim.

                                                                                                                                                             Burcu DEMİRKAN

                              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları
12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları, 12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test, 12. Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR,


2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS