ads

10. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları, 10. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları İndir, pdf, online çöz,

10. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları, TESTLER, TEST SORULARI, 10.SINIF TESTLER, 10. Sınıf Edebiyat Testler, 

onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşını


10-sinif-edebiyat-siir-unitesi-test-sorulari10. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları

Alp Er Tunga öldi mü?
Issız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.
1) Bu dörtlüğün durakları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


A) 4+3
B) 4+4
C)6+5
D) 3+4
E) 4+4+32) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) "Şaman, kam, baksı" adı verilen ozanlar törenlerde "sagu, koşuk ve destanları" kopuz eşliğinde
söylemişlerdir.
B) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçe'dir.
C) Aruz vezni ile yazılmış "sagu" ve "koşuk" örnekleri vardır.
D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşamamıştır.
E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.3) Aşağıdakilerden hangisi sagu ile koşuk arasındaki farktır?

A) Konusu
B) Ölçüsü
C) Dönemi
D) Nazım birimi
E) Uyak düzeni4) Hakanlar öldüğünde yapılan - - - - törenlerinde söylenen, ölen kişinin niteliklerinin dile getirildiği şiirlere - - - - denirdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Toy-sav
B) Sığır-Sagu
C) Yuğ-Sagu
D) Şölen-Koşuk
E) Ayin-Sagu5) Aşağıdakilerin hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) Göçebe kültürün izleri vardır.
B) Sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenlerden doğmuştur.
C) Şiirler kopuz adı verilen sazla söylenir.
D) Ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür.
E) Bu dönemin asıl ürününü yapay destanlar oluşturur.Yunus Emre gibi şairlerimizin yetişeceği ortamı hazırlayan sanatçı, Hz. Muhammed 63 yaşında vefat ettiği için, kendisi o yaşa geldiğinde kendisine toprak altında bir hücre yaptırmış ve ölünceye kadar o hücrede kalmıştır. Ünü ve etkisi Türkistan'la sınırlı kalmamış, Azerbaycan ve Anadolu'ya da yayılmıştır. Divan-ı Hikmet önemli yapıtıdır.
6) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) Mevlana
B) Yusuf Has Hacip
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Ahmet Yesevi
E) Hacı Bektaş Veli7) İslamiyet etkisi altındaki Türk edebiyatının ilk örnekleri olarak bilinen Atabetü’l Hakayık ve Kutadgu Bilig’in ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her iki eser de didaktiktir.
B) Hece ölçüsüyle yazılmışlardır.
C) İki eser de 12. yüzyılda yazılmıştır.
D) Her ikisinin de yazarı aynıdır.
E) Beyitlerle yazılmışlardır.Garip, fakir, yetimleri Rasûl sordu
O gece Mirac’a çıkıp Hak cemalini gördü
Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu
Gariplerin izini arayıp indim ben işte
8) Bu dizelerin İslam uygarlığına ait olduğu aşağıdakilerin hangisiyle anlaşılabilir?

A) Nazım biriminin dörtlük olması
B) Hece ölçüsüyle yazılmış olması
C) Dilinin sade ve anlaşılır olması
D) İslami terimlere yer verilmesi
E) Kafiye ve redife yer verilmesiI. Metinlerin içerikleri
II. Kullanılan alfabe
III. Tek tanrı inancı
IV. Nazım birimi
V. İbadet şekilleri
9) Yukarıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulüyle Türk kültüründe değişime uğramamış bir unsurdur?
A) I.   B) II.   C) III.    D) IV.        E) V.Aşkın âşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni
10) Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Kafiye ve rediften yararlanılmıştır.
C) İlahi aşk temalı bir şiirdir.
D) Dili süslü ve sanatlıdır.
E) Uyak düzeni aaax şeklindedir.Pir Sultan Abdal şâhımız
Hakk’a ulaşır yolumuz
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi
11) Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dili anlaşılır ve yalındır.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Şiir devriye nazım türüyle yazılmıştır.
E) Lirik bir söyleyişle canlılık kazanmıştır.Su gibi kanumu toprağa kardun
Ne sanursın garîbün kanı yok mu

Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursun
Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu

Begüm Dehhâni’ye ölmezden öndin
Topuna irmegün imkânı yok mu
12.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farsça tamlamalar kullanılmıştır.
B) Ait olduğu şiirin son bölümüdür.
C) Şiir aruz ölçüsüne başarıyla uyarlanmıştır.
D) Kafiye düzeni ba, ca, da … şeklindedir.
E) Millî nazım birimi kullanılmıştır
                           I.

Benüm bir istegüm vardur Kerim’den
Münkir bilmez evliyânun hâlinden
Kaygusuz’am ayrı düşdüm pirimden
Ağlar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya
                         II.
Miskîn Yûnus bîçâreyem
Başdan ayağa yâreyem
Dost ilinden âvâreyem
Gel gör beni aşk neyledi

13)Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak özelliği değildir?

A) Oğuz Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.
B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür.
C) Dili kendi dönemine göre ağır, süslü ve sanatlıdır.
D) Her iki şiir tasavvufi düşünceyi yansıtmaktadır.
E) Şairin mahlası bulunduğundan şiirlerin son dörtlüğüdür.Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek
14) Yukarıdaki dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Varsağı C) Destan D) Koşma E) ManiAlp Er Tunga öldü mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılır
15) Bu parçanın nazım biçimi ve dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sözlü edebiyat- Sagu
b) Yazılı edebiyat - Sav
c) Halk edebiyatı - Varsağı
d) Halk edebiyatı . Ağıt
e)Divan edebiyatı - Mersiye


CEVAP ANAHTARI:
1-A     2-C     3-A     4-C      5-E   
 6-D    7-A     8-D     9-C     10-D  
11-D   12-E    13-C   14-E    15.A

10. Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Test Soruları


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS