ads

   9.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıtları Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Şiir Çalışma Kağıdı,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


onedebiyat. net 'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıtları Test Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

HAZIRLAYAN: SEDA BAL
değerli öğretmenimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz :)
ÜNİTE İÇERİĞİ 
  1. Şiir Nedir?
  2. Şiirin Yapısı (Nazım birimi- biçimi-türü, söyleyici, mahlas,tapşırma)
  3. Şiirin Ahenk Unsurları (vurgu,tonlama, ölçü, durak, kafiye, redif, nakarat,)
  4. Manzume Nedir ? Şiir ile karşılaştırılması
  5. Şiir türleri (lirik, epik, satirik, didaktik, pastoral, dramatik şiir)
  6. Edebi sanatlar (söz sanatları
  7. Şiirde İmge (İmge-Sapma)

 9.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıtları Test SorularıDİĞER ÇALIŞMA KAĞITLARI AŞAĞIDA 

Bu Çalışma kağıdını indirmek için tıklaaa
SORULAR

A.AŞAĞIDAKİ ŞİİRLERİN NAZIM BİRİMLERİNİ YAZINIZ.


Kafiye ve Redif Bulma Çalışması (58 Farklı Şiir)

Bu Çalışma kağıdını indirmek için tıklaaa1.

Gel derse Fuzulî ki güzellerde vefa var. 
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. 


2
.Bugün Cuma
Büyük annemi hatırlıyorum
Dolayısıyla çocukluğumu 
Uzun olsaydı o günler! 
Yere düşen ekmek parçasını 
Öpüp başıma götürdüğüm günler! 


3.
Fırtınayı andıran orkestra sesleri 
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine, 
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri 
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine 


4.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 5.
Mavi bir gölge uçtu pencereden 
Baktım avare bir küçük kelebek 


6.
Fark eylemeyen cevheri sarraf değildir. 


7. 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
CEVAP: BENT8- 
Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem, 
Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem, 
Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem; 
Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem, 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem… 


 

Kafiye ve Redif Bulma Çalışması (58 Farklı Şiir)


B.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ UYGUN İFADELERLE TAMAMLAYINIZ.

1. Güzelleme, koçaklama , taşlama ve ağıt...................... edebiyatı nazım türleridir.

2. Bir şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsü ……………………. oluşturur;............... ise şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir.

3. Şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlığa..................... denir.

4. Divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma ada......................... denir.

5. Şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine....................... denir.

6. “Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?” dizesinde “a” ünlüsünün sık tekrarlanmasıyla............... yapılmıştır.

7. “Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında” dizesinde “k” ve “s” ünsüzlerinin sık tekrarlanmasıyla ………………………yapılmıştır.

8. Dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüye...................... denir. Türk şiirinde en eski devirlerden 
beri kullanılagelen millî ölçüdür.

9. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerlerine........................... adı verilir.

10. Dizelerdeki hecelerin açık (kısa) ve kapalı (uzun) oluşlarına dayanan ölçüye...................... adı verilir .
C.AŞAĞIDAKİ MISRALARDA BULUNAN REDİF VE KAFİYELERİ BULUNUZ.1
.Selam olsun karanfilin alına 
Selam, tomurcuklu defne dalına 2.
Ne hoştur kırlarda yazın uyumak 
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak 3.
Bu bohça, duygunun coşkun selidir 
İçimi coşturan bahar yelidir 4.
O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör 
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör 
5.
Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri 
Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri 
6
.Değirmen değirmen, beni de öğüt 
Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt 
7. 
Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç 
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç 8.

Halka halka kâkülünden dağ dağ oldu gönül 
Hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül 9.

Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene 
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene

CEVAPLARRRR

1.

Gel derse Fuzulî ki güzellerde vefa var. 
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır. 


CEVAP: BEYİT

2
.Bugün Cuma
Büyük annemi hatırlıyorum
Dolayısıyla çocukluğumu 
Uzun olsaydı o günler! 
Yere düşen ekmek parçasını 
Öpüp başıma götürdüğüm günler! 

CEVAP: BENT


3.
Fırtınayı andıran orkestra sesleri 
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine, 
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri 
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine 

CEVAP: DÖRTLÜK


4.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 

CEVAP: BEYİT


5.
Mavi bir gölge uçtu pencereden 
Baktım avare bir küçük kelebek 

CEVAP: BEYİT

6.
Fark eylemeyen cevheri sarraf değildir. 

CEVAP: MISRA-DİZE7. 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmayan çıngırakları 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
CEVAP: BENT8- 
Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem, 
Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem, 
Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem; 
Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem, 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem… 

CEVAP: BENT


B.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ UYGUN İFADELERLE TAMAMLAYINIZ. 

1. Güzelleme, koçaklama , taşlama ve ağıt.........HALK...... edebiyatı nazım türleridir. 

2. Bir şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsü ………NAZIM BİÇİMİNİ………. oluşturur;........NAZIM TÜRÜ... ise şiirin işlediği  konuya göre aldığı isimdir. 

3. Şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlığa.........SÖYLEYİCİ........ denir. 

4. Divan şairlerinin şiirlerinde kullandığı takma ada...........MAHLAS........ denir. 

5. Şiirin bütününü oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine..........NAZIM BİRİMİ...... denir. 

6. “Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?” dizesinde “a” ünlüsünün sık tekrarlanmasıyla.......ASONANS...... yapılmıştır. 

7. “Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında” dizesinde “k” ve “s” ünsüzlerinin sık tekrarlanmasıyla  ……ALİTERASYON…………yapılmıştır. 

8. Dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüye.......HECE ÖLÇÜSÜ....... denir. Türk şiirinde en eski devirlerden  
beri kullanılagelen millî ölçüdür. 

9. Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerlerine..........DURAK......... adı verilir. 

10. Dizelerdeki hecelerin açık (kısa) ve kapalı (uzun) oluşlarına dayanan ölçüye.........ARUZ ÖLÇÜSÜ....... adı verilir . C.AŞAĞIDAKİ MISRALARDA BULUNAN REDİF VE KAFİYELERİ BULUNUZ. 1
.Selam olsun karanfilin alına 
Selam, tomurcuklu defne dalına 
Kafiye:--al tam uyak
Redif:--ına


2.
Ne hoştur kırlarda yazın uyumak 
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak 
Kafiye:yumak tunç kafiye
Redif:yok


3.
Bu bohça, duygunun coşkun selidir 
İçimi coşturan bahar yelidir 
Kafiye:---el tam uyak
Redif: -idir 


4.
O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör 
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör 

Kafiye: --arış zengin uyak
Redif: olsun da gör


5.
Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri 
Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri 

Kafiye: yok
Redif: -yaptım sözcükleri


6
.Değirmen değirmen, beni de öğüt 
Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt 

Kafiye:öğüt tunç uyak
Redif:yok


7. 
Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç 
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç 

Kafiye: geç cinaslı uyak.. yazılışları aynı anlamları farklı
Redif:

8.

Halka halka kâkülünden dağ dağ oldu gönül 
Hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül 

Kafiye: -ağ tam uyak
Redif: oldu gönül

9.

Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene 
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene

Kafiye:  -ene zengin uyak
Redif: yok

9.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıtları SorularıHAZIRLAYAN: SEDA BAL
değerli öğretmenimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz :)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS