ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 100

5. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır. Beyit ve dörtlüklerin birlikte kullanıldığı eser, mesnevi türündedir. Eser, dinî ve ahlaki konuları işlemiştir. Bu metinde tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet
B) Kutadgu Bilig
C) Divanü Lugâti’t-Türk
D) Atebetü’l-Hakayık
E) Şehnâme

 • CevapD

6. Aşk, sevgi, ayrılık, hüzün, yiğitlik, ölüm gibi temaların işlendiği bu tür, halk edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. Nazım birimi dörtlüktür, dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. 11 ’li hece ölçüsüyle söylenir, daha çok 6+5 ya da 4+4+3 duraklıdır. Şair son dörtlükte adını ya da mahlasını söyler, bu dörtlüğe “tapşırma” dörtlüğü denir. Uyak düzeni abab (aaab)-ccc- b-dddb … biçimindedir. Bu metinde sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan
B) Koşma
C) Nefes
D) Semai
E) Varsağı

 • CevapB

7. Gazelle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Lirik konuların işlendiği divan edebiyatı nazım biçimidir.
B) Kafiye düzeni aa, ba, ca … biçimindedir.
C) Hece ölçüsünün her kalıbıyla yazılabilir.
D) İlk beytine matla, son beytine makta denir.
E) En güzel beyti, beytü’l gazel ya da şah beyittir.

 • CevapC

8. İncecikten bir kar yağar
TozarElif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

Bu dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?

A) Destan
B) Koşma
C) Semai
D) Türkü
E) Varsağı

 • CevapC

9. Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi bölük bölük dizildi Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Numaralanmış kelime gruplarından hangileri isim tamlamasıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

 • CevapB

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Konularına göre koşmalar hangi adları alır?

 • Cevap:

2. Mahallileşme akımı nedir?

 • Cevap:

D. Aşağıda verilen sanatçıları ve eserleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.

 • Cevap:
 • FUZULİ- C- ŞİKAYETNAME
 • YUNUS EMRE-Ç- RİSALETÜ'N NUSHİYYE
 • NEF'İ -A -SİHAM-I KAZA
 • BAKİ - B-  KANUNİ MERSİYESİ
.
.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS