ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 127

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğruysa yay ayraç içine “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (D) Efsane; mitoloji, destan, folklor ve tarih gibi çeşitli kültürel boyutları olan bir türdür.
2. (D) Bir motif etrafında şekillenen efsaneler, olağanüstülüklerle örülüdür.
3. (Y) Müslüman Türk geleneklerine göre meydana getirilmiş olan Battalname’nin 8 ve 9. yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Cevap:

1. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen, imgesel hikâye, söylence anlamına gelen efsaneler kısa halk anlatılarıdır.
2. İslami Dönem Türk destanları arasında Satuk Buğra Han Destanı, Manas Destanı, Cengiz Han Destanı, Köroğlu Destanı sayılabilir.
3. Bozkurt Destanı, düşmanları tarafından baskına uğrayan Köktürklerden hayatta kalan bir gence kurdun yardım etmesini ve Türklerin soyunun sürmesini anlatmaktadır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıda verilen destan – millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Gılgamış – Sümer
B) Şehname – İran
C) İgor – Rus
D) Şu – Türk
E) Kalevala – Yunan

  • CevapE

2. Aşağıdakilerden hangisi yapma bir destan değildir?
A) Kayıp Cennet
B) Çılgın Orlando
C) İlahi Komedya
D) Kurtarılmış Kudüs E) Nibelungen

  • CevapE

3. …aşaması toplumu yakından ilgilendiren önemli olay ve kahramanlıkların görülmeye başlandığı aşamadır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Masal
B) Destanın doğuş
C) Destanın yayılma
D) Destanın derleme
E) Efsane

  • CevapB

4. Destan türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Millî bir kimliğe sahiptir.
B) Toplumun ortak tarihinden ve sosyal değerlerinden doğmuştur.
C) Genellikle nesir biçimindedir ve coşkulu bir söyleyişe sahiptir.
D) Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
E) Toplumun hafızasında iz bırakmış deprem, savaş, göç, kıtlık vb. önemli olaylan işler.

  • CevapC

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A) Mahabharata
B) Beowulf
C) Odysseia
D) Aeneis
E) Chanson de Roland

  • CevapD

6. “Simbat” aşağıdaki destanlardan hangisinin kahramanlarından biridir?

A) Battal Gazi
B) Oğuz Kağan
C) Türeyiş
D) Şu
E) Gılgamış

  • CevapA

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ad hem de sıfat tamlaması vardır?

A) Edatlarla bağlaçlar arasındaki farkı hepimiz biliyoruz.
B) Senin gibisine nerede rastlanır, dedi içinden.
C) Bu kadar parayla hiçbir şey alamayacağını sen de biliyorsun.
D) Sınıfın çalışkanına bu kitabı armağan edeceğim.
E) Şiire karşı ilgisiz olmasının sebebini hâlâ anlayamadım.

  • CevapD
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS