ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.
.
.6. Metinde hâkim bakış açısının kullanılması, anlatımı nasıl etkilemiştir?
  • Cevap: Hikaye 3. kişili anlatıcı tarafından anlatılmıştır. Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasını; kahramanların iç dünyalarına kadar bilen ilahi bakış açılı hakim anlatıcıdır.

7. Anlatıcının zaman zaman diyalog tekniğinden yararlanması metnin anlatımına nasıl bir katkıda bulunmuştur?

  • Cevap: Olayların daha iyi anlaşılmasını, mekan ve zamanın da belirgin olmasını sağlamıştır.

8. Metinden iç konuşmanın yapıldığı bölümlere örnekler veriniz. Bu çözümlemelerin niçin yapıldığını söyleyiniz.

  • Cevap: “Acaba rüyam devam mı ediyor?” “Kırk sene görülen bir rüya yalan olmaz!” gibi ifadeler örnektir. Bu çözümlemeler olay ve karakterin daha iyi anlaşılmasına ve aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

9. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan Türkçülük akımının da etkisiyle dönemin bazı yazar ve aydınları devletin geleceğinin ancak bir Türk birliği oluşturmaktan geçtiği fikrini savunmuşlardır. Bu düşünce Türk tarihine, Türk kültürüne yönelik bir ilgi oluşturmuştur. Bu yöneliş edebiyatta da kendini göstermiş ve millî edebiyat adıyla yeni bir edebiyat anlayışı başlamıştır. Millî edebiyat; yabancı etkilerden sıyrılarak kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi diliyle seslenmeyi ilke edinen bir anlayışla oluşturulmuştur. 1911’de başlayıp 1923’e kadar süren millî edebiyatın öncüleri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp’tir. Dilde sadeleşme ve şiirde hece ölçüsünü savunan millî edebiyat sanatçıları, İslamiyet’ten önceki Türk kültür ve edebiyatına yönelerek Türk tarihini ve Anadolu’yu eserlerinde işlemişlerdir.

Bu bilgilerden hareketle okuduğunuz metin, millî edebiyat anlayışının hangi özelliklerini taşımaktadır? Belirleyiniz.

10. Metindeki kurgu zamanı ile tarihsel gerçeklik arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

  • Cevap: Vardır. Çünkü Millî edebiyat dönemi açısından değerlendirdiğimizde o dönemin sosyal, tarihsel ve toplumsal konuları metinlerde sıkılıkla işlenmektedir.

11. Yazarın yaşamının okuduğunuz hikâyeye yansımalarını değerlendiriniz.

  • Cevap: Ömer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinde arkadaşlarıyla birlikte Yeni Lisan makalesini çıkartarak Millî Edebiyatın hem felsefik alt yapısının hem de tamamen içeriğinin ve biçiminin nasıl olması gerektiğini oluşturan isimdir. Bu anlamda o dönem yaşadıkları ve gördükleri yazdıklarına da yansımıştır. Türk kültürüne olan inancı ve bağlılığı ile yine o dönemin –savaş yıllarının- üzerinde bıraktığı etkilerin – ki buna çocukluğunda yaşadıklarını ekleyebiliriz- tüm yazdıklarına sirayet etmektedir.

12. “Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” iletisiyle anlatılmak istenen nedir?

  • Cevap: Bayrak bir namustur ve bayrak ile vatan kavramı iç içedir. Bayrak varsa orası o bayrağın altında yaşayanlar için vatandır.

13. Okuduğunuz hikâyede öne çıkan değer nedir? Anlatınız.

  • Cevap: Umut, inanç ve özgürlüktür. Zaman ne kadar kötü de olsa azim ve sabır ile inanç birleşirse iyi sonuçlar elde edilebilir.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS