ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.
..
.Bilinç Akışı: Kahramanların duygu ve düşüncelerini herhangi bir gramer kuralı ve mantık bağlantısı endişesi taşımadan olağan akışı içinde doğrudan okuyucuya aktarma tekniğidir.

Örnek: Kapıyı açıp bahçeye girdim. Umduğum kadar bakımsız değildi. Her şey yerli yerinde. Dut ağacı, taş duvar, köşede kullanılmayan sarnıç. Toprak kokusunu içime çekince heyecanım yatıştı biraz. Gövdem rahatlayıp gevşedi. Tam sırasıdır. Şimdi çıkmalıyım sofaya, hemen şimdi. Kaç yıl oldu… Kaç yıl oldu seni görmeyeli, sesini duymayalı. Sofanın tahta döşemesine ayak basmayalı kaç yıl oldu! Gece üzerimi örtmeye gelirken döşeme ayaklarının altında gıcırdardı. Sarsıldığını duyuvermeyin. Duvarlar, pencere camları titrer, karanlık çoğalırdı. Sen odaya girince ansızın duruverirdi her şey. Karanlık uzaklaşır, yüzünde dünya ışırdı.
Nedim Gürsel, Dönüş

İç Konuşma: Kahramanların iç dünyasından geçen duygu ve düşüncelerin ifade edildiği anlatım tekniğidir. Bu teknik bilinç akışı tekniğiyle kanştırılabilmektedir.
Örnek: Ne istiyor? Baloya gitmekten başka bir arzusu mu var? Bu semtte oturmak arzu etmiyor mu? Şinasi’den başka birine mi temayülü var? Kim olsa gerek bu? Şinasi bilir mi acaba?.. Ne düşünüyor o? Bana niçin bir şey söylemiyor?
Peyami Safa, Fatih-Harbiye
Bu anlatım biçim ve tekniklerinin her birinin hikâyenin oluşumunda bir işlevi vardır. Yazar, gerek duyduğu yerlerde bu tekniklere başvurur. Örneğin yazar, herhangi bir kahramanın iç dünyasındaki bir çalkantıyı okuyucuya aktarırken “iç konuşma” tekniğinden yararlanır.

B) UYGULAMA

Siz de incelediğiniz metinlerden hareketle bir hikâye yazınız.

  • Cevap:

Hikâyenizde olay örgüsünü oluşturacak olayların nasıl bir sıra izleyeceğini planlayınız. Anlatma, gösterme, diyalog ve iç konuşma tekniklerinden anlatımınıza uygun düşenlerine yer veriniz. Hikâyenizin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini kurguladığınız olay örgüsüne uygun bir şekilde oluşturunuz. Metninize ilgi çekici bir başlık koyunuz.

Yazdığınız hikâyeleri; sınıf ya da okul panosu, edebiyat dergisi, gazete, sosyal medya vb. araç ve yöntemlerle sergileyiniz.

Paylaşımlarınız sonrasında metninize yönelik eleştirileri, metniniz çerçevesinde cevaplandırmaya özen gösteriniz.

A) SÖZLÜ İLETİŞİM TÜR VE TEKNİKLERİNİ TANIMA

Film ile Hikâye Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi

Uyarlama bir filmle ona kaynaklık etmiş bir hikâye arasındaki farklılıklar belirlenirken bazı soruların cevapları aranır. Bunlardan belli başlıları şunlardır:

• Hikâyede kurgulanan olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları ile filmdeki olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları arasında farklılıklar var mıdır?
• Hikâyedeki açık ve örtük iletiler filme nasıl yansıtılmıştır?
• Hikâye ve filmde kullanılan anlatıcı ve bakış açıları uyuşmakta mıdır?
• Hikâye ve filmin okur ve izleyici üzerinde bıraktığı etki aynı mıdır?

B) UYGULAMA

Okuduğunuz hikâye ile bu hikâyeden uyarlanmış filmi karşılaştırıp sınıfta değerlendiriniz.

  • Cevap: Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla yapabilirsiniz.

İzlediğiniz film mi, filme konu olan hikâye mi sizi daha çok etkiledi? Neden?

  • Cevap: Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla yapabilirsiniz.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS