ads

 

9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


9-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..


ON EDEBİYAT = ON NUMARA EDEBİYAT

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

9-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari-9-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari-indir
derskonum . com Anadolu Lisesi

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST

 

 

 

YAZILI KONULARI

 


Edebiyat

1-Roman

2-Tiyatro

3-Biyografi-Otobiyografi

4-Mektup

5-Günlük- Blog


Dil Bilgisi

1-Zamir

2-Zarf

3-Fiil

4-Noktalama


 

 

 

 

 

 

• Karakter, tipe göre çok boyutludur. (...)

• Roman yazarı eserini nesnel bir gerçeklikle oluşturur. (...)

• Roman türünün ilk örnekleri Servetifünun döneminde verilir. (...)

•Romanda olay örgüsü, hikâyeye göre daha ayrıntılı ele alınır.

• Batılı ilk romanlarımız Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah’tır. (...)

• Romandaki kişi sayısı, hikâyeye göre daha sınırlıdır. (...)

1-Yukarıdaki cümleleri doğruluk-yanlışlık açısından değerlendirdiğinizde aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olur ?

A- D-Y-D-D-D-Y

B- Y-Y-Y-D-D-Y

C-  D-Y-Y-D-D-Y

D- D-Y-Y-D-Y-D

E- Y-D-Y-D-Y-D

 

 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi romanın yapı unsurlarından biri değildir?

A- Mekan       B- Olay           C- Kişi            D- Diyalog      E-Zaman

 

 

Eser Yazarı                 veya    Çevireni

I. Don Kişot               ---        Cervantes

II. Aşk-ı Memnu        ---        Halid Ziya Uşaklıgil

III. Telemak                ---        Yusuf Kâmil Paşa

IV. Karabibik                         ---        Nâbizâde Nâzım

V. İntibah                   -- -       Recaîzâde Mahmud Ekrem

3-Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde yazar(çeviren)-eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I     B) II    C) III D) IV E) V

 

 

 

 

 

I. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses.

II. Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama.

III. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan

görevli.

IV. Duygu ve düşünceleri yüz ifadeleri ile yansıtma işi.

4-Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Monolog                B) Mimik

C) Tuluat                    D) Suflör

E)Jest

 

 

 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi trajedi ile komedinin ortak özelliğidir?

A) Konular günlük yaşamdan alınır.

B) Kahramanlar, halk tabakasından kimselerdir.

C) Üç birlik kuralına uyulur.

D) Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar.

E) Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır.

 

 

 

..........................., olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türüdür.

............................., günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür.

............................., bazı gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan komedi türüdür.

6-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Entrika komedisi-Karakter komedisi-Töre komedisi

B) Karakter komedisi-Entrika komedisi-Töre komedisi

C) Karakter komedisi-Töre komedisi-Entrika komedisi

D) Töre komedisi-Karakter komedisi-Entrika komedisi

E) Töre komedisi-Entrika komedisi-Karakter komedisi

 

I. Yer

II. Bakış Açısı

III. Zaman

IV. Dramatik Örgü

V. Çatışma

7-Yukarıdaki numaralanmış unsurlardan hangisi tiyatro ile ilgili değildir?

A) I.                B) II.               C) III.                         D) IV.                         E) V.

 

 

 

 

• Trajedide, konular tarihten ya da mitolojiden seçilir. (...)

• Dram türünde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. (...)

• Komedi türünde çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilmez. (...)

• Toplumların aksayan yönlerini ele alan komedi türüne entrika komedisi denir. (...)

• Bir edebî eseri sahnede sergilemeye, dramatize etmek denir. (...)

• Komedinin üslubunda soyluluk ve ciddiyet aranır. (...)

8-Yukarıdaki cümleleri doğruluk-yanlışlık açısından değerlendirdiğinizde aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olur ?   

A- Y-Y-D-Y-D-Y

B- D-D-Y-Y-D-Y

C- D-D-Y-D-D-Y

D- D-Y-Y-D-Y-D

E- Y-D-Y-D-Y-D

 

 

 

 

9-Aşağıda tiyatro ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir rolü sahnede canlandıran kişiye oyuncu denir.

B) Tiyatro, konuyu işleyiş biçimlerine göre trajedi, komedi ve dram olmak üzere üçe ayrılır.

C) Tiyatro oyunu, belli bir metne bağlı kalmadan doğaçlama sahnelenir.

D) Konuşmaya ve harekete dayalı bir türdür.

E) Tiyatroda mekâna ait unsurlar belli bir dekor çerçevesinde sahneye kurulur.

 

 

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?

A) Dram         B) Komedi      C) Bale           D) Orta oyunu            E) Trajedi

 

 

 

 

11-Aşağıdakilerin hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?

A) Günü gününe yazılması

B) Olayları daha ayrıntılı anlatması

C) Kesin tarih belirtmesi

D) Başkalarının hayatını merkeze alması

E) Genellikle içe dönük olması

Bazı mektuplar bir sanat eseri gibi okunmak için yazılır. Bunlar ---- mektup olarak bilinir. Bazıları da sanatsal bir amaç düşünülmeden yapılan yazışmalardır. Eş, dost ve akrabalara yazılan bu tür mektuplara ---- mektup, kurum veya kuruluşlara yazılan mektuplara ise --- mektup denir.

12-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) özel – resmî – edebî

B) özel – edebî – resmî

C) edebî – resmî – özel

D) edebî – özel – resmî

E) resmî– özel – edebî

 

 

 

 

 

 

Babacığım,

Tevfik Beyin verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmak bize bir  umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş.

13-Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?

A) İş mektubu                                    B) Tebrik mektubu

C) Edebî mektup                    D) Resmî mektup

E) Özel mektup

 

 

 

 

 

I. Hitaplar resmî makamın idari yapısına uygun ve eksiksiz olmalı.

II-Tarih; isim ve imzanın bir satır altında ve kâğıdın sağ alt kısmında bulunur.

III. Dilekçeyle birlikte ekler varsa sol alt köşeye sıra numarası ile yazılır.

IV-Üst makam alt makama yazıyorsa dilekçeyi "rica ederim’’ ibaresiyle bitirilir.

 V-Alt makam üst makama yazıyorsa dilekçenin son kısımda "arz ederim’’ ibaresi kullanılır.

14-Dilekçe ile ilgili numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.                B) II.               C) III.                         D) IV.                         E) V.

 

 

 

 

 

15-Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Fuzuli – Şikâyetname

B) Ahmet Haşim – Romanya Mektupları

C) Halit Ziya Uşaklıgil – Kırk Yıl

D) Ali Şir Nevai – Mecalisü’n-Nefais

E) Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya’ya Mektuplar

 

Sanat, siyaset ve kültür alanında tanınmış kimselerin hayatını anlatan eserlere ---- denir. Tanınmış bir kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere ise ---- adı verilir.

16-Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırası

ile getirilmelidir?

A) biyografi – otobiyografi               B) portre – otobiyografi

C) biyografi – portre                          D) anı – portre

E) anı – günlük

 

 

 

 

 

 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi biyografi ve otobiyografinin

ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Kişisel hayatı konu almaları, bilgi verme amaçlı oluşturulan

metin türü olmaları

B) Öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türünün kullanılması

C) Açık, duru ve yalın bir dil ile kaleme alınmaları

D) Bütünlük taşımaları ve anlatımda kesintiye yer verilmemesi

E) Yazarın kendini merkeze alarak anlatımını oluşturması

 

 

 

 

 

I-Portre: Kişilerin karakteristik özellikleriyle tanıtılmasını amaçlayan yazılardır.

II-Monografi: Özel bir konu veya sorun üzerinde yazılan ayrıntılı inceleme metinleridir.

III-Öz Geçmiş (CV): Çoğunlukla iş başvurularında kullanılmak üzere düzenlenen, kişinin hayat hikâyesini özetleyen; öğrenim durumunu, yeteneklerini, iş deneyimini eksiksiz şekilde ortaya koyan metinlerdir.

IV-Biyografik roman: Yazarın kendi yaşamını bir roman kurgusu içinde işleyen eserlerdir

V-Hâl Tercümesi: Osmanlı Dönemi’nde, bir kişinin hayatını anlatan eserlerdir. Daha çok öz geçmiş özelliği gösterir.

18-Yukarıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?

A) I     B) II    C) III D) IV E) V

 

 

 

 

 

 

 

19-Blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Webloğun kısaltılmış şeklidir.

B) Web tabanlı bir yayındır.

C) Başkalarının yorumlarına yer verilmez.

D) Kişisel blog türü daha yaygındır.

E) Blog, günlüğün Genel Ağ ortamına taşınmış hâlidir.

I-Türk edebiyatına, Batılı anlamda günlük, Tanzimat’tan sonra girmiştir.

II-Divan edebiyatı döneminde tutulan Ruzname adlı savaş notlarının ve günlük türünün özelliklerini taşıdığı görülür.

III-Edebiyatımızda Tanzimat sanatçılarından Direktör Âli Bey’nin Seyahat Jurnali adlı eseri Batılı anlamda yayımlanmış ilk günlük örneğidir.

IV-Günlük türünün asıl gelişimi Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Refik Halit Karay “günlük” terimini edebiyatımızda ilk kez kullanan sanatçımızdır.

V-Nurullah Ataç ise “Günlük” yerine “Günce” terimini kullanarak bu sözcüğü edebiyatımıza kazandırmıştır.

20-Yukarıda günlük türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) I     B) II    C) III D) IV E) V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (I)İlkokuldayken el yazısıyla kendi başıma dergiler çıkarırdım. (II)Ortaokul yıllarında bu merak (III)daha da arttı. İlk şiirim (IV)Çocuk Dünyası dergisinde çıkınca çok sevindim. (V)İki hafta sonra aynı dergide bir başka şiirim yayımlandı.

21-Numaralanmış bölümlerden hangisi farklı bir zarftır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

 

 

 

 

 

 

 

"(I)Bu kapı senin. (II)Öyle söylemiştin beni buraya getirirken. Kapı kiminse (III)o açar." Ne de bilmiş, ne de büyümüş de küçülmüş bir kız çocuğu (IV)bu, diye düşündü adam.

22-Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin tür bakımından doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

         I        II       III      IV

A)      Sıfat   Sıfat   Zamir Zamir

B)      Sıfat   Zamir Sıfat   Zamir

C)      Zamir Zarf    Zamir Sıfat

D)      Sıfat   Zarf    Zamir Zamir

E)       Zamir Sıfat   Sıfat   Zamir

 

 

 

 

 

 

 Bu soruyu o, dün bana sormuştu, onu çözemeyeceğimi söylemiştim,

23-Altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde, sırasıyla verilmiştir?

A) İşaret sıfatı – işaret zamiri – kişi zamiri

B) İşaret zamiri – kişi zamiri – işaret zamiri

C) İşaret sıfatı – belgisiz zamir – işaret sıfatı

D) İşaret zamiri – kişi zamiri – işaret sıfatı

E) İşaret sıfatı – kişi zamiri – işaret zamiri

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) Kapıyı ardına kadar açtı. (II) Rüzgâr evi bütünüyle doldurdu. (III) Günün sıcaklığı bir anda kırıldı. (IV) Esinti biraz ferahlatmıştı onu. (V) Kapıdan dışarı baktı.

24-Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi addan türemiş bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

 

 

 

 

 

 

Ah (  ) İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır ( ) Yaşlı karısı ( ) yaşlı köpeği, hazır parası ( ) Bunlardan hangisine sahipsin (  )

25-Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( ,) - (;) - (,) - (…) - (.)      

B) (!)  - (:) - (,) - (…)- (?)

C) ( ,) - (:) - (,) - (…)-  (?)

D) (!) - (:) - (,) -  ( . )  - (.)

E) (!) - (:) - (,)  - ( . )  - (?)


CEVAP ANAHTARI VE SORULARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  

9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS