ads

 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları

12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-siir-unitesi-test

12. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları12. Sınıf Şiir Ünitesi Test, TESTLER, 12. SINIF TESTLER,


  ONEDEBİYAT.NET' İN  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test İndir, Çöz üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

Hazırlayan : Mustafa ŞAHİN


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test İndir, Çöz
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları PDF İndir Online Çöz


konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa

……….., lisede öğrenciyken şiir yazmaya başladı. İlk şiiri Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. Bu dergide tanıştığı arkadaşlarıyla “Yedi Meşale” adlı topluluğu kurdu. Çoğunu hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Batı nazım biçimlerini kullandı, içerikte 20. yüzyıl edebiyatı anlayışına bağlı kaldı. Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, Tanrı’ya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları işledi. Hecenin yanı sıra özellikle son dönemlerinde serbest biçimde ve duru bir dille yumuşak, hüzünlü ve açık şiirler yazdı. Öykülerinde ise çoğunlukla anılarını anlattı. “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi”, şiirleriyle öne çıkan sanatçının hikâye kitaplarındandır.
1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Kenan Hulusi Koray
C) Muammer Lütfi Bahşi
D) Cevdet Kudret Solok
E) Vasfi Mahir Kocatürk


2.Aşağıdakilerden hangisi, ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Yedi Meşale’nin altı şairi arasına, öyküleriyle katılan tek yazarıdır. (Kenan Hulusi Koray)
B) “Dilleri Var Bizim Dile Benzemez” adlı eserinde dilde aşırı özleştirmenin yanlış olduğunu savunmuştur. (Cevdet Kudret Solok)
C) Yedi Meşalecilerin en az tanınan üyesi olan sanatçı, şiirlerini ve yazılarını kitap hâlinde yayımlamamıştır. (Ziya Osman Saba )
D) “Tunç Sesleri”, “Bizim Türküler” gibi kitaplarında topladığı şiirlerinde çoğunlukla duygusal, epik ve pastoral mevzuları işlemiştir. (Vasfi Mahir Kocatürk)
E) Şiirlerini “Odalar ve Sofalar” adlı kitapta toplamıştır. (Sabrı Esat Siyavuşgil)


Başta Dede Korkut olmak üzere klasik ve halk edebiyatı araştırmalarına ömrünü adamış olan…….. "Destursuz Bağa Girenler” adlı eseriyle eleştiri türünün önemli bir örneğini vermiştir. Şiirleri destansı bir hava taşır. Sanat aracılığıyla milli bilinci işler.
3.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Nihal Atsız
C) Zeki Ömer Defne
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Ziya Gökalp

konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa
4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür.
( ) Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirler tamamen serbest müstezatla yazılır.
( ) Milli edebiyat zevkinin temellerinde sembolizm ve parnasizm vardır.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk  arasından rastgele insanlar ele alınmıştır.
Yukarıdaki verilen ifadelerin "D" - “Y” sıralanışı hangi şekilde olmalıdır?
A) Y. Y, D, D, D
B) D. D, Y, D, Y
C) D, Y, D, Y, D
D) Y, D, Y, D, Y
E) D, D, Y, Y, Y


I Bu edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür.
II. Bu edebiyatta insanı belirleyen en temel 6ge kolektivizmdir
III Pragmatik bir edebiyattır ve bir tezi vardır
5.Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisinin benimsemiş olduğu bir anlayışa aittir?
A) Necip Fazıl
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Nazım Hikmet
E) Asaf Halet Çelebi


Şiirde söz oyunlarından ziyade farklı durumlar (zıtlıklar, çağrışımlar, anımsatmalar vs.) oluşturarak okurun zihninde yeni bir kurgu ve düşünce ortaya çıkarmaya imgesellik " denir.
6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen topluluklar veya anlayışlarda imgesel bir anlatım ağır basar?
A) Birinci Yeni - ikinci Yeni - Hisarcılar
B) Beş Hececiler - öz şiir - Maviciler
C) Birinci Yeni - Toplumcu şiir - Öz şiir
D) öz şiir - İkinci Yeni - Fecriati
E) Maviciler - Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler

 

  • Eserlerinde zaman, rüya gibi kavramları sıkça kullanan sanatçının, Beş Şehir adlı denemesi vardır
  •  Önceleri Garipçilerden olan sanatçı sonradan toplumcu şiire yönelmiş ve Mikado’nun Çöpleri’ni yazmıştır.
  • Noktalama işaretlerini hiç kullanmayan şair, gezdiği yerleri Abbas Yolcu adlı eserinde anlatmıştır.
  • Mistik ve İslami şiirleriyle tanınan sanatçı Diriliş dergisini çıkarmıştır.

7.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen özelliklerin hiçbirisine uymamaktadır?
A) Ziya Osman Saba
B) Attila ilhan
C) Sezai Karakoç
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Melih Cevdet Anday


Dergimiz, onuncu yayın yılına girmesi dolayısıyla 19 Aralık 1965 Pazar günü Ankara'da bulunan ve dergimizin devam etmesinde büyük emeği olan kimselerin katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli alanlarda ün kazanmış aydınlara, sanatlardan basın mensuplarına kadar herkes katılım gösterdi. Dergimizin tarihçesi çeşitli panolarla canlandırıldı ilk panoda derginin 1 sayısının çıktığı 16 Mart 1950 tarihi bir ok'la belirtildi Bir başka panoda derginin kurucuları arasında bulunan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer gibi değerli sanatçılarımızın resimleri vardı.
8.Bu parçada anlatılan “edebiyat dergisi" aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık
B) Diriliş
C) Büyük Doğu
D) Hisar
E) Türk Edebiyatı


9. “Kısa ve özlü yazılar uzun zamanda yazılır." diyen bir sanatçı aşağıdakilerden hangisini tercih edip bu alanda eser yazarsa zaman açısından kazançlı çıkar?
A) özdeyiş
B) öykü
C) Roman
D) Günlük
E) Tiyatro


Yalnızlığın ve evlerin şairi olarak nitelenen ............. sıradan insanın günlük yaşantısını ve geçim sıkıntısı gibi çeşitli sorunları işlemiştir. Evleri ve aileyi bir sığınak olarak gören şair aynı zamanda evin ve ailenin de sorunlarına değinmiştir.
10.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi getirilmelidir?
A) Hilmi Yavuz
B) Oktay Akbal
C) Behçet Necatigil
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Ahmet Haşim

konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa
1980’li yılların ortalarıydı Derslerden sıkılan bir edebiyat öğrencisi olarak arka sıralarda müfredat dışı kitaplardan satır altları çizmekle meşguldüm Sınıfın kapısı açıldı içeriye uzun boylu, karayağız bir hoca girdi. Tavır ve davranışları, jest ve mimikten düzgün ve kitabî Türkçesiyle hemen dikkatleri üzerine toplayan bu hoca, o güne kadar görüp dinlediğim hocalardan oldukça farklıydı Ders, Yeni Türk Edebiyatı olmalıydı "Aşka gelmesine" gerek kalmaksızın bazen hafif esrik oturduğu sandalyede bir bacağını diğerinin üzerinden sallayıp bazen de kimseyle göz göze gelmeden sınıfın içinde dolaşarak; Behçet Necatigil'den, Attilâ İlhan’dan, Hilmi Yavuz'dan, Orhan Veli'den. Ahmet Muhip Dıranas'tan şiirler okurdu. Mükemmel bir ezgi, vurgu ve tonlama ile adeta şiirleri besteliyordu. Bir ses aldım hocamdan. Sonraları hep sevdim şiiri, şiir okumayı.
11.Yukarıdaki parçaya göre, sözü edilen “Yeni Türk Edebiyatı Hocası“ sınıfta aşağıdaki şiirlerden hangisini okumuş olamaz?
A) Fahriye Abla
B) Kapalı Çarşı
C) Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize
D) Ben Sana Mecburum
E) Memleketimden insan Manzaraları


Kaynağını Batı şiirinden alan "Garip Akımı" eskiye, geleneğe ait olan pek çok şeyi reddetmiş, özellikle de şairâne söyleyişin karşısında olmuştur.
12.Buna göre, aşağıdaki ifadelerin hangisinde "şairâne bir söyleyiş" olduğu söylenemez?
A) Ben böyle canlı bir saç görmedim
    Her telinde ayrı bir kalp çarpıyor
B) Ey kendisine kış uykusu ısmarlayan prenses
    Ey güllerin cesediyle sevişen yaşlı arzu
C) Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
    Seher yeli dağıt beni kır beni
D) Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında
    Aşklarım ve inançlarım işgal altındadır.
E) İstanbul’un orta yeri sinema
    Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama


Bedrettin Üzerine Şiirler’de divan şiirini yeniden üretme denilebilecek bir tutum ve yöntemle gerek sözcük seçimi, gerek uyak düzeni gerekse söz dizimi ve benzetmeleriyle özgün bir şiir yapısı oluşturdu. II. Yeni şiir anlayışıyla da bağlantısı gözlemlenen şairin, Doğu kaynaklarıyla kurulan bağlantısının izlerine rastlamak mümkündür.
13.Bu parçada tanıtan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Ülkü Tamer
C) Sezai Karakoç
D) Hilmi Yavuz
E) Erdem Bayazıt


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Cahit Zarifoğlu ve Hilmi Yavuz gibi şairler toplumcu gerçekçi akıma bağlı şiirler yazmışlardır.
B) Hisar dergisi etrafında toplanan şairler Millî Edebiyat geleneğinden etkilenmişlerdir.
C) Sezai Karakoç millî kültürümüzü İslam medeniyeti dairesinde ele almış, bu değerlen işlemiştir.
D) II. Yeni sonrası toplumcu şiir ile Nazım Hikmet’in şiir anlayışı arasında bağ kurulabilir.
E) Behçet Necatigil örnek davranışlarıyla, aile yaşantısı ve çevresiyle ideal insanı anlatmıştır.


Bazı şairler bizi şaşırtıyor. Onlar şiir değil, düzyazı yazmalılar. Biz, şiirde düzyazıya özgü hiçbir iz istemiyoruz. Ayrıca şiiri idelojiierden de uzak tutuyoruz. Batı’dan Paul Valery bizim en büyük üstadımızdır ama A. H. Tarhan’ı da unutmuyoruz. Bize göre şiir biraz flu olmalı. Şiirlerimizde dil anlayışımız Ömer Seyfettin çizgisindedir. Bol ahenk ve kusursuz biçim, şiirimizin temel taşlarındandır.
15.Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Sabahattin Ali


İstanbul’un doğal ve tarihî güzelliklerini işleyen bir şair olarak tanınır. Şiirlerinde “sonsuzluk duygusu”, “ölüm kaygısı” ve “aşk” başlıca temalardır. Şiirleri lirik özellik taşır. Biri hariç, tüm şiirlerini aruzla yazmıştır. Bazı şiirlerinde divan nazım biçimlerini çağdaş bir anlayışla kullanmıştır.
16.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ahmet Haşim


I. “Memleket isterim/Gökmavi, dere yeşil, tarla sarı olsun” dizesi, Cahit Sıtkı Tarancı’ya aittir.
II. Yedi Meşalecilerden olan Yaşar Nabi Nayır, Âdem ile Havva romanını da yazmıştır.
III. Edebiyatımızda İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir, 1940 -1954 yılları arasında görülür.
IV. “Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiire bağlı sanatçılar, halk arasından seçilmiş sıradan insanları işlemişlerdir.
V. Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu aynı şiir anlayışıyla şiir yazmışlardır.
17.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) V. C) II. D) III. E) IV.


………… özellikle Yahya Kemal Beyatlı’dan çok etkilenmiştir. Ancak ustasının tersine aruzdan çok hece ölçüsünü tercih etmiştir. …………… şiiri onun en tanınmış şiiridir. Şiir dışında romanlar da yazan sanatçı özellikle Huzur romanıyla zirveye ulaşmıştır. Bu eser, birçok eleştirmen tarafından Türk edebiyatının on büyük yapıtından biri olarak nitelendirilmiştir.
18.Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Havaya Çizilen Dünya
B) Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş
C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Bursa’da Zaman
D) Necip Fazıl Kısakürek - Sonsuzluk Kervanı
E) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido


İlk şiirleri Muhit ve Servetifünun dergilerinde yayımlanan şair (1930), hece ölçüsünü alışılmış duraklara bağlanmadan yeni bir uyum sağlayarak kullanmasıyla dikkat çekti. “Otuz Beş Yaş” şiiriyle yaygın bir üne kavuştu. Garipçiler’le gelen yeniliklere uyarak serbest şiiri de denedi ama romantizmden sembolizme değişik akımlara açık, uyumu ve biçimi gözeten, duygulu, ölüm -yaşam, geçmiş- şimdi karşıtlıklarıyla beslenen kendine özgü bir şiiri geliştirdi. Rahat, akıcı bir söyleyişle ölüm korkusunu ve acısını yaşamamış, sevginin güzelliğini dile getirmiştir. Ömrümde Sükût, Düşten Güzel, Otuz Beş Yaş, Ziya’ya Mektuplar adlı yapıtları vardır.
19.Sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Cahit Külebi
C) Orhan Veli Kanık
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ahmet Haşim


Kaldırımlar şairi, şiirin bütün sorunlarını çözmüş bir şairdir. Onun şiirleri, Türk halk şiiriyle Fransız şiirinin biçim özelliklerinin kendine özgü sağlam bir bileşimidir. Şiirlerinde insanın iç dünyasını, varoluş sorunlarını araştırdı. Bireyin tutkuya varan duyarlılıklarını işledi. Tasavvufi bir mistisizmle “his ve fikir” bileşimini amaçlayarak Nazım Hikmet’in tam karşıtı bir şiir geliştirdi. Oyunlarında da aynı tutumu benimsedi. Kaldırımlar’ın yanı sıra Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Ahşap Konak gibi oyunları vardır.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Behçet Necatigil
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Cahit Külebi


I. Bedri Rahmi Eyüboğlu - Karadut
II. Yahya Kemal Beyatlı - Aziz İstanbul
III. Edip Cansever - Sisler Bulvarı
IV. Attila İlhan - Ben Sana Mecburum
V. Nazım Hikmet -Bir Gün Mutlaka
21.Yukarıda numaralanmış sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.


22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğru (D) / Yanlış (Y)” şeklinde değerlendirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde “ümit, geleceğe inanç, direnme isteği ve sorgulamak” gibi temalara yer verilmiştir. (D)
B) Bilinçaltına eğilme ve her türlü sınırlayıcılıktan kaçınma ve duygu ve çağrışıma önem verme İkinci Yeni şiirinin özelliklerindendir. (Y)
C) Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı ve Yirmidört Şiir gibi eserlerin sahibi olan Ebubekir Eroğlu, İslamcı şiirin içeriğini metafizik sorgulamalarla zenginleştiren şairlerdendir. (D)
D) Haksızlık ve duyarsızlığa başkaldırdığında bile lirik edası asla kaybolmayan Refik Durbaş, şiirilerini Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitapta toplamıştır. (Y)
E) Hecenin beş şairinden biri olan Enis Behiç Koryürek Aruza Veda şiiriyle hece ölçüsüne yönelmiş bir şairdir. (Y)


Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime
23.Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde belirtilen anlayışa uygun şiir yazan şairlerden biri olamaz?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Cahit Irgat
E) Orhan Seyfi Orhon

Türk şiirinde 1960 İhtilali’nden sonra yenilikler oluşmaya başlar. Ülke ve yurt sorunları tekrar gündeme gelir. Soyuttan somuta, anlamsızlıktan anlamlıya doğru bir yöneliş başlar. Düşün ve yazın alanımızda yeni bir dönem başlar. Kültür ve sanat alanında toplumsallaşma yaşanır. Sanatın işlevi, sanatçının konumu, sanatın toplum ve politikayla ilişkisi gibi kavramlar tartışma ortamı yaratır. Sanata, estetik kaygılardan çok ideoloji doğrultusunda yaklaşan toplumcu Marksist söylem…….. gibi şairlerle varlığını sürdürür.
24.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Ahmed Arif
B) Süreyya Berfe
C) Ceyhun Atuf Kansu
D) Metin Eloğlu
E) İlhan Geçer


Türk edebiyatında öz şiir eğilimi, Ahmet Haşim’in Piyale isimli kitabının önsözünde yer alan…….., adlı yazısı ile başlamış kabul edilebilir. Bu anlayışı sürdüren şairler çoğunlukla…… akımının etkisi altındadır.
25.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Bize Göre - Empresyonizm
B) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar- Sembolizm
C) Mukaddime - Parnasizm
D) Şiir-i Kamer- Sürrealizm
E) Hatime - Fütürizm

konuyla alakalı çalışma kağıdı için tıklaa
Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle
Her anını, her rengini, her şiirini hazdan
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinden
Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
26.İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiir aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisi ile kaleme alınmış olabilir?
A) Öz şiir anlayışı
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışı
C) Cumhuriyet Dönemi halk şiiri
D) Garip hareketi
E) Toplumcu şiir zevk ve anlayışı


Bu kent öldürüldü diyorlar
Kurşuna dizildi bir gece yarısı
Hayaletler geziniyormuş şimdi
Sokak aralarında ve caddelerde
Baykuş tüneği olmuş alanlar
Ve yarasalar uçuşuyormuş
Silah ve esrar kaçakçıları
Altın çağını yaşarlarken
Artıyormuş bir yandan da
Kumarhaneler, meyhaneler
Borsa oyunları hileli iflaslar
Birbirini kovalayıp dururken
Nasıl çıkmışsa pek bilinmiyor
Yaygınmış şimdilerde Rus ruleti
27.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konusu, toplumsal yozlaşma; kentleşme ve kapitalizmin getirdiği çürüme, bozulmadır.
B) Serbest nazım ve toplumcu şiirin niteliklerini taşımaktadır.
C) Tebliğci bir söylem ve bir rapor havası taşımaktadır.
D) Şiirde bulunması gereken ahenk unsurları göz ardı edilmiştir.
E) Sürrealist bir yaklaşımla kaleme alınmıştır.


Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür

Orda bir ev var, uzakta
O ev bizim evimizdir
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir
                  Ahmet Kutsi Tecer
28.Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılmıştır.
B) Millet olarak bir bütün olmamız gerektiği duygusu işlenmiştir.
C) Ölçü, nazım birimi, uyak ve tekrir gibi unsurlarla güçlü bir ses akışı yakalanmıştır.
D) Tema olarak epik şiirin niteliklerini yansıtmaktadır.
E) Sade ve süssüz bir anlatımla etkili bir söyleyiş yakalanmıştır.

 
I. Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt
   Yıllarca döktürür sana gözyaşı
   Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt
   Turnanın özlemi yakar Maraş’ı
II. Gözlerin kararan yollarda üzgün
   Ve bir zambak kadar beyazdı yüzün
   Süzülüp akasya dallarından gün
   Erir damla damla ayaklarında
29.Yukarıdaki şiirler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisine özgü nitelikler taşır?

      I                                                                            II

A) İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir                       Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
B) Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir       Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C) İkinci Yeni Şiiri                                                Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
D) Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir       Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
E) İkinci Yeni Şiiri                                                Garip Şiiri


I.
Orada yaşayan erlerin içi
Bir yaşta yoğurur derdi, sevinci
Onlar ki sabansız, tarlasız çiftçi
Davarsız, kavalsız çoban olurlar

Başıboş, kırlara salar tayını
Elinden düşürmez okla yayını
Ellere bırakır zafer payını
Memleket yolunda kurban olurlar

II.
Sesin perde perde genişledikçe
Solan gözlerinden yağarken gece
Sürür eteğini silik ve ince
Bir gölge bahçenin uzaklarında.

İşlerken hülyama sesten örgüler
Bir çini vazodan dökülen güller
Gibi hülyalarda fecirler güler
Buruşmuş bir çiçek parmaklarında
30.Yukarıdaki iki şiir arasındaki en temel fark aşağıdaki-terden hangisidir?
A) Ölçü
B) İşlenen konu
C) Nazım birimi
D) Uyak düzeni
E) Dil anlayışı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C D E D D A D C C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  E  E   D  A  E  C   D   C  A   B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D  B  D   E   B  A   E   D   D  B


12.SINIF EDEBİYAT ŞİİR ÜNİTESİ TEST SORULARIPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS