ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 99

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğruysa yay ayraç içine “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (D) Sözlü edebiyatın ürünleri destan, koşuk, sagu ve savlardır.
2. (Y“Divan-ı Hikmet” Türk edebiyatında aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir.
3. (Y) Koşma, anonim halk edebiyatı ürünü olup yalnızca 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
4. (D) Divan şiiri halkın yaşantısından uzaktır.

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Cevap:

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı, gelişimini sözlü ve yazılı olmak üzere iki koldan sürdürmüştür.
2. Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı’na ait eserler 11 ile 13 yüzyıllar arasında verilmiştir.
3. Gazel ve kasidenin ilk beytine matla, son beytine makta denir.
4. Divan edebiyatında şarkı türünün en önemli temsilcisi Nedimdir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. “Yuğ” adı verilen yas törenlerinde ölen kişinin yiğitliğini, üstün niteliklerini ve ölümünden duyulan hüznü dile getiren şiirdir. Tema bakımından halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı mersiyedir. Bu metinde tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağıt
B) Gazel
C) Kaside
D) Koşma
E) Sagu

  • Cevap: E

2. “Kutagu Bilig” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.
B) Yusuf Has Hâcip tarafından 1069-1070 yıllarında yazılmıştır.
C) Eserde sembollere yer verilmiştir.
D) Eser Uygur Türkçesiyle yazılmıştır.
E) Türk edebiyatındaki ilk mesnevidir.

  • CevapD

3. “Divan-ı Hikmet” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hoca Ahmet Yesevi’nin “hikmet” denen şiirlerinin toplandığı eserdir.
B) 12. yüzyılda kaleme alınmıştır.
C) Türk edebiyatında dinî-tasavvufi geleneğin ilk önemli ürünüdür.
D) Sade ve yalın bir dili olan eserde Allah aşkı ve peygamber sevgisi işlenmiştir.
E) Arapça yazılan eserde aruz ve hece, dörtlük ve beyit birlikte kullanılmıştır.

  • CevapE

4. Aşağıdakilerden hangisi “Divanü Lugati’t- Türk”ün bir özelliği değildir?

A) Kaşgarlı Mahmut tarafından dönemin Osmanlı halifesine sunulmuştur.
B) Sözlü Edebiyat Dönemi ürünlerinin derlenerek toplandığı ilk kaynak eserdir.
C) Araplara Türkçeyi öğretmek ve sevdirmek için yazılmıştır.
D) İlk Türkçe sözlük niteliğindedir.
E) Kaşgarlı Mahmut eserinde, o dönemde Türklerin yaşadığı yerlerle ilgili bir haritaya da yer vermiştir.

  • CevapA
.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS