ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 152

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Türk edebiyatında roman 20. yüzyılın başlarında “millî” bir kimlik kazanır. Dönemin önemli romancıları Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri ve Hüseyin Rahmi’dir.

Okuduğunuz metin, dönemin önemli sanatçılarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak” adlı romanından alınmıştır. Bu romanda Tanzimat’la somutlaşan Batılılaşma hareketleri ve buna bağlı olarak değişen hayat tarzı, değerler çatışması, kültürel değişim işlenmiştir.
Bir töre romanı olan eserde olaylar üç neslin çatışması üzerinden anlatılmıştır. Naim Efendi, Naim Efendi’nin kızı Sekine ve torunları Seniha ile Cemil üç farklı neslin temsilcisi durumundadır.

Realist bir anlayışla yazılan eserde Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri arasındaki anlayış, yaşayış tarzları ve çatışmalar ortaya konmuştur.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Naim Efendi’nin huzurunu kaçıran nedir? Naim Efendi kızkardeşinin teklifine niçin karşı çıkmaktadır?

  • Cevap:

2. Hakkı Celis’in Naim Efendi’yi ziyaretlerini sıklaştırmasının ardındaki sebep nedir? Hakkı Celis nasıl bir ruh hâli içindedir?

  • Cevap: Seniha ile ilgili bilgiler vermek, Seniha’yı belki görmek arzusunu tatmin etmek için ziyaretlerini sıklaştırmıştır. Hakkı Celis bu konularda bazen tereddüte düşmektedir. Çünkü Naim Efendi bazen onda üzüntüler uyandırabilmektedir

3. Hakkı Celis’in Seniha ile Faik Bey gibi Naim Efendi’yi de milletin çürüyen tarafı olarak görmesinin nedeni nedir?

  • Cevap: Çünkü hiçbir şey yapmayan, pasif bir şekilde toplumdaki çürümeye karşı sadece kaçan bir adam olan Naim Efendi aslında topluma yön verebilecek tecrübenin bilgeliğin sinmiş pusmuş halini temsil etmektedir.

4. “Kiralık Konak’ın temasını ve konusunu belirleyiniz. Metnin teması ve konusu ile yazıldığı dönem arasında hangi yönlerden ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

  • Cevap: Kiralık Konak’ta tema Osmanlının çöküş zamanı ile yeni kurulacak bir devletin milletinin göstereceği sosyal ve siyasi değişimin tablosunun çizilmesidir. Bu tablo konak sembolü üzerinden eski ile yeninin yani konak ile apartman hayatının kıyaslanması üzerine kurgulanmıştır.

5. Metnin anlatıcısını ve anlatıcının bakış açısını belirleyiniz. Metinde anlatıcının ve buna bağlı olarak anlatıcı ve bakış açısının değiştiği bölümler var mıdır? Söyleyiniz.

  • Cevap: Metinde anlatıcı yazarın kendisidir. Özellikle hem olaylara sıklıkla müdahale etmekte hem de öznel birçok yorumda bulunmaktadır. İlahi bakış açısının hakim olduğu bu metinde bazen gözlemci bakış açısına da geçişlerin yapıldığı gözlemlenebilir.

6. Metinde yer alan tavsir ve tahlillerin işlevlerini belirleyiniz.

  • Cevap: Metinde yer alan tahliller okurun o dönem sosyolojisi ve fertlerin içinde bulundukları savrulmayı anlatmada önemli bir rol oynarken özellikler tasvirler okurun kahramanlara karşı oluşturulması istenen duyguları sağlamak içindir.

7. Metnin temasını, dil ve anlatım özelliklerini dikkate alarak hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını açıklayınız.

  • Cevap: Metin tema olarak Milli edebiyat dönemi romanı içerisinde yer almaktadır. Bu dönemde konu yeniden kurulmaya çalışılan bir dil ile bu dilin sahibi Türk toplumudur. Zor zamanlar geçiren vatanın kurtuluşu için hem siyasi hem de ahlaki reçeteler sunulmaktadır.
.
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS