ads

10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ.   


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


10-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI

 

 

 

onedebiyat . net ANADOLU LİSESİ

 

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

TEST

 

 


 

YAZILI KONULARI


 

Edebiyat

1-Tiyatro

2-Anı

3-Haber Yazıları

4-Gezi Yazısı

 

Dil Bilgisi

1-Noktalama

2-Yazım Kuralları

3-Cümle Türleri


 

 

 

I. Karagöz bir gölge oyunudur. 
II. Adı bilinen ilk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşteri kabul edilir. 
III. Geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri şive taklitlerine dayanan anonim ürünlerdir. 
IV. Meddah, tek kişilik bir tiyatro türüdür. 
V. Orta oyununda asıl güldürüyü Pişekâr sağlar ve Pişekâr cahil, köylü tipini temsil eder.
1-Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III.         D) IV.         E) V.

 

 

 

 DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ
BU YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA
 

Yılmaz Kuyumcu; dün akşamüzeri, üç kişi tarafından soyuldu. Bu kişilerin ikisi kuyumcuyu, müşteri gibi davranıp oyalarken diğeri bilezikleri hızlı bir el hareketiyle cebine koydu
2-Bu haber yazısında 5N 1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır?

A) Ne                 B) Ne zaman

C) Nerede           D) Kim

E) Nasıl

 

 

 

 

 

I. Sahne                       II. Kafes 
III. Yeni dünya            IV. Kulis 
V. Palanga
3-Yukarıdaki numaralı terimlerden hangisi orta oyununun oynandığı alana verilen isimdir?

A) I. B) II. C) III.         D) IV.         E) V.

 

 

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının bir özelliği olamaz?

A) Dil; yalın, akıcı ve açık olmalıdır.

B) Olay, güncel ve dikkat çekici olmalıdır.

C) Verilen haber güvenilir olmalı ve değiştirilmeden okura yansıtılmalıdır.

D) Haber için kullanılan başlık içeriğe uygun olmalıdır.

E) Haberi ilgi çekici hâle getirmek için olaylar abartılarak verilmelidir.

 

 

 

 

5-Karagöz ve orta oyununun bölümleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Mukaddime-muhavere-fasıl-bitiş

B) Muhavere-fasıl-mukaddime-bitiş

C) Fasıl-muhavere-son söz-mukaddime

D) Muhavere-mukaddime-fasıl-bitiş

E) Serim-düğüm-çözüm-perdeden çekilme

 

 

 

6-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A- Ziya Paşa – Defter-i Âmal

B- Muallim Naci – Ömer’in Çocukluğu

C- Falih Rıfkı Atay –"Çankaya"

D- Halit Fahri Ozansoy – Saray ve Ötesi

E-Hüseyin Cahit Yalçın – Edebî Hatıralar

 

 

 

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatro metinleri, olaya dayalı metinlerdendir.

B) Geleneksel Türk tiyatrosunda metinler “cönk” adı verilen defterlere yazılırdı.

C) Tiyatro eserindeki olay örgüsüne “dramatik örgü” denir.

D) Trajedi ve komedi Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır

E) Tiyatronun diğer türlerden ayrılan en önemli yanı seyirci faktörüdür.

 

 

 

 

----; toplumu ilgilendiren, yurt içindeki ve dışındaki birçok gelişmeyi dikkat çeken bir manşetle kısa bir şekilde okurun karşısına çıkartan yazılardır.
8-Bu cümlenin başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Eleştiri                              B) Haber yazısı

C) Gezi yazısı                        D) Fıkra

E) Sohbet

 

  DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ
BU YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA

 

 

 

 

Otobüsümüz harekete hazır. Kısmetse yoğun bir gün olacak. Ali Yalçın Bey’in rehberliğinde Adilcevaz, Muradiye Şelalesi, inci kefali göçü derken Van Kalesi’ne uğrayacağız. Sonra da Gevaş’tan Akdamar Adası’na, oradan da Tatvan’a geçip tam bir Van Gölü turu atarak geldiğimiz istikametten Şanlıurfa’ya yol alacağız. Böylesi durumlarda yetmez sanılan sıradan bir gün, koskocaman bir zamana dönüşüveriyor.
9-Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmıştır?

A) Röportaj                           B) Makale

C) Günlük                             D) Gezi yazısı

E) Fıkra

 

 

 

 

 

Karagöz,  Hayalî adı verilen kişiler tarafından ......................diye anılan bir perdede oynatılan bu oyunlar, Türk halk geleneğinin önemli ürünlerindendir.Orta oyununda iki önemli tip/ baş karakter vardır. Bunlardan biri okumamış,cahil, söylenenleri yanlış anlayan.........................'dır. Bu yönü ile Gölge Oyunu'ndaki  ...................... benzer. Hem Karagöz hem de Orta oyununda bazı karakterler ortaktır. Kadın tiplemesi olan .........................buna en iyi örnektir. Orta oyununda, dekor denilebilecek ve ev olarak kullanılan ......................adı verilen paravan vardır.

10-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir?

A-Palanga-Kavuklu- Karagöz-Zenne- yeni dünya

B-Küşteri Meydanı-Pişekar- Karagöz-Tiryaki- Palanga

C-Palanga-Karagöz- Kavuklu- Hacivat-Tiryaki- Dükkan

D-Küşteri Meydanı-Kavuklu- Karagöz-Zenne- yeni dünya

E-Yeni Dünya-Pişekar-Hacivat--Zenne- Dükkan

 

 

 

 

 

11-Aşağıda tiyatro ile ilgili verilen tanımlar ve parantez içindeki terim uyuşmamaktadır.

A- Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.(Tirat)

B- Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğan tür. (Feeri)

C- Hem acı,hem gülünç olayların anlatıldığı tiyatro.(Trajikomik)

D- Sahneye koyma ve yönetme işi.(Suflör)

E- Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım (Kulis)

 

 

 

12-Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Deniz Aşırı-Gezi Yazısı

B) Anadolu Notları  -Anı

C) Saray ve Ötesi-Anı

D) Tezek - Gezi Yazısı

E) Ateşten Gömlek-roman

 

 

 

 

 

I. Uydurma haberler 
II. Haberi derleyen, yayan kuruluş 
III.Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlık 
IV.Çarpıcı, dikkat çeken haber
13-Verilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Sansasyonel                               B) Ajans

C) Asparagas                                  D) Manşet

E) Sürmanşet

 

 

 

 

 

Gezilen yerlerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması Türk edebiyatında çok eski bir gelenektir. Divan edebiyatında .................adıyla bilinen gezi yazıları sadece edebiyatımız açısından değil tarih, coğrafya ve halk bilimi için de oldukça önemli ve zengin bir hazinedir. Edebiyatımızda ilk gezi yazısı......................................... yazdığı ...................................adlı eserdir.
14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir?

A) vakayiname-Evliya Çelebi- Seyahatname

B) tezkire- Seydi Ali Reis- Seyahatname

C) seyahatname-Evliya Çelebi- Mir'atü'l-Memalik

D) siyer-Cenap Şahabettin-Afak-ı Irak

E) seyahatname-Seydi Ali Reis- Mir'atü'l-Memalik

 

 

 

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikaye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklit, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan ses taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

15-Aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A)Karagöz                             B) Hacivat

C) Meddah                            D)Ortaoyunu

E) Köy seyirlik oyunu

 

 

 

 

16-Aşağıda Türk edebiyatında önemli gezi yazıları ve sanatçıları birlikte verilmiştir. Hangi şıkta bir yanlışlık yapılmıştır ?

A-Ahmet Haşim-Frankfurt Seyahatnamesi

B-Bedri Rahmi Eyüboğlu-Canım Anadolu

C-Haldun Taner-Düşsem Yollara Yollara

D-Falih Rıfkı Atay-Tuna Kıyıları

E-Azra Erhat-Abbas Yolcu

 

 

 

17-Gezi yazısı ve anı türü için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

A-Her ikisi de edebi metin türüdür.

B- Her ikisinde de temel amaç bilgi vermektir.

C- Her ikisi de açık sade bir dil ile yazılırlar.

D- Her ikisinde de dil göndergesel işlevde kullanılır

E- Her ikisi de kişisel hayatı konu alan metin türüdür.

 

 

 

 

18-Şinasi’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Vatan sevgisi, hürriyet, gibi coşkuya dayalı toplumsal konuları tiyatroya taşımıştır.
B) Şair Evlenmesi adlı tiyatrosu, töre ve karakter komedisi özelliğini taşır.
C) Türk edebiyatında noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçı olmuştur.
D) Konuşma dilini kullanarak tiyatroyu yalın bir getirmeye çalışmıştır.
E) Türk edebiyatında ilk yerli tiyatro örneğini vermiştir

 

 

 

 

19-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı döneminde tiyatro türünde eser vermemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Şinasi
C) Nabizade Nazım
D) Namık Kemal
E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

  DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ
BU YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA

 

 

 

 

Tanzimat tiyatrosunda öncülük yapan eserler vardır. Bunlardan biri görmeden evlenmenin doğurduğu yanlış sonuçları işleyen aynı zamanda ilk yerli tiyatro...... ………, diğeri ise konusunu Osmanlı tarihindeki bir kale savunmasından alan ve izleyicilerde büyük bir coşku uyandıran ve sahnelenen ilk tiyatro özelliğini taşıyan..... ……… adlı eserdir.

20-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Celalettin Harzemşah-Vatan Yahut Silistre
B) Akif Bey-Zavallı Çocuk
C) Şair Evlenmesi-Vatan Yahut Silistre
D) Şair Evlenmesi -Celalettin Harzemşah
E) Vatan Yahut Silistre - Şair Evlenmesi

 

 

 

 

 

21-Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik, birle­şik bir isim cümlesidir?

A)     Bugün çok ödevim var yapılacak.

B)     İçinde oturduğu apartman çok katlıydı.

C)    Kimsesiz zavallı bir insandı o.

D)    Yağmurdan hepimiz sırılsıklam olmuştuk.

E)     Beklediğim haber henüz gelmedi. 

 

 

 

Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV) kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar. 
22-Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2016 YGS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

 

 

  

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum. 
23-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2009 ÖSS)


A) (?) (:) (;) (,) (?)  
B) (!) (:) (,) (!) (?) 
C) (…) (.) (;) (;) (!) 
D) (.) (.) (,) (,) (…) 
E) (?) (.) (,) (,) (.)

 

 

 

 

 

 

I) Modernlik, 1960'lardan itibaren bir daha eski­si gibi olamayacağı bir bunalımla karşı karşıya geldi. (II) Bu dönemde, tamamıyla üst sınıfların ürünü olan modernlik, bu yapıya dahil olmayan­lar tarafından sarsılmaya başlandı. (III) Azınlık­lar ve yoksullar gibi, bu yapının dışladığı kesim­lerin saldırısına uğradı. (IV) Modernlik, bu saldı­rılara karşı kendini savunamadı. (V) Aksine, dış­ladığı kesimleri de sisteme yani pazara alarak tıkanmanın üstesinden geldi. 

24-Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış­tır?

A)     I. yapıca birleşiktir.

B)     II. nin üç yan cümlesi vardır.

C)    III. kurallıdır.

D)    IV. anlamca olumsuzdur.

E)      V. sıralı bir cümledir.

 

 

 

 

 

Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yöne­tirken kalbinizi kullanın.

25-Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden han­gisi doğrudur ?

A)    Sıralı-Olumlu- İsim-Kurallı

B)    Basit- Olumlu- Fiil-Devrik

C)    Birleşik-Olumsuz-- İsim-Kurallı

D)    Sıralı- Olumsuz- Fiil-Kurallı

E)    Sıralı-Olumlu- Fiil-Kurallı

 

 

 

 

 

  DİĞER TÜM YAZILI SORULARI İÇİN

 

  BURAYA TIKLAYINIZ
BU YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA

 

 

10. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV

10-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-test-sorulari-indir-coz

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS