ads

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri, 9.Sınıf 6.Ünite Tiyatro Test Soruları ve Cevapları


9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9. SINIF EDEBİYAT TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9. SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, 9. SINIF TESTLERİ,


onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com ailesi olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ( Test-1) üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


9-sinif-edebiyat-tiyatro-unitesi-test-sorulari-indir-coz


İyi çalışmalar..

on edebiyat = on numara edebiyat


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
9. SINIF EDEBİYAT TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ( Test-1)


Komedya, (I) Eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerinden doğmuştur. (II) Üslubu özenli değildir, (III) birbiri arkasından sürüp giden “diyalog” ve “koro” bölümlerinden oluşur. (IV) Komedyada çoğunlukla soylu kişilere, mitolojik kahramanlara yer verilir. (V.) Üç birlik kuralına ilk başlarda uyulsa da sonradan bundan vazgeçilmiştir.
1.Parçada numaralı bölümlerinden hangisi yanlıştır?

A) I    B) II   C) III    D) IV.     E) V.


2. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde yazılmıştır?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Kibarlık Budalası
C) Yanlışlıklar Komedyası
D) Elektra
E) Suç ve Ceza


3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Ömer Seyfettin
C) Turgut Özakman
D) Necati Cumalı


 I. Grup                  II. Grup

Palanga                   I. Komedi     
Shakespeare            II. Dram       
Soylu kişiler          III. Trajedi       
Koro                      IV. Orta Oyunu 
Yenidünya              V. Karagöz   
4. I. gruptaki numaralı terimlerden hangisi II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?

A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.


5. Hürrem Sultan adlı tiyatro oyunu konusu, kurgusu, dramatik örgüsü, kullanılan dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki türlerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Komedi
B) Dram
C) Trajedi
D) Trajikomik
E) Melodram

6. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir?
A) Dramatik örgü
B) Mekân
C) Çatışma
D) Şahıslar
E) Fasıl

7. Aşağıdaki yapı unsurlarından hangisi farklı kişilik özelliklerinin bir arada bulunması sonucu ortaya çıkar?
A) Senaryo
B) Çatışma
C) Mekân
D) Tip
E) Zaman

8. Aşağıdaki terimlerden hangisi tiyatro oyunlarında oyuncuların birbirine karşı söyledikleri uzun soluklu coşkulu sözlerdir?
A) Tirat
B) Replik
C) Suflör
D) Dublör
E) Rejisör


9. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin önemli tiyatro yazarlarından biri olan Necati Cumalı'nın komedi türündeki eseridir?
A) Kaynana Ciğeri
B) Kösem Sultan
C) Satılık Ev
D) Keşanlı Ali Destanı
E) Ah Şu Gençler


10. Trajedi ve dramı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Trajedi, yaşamın acıklı taraflarını; dram ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini işler.
B) Trajedide konular tarihî olaylardan ve mitolojiden alınır ama dram türünde konular günlük yaşamdan ve tarihten alınabilir.
C) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir; dramdaysa kişiler halkın her kesimindendir.
D) Trajediler nazımla; dramlar ise hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir.
E) Klasik trajedide üç birlik kuralına (olay-zaman-mekân) uyma zorunluluğu yoktur, dramda ise bu kurala uyma zorunluluğu vardır.


11. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi’nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre komedisi
B) Karakter komedisi
C) Dram
D) Trajikomik
E) Melodram


12. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir.
D) Ana kahramanları soylu kişiler, mitolojik kahramanlardır.
E) Üslubu özenli değildir.


KORO
Bizm şarkımız Afrodite'yi zevkle anar;
Her'yla bağlaşık, Zeus'la yan yana, en yüce güç
değl mi o? Yücelir zor işlerin tanrıçası.
Sevgili validesiyle Pothos ve kimsenin
reddedemediği büyülü Peitho da el birlik.
Harmonia da fısıldaşır içli dışlı,
Afrodite'yle, dahası, bir de yığınla Eros.
Dehşetle görüyorum şimdiden, kaçanların
alçakça saldırıların, sıkıntıların, kanlı savaşın beklediğini.
Peşinizdekilere nasıl da böyle kolay oldu
denizi geçmek bu hızla?
Kaderdeki neyse o olur.
Zeus'un o güçlü, o hikmeti bilinmez
iradesini aşmanın mümkünü yoktur...

13. Yukarıdaki tiyatro eserinin türü nedir?
A) Tragedya
B) Komedya
C) Dram
D) Vodvil
E) Epik tiyatro

I. Shakespeare
II. Goethe
III. Schiller
IV. Victor Hugo
V. Moliere

14. Numaralandırılmış sanatçılardan hangisi dram türünün öne çıkan yazarlarından biri değildir?
A)V.    B) IV.     C) III.     D) II.     E) I.

15Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi'nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Töre komedisi
B)    Karakter komedisi
C)    Dram
D)    Parodi
E)    Entrika Komedisi

16. Aşağıdakilerden hangisi komedi türünün özelliklerinden değildir?
A) Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
B) Dilin inceliklerine uymaz.
C) Sahnede her türlü olay gösterilir.
D) Üç birlik kuralına uyulur.
E) Koro ve diyalog bölümleri vardır.


17-Dram türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Konular mitolojiden alınır.
B) Kötü olaylar sahnede canlandırılmaz.
C) Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
D) Kahramanlar, halktan kişilerden seçilir.
E) Üç birlik kuralına uyulur.


Karakter Komedisi (I): Olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür.
Töre Komedisi (II): Bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.
Entrika Komedisi (III): Günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür.
Komedi (IV): Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü öğelerle iç içe yansıtan tiyatro türüdür.
18. Bu bilgilerdeki yanlışlığın düzeltilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?
A)    I ve II
B)    I ve III
C)    II ve III
D)    II ve  IV
E)    III ve IV


19-Aşağıdakilerin hangisi eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?
A) Aiskhylos
B) Sophokles
C) Sokrates
D) Euripides
E) Aristophanes                                (ÖYS- 1990)


20- Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitoloji ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.
(ÖYS – 1996)
CEVAP ANAHTARI
1. D
6. E
11. A
2. E
7. B
12. D
3. C
8. A
13. A
4. E
5. C
16-A
19-C
9. A
10. E     
17-D
20-B
14. A
15- A
18-B
19

👌

9. Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Test Soruları


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS