ads

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI Çözümü PDF İNDİR


10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR, Roman Ünitesi Test, 10.Sınıf Edebiyat Roman Testi, TESTLER, 10.SINIF TESTLERİ, 


onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız. 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TEST SORULARI  TEST-3

Konular/ ÜNİTE İÇERİĞİ

•Roman genel bilgiler
•Tanzimat romanı
•Servetifünun romanı
•Milli edebiyat romanı
•Dünya edebiyatı roman


TEST-2 İÇİN TIKLAAA

SORULAR-TEST-3👇👇
1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi romanının özelliklerinden değildir?
A) Bireyi eğitme, toplumu düzeltme amacı güdülmüştür.
B) Anadolu insanının sorunlarına sıkça yer verilmiştir.
C) Kişiler tek yönlü ele alınmıştır.
D) İlk görüşte aşk, abartılı konular, olağan dışı rastlantılara yer verilmiştir.
E) Yeni bir tür olduğu için teknik bakımından kusurlu eserlerdir.


2. Aşağıdakilerden hangisi yanlış Batılılaşmayı işleyen romanlardan birisi değildir?
A) Mürebbiye
B) Yaban
C) Araba Sevdası
D) Kiralık Konak
E) Yaprak Dökümü


Başarılı bir romancı, romanın içine girip olaylara müdahale etmez, kanlı canlı bir karakter yaratır ve bu karakter normal hayatta nasıl yaşayacaksa onu romanda öylece yaşatır. Düşüncelerini insanlara aktarmak için kukla roman karakterleri yaratan romancı başarılı olamaz.
3. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi başarılı bir romanın özelliklerini taşımaz?
A) Felatun Bey'le Rakım Efendi
B) Mai ve Siyah
C) Aşk-ı Memnu
D) Çalıkuşu
E) Eylül


Ali Rıza Bey de öğle yemeğine çıkmayan memurlardandı. Alüminyum bir sefer tası içinde getirdiği kuru köftesiyle yeşil zeytinlerini yerken, gayriihtiyari bu konuşmayla alakadar olmuş, işittiği şeyler iştahını kesmiş gibi çatalını bırakarak başını kaldırmıştı. Misafir, bir kabahat işlerken yakalanmış gibi mahcuptu; fakat bozulduğunu belli etmek istemedi; gülümseyerek:
- Beyefendi, bu sözlerim her halde hoşunuza gitmez, dedi, fakat ne yapalım ki hakikat...
Ali Rıza Bey, mektep çocuğu mahcupluğu ile cevap verdi:
- Bilirsiniz ki kimsenin fikrine karışmam, keyfinize ve menfaatinize uygun olan her şeyi yapmakta serbestsiniz.
4. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Diyalog tekniği kullanılmıştır.
B) Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Olaylar bir devlet dairesinde geçmektedir.
D) Olay zamanı bellidir.
E) İç monolog tekniği kullanılmıştır.

Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler Tanzimat Dönemi'nde verilmeye başlamıştır. Roman türü önce Batı edebiyatından çevirilerle edebiyatımıza girmiştir, daha sonra ilk yerli örnekler verilmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın yazdığı Karabibik
B) İlk tarihî roman: Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Cezmi
C) İlk yerli roman: Şemsettin Sami Bey’in yazdığı Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat
D) İlk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli roman: Nabizade Nazım’ın yazdığı Zehra
E) İlk edebi roman: Namık Kemal'in yazdığı İntibah


İlk çeviri romanın yayımlanmasıyla başlayan Yenileşme Dönemi ve Tanzimat sanatçılarının yabancı dillerinin yettiği kadarıyla devam eden romanı tanıma, anlama süreci kısa sürer ve ardından ilk romanlar yazılmaya başlar. Klasik anlatma teknikleri, Doğu'nun insanı ve doğayı algılama durumu çok çeşitli seviye ve sanatçıdan yapılan niteliksiz çevirilerin karışımıyla ortaya ilk dönem romanları çıkar. Türk okurunun sayısı ve niteliği çok belirgin olmasa da Türk yazarlarının tavrından anlaşılır ki halk hikâyesi ve mesnevilerden alışık olunan Batı'nın melodram tarzındaki eserlerine yakın konular beğeni toplar ve eserler bu doğrultuda oluşturulur.

6.Bu parçadan hareketle Tanzimat romanıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Roman ilk olarak çeviri yoluyla tanınmıştır.
B) İlk romanlar teknik ve içerik  bakımdan niteliklidir.
C) İlk dönem romanlarında klasik anlatım teknikleri kullanılmıştır.
D) Halkın ilgisini çeken konular doğrultusunda eserler verilmiştir.
E) Roman konuları Batılı eserlere yakındır.


“Yüzü yanıyordu. Elini yanağına götürdü. Başındaki ağırlık artmıştı.Annem gibi benim de bir yerime inecek bir gün. Ben dayanamam. Bu kızı doğuracağıma Allah canımı alsaydı. Gider şimdi onu uyandırır, sıkıştırırım. Uyku sersemliğiyle her şeyi söyler. Söyletirim. Benim elimden kurtulamaz o. Anasıyım. Hakkımdır. Sekiz sene ben ona hem analık hem babalık ettim.”

7. Parçada ağırlıklı olarak kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç monolog        
B) Diyalog     
C) Geriye dönüş    
D) Bilinç akışı   
E) Fiziksel portre


8.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat romanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Halka doğru ilkesiyle eserler verilmiştir.
B) Bu dönem romanlarında realizm akımının etkisi görülür.
C) Bu dönemde roman, Anadolu'ya açılmıştır.
D) Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalara sıkça yer verilmiştir.
E) Bu dönem romanları, şahıs kadrosu bakımından zengindir.9. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Memleket Hikayeleri-Refik Halit Karay
C) Handan-Reşat Nuri Güntekin
D) Efruz Bey- Ömer Seyfettin
E) Kırık Hayatlar-halit Ziya Uşaklıgil


10. Felatun Bey'le Rakım Efendi romanıyla ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yanlış Batılılaşmayı işler.
B) Doğu-Batı çatışması romanın ana eksenini oluşturur.
C) Romantizm akımının izleri görülür.
D) Roman tekniği bakımından güçlüdür.
E) Toplumu eğitmek amacıyla yazılmıştır.----------, romanın başkahramanı olan Ahmet Cemil’in şahsında “Servetifünun neslini” (Edebiyat-ı Cedide topluluğunu) anlatan bir romandır.
11. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban 
B) Ateşten Gömlek 
C) Mai ve Siyah 
D) Kırık Hayatlar 
E) Miskinler Tekkesi

TEST-1 İÇİN TIKLAAA


TEST-2 İÇİN TIKLAAA

12. Aşağıdaki sanatçı-edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sami Paşazade Sezai-Realizm
B) Halit Ziya Uşaklıgil-Romantizm
C) Namık Kemal- Romantizm
D) Ahmet Mithat Efendi-Romantizm
E) Yakup Kadri-Realizm13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde tarihten astronomiye, kimyadan biyolojiye kadar her konuyu işleyip yazı makinesi olarak tanınmıştır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem 
B) Namık Kemal
C) Şemseddin Sami 
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Halide Edip Adıvar14. Aşağıdaki edebi dönemlerin hangisinde romanlarda içerik-tema, dil ve üslup bakımlarından dönemin siyasal baskısının etkisi belirgindir?
A) Tanzimat I. dönem 
B) Servetifunun 
C) Milli Edebiyat 
D) Fecriati
E) Cumhuriyet15. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun romanı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A)Tanzimat edebiyatında olduğu gibi yazar olay akışına müdahale edip okuru yönlendirmeye çalışmaz.
B)Roman ve hikayelerde mekân genellikle İstanbul olurken kahramanlar da aydın kesimden seçilmiştir.
C) Amaç toplumu eğitmek için olduğu halkın anlayabileceği sade, yalın bir kullanılmıştır.
D) Roman karakterleri derinlemesine ve çok yönlü ele alınmıştır.
E) Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf dönemin öne çıkan romancılarıdır.CEVAP ANAHTARI:

1.B  2.B  3.A  4.E  5.B  6.B  7.A  8.D  9.C  10.D   11.C   12.B   13.D    14.B   15.C TEST-2 İÇİN TIKLAAA

10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR


TEST-2 İÇİN TIKLAAA

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS