ads

11. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.İyi çalışmalar..

ON EDEBİYAT = ON NUMARA EDEBİYAT

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

11-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari-11-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari-indirMustafa ŞAHİN Anadolu Lisesi

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 TEST

 


YAZILI KONULARI

 


Edebiyat Üniteleri


1-Roman

2-Tiyatro

3-Eleştiri

4-Mülakat-Röportaj

 

Dil Bilgisi

1-Noktalama

2-Yazım Kuralları

3-Anlatım Bozuklukları

4-Cümlenin ÖgeleriBatılı anlamda ilk tiyatro eseri........................

Epik tiyatronun Edebiyatımızda kurucusu..........................

Kurulan ilk resmî Türk tiyatrosu...........................

İlk Müslüman Türk kadın oyuncu........................

1-Yukarıda kısa cevap isteyen soruların cevapları sırayla hangi şıkta verilmiştir?

A- Vatan Yahut Silistre-Haldun Taner- Darülbedayi-Halide Edip

B-Şair Evlenmesi- Haldun Taner- Darülbedayi-Fatma Aliye

C-Vatan Yahut Silistre-Muhsin Ertuğrul-Güllü Agop

D- Şair Evlenmesi- Muhsin Ertuğrul- Güllü Agop-Fatma Aliye

E- Şair Evlenmesi- Haldun Taner- Darülbedayi- Afife Jale 

 

2-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A-Reşat Nuri Güntekin-- Sönmeyen Ateş
B-Yaşar Nabi Nayır-- Mete

C-Faruk Nafiz Çamlıbel-- Akın

D-Necip Fazıl Kısakürek--Sabır Taşı

E-Behçet Kemal Çağlar--Çoban ve Atilla

 

3-1950-1980 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A- Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı’yla yeni yerli bir epik tiyatro oluşturmuştur.

B- Bu dönem, 1923-1950 dönemi tiyatrosuna oranla konu ve tiyatro sayısı bakımından daha kısır geçmiştir.

C- Konularını Osmanlı tarihinden, halk kahramanlarından ve mitolojiden alan oyunlar da yazılır.

D- Orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve ekonomik sorunlar, köy ve gecekondu ortamı, toplumun yaşama ve giyinme biçimi dil özellikleriyle sahneye getirilir

E- Oyun yazarları bu dönemde toplumsal sorunları işleyen başarılı örnekler sunmuşlardır.

 

4-1923-1950 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A- Bu dönemde tiyatro türünün Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği ile ilişkisi güçlüdür

B- Bu dönemde tiyatro,Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.

C- 1940'lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür.

D- Sanatçılar Osmanlı tarihinde yaşananları, geçmiş kabul ederek tiyatroda işlememiştir.

E- Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.

 

Hece ölçüsüyle şiirler yazar. ilk şiirlerinde daha çok romantik aşk­ları, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi temaları işlemiştir. Aşık Veysel'i Türk halkına ve edebiyatına tanıtan kişidir. Oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanmış, halkın konuştuğu Türkçeyi şiirli bir dille ya­zıya geçirmiştir.

Oyun Türündeki Eserleri: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev

5-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Nahid Sırrı Örik                            B- Orhan Asena     C- Ahmet Kutsi Tecer

D-Faruk Nafiz Çamlıbel                    E-Haldun Taner

 

I- Amerikan Edb.  -  Aiskhylos     - Zincire Vurulmuş Prometheus

II-İngiliz Edb.   -  Shakespeare  -Romeo ve Juliet

III-Fransız Edb.  - Racine      - Andromaque

IV-Alman Edb.  - Schiller    - Wilhelm Tell

V-Rus Edb.      -Gogol     -Müfettiş

6-Dünya edebiyatında tiyatro temsilcileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

A-I      B-II     C-III   D-IV   E-V

 

7-Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A- Ahmet Kutsi Tecer-- Koçyiğit Köroğlu
B- Orhan Asena--Hürrem Sultan

C-Turgut Özakman- Midasın Kulakları

D-Turan Oflazoğlu--IV.Murat

E-Necati Cumalı--Boş Beşik

“Türk tiyatrosunun Shakespeare’ı” olarak anılmıştır.

*Devlet sanatçısı unvanı da alan yazar,  konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır.

*Toplumcu bir tiyatro yazarıdır.

*Psikolojik ve toplumsal alanları kapsayan konuları işlemiş, tarihi olayları da konu alarak işlemiştir.

Tiyatro Eserleri: Tanrılar ve İnsanlar, (Gılgamış), Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Atçalı Kel Mehmet vs.

8-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Cevat Fehmi Başkut         B-Turan Oflazoğlu    C-Haldun Taner

 D-Recep Bilginer                  E- Orhan Asena

 

9-Aşağıda tiyatro ile ilgili verilen tanımlar ve parantez içindeki terim uyuşmamaktadır.

A- Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.(Tuluat)

B- Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğan tür. (Feeri)

C- Olayların gülünç ama acınacak hâlde verildiği tiyatro.(Trajikomik)

D- Sinema ve tiyatroda  yöneten kimse; yönetmen. (Rejisör)

E- Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım (Kulis)

 

10-Aşağıdakilerden hangisi tiyatroyu meydana getiren unsurlardan biri değildir?

A) Seyirci

B) Oyuncu

C) Eser

D) Sahne

E) Anlatıcı

 

Eleştiri (tenkit), bir sanat yapıtının iyi ve kotu yönlerini inceleyerek bir yargı ile belirten gazete etrafında gelişen .....................metin türüdür. Eleştiri türünde eser veren kişiye eleştirmen denir.Divan edebiyatındaki ......................... ve halk edebiyatındaki ....................... siyasi ve sosyal içerikli eleştiri örnekleridir. Divan edebiyatındaki ......................, şairlerin hayatına ilişkin bilgilerin yanında eserlerinin niteliklerine dair kısa değerlendirmeleri de içerdiğinden eleştiri türüne yaklaşır. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştiri .................... Dönemiyle başlamıştır

11-Yukarıda eleştiri türü ile ilgili verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere sırayla hangi kelimeler getirilmelidir ?

A-Edebi-hiciv-taşlama-tezkire-Tanzimat

B-Öğretici-taşlama-hiciv-mesnevi-Servetifünun

C-Öğretici-hiciv-taşlama-tezkire-Tanzimat

D-Edebi-taşlama-hiciv-gazel-Servetifünun

E-Öğretici-hiciv-taşlama-tezkire-Servetifünun

 

12-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A-Ahmet Şuayp-Hayat ve Kitaplar

B-Namı Kemal–Harabat

C-Hüseyin Cahit Yalçın-Kavgalarım

D-Berna Moran- Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış

E-Orhan Şaik Gökyay- Destursuz Bağa Girenler

 

13-Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir?

A) Okura donuk eleştiri                     B) Nesnel eleştiri

C) Sanatçıya donuk eleştiri                D) Esere donuk eleştiri

E) Topluma donuk eleştiri

 

14-Eleştiri türünün divan ve halk edebiyatındaki karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sıra­sıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Gazel-taşlama                               B) Kaside-ağıt

C) Tezkire-türkü                                D) Hiciv-taşlama

E) Surname-gazel

PARLATIR —Şiire, tiyatroya pek itibar etmediniz,sanırım.

AYTMATOV —... Ben de şiir yazmak isterdim, fakat  yazamadım.

PARLATIR — Yani şiiri şairlere bıraktınız...

AYTMATOV — Evet... Hepsine birden vakit ayıramıyorum.

PARLATIR — Türk edebiyatının dünya edebiyatındaki yeri konusunda ne düşünüyorsunuz?

AYTMATOV — Bu yolda büyük yazarlar var. Örneğin Yaşar Kemal.

15-Yukarıda verilen metin örneği hangi türden alınmıştır?

A-Tiyatro    B-Roman    C-Eleştiri     D-Mülakat    E-Röportaj

 

16-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A- Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki

B- Hikmet Feridun Es: Bugün De Diyorlar Ki 

C- Mustafa Baydar : Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar        

D- Abdi İpekçi : Liderler Diyorlar Ki 

E-Yusuf Ziya Ortaç: Edebiyatçılarımız Konuşuyor

 

17-Aşağıdakilerden hangisi mülakat yapan kişinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Görüşme yapacağı kişi hakkında önceden bilgi edinmesi
B) Soruları tarafsız şekilde önceden hazırlaması
C) Konuşma sırasında gereksiz yere sözü kesmemesi
D) Görüşme metninde değişiklik yapmaması
E) Cevapları deneyimlerini ve düşüncelerini ekleyerek yazması

 

18- Aşağıdakilerden hangisi mülakat ve röportajın ortak özelliklerinden biri değildir?

A.Her ikisi de gazete ve dergilerde yayınlanabilir.

B.Her iki türün de toplumu aydınlatmak gibi roller vardır.

C.Bilgi ve belgelerden faydalanılır.

D. Her ikisi de yalnızca soru-cevaplardan oluşur

E.Her ikisi de öğretici metin türüdür.

 

Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.
19-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “sık sık” sözü atılarak
B) “kelimesinin” yerine “kelimesi” sözcüğü getirilerek
C) “geçmektedir” yerine “geçer” sözcüğü getirilerek
D) “kelimesinin adı” yerine “kelimesi” sözcüğü getirilerek
E) “tabletlerinde” yerine “tabletlerindeki” sözcüğü getirilerek

                                                                             (1991 -ÖSS)

Bu kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır.

20-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından

B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

C) Yükleme ekfiil getirilmesinden

D) Öznenin sözcük öbeği olmasından

E) Özne-yüklem uyuşmazlığından

                                                                       (2000 – ÖSS)

 

Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.
21- Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? 
A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B) “çok” sözcüğü atılarak
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

                                                                       (2008 – ÖSS)

 

22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yoktur? (1990 - ÖSS)

A) Bu annemin, İstanbul’da, doğan bir kadının öyküsüdür.

B) Bu, annemin İstanbul’da doğan, bir kadının öyküsüdür.

C) Bu annemin İstanbul’da doğan bir kadının, öyküsüdür.

D) Bu, annemin, İstanbul’da doğan bir kadının, öyküsüdür.

 E) Bu annemin, İstanbul’da doğan, bir kadının, öyküsüdür. 

 

Ah (  ) İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır ( ) Yaşlı karısı ( ) yaşlı köpeği, hazır parası ( ) Bunlardan hangisine sahipsin (  )

23-Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( ,) - (;) - (,) - (…) - (.)                   B) (!)  - (:) - (,) - (…)- (?)

C) ( ,) - (:) - (,) - (…)-  (?)                   D) (!) - (:) - (,) -  ( . )  - (.)

E) (!) - (:) - (,)  - ( . )  - (?)

 

24-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Arkadaşım önerilerimi kabul etti.

B) Öyle bir şey söylemediğine yemin etti.

C) Dükkânını başkasına devir etti.

D) Konuklarını biraz önce yolcu etti.

E) Bu haber onu memnun etti.                            (1997 - ÖSS)

 

Akşamüstü  mahallenin önündeki yürüyüş parkı­na indiler.

25-Aşağıdakilerden hangisi, öğeleri ve öğeleri­nin sıralanışı bakımından bu cümleye ben­zemektedir?

A)     Onu almaya biraz sonra gideceğiz.

B)     Dün arkadaşlarıma beni sormuşlar.

C)    Az önce çay bahçesinde oturuyordu.

D)    Hiçbir zaman elinden kitap düşmez.

E)     Öğleden sonra size o da katılır.  

 

Mustafa ŞAHİN Anadolu Lisesi

 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

TEST

CEVAP ANAHTARI VE SORULARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  

11. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS