ads

 Şiir Bilgisi Çalışma Kağıtları Soruları

Şiir Bilgisi Çalışma Kağıtları Soruları, Şiir Çalışma Kağıdı, Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,
.


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


.
Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Şiir Bilgisi Çalışma Kağıtları Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınızŞiir Bilgisi Çalışma Kağıtları Soruları 

ŞİİR BİLGİSİ BOŞLUK DOLDURMA

1- ………………………………… dizelerdeki hece sayısının denkliğine dayanan ölçü türüdür. Bu ölçüye parmak hesabı da denir.

 

2- Şiirlerdeki dizelerin sonunda bulunan, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime veya kelime gruplarının tekrarına ……………………………. denir.

 

3- …………………….de ses birliği varken, ………………………te görev ve anlam birliği vardır.

 

4- ……………………  kafiye mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

 

5- ……………………… en az iki dize sonundaki kelime ve eklerde bulunan ses benzerliğidir.

 

6- Mısra sonlarındaki ikiden fazla ses benzerliğinden oluşan kafiye türüne ……………………………  kafiye denir.

 

7- Bir mısranın hangi mısra ile kafiyeli olduğunun gösterilmesine ……………………  denir.

 

8- Mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanan kafiye türüne …………… kafiye denir.

 

9- Birinci mısra ile ikinci mısranın, üçüncü mısra ile de dördüncü mısranın birbirleriyle kafiyeli olmasına ……………………… kafiye denir.

 

10- Mısralardaki anlamları ayrı, fakat yazılışı ve okunuşları aynı olan (sesteş) iki sözün mısra sonunda kullanılmasına ………………………… kafiye denir.

 

11- …………………………… kafiye mısraların abba, cddc... şeklinde kafiyeli olmasına denir.  İtalyan Edebiyatı’ndan gelen sonelerde görülür.

 

12-Mısraların (abab) şeklinde kafiyeli olmasına ………………………………… kafiye denir. 

 

13- ……………………………… kafiyede birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir.

 

14-………………………… kafiye İtalyan Edebiyatı’ndan gelen terzarimalarda görülür. Önceki üçlüğün ortasındaki dize ile bir sonraki üçlüğün kenarındaki dizeler kafiyelidir. Aba, bcb, cdc, ded...

 

15- ………………………………… kafiye sesteş kelimelerle yapılır.

 

16- aabb şeklinde gösterilen kafiye türüne ……………………… kafiye denir.

 

17- …………………… şiir içten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür.

 

18- Savaş, kahramanlık ve yiğitlik gibi konuları coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere ……………………… şiir denir.

 

19- ……………………………… şiir belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlâkî bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü zayıf şiir türüdür.

 

20- ………………………………  şiir doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bunlara duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür.

 

21- Toplum hayatındaki aksayan yönleri, düzensizlikleri, insanın değişik konulardaki eksikliklerini ve hatalarını eleştiren şiir türüne ………………………………  şiir denir.DİĞER ÇALIŞMA KAĞITLARI AŞAĞIDA 💥💥💥

Genel Çalışma Soruları

 

CEVAPLAR    

 1- Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısının denkliğine dayanan ölçü türüdür. Bu ölçüye parmak hesabı da denir.

 

2- Şiirlerdeki dizelerin sonunda bulunan, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime veya kelime gruplarının tekrarına redif denir.

 

3- Kafiyede ses birliği varken, redifte görev ve anlam birliği vardır.

 

4- Yarım kafiye mısra sonlarındaki tek ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

 

5- Kafiye en az iki dize sonundaki kelime ve eklerde bulunan ses benzerliğidir.

 

6- Mısra sonlarındaki ikiden fazla ses benzerliğinden oluşan kafiye türüne zengin kafiye denir.

 

7- Bir mısranın hangi mısra ile kafiyeli olduğunun gösterilmesine kafiye düzeni denir.

 

8- Mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanan kafiye türüne tam kafiye denir.

 

9- Birinci mısra ile ikinci mısranın, üçüncü mısra ile de dördüncü mısranın birbirleriyle kafiyeli olmasına düz kafiye denir.

 

10- Mısralardaki anlamları ayrı, fakat yazılışı ve okunuşları aynı olan (sesteş) iki sözün mısra sonunda kullanılmasına cinaslı kafiye denir.

 

11- Sarmal kafiye mısraların abba, cddc... şeklinde kafiyeli olmasına denir.  İtalyan Edebiyatı’ndan gelen sonelerde görülür.

 

12-Mısraların (abab) şeklinde kafiyeli olmasına çapraz kafiye denir. 

 

13- Mani tipi kafiyede birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir.

 

14-Örüşük kafiye İtalyan Edebiyatı’ndan gelen terzarimalarda görülür. Önceki üçlüğün ortasındaki dize ile bir sonraki üçlüğün kenarındaki dizeler kafiyelidir. Aba, bcb, cdc, ded...

 

15- Cinaslı kafiye sesteş kelimelerle yapılır.

 

16- aabb şeklinde gösterilen kafiye türüne düz kafiye denir.

 

17- Lirik şiir içten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür.

 

18- Savaş, kahramanlık ve yiğitlik gibi konuları coşkulu bir anlatımla işleyen şiirlere epik şiir denir.


19- Didaktik şiir belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlâkî bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü zayıf şiir türüdür.

 

20- Pastoral şiir doğa güzelliklerini, orman, yayla, dağ, köy ve çoban yaşamını ve bunlara duyulan özlemleri anlatan şiir türüdür.

 

21- Toplum hayatındaki aksayan yönleri, düzensizlikleri, insanın değişik konulardaki eksikliklerini ve hatalarını eleştiren şiir türüne satirik şiir denir.

 

Şiir Bilgisi Çalışma Kağıtları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS