ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 109

Efsaneler destanlarla da çeşitli açılardan benzerlik gösterir. Hem efsanede hem de destanda olayların geçtiği mekânlar gerçek ya da gerçeğe çok yakın mekânlardır. Her iki türde de öyküleyici anlatımdan yararlanılır. Efsane ve destanlar ait oldukları toplumun millî kimliğini güçlü bir şekilde yansıtır. Bu sebeple de her toplum için efsane ve destanlar; tarihî, kültürel ve toplumsal açıdan önem taşır. Bu iki türün farklılık gösteren özellikleri de vardır.

Efsaneler düzyazı biçiminde, destanlar ise nazım şeklinde doğmuştur. Ayrıca dinî ögeler efsanelerde yoğunluktadır, destanlarda ise bu ögelere sık rastlanmaz.

Efsane, 16. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında görülmeye başlanan halk hikâyesiyle de çeşitli açılardan benzerlikler taşır. Her iki türde de dinî ögelere sıkça rastlanır. Hem efsane hem halk hikâyesi günlük anlatım diliyle oluşmuştur.

Efsaneler sadece düzyazı biçimindeyken halk hikâyelerinin nesir-nazım biçiminde iç içe düzenlenmiş olması bu iki türün farklılık gösteren özelliğidir.

Türk efsanelerinde kahramanlık, fedakârlık, cesaret, ahlaki davranışlar, sosyal düzene bağlılık, Allah’a iman, doğruluk, cömertlik, samimiyet gibi temalara rastlanır. Yusufçuk Kuşu, Gelin Kaya, Genç Osman, Çoban Çeşmesi, Boş Beşik, Çakırcı Efe, Cennet Dağı, Kan Kuyusu gibi efsaneler Türk edebiyatının bu türdeki önemli ürünleridir.

Bugün çevremizdeki birçok doğal oluşumun adlandırmasında efsanelerin önemli bir yeri vardır. Okuduğunuz metin de Ağrı Dağı ile ilgili efsanelerden biridir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metindeki temel çatışma nedir? Bu çatışma etrafında metinde yer alan ya da metnin ima ettiği başka çatışmalar var mıdır? Açıklayınız.

  • Cevap: İki çatışma vardır. İlki insanların doğru yoldan sapması ve Tanrı’nın onları cezalandırmasıdır. Ama temel çatışma Nuh’un gemi yapması ve Ağrı Dağı’nın onları kabul etmesi insanlığın yok olduktan sonra yeniden canlıları Dünyaya kavuşturmasıdır.

2. a. Metnin anlamını etkileyen evrensel ve mitolojik unsurlar nelerdir?

  • Cevap: Evrensel değerler Tanrı’nın gücünün ve cezalandırmasının büyüklüğü, dem ile Havva söylencesi, güvercinin haberci olması gibi unsurlardır

b. Metinde Hz. Nuh’un adalet anlayışı hangi olay ve durumlar üzerinden yansıtılmıştır?

  • Cevap: İnsanların kendi davranışları ile yaptıkları seçimle kazanacakları yaşamda kalma ödülü üzerinden anlatılmaktadır.

3. Metinde hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır? Bu anlatım biçimlerine metinden örnekler veriniz.

  • Cevap: Metinde betimleme, öyküleme ve açıklama gibi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır. Örneğin betimleme: “Güvercin uçup gitmiş, uzun bir süre sonra ağzında bir zeytin dalıyla geri dönmüş. Nuh, anlamış ki, sular çekilmekte, toprak eski haline dönmekte. Ama daha, sular var yeryüzünde.” Örneğinde görülmektedir.

4. Metinde efsane türünün hangi özellikleri bulunmaktadır?

  • Cevap: Mitler, efsaneler, destanlar, halk hikâyeleri, fıkralar, deyimler, atasözleri, küfürler ve argo sözler, yeminler, selamlaşma şekillerine ilişkin ifadeler, ad ve lakaplar, sözlü tarih, halk şiiri bilinen sözlü anlatım biçimleridir. Sözlü anlatımlar, folklorun en önemli öğelerini içerir. Bu özellikleri görmek mümkündür.

5. Metinde anlatılanlarla ilgili görüşlerinizi metne dayalı olarak açıklayınız.

  • Cevap: Bence metinde anlatılar gerçek midir değil midir bilemem ama çok keyifli bir dille anlatılmakta ben de okurken hiç sıkılmamaktayım. Sürükleyici ve keyifli bir metindir.
.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS