ads

 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri, 6.Ünite Tiyatro Test Soruları ve Cevapları


9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9. SINIF EDEBİYAT TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI, 9. SINIF EDEBİYAT TESTLERİ, TESTLER, 9. SINIF TESTLERİ,

.
onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com ailesi olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ( Test-2) üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

9-sinif-edebiyat-tiyatro-unitesi-test-sorulari-indir-coz

İyi çalışmalar..

on edebiyat = on numara edebiyat


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
9. SINIF EDEBİYAT TİYATRO ÜNİTESİ TEST SORULARI İNDİR ÇÖZ( Test-2)SORULAR

1-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi ögeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.ZİBA DUDU: 
Haydi oğlum gelin hanımın duvağını aç da yüzünü gör. Biraz gönlün açılır.
MÜŞTAK BEY: Şeytan görsün yüzünü!
ZİBA DUDU: Aç evladım, aç! Sevgilin olup olmadığına şüphen kalmasın. (Habbe ile beraber Müştak’ı gelinin duvağını açması için zorlarlar. )
MÜŞTAK BEY: İstemem! (Elini çekerken Sakine hanımın duvağı ile iğreti saçı eline ilişir, elinde kalır. Sakine’nin yüzü ve ak saçları açılır.) Bu ne?
ZİBA DUDU: Vaaay! Zavallı kızcağızın sırma gibi nazik saçlarını yolup çıkardı.
MÜŞTAK BEY: Haklısın, beyaz saçları sırma gibi. Baksana, nasıl parlıyor
 2. Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Komedi   B) Dram   C) Trajedi    D) Orta oyunu    E) Feeri3. 1967 yılında Amerika'da ilk oyunu olan Keziban`ı yazan sanatçı, yazdığı oyunların konularını genellikle tarihe dayandırmakla birlikte, tarihi incelemeye yönelik değil, karakterlerin kişilik ve iç dünyalarını yansıtmaya önem verdi. Deli İbrahim, Kösem Sultan, III.Selim gibi oyunların yazarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Bilginer
B) Turan Oflazoğlu
C) Güngör Dilmen
D) Orhan Asena
E) Turgut  Özakman4. Aşağıdakilerden  hangisi tiyatronun yapı unsurlarından birisi değildir?

A) Mekan   B) Zaman   C) Kişiler   D) Dramatik Örgü E) Kahraman anlatıcı5. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Olaylar tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir.
B)  Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu  yoktur.
C) Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterilir.
D)  Kişiler hangi kesimden olursa olsun dramda yer alır.
E) Fransız edebiyatının usta sanatçıları Corneille ve Racine bu türde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır.6. Tiyatro ile ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göstermeye bağlı görsel ve işitsel bir sanattır.
B) Mutlaka yazılı bir metne bağlı oynanır.
C) Tuluat tiyatrosu doğaçlama oynanan halk tiyatrosudur.
D) 19.yüzyılda edebiyatımızda modern anlamdaki ilk örnekleri görülür.
E) Yenileşme Dönemi'nde tiyatro sosyal ve siyasi düşünceleri topluma aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır.7-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi öğeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır


test-1 için tıklaaa  👌

I. Tiyatroda oyunun oynandığı, olayın geçtiği yerdir. (Sahne)

II. Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı, Batılı anlamda

ilk Türk tiyatrosudur. (Şair Evlenmesi)

III. Tiyatro eserlerinde olayların hareket halinde sergilenmesidir.

(Aksiyon)

IV. İstanbul Türkçesi ile konuşan nazik ve çıtkırıldım bir tiptir,

zengin ve mirasyedi bir kişiliği sergiler. (Karagöz)

V. Sahnelenmek üzere yazılan ve diyaloglara dayanan

eserlerdir. (Tiyatro)

8-Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi, ayraç

içindeki kavramla ya da eserle uyuşmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
9. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A)    Konusunu günlük hayattan ve sosyal olaylardan seçer.
B)    Kahramanları sıradan insanlar, eğitim görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir.
C)    Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sözlere yer verilir.
D)    Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde canlandırılır.
E)    Şiir ile düzyazı iç içe bulunur.10. Erkek tiyatro sanatçısı.

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör                   B- Kulis

C- Reji                        D- Aktrist

E- Suflör11. Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah     B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi
12. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ve komedinin ortak özelliklerinden biridir?

A) Perde arası olmadan oynanma
B) Konuların günlük hayattan seçilmesi
C) Her türlü olayı sahnede canlandırma
D) Seçkin ve ağır dil kullanma
E) Kahramanların sıradan insan olması13-Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri değildir?
A)    Kahramanlar soylular ve doğaüstü varlıklardır
B)    Ahlaki değerler büyük önem taşır.
C)    Günlük konuşma diline yer verilir.
D)    Koro vardır, lirik şiirler okunur.
E)    Yaralama ve öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez.

9. Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Test Soruları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS