ads

    11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-gezegen-yayinlari-sayfa-

ONEDEBİYAT.NET ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf GEZEGEN YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız.  


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 190
.
.
.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Gezegen Yayıncılık

1970-1980 yılları, romana toplumsal bir işlev yükleyip edebiyatı toplumun kültürel ve siyasi gelişiminde öncü olarak gören yazarların yanında gerçekçiliğe farklı bir yorum getiren yazarların ürün vermeye başladığı bir dönemdir. Bu yazarlar insanı, bireysel ve toplumsal gerçekçiliği ile bütünlük içinde yansıtmayı amaçlamışlardır.
Okuduğunuz metnin alındığı “Huzur” romanı modernizmin etkilerini taşımaktadır. Modernizm akımının metnin yapısını şekillendiren belli başlı özellikleri vardır. Roman sanatında geçerli olan zaman “şimdi”dir. Her şey bu şimdinin içinde kurgulanır ancak yazar gerçek olan şimdiden zaman zaman geçmişe uzanır. Böylece geçmişte elde ettiği bilgiyi ve yaşanmışlıkları değerlendirme imkânına kavuşur. Bir anlatım tekniği olarak buna geriye dönüş denir.
Geriye dönüş tekniğinin dışında modernizmin etkilerini yansıtan metinlerde, bireyin duygu ve düşüncelerinin düzensiz bir iç konuşma hâlinde verildiği bilinç akışı ve anlatıcının araya girerek kahramanın duygu ve düşüncelerini okura aktardığı iç çözümleme tekniklerine de sık sık başvurulur.
“Huzur” romanı olaylar dizisi değildir. Kişiler, nesneler incelenir; duygu ve düşüncelere en güzel şekil verilir; bir estetik arayış sergilenir. Yazarın kendi iç dünyası ile yaşamındaki kesitler, romandaki kahramanlarla özdeşleştirilir.
Kahramanların kişisel bakış açıları, duygu ve düşünceleri romandaki olayların arkaya itilmesine neden olmuş, konuşmalara da bu duygu ve düşünceler ayrıntılı biçimde yansıtılmıştır.


Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

 • Cevap: Huzur romanı Mümtaz’ın babasının yemek yediği esnada kapıyı çalan bir Rum tarafından öldürülmesi ile başlar. Bu sırada şehir bombalanmaktadır. Mümtaz’ı babasının ölümü derinden etkiler. Buna kısa süre sonra annesinin de ölümü eklenir. Bu sebeple Mümtaz, yaşadığı bu kötü dönemi hayatı boyunca zihninde baskılar. Annesi ölen Mümtaz artık amcasının oğlu İhsan’ın yanındadır. İhsan ve karısı Macide onu çok iyi yetiştirir, kültürlü biri olması için büyük emek harcarlar. Mümtaz ve Nuran, birbirleri ile evlenmeye karar verip nikâh işlemlerini başlatır. Fakat tam bu esnada çiftin evde olmadığı bir vakitte saplantılı âşık Suat, Mümtaz’ın evinde kendisini asar ve ölür. İhsan sayesinde Mümtaz cinayetle yaftalanmaktan kurtulur. Ancak Nuran bu denli trajik bir olayı kaldıramayıp Mümtaz’dan ayrılır. Yaklaşık bir yıl kadar sonra İhsan’a ilaç almak için dışarı çıkan Mümtaz, Nuran’ın eski eşiyle barıştığı haberini alır. Ciddi bir ruhsal sarsıntı yaşar. Hatta Suat’ın hayaliyle yüz yüze geldiği halüsinasyonlar görür. Eve geldiğinde radyo açıktır. Radyoda, II. Dünya Savaşı’nın başladığı anons edilmektedir.

2. Metnin olay örgüsünü oluşturan olayların metin kahramanları üzerinde nasıl etkilerinin olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Huzur, kesinlikle Türk edebiyatında karakterleri en iyi yansıtan ve ana şahıs kadrosunun tamamı karakterlerden oluşan romanların başında gelir. Öyle ki Mehmet Kaplan bu eseri karakter romanı olarak tanımlar.

3. Olay örgüsünü oluşturan olaylar nerede ve hangi dönemde geçmektedir? Belirlediğiniz mekân dönemin metin kurgusunda nasıl bir işleve sahiptir?

 • Cevap: Tüm dünyanın büyük bir dünya savaşı ile imtihan olduğu bir dönemde, Mümtaz ve Nuran aşkı da sadece bireysel değil sosyal sınamalardan da geçmiştir. Romandaki bireyler arasında hâkim olan ilişkiler arada kalmışlığın etkilerini süreğen bir şekilde yansıtır. Mümtaz ve Nuran arasındaki ilişki de bu bağlamdadır. Roman, X kuşağı olarak adlandırılan ve 1946 ila 1964 arasındaki kuşağı ifade eden dünya görüşünü Türk edebiyatında en güzel anlatan eserdir. Bu açıdan Huzur romanı, sosyolojik açıdan da önemli bir üründür.

4. Metnin oluşturulduğu dönem dikkate alındığında metindeki kahramanlarla gündelik yaşamda karşılaşabilir miyiz? Açıklayınız.

 • Cevap: Metindeki romanlarla günlük hayatta karşılaşma şansımız vardır. Çünkü yazıldığı dönemde yaşanan savaşların, krizlerin melankolik bir yapı kazandırdığı insanlar hayatın gerçekliğinden bu romana kahramanlar olarak yansımışlardır.

5. Metinde zaman, mekân, olay örgüsü ve kahramanlar arasında gerçeklik duygusu uyandıracak bir bağ var mıdır? Neden?

 • Cevap: Mekanlar özellikle kurgulanmışlardır. Çünkü zaman ile beraber mekanlar kahramanların ruh dünyalarını en iyi yansıtacak şekilde romanda anlatılmışlardır.

6. Metnin anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının bakış açısının ne olduğunu metinden örnekler vererek söyleyiniz.

 • Cevap: Roman ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır. Üçüncü tekil kişi ağzıyla anlatılan romanda, anlatıcı her şeyi izler, bilir, görür ve olayları bu doğrultuda anlatır. “Mümtaz, hasta olan İhsan’la meşguldür. Nuran, Mümtaz’a ilgi duymaktadır. Fakat Mümtaz’ın
  arkadaşı Suat da Nuran’a ilgi duymaktadır. Suat, Nuran’ın Mümtaz’la evleneceğini öğrenir ve intihar eder. ” Metinden alınan bu parçadan anlatıcı ve bakış açısını görebiliriz.

7. Metnin yapı unsurları hangi tema etrafında birleşmiştir?

 • Cevap: Romandaki ana tema Mümtaz ile Nuran’ın birlikteliği ve ayrılıklarıdır. Edebiyat açısından bakılınca huzur kavramı, genellikle mutluluk ve mutsuzluk arasındaki çatışmayı ima eder. Özellikle pozitivist felsefe ile romantik bakış açıları arasındaki ayrıksılığın bir sonucudur. İnsanın temel bir güdüsü olan mutlu bir yaşam isteği huzur ve huzursuzluk arasındaki çatışmanın temel kaynağıdır.

8. Metinde, anlatım biçimlerinden hangisi yoğun olarak kullanılmıştır? Bu anlatım biçimlerinin metindeki işlevini belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde özellikle ruhsal betimlemelerden oldukça fazla yararlanılmıştır. Çünkü bu roman bir tahlil romanıdır ve yazar kişiler üzerinden aslında dünyayı felsefeyi yaşamı sorgulamaktadır.

9. Metin aldığı “Huzur” romanı Batı’daki hangi edebî ve düşünsel akımın etkisinde kalınarak yazılmıştır?

 • Cevap: Huzur romanı, 1940-1950 arası II. Dünya Savaşı Etkisindeki Cumhuriyet Dönemi romanı örneklerindendir. Tam yazılma tarihi 1948’dir. Dünyada bu dönem edebiyatına “Baby Boomers Edebiyatı” ya da “X edebiyatı” adı da verilmektedir.

10. Metnin yazıldığı dönemin hangi sosyal problemleri metnin temasına kaynaklık etmiştir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.


 • Cevap: Bütün Dünyada Savaş hakimken bu eseri kaleme alan yazarın olumsuzluklar, ümitsizliklerden beslenmesi doğaldır. Ahmet Hamdi romanda, bir türlü hayat karşısındaki konumunu belirlemeyen bireylerin sürüklenişini anlatmıştır. Bunu yaparken aslında yaşamanın temelindeki kaybetme ve sahip olma güdüsünü etkili bir dille ele almıştır.
.
.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS