ads

10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 10.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER


ONEDEBİYAT.NET'İN  değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

10-sinif-edebiyat-tiyatro-unitesi-testi-indir-pdf

9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz,

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

1) Karagöz oynatıcısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


A) Şahbaz
B) Sandıkkar
C) Çırak
D) Hayalbaz
E) Meddah

2) Çoğunlukla  deve derisinden yapılan Karagöz figürlerine ne ad verilir?

A) Figür
B) Kukla
C) Tasvir
D) Yardak
E) Destgah

3) Ortaoyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstanbul’ da gelişmiş ve yaygınlaşmış türlerden biridir.
B) Ortaoyunu için, hayal oyununun perdeden yere inerek üçüncü boyut kazanmış halidir denilebilir.
C) Ortaoyunu araç ve yöntem açısından Karagöz oyununa benzer.
D) Ortaoyunu perdede değil, seyircinin çepeçevre kuşattığı bir meydanda, canlı oyuncularla oynanan doğaçlama bir oyundur.
E) Ortaoyunu, belli bir durumun ya da olayın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, dans, taklit ve konuşmalardan oluşmuştur.Bu tipler oyunlardaki çatışmaları birden bire sonlandıran ve tüm karmaşıklığı çözümleyen tiplerdir.
Zorbalıklarıyla, güçleriyle düzeni sağlayan kişilerdir. Hayal perdesine ya da meydana nara atarak, böylece ortalığa korku salarak gelirler.

4) Yukarıda özellikleri verilen tipleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzsuz Deli Bekir
B) Çelebi
C) Beberuhi
D) Acem
E) Zenne

5) Aşağıdaki tiplerden hangisi diğerlerinden farklı bir türün içinde yer almaktadır?
A) Karagöz
B) Hacivat
C) Kavuklu
D) Tuzsuz Deli Bekir
E) Çelebi

-----. yüzyılda son halini aldığı ileri sürülen Karagöz, imparatorluk çatısı altında yaşayan çeşitli toplumsal sınıfları ve kültürleri simgeleyen tiplerin ilişkilerinin perdeye yansıtıldığı bir geleneksel gösteridir.


6) Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 14.
B) 15.
C) 16.
D) 17.
E) 18.

7) Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı Dönemi’nde Bursa, Edirne, İstanbul gibi başkentlerde gelişmiştir.
B) Doğaçlamaya dayanır.
C) Sahneye ve şık kostümlere çok önem verilir.
D) Mizah unsurları taklit ve yanlış anlamalara dayalıdır.
E) Usta-çırak ilişkisi içinde gelecek nesillere aktarılmıştır.8) Geleneksel tiyatro türlerini modern tiyatro türlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
B) Belirli tiplerden çok karakterlerin olması
C) Bir sahne ve dekor anlayışının olmayışı
D) Doğaçlama olarak oynanması,yani yazılı bir metne bağlı kalmadan oynanması
E) Usta çırak ilişkisiyle sonraki nesillere aktarılması

9. Aşağıdakilerden hangisi ortaoyunun bölümlerinden değildir?

A) Mukaddime
B) Muhavere
C) Fasıl
D) Bitiş
E) Öğüt

Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, geleneksel halmk tiyatro türü olan  orta oyunundan etkilenerek yazmıştır. Bu eserde yanlış Batılılaşmanın gülünç yönlerini anlatmıştır

10. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.
B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.
C)  "Ortaoyunu"  geleneksel değil modern tiyatro türüdür.
D) Eser komedi değil dram türündedir.
E) Eserin konusu yanlış Batılılaşmanın gülünç yönleri değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bir bilgi yanlışı vardır?


A) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
B) Şair Evlenmesi yazıldığı dönem sahnelendiğinde geniş yankılar uyandırmıştır.
C) Şinasi "Şair Evlenmesi" adlı eseriyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini vermiştir.
D) Sahnelenen ilk yerli tiyatromuz Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
E) Tanzimat’ın ilk devrine mensup olan yazarlar tiyatroyu "faydalı bir eğlence" olarak görmüşlerdir.

12. Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür.
B) Özel ve resmi tiyatrolar kurulmuştur.
C) Tiyatro eğitimi verilen Darülbedayi’nin yanında Türk ope­rasının temelini kurmak amacıyla Darülelhan adı ile müzik bölümü açılmıştır.
D) Bu dönemde tamamen Batılı bir tiyatro anlayışının temel­leri atılmıştır.
E) Tanzimat Dönemi'ne göre süslü, ağır bir edil ve üslup kullanılmıştır.


"Olay dizisinden arınmış, söz ağırlıklı yanlış ve ters anlamalar, cinas, mecaz ve kinaye gibi nüktelerden oluşan, kısacası dilin kullanımından gelen güldürü öğelerinin bolca kullanıldığı bir bölümdür."

13.  Yukarıdaki açıklaması verilen Karagöz oyunun bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mukaddime
B) Muhavere
C) Fasıl
D) Bitiş
E) Oyun

"Ortaoyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana ------ denir. Oyunun dekoru; -------- denilen bezsiz paravandan ve-------- denilen iki katlı bir kafesten oluşur.

14.  Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Palanga-yeni dünya-dükkan
B) Dekor-yeni dünya-perde
C) Yeni dünya-palanga-dükkan
D) Dükkan-palanga-yeni dünya
E) Dekor-yeni dünya-palanga

CEVAP ANAHTARI: 

1.D  2.C  3.C  4.A. 5.C  6.D  7.C.  8.B   9.E.   10.E   11.B  12.E.  13.B   14.A10.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi Çöz,İndir


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS