ads

 12.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,12.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

12-sinif-turk-dili-ve-edebiyat-roman-unitesi-testi-indir-coz


onedebiyat.net  değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 12.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız. 


LÜTFEN DESTEK İÇİN LİNK PAYLAŞIMI YAPALIM.

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN


12.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi

1-Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle Anadolu'ya açılan yazarlar "memleketçi edebiyat" denilen bir çizgide yapıt verdiler.

B) Anadolu hem doğası hem insanıyla yazınsal yapıtlara konu oldu.

C) Köy yaşamı, roman türünün öne çıkan konularından biri haline geldi.

D) Roman ve öykü alanındaki gelişmeler şiir ve tiyatronun gündemden düşmesine neden oldu.

E) Anadolu insanının gelenek ve göreneklerini sorgulayan çok sayıda yapıt yazıldı.

 

I) Köylerde, küçük kasabalarda yaşayan Ana­dolu insa-nının sorunları, Cumhuriyet Dönemi romanlarında geniş yer tutar. (II) Bu dönemde oluşturulan romanların hepsinin köyü ve köylü­yü tam bir gerçekçilikle yansıttığı söylenemez. (III) Anlatılanlar genellikle yaşamla, gözlemlerle beslenmemiştir. (IV) Bu romanlardan biri olan "Ya­ban", köye ve köylüye yönelişin bilinçli ürünüdür. (V) Romanda aydın-halk çatışmasına yer verilmiş­tir.

2-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın konu edildiği "Yaban" romanın kahramanlarından biri değildir?

A) Ahmet Cemil                                  B) Emine

C) Mehmet Ali                                    D) Salih Ağa

E) Zeynep Kadın

 

Eserlerinde zaman, rüya, his kavramlarına yoğunlaşan ----, şiirlerinde musikiye önem vermiştir. ---- akımından etkilenen sanatçının şiirlerinin yanı sıra düz yazıları da vardır. Huzur, sanatçının en önemli romanıdır.

4-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peyami Safa - Realizm

B) Halit Ziya Uşaklıgil - Realizm

C) Ahmet Haşim - Sembolizm

D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Sembolizm

E) Yahya Kemal Beyatlı - Parnasizm

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren

Türk romancıları için söylenemez?

A) Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları ele almışlardır.

B) Anadolu insanı ve Anadolu insanının sorunlarını eserlerinde dile getirmişlerdir.

C) Realizm akımına uygun eserler vermişlerdir.

D) Eserlerinde oldukça sade bir dil kullanmışlardır.

E) Sosyal konulardan çok bireysel konulara yönelmişlerdir.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik akımına bağlı olarak

yazılan romanların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Eserlerin çoğunda Anadolu’daki sosyal yaşam aktarılır.

B) Aydın-halk, ağa-köylü ve patron-işçi çatışmaları sık sık işlenir.

C) Gözlemci ve gerçekçi bir anlatıma yaslanır.

D) Bireyin iç dünyası eserlerin ana temasını oluşturur.

E) Eserlerde sade bir anlatım ve yerel ağız özellikleri görülür.

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri  Karaosmanoğlu

’nun roman türündeki eserlerinden biri değildir?

A) Kiralık Konak B) Erenlerin Bağından C) Hüküm Gecesi

D) Sodom ve Gomore E) Nur Baba

 

8) “Abbas Sayar’ın ilk romanıdır. Yozgat’ta doğup büyüyen yazarın bu ilk romanı, içeriği ve kahramanlarıyla Türk edebiyatında eşsiz bir yer edinmiştir. Abbas Sayar bu eserle 1971 TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır. Eser, yazarın Yozgat’ın Sekili kasabasında yaşadığı yıllarda köylülerin yaşamına dair edindiği birikimleri yansıtmaktadır. Romanda artık iş göremez olmuş bir atın, sahibi tarafından doğaya salınmasıyla birlikte yaşanan dramatik olaylar okuyucuya aktarılmıştır.”

Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Şenliği B) Dik Bayır C) Kaplumbağalar

D) Yaban E) Yılkı Atı

 

9) Aşağıdaki eserlerden hangisi gelenekçi yaklaşımla dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan

bir romandır?

A) Beyaz Gemi B) Bin Hüzünlü Haz C) İbrahim Efendi Konağı

D) Silahlara Veda               E) Yaban

 

10) “Romanın ana kahramanı Ahmet Celal, I. Dünya Savaşı’nda kolunu kaybeden bir subaydır. Ahmet Celal İstanbul’dan uzaklaşabilmek için eski emir eri Mehmet’in köyüne gelir. Eser Ahmet Celal’in köyde yaşadığı süre boyunca başından geçen olaylar hakkındaki değerlendirmelerinden

oluşmaktadır. Millî Mücadele döneminde Anadolu köylüsünün Kurtuluş Savaşı’na bakışını ve o dönemin aydınlarıyla köylüler arasındaki fikir ayrılıklarını yansıtan eser, Yakup Kadri’nin en çok bilinen eseridir.”

Yukarıda bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara B) Bir Serencam C) Hüküm Gecesi

D) Nur Baba E) Yaban

 

11) Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN

 

A) Yakup Kadri-Ateşten Gömlek

B) Cengiz Aytmatov-Selvi Boylum Al Yazmalım

C) Abbas Sayar-Dik Bayır

D) Ernest Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor

E) Sâmiha Ayverdi-Mabedde Bir Gece

 

“Kimi romanlarda bilindik bir olay örgüsü, zaman ve mekân kurgusu, şahıs kadrosu, bakış

açısı ve anlatıcı, tematik kurgu ve dil kurgusu yoktur. Bu anlayışla eserlerini kaleme alan yazarlar, roman türünün temelini oluşturan bu yapısal unsurları değiştirerek metinler arasılık ve üstkurmaca gibi teknikleri eserlerinde kullanırlar.”

12-Buna göre, aşağıdaki yazarlardan hangilerinin romanları bu anlayışa örnek gösterilemez?

A-Yusuf Atılgan                 B-Bilge Karasu

C-Oğuz Atay                       D-Abbas Sayar

E-Adalet Ağaoğlu

 

13) Aşağıdakilerin hangisinde “Kurtuluş Savaşı Dönemi”ni yansıtan romanlar bir arada verilmiştir?

A) Devlet Ana, Sinekli Bakkal, Üç İstanbul

B) Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Kalpaklılar

C) Yılkı Atı, Tehlikeli Oyunlar, Sodom ve Gomore

D) Handan, Kurt Kanunu, Tutunamayanlar

E) Çalıkuşu, Kuyucaklı Yusuf, Kırık Hayatlar

 

I. Ahmet Celal, Mehmet, Emine

II. Kıvrak Mümin, Çocuk, Orozkul

III. Teğmen Henry, Catherine, Rinaldi

IV. Alaaddin, Yazar-anlatıcı, Kırmızı Başlıklı Kız

14-Verilen roman kişileri aşağıdaki romanlardan hangisine ait değildir?

A) Beyaz Gemi

B) İbrâhim Efendi Konağı

C) Silahlara Veda

D) Yaban

E) Bin Hüzünlü Haz

 

Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan sanatçı, Türk edebiyatında roman yazarlığı ile tanınmıştır. Postmodern anlayışın önemli isimlerinden biri olup eserlerinde Doğu ve Batı’yı, tarihi, kendi aile yaşantısını, İstanbul’u vs. anlatmıştır. Nobel Edebiyat Ödülü’nü de alan sanatçı, romancılığı

bir biçim sorunu olarak görmüş ve bu doğrultuda eserler vermiştir.

15-Aşağıdakilerden hangisi parçada tanıtılan

sanatçının eserlerinden biri değildir?

A) Kar                                      B) Kafamda Bir Tuhaflık

C) Cevdet Bey ve Oğulları         D) Kara Kitap

E) Tutunamayanlar

Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

 

 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar arasında yer almaz ?

A-Peyami Safa    B-Ahmet Mithat Efendi

C-Tarık Buğra     D-Samiha Ayverdi      E- Mustafa Kutlu

 

17-Aşağıdaki bilgilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Realizm ve Natüralizm etkisi vardır.

B-Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için araçtır.

C-Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.

D-Marksist ve sosyalist düşünce etkilidir.

E-Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu vardır.

 

Bir edebiyat öğretmeni olarak gençlerimize önereceğim şu yapıtlar vardır: Kuyucaklı Yusuf, Çamaşırcının Kızı, Tütün Zamanı, Orta Direk.

18-Bu parçada eserlerinden söz edilmeyen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşar Kemal                  B) Necati Cumalı

C) Sabahattin Ali                D) Orhan Kemal      E) Tarık Buğra

 

Bir hikayesinde halkı savaş aleyhine kışkırttığı gerekçesiyle Bodrum’a sürülmüş; cezasını çek­tikten sonra da hep burada yaşamıştır. Hikaye ve romancılığımızda deniz çığırını açan bir yazardır. Eserinde tam bir denizci gibi yaşayarak deni­zi, deniz insanlarını, ömrünü verdiği Bodrum’u, kıyıları, Ege Denizi’nin efsanelerini başarıyla anlatmıştır. Sosyal konulu romanları yanında, ko­nusunu tarihten alan romanları da vardır. Yazar, eski Anadolu ve Yunan uygarlıklarını, mitolojiyi çok iyi bilir. Coşkun şiir diline güvenerek üslup ve tekniğe pek önem vermemiş; yer yer de konu dışı bilgiler aktarmıştır.”

19-Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık   B) Orhan Seyfi Orhon

C) Faruk Nafiz Çamlıbel  D) Cevat Şakir Kabaağaç

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

Romanın hemen hemen tamamı Peyami’nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami, Ankara’da bir hastanede yatarken kırk üç gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. Bunun dışında yine Peyami’nin ağzından ihsan ile Cemal’i hatırlayan on bir sayfalık bir bölüm ile Pe­yami öldükten sonra onun yaşadıklarını bildiren tek sayfalık bir sonuç bölümü vardır. Romanın kadın kahramanı, izmir’in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlar tarafından öldürülen Ayşe’dir.

20-Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Kalpaklılar - Samim Kocagöz

D) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

 

21-Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarık Buğra - Küçük Ağa

B) Kemal Tahir - Devlet Ana

C) Orhan Kemal - Hanımın Çiftliği

D) Yaşar Kemal - Yılanların Öcü

E) Reşat Nuri Güntekin - Dudaktan Kalbe

 

Psikolojik roman türünün başarılı örneklerinden­dir. Basit bir olay üzerine kurulmuştur. Adı belir­tilmeyen roman kahramanının yüz yüze kaldığı hastalık, romanın özünü oluşturmaktadır. Anı biçiminde yazılan romanda hasta bir insanın duy­guları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

22-Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yaprak Dökümü           B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Eylül                                 D) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

E) Huzur

 

23-Aşağıdaki bilgilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Fantastik roman anlayışı benimsenir.

B-Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.

C-Olay örgüsünü önemsememişle

D-İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

E- Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

 

24-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Kemal Bilbaşar               B-Namık Kemal,

C-Kemal Tahir                    D-Yaşar Kemal,

E-Sabahattin Ali

 

Yazar, Osmanlının devlet yapısı ve sosyal ha­yatı üzerinde durmuş; romanlarının çoğunu bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu yö­nüyle o, tezli roman geleneğinin sürdürücüsü­dür. Döneminin eleştirmenleri bu tür romanın geçmişte kaldığını, romanı düşünce için araç yapmanın doğru olmadığını öne sürerek onu şiddetle eleştirmişlerdir. "Yorgun Savaşçı, Dev­let Ana, Yediçınar Yaylası, Esir fiehrin İnsanları" yapıtlarından bazılarıdır.

25--Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir                  

B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                 

D) Tarık Buğra

E) Halikarnas Balıkçısı


26-Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?

A) İnci Aral          B) Yusuf Atılgan

C) Sadri Ertem     D) Nezihe Meriç

E) Attila İlhan

 

27-Bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) XX. yuzyıl modern roman ve hikayesinde kullanılmıştır.

B) Kahraman anlatıcı ve bakış acısı soz konusudur.

C) Cumleler arasında mantık ilişkisi cok gevşek ve zayıftır.

D) Kişilerin ic dunyaları ucuncu kişi ağzından verilir.

E) Serbest cağrışım yoluyla bir duşunceden bir başka duşunceye atlanır.

 

19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın ic dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın uc ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve cevre modernist romanda

önemlerini yitirirler ve onların yerini on plana gecen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış acısı gibi öğeler olur. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini arayan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya calışır.

Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış

28-Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez?

A) Adalet Ağaoğlu              B) Bilge Karasu

C) Orhan Kemal                 D) Ferit Edgu

E) Oğuz Atay

 

29-Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının özelliklerinden olamaz?

A) İçten, sıcak ve samimi bir üslup kullanılmıştır.

B) Eserlerde, Anadolu hayatı işlenmiştir.

C) Sıradan insanlar eserlere konu olmuştur.

D) Eserlerde sade bir dil kullanılmıştır.

E) Eserlerde, saray ve çevresine hitap amaçlan­mıştır.

 

30-Aşağıdaki bilgilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Toplumda yaşanan bu unsurların adaletsizlikleri sorgulanır.

B-Yazar okuyucuyu yönlendirmez kararı okuyucuya bırakır

C-Roman düşünceleri aktarmak için bir araç olarak görülür.

D-Gözlem çok önemlidir.

E-Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir

 

----, yapıtlarında bireyin iç dünyasını esas almış­tır.

31--Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilemez?

A) Tarık Buğra                    B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                  D) Mustafa Kutlu

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

32Aşağıdaki bilgilerden hangisi modernist roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Kurallara ve toplum düzenine uygun olma amaçlanır.

B-Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.

C-İnsan, karmaşık bir varlık olarak sunulur.

D-Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.

E-Anlatıcı "ben"i ön plana çıkarır.

 

 

33-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Oğuz Atay                       B-Orhan Kemal

C-Adalet Ağaoğlu               D-Yusuf Atılgan

E-Bilge Karasu

 

—- yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri'nin —- adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.
34-Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2008)
A) Sabahattin Ali'nin – Yeşil Gece
B) Orhan Kemal'in – Çalıkuşu
C) Aziz Nesin'in – Dudaktan Kalbe
D) Rıfat İlgaz'ın – Acımak
E) Kemal Tahir'in – Kavak Yelleri

 

35-Aşağıdaki bilgilerden hangisi milli-dini  roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Anadolu ve Anadolu insanı işlenmiştir.

B-Osmanlıcılık akımın etkisi büyüktür.

C-Milli ve dini olgular önemsenir hatta eserlerde bu unsurlar yüceltilir.

D-Genellikle olay ön plana çıkarılmıştır.

E-Olaylar destansı şekilde ele alınır.

 

“Abbas Sayar’ın ilk romanıdır. Yozgat’ta doğup büyüyen yazarın bu ilk romanı, içeriği ve kahramanlarıyla

Türk edebiyatında eşsiz bir yer edinmiştir. Abbas Sayar bu eserle 1971 TRT Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır. Eser, yazarın Yozgat’ın Sekili kasabasında yaşadığı yıllarda köylülerin yaşamına dair edindiği birikimleri yansıtmaktadır. Romanda artık iş göremez olmuş

bir atın, sahibi tarafından doğaya salınmasıyla birlikte yaşanan dramatik olaylar okuyucuya aktarılmıştır.”

36-Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Şenliği                     B) Dik Bayır

C) Kaplumbağalar             D) Yaban

E) Yılkı Atı

Tüm ünite testleri için:

derskonum.com

 

Psikolojik roman türünün başarılı örneklerinden­dir. Basit bir olay üzerine kurulmuştur. Adı belir­tilmeyen roman kahramanının yüz yüze kaldığı hastalık, romanın özünü oluşturmaktadır. Anı biçiminde yazılan romanda hasta bir insanın duy­guları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

37-Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yaprak Dökümü          

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Eylül                

D) Abdullah Efendi'nin Rüyaları

E) Huzur

 

38-Aşağıdaki bilgilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı için yanlış bir bilgi içerir ?

A-Fantastik roman anlayışı benimsenir.

B-Bireyin psikolojisini yansıtma amaçlanır.

C-Olay örgüsünü önemsememişle

D-İç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

E- Sanat için sanat ilkesine bağlı bir anlayış vardır.

 

39-Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlar arasında yer almaz ?

A-Kemal Bilbaşar              

B-Namık Kemal,

C-Kemal Tahir                   

D-Yaşar Kemal,

E-Sabahattin Ali

 

Yazar, Osmanlının devlet yapısı ve sosyal ha­yatı üzerinde durmuş; romanlarının çoğunu bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu yö­nüyle o, tezli roman geleneğinin sürdürücüsü­dür. Döneminin eleştirmenleri bu tür romanın geçmişte kaldığını, romanı düşünce için araç yapmanın doğru olmadığını öne sürerek onu şiddetle eleştirmişlerdir. "Yorgun Savaşçı, Dev­let Ana, Yediçınar Yaylası, Esir fiehrin İnsanları" yapıtlarından bazılarıdır.

40--Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir                   B) Yaşar Kemal

C) Peyami Safa                  D) Tarık Buğra

E) Halikarnas Balıkçısı


HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN

 

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi İndir


İyi çalışmalar..
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Testi,12.Sınıf Roman Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

5 Yorumlar

 1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 2. bu testin cevapları var mı acil lazım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 12/ A sınıfı; azıcık araştırın ,hazıra konun diye vermedim soruları...
   Zeki Hoca

   Sil
 3. Cevap anahtarını atabilir misiniz? Soruları kontrol edebilmek istiyorum

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS