ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 64

6. “Üstkurmaca, postmodern edebiyatın ana özelliklerinden biridir. Üstkurmaca kendi içinde bir kurmacadır. Kendi içinde başka bir romanı/öyküyü ya da metnin içinde başka bir metni okuyan, yazan bir karakteri anlatan; anlatım devam ederken yazarın araya girip fikirlerini belirttiği, okurla şakalaştığı ve ona kurmaca bir oyunun içinde olduklarını devamlı hatırlattığı; yazarın metnin şahıs kadrosunun içinde olduğu; metnin yazılış sürecinin anlatıldığı metinler üstkurmacadır.”

Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar

Bu açıklamadan hareketle “Uzun Hikâye” adlı metinde bir üstkurmaca var mıdır? Varsa bu teknik metne nasıl yansımıştır? Belirtiniz.

  • Cevap: Bence bir üst kurmacadır. Çünkü oğulun hikayenin sonunda yazmaya başladığı hikaye ana hikayenin içindedir. Yani hikayeler iç içe geçmektedir. Bu da yazarın hikayeye dahil olup bir başka hikaye üretmesi okurla söyleşmesi şeklinde üst kurmacayı oluşturmaktadır.

7. “Uzun Hikâye” adlı metinde ana çatışma nedir ve kimler arasında yaşanmaktadır? Aşağıda belirtilen alanlara yazınız.

  • Cevap:

Ana çatışma: Pelvan Sülüman’ın yetim torunu Ali’nin mahallenin belalarından olan Sinemacıların kızı Münire’yi kaçırması ve yollara düşmesi ana çatışmayı oluşturur.

Çatışmanın tarafları: Çatışmanın tarafları Ali, Münire ve çocukları ile Münire’nin ailesi arasında geçeri Ayrıca gittikleri yerlerde örneğin ağır ceza hakimi ile Ali arasında da sürtüşmeler yaşanacaktır.

8. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Temanın, hikâyenin yazıldığı dönemin zihniyeti ve sosyal hayatıyla ilişkisini ortaya koyan cümleleri belirleyiniz.

  • Cevap: Konu, Pelvan Sülüman’ın yetim torunu Ali’nin mahallenin belalarından olan Sinemacıların kızı Münire’yi kaçırması ve yollara düşmesidir.  Tema olarak ise Bulgar göçmen bir ailenin hikâyesini anlatan kitap, daha önce hiç yerleşmemiş olan ailenin yaşadığı zorlukları ele alıyor.

9. Metinde yazarın kullandığı dil ve üslup akıcı mıdır? Üslubun metne olan katkısını yorumlayınız.

  • Cevap: Mustafa Kutlu tarafından 2000 yılında yayınlanan bu eser adı gibi hikaye türünde yazılmıştır.” Uzun Hikaye” dikkat çeken konusu ve işleyişi ile öne çıkar. Sade, akıcı ve okuru etkileyen bir üslubu vardır. Eserin başarısını oluşturan etmenlerin başında bu özellikleri gelmektedir.

10. Metinde kullanılan anlatıcı ve bakış açısı sabit midir? Olayları kahramanın gözüyle değerlendirmek sizde nasıl bir etki oluşturmuştur? Belirtiniz.

  • Cevap: Metinde kahraman anlatıcı ile yazar anlatıcının olduğu iç içe geçmiş anlatıcı kurgusu vardır. Olayları kahramanın gözünden okumak bizi eserin içine sürükler.

1. ETKİNLİK

“Yolculuk temasının yoğun biçimde hissedildiği Uzun Hikâye bir arayışın ve aidiyetin sorgulanmasıdır. Nereye ve kime ait olduğunu arayan insan; “doğduğu yere mi, doyduğu yere mi aittir?” sorusunu bize düşündüren ve konargöçerliğin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini irdeleyen bir eser olarak karşımızda durmaktadır. Naif bir anlatımla sunulan hikâye, kimi zaman destanlaşarak ve vurgusunu haksızlığa karşı koyarak belirten ve bu şekilde sesini yükselten bir eserdir. Ait olma, aidiyet. Her gittikleri yerde problem yaşadıkları için mekâna dâhil ol(a)mayan, yersiz yurtsuz bir hayat yaşayan hikâye kişilerinin en büyük sıkıntısı aidiyet problemidir. Dolayısıyla, hikâyenin önem arz ettiği temel nokta da hem mekân hem de yaşam konusunda bireyin kuracağı/oluşturacağı bir dünya sorunsalıdır. Belirlenmiş, sabitlenmiş hayatlar karşısında oluşturulamayan verili dünya ve yaşam şartlarına eklemlenmiş insanların önyargılarına mahkûm edilen hayatların odağındaki Uzun Hikâye, dünyada ait olduğu yeri arayan, ancak kaderinin de oradan oraya sürüklediği insanları anlatmaktadır. Dünya içinde de olsa ait olmanın, belli değerlerle mensubiyet bağı kurmanın ve mekân içerisinde yaşayarak, varoluş şartlarını oluşturmanın hikâyesidir Uzun Hikâye.”

Bilal Can, Edebiyata Sosyolojik Bakmak

İncelediğiniz “Uzun Hikâye” adlı metinden ve hazırlık çalışmalarında yaptığınız araştırmadan hareketle yukarıdaki açıklamayı değerlendiriniz. Çıkarımlarınızı belirleyerek Mustafa Kutlu’nun hikâyelerindeki sosyal gerçekliği belirtiniz.

  • Cevap: Türk edebiyatında geleneğe yönelen, gelenekten ilham alarak kendine özgü hikâyeler oluşturan Mustafa Kutlu, postmodernist edebiyatın temsilcisi olmamakla birlikte, bu edebiyatın tekniklerini hikâyelerinde kullanan bir yazardır. Hikâyelerinde insanda kendiliğinden ortaya çıkmış izlenimi veren mesajlar vardır. O, taşraya değil, taşradan gelmiş biri olarak şehre bakar. Onun hikâyelerinde iç konuşmalar, diyaloglar canlıdır ve farklı metinlerden alınmış parçalarla zenginleşmiştir.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS