ads

  9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023, 9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023-2024-2025-2026, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2 TEST.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 9. EDEBİYAT YAZILILARI,  TEST SORULARI, .Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
9-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi-9-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinav
onedebiyat.net ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM
9-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-meslek-lisesi
.
.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………… ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI          1. DÖNEM  2. YAZILI SINAV SORULARI

AD/SOYAD:                                                                                                                                                                                                                     SINIF/NUMARA:

Tanzimat Dönemi ile birlikte modern hikayenin temelleri atılmıştır.Ahmet Mithat Efendi’nin …….. adlı eserler serisindeki hikayeler ilk hikaye örnekleridir.Batılı anlamdaki ilk hikaye ise Samipaşazade Sezai’nin…….adlı eseridir.                                                                                                                                 

1.Yukarıdaki bilgi metnindeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?                                                  A.Müsameretname-Harika Çocuk                                          

B.Küçük Şeyler-Müsameretname                                                                                                    

C.Kızıl Elma-Bahtiyarlık                                                                                                                                             

 D.Letaif-i Rivayat-Küçük Şeyler                                                                    

 E.Semaver-Kaşağı

 

2.Aşağıdakilerin hangisinde hikayenin bölümleri sırasıyla verilmiştir?                                       

A.fasıl-döşeme-sonuç                                                                       

B.giriş-gelişme-sonuç                                                                                                              

 C.serim-düğüm-çözüm                                                                                                              

D.muhavere-döşeme-dilek                                                                                                                  

E.döşeme-çözüm-dilek

                                                                            

 

3.Hangisi hikayenin dört temel unsurundan biri değildir?                                                                  

A.mekan   B.zaman  C.kişi  D.olay  E.gözlemci

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi topluluk isim değildir?                                                               

A.kafile  B.ordu  C.okul   D.deste   E.orman

 

 

5.Aşağıdakilerden hangisi bir masalın Döşeme bölümünde yer almaz?                                                        

A.Bir varmış bir yokmuş                                                                 

B.Develer tellal iken pireler berber iken                                                                                    

C.Evvel zaman içinde kalbur saman içinde                                                                                               

D.Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken                                                                       

E.Az gittim uz gittim dere tepe düz gittim                  

 

                                 

6.İnsan davranış ve ilişkilerinin çoğunlukla hayvanlar ve bitkiler aracılığıyla anlatıldığı,başında ya da  sonunda bir öğüt veren manzum ya da düzyazı şeklinde oluşturulan tür aşağıdakilerden hangisidir?                                                                       

A.Masal                   B.Fabl                 C.Hikaye  D.Mesnevi               E.Manzume    

 

 

           

7.Masallarda merak unsurunun ön planda olduğu kahramanların başından geçenlerin sürükleyici bir şekilde anlatıldığı bölüm hangisidir?   

A.serim               B.dilek              C.düğüm    D.döşeme            E.çözüm

 

 

 

Beni içerine aldı ağ gibi                                                                                                                                                        

Doldun gözlerime rüya gibi                                                                                                                                         

Ben de güneş gibi yüce dağ gibi                                                                                                                                  

İçinde kaybolsam  yayla dumanı

8.Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez?            

A.6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır                                                                                         

B.a a a b kafiye şeması düz kafiyedir                                                                                            

C.Konusuna göre Didaktik şiir türüne örnektir                                                                        

 D.Nazım birimi dörtlüktür                                                                                                                         

E.’’gibi’’ redif ; -ağ tam kafiyedir

 

 

 

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;                                                                                                     

  Kaldırımlar,içimde yaşamış bir insandır.                                                                                                                      Kaldırımlar,duyulur,ses kesilince sesi;                                                                                        

Kaldırımlar,içimde kıvrılan bir lisandır.

9.Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez?                         

A.’Kaldırımlar’ tekrarlanarak vurgulanmıştır.                                                               

 B.Bu dizelerde ‘kaldırımlar’ kişileştirilmiştir                                                        

C.Şiirin kafiye şeması Çapraz kafiyedir                        

D.Şiir konusu bakımından Pastoral şiirdir.                                                                                                                      

E.Şair ‘yalnızlık’ temasını işlemiştir

 

 

 

Bâkî-sıfat virdün elem itdün gözüm yaşını yem                                                                                                       

Kıldun garîk-i bahr-i gam deryâlara saldunbeni

10. Bu beyit bir gazelin en son beyitidir Şair, ‘Bâkî’ takma adını kullanmıştır.Divan şairlerinin kullandıkları bu takma adlara ne denir?     

A.tapşırma                B.mahlas         C.söyleyici                           D.lakap                     E.koşuk

 

                                                    

Artık demir almak günü gelmişse zamandan                                                  

 Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol                                                                                                                   

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

11.Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez?               

A.Şiir hece ölçüsü ile yazılmıştır.                                     

B.Teması ölümdür.                                                                                           

C. Konu ölümden sonra geride kalanların yaşadığı acı ve çaresizlik.                                                                                                                                  D.Gemi tabutu; liman dünyayı temsil eder.                                                                                                                                  

E.-dan hecesi redif ; -man hecesi zengin kafiye ;-ol hecesi tam kafiyedir.              

                                 

                                                                                                                                                                                 

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere                                                                                                             

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır                                                                                                        

Ormanlar koynunda bir serin dere                                                                            

Dikenler içinde sarı gül vardır

12.Yukarıdaki şiir ile ilgili hangisi söylenemez?                       

A.Kafiye şeması Sarmal kafiyedir                                                                                                     

B.Memleket özlemi işlenmiştir                                                                                                                             

C.vardır kelimesi redif; -ül hecesi tam kafiyedir                                                                

D.Konusuna göre Lirik bir şiirdir                                                                                                    

E.Şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır

 

 

13.Aşağıdaki şiirin ikinci dizesinde  hangi söz sanatı kullanılmıştır?                                                  

Leyla ela gözlü bir çöl ahusu                                                                 

Saçları bahtından daha siyahtır                                                                                                               

Kurmuş diye sevda yolunda pusu                                                          

Döktüğü gözyaşı,çektiği ahtır                                      

 A.tezat                      B.intak            C.teşhis   D.abartma                E.teşbih       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14.Aşağıdaki şiir konusuna göre hangi şiir türünden alınmış bir şiirdir?                                           

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,                                              

Canlandı o meşhûr ova  at  kişnemesiyle!

Fethin daha büyük bir ülkeyi parlattığı gündü;                                                                                         

Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.                   

A.Satirik           B.Didaktik            C.Epik   D.Lirik              E.Pastoral

 

 

 

15.Halk tarafından oluşturulan,ağızdan ağza,kuşaktan kuşağa aktarılan,genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı türdür.

Yukarıda tanımı yapılan tür aşağıdakilerden hangisidir?                                                                 

A.Fabl                B.Roman             C.Hikaye   D.Masal              E.Mesnevi

 

 

 

16.Aşağıdaki şiirde hangi iki söz sanatı ağır basmaktadır?                                                               

Bir an kayboldun gibi,yaşadım kıyameti                                                                         

Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti

Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma                                                  

 Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma

 

A.mübalağa-teşbih                                                      

B.tezat-mecazı mürsel                                                              

 C.teşhis-kinaye                                                      

D.mübalağa-tezat                                                        

E.hüsni talil-intak

 

 

17.Aşağıdakilerden hangisi  Masal türünün özelliklerinden değildir?                                      

A.Sadece hayvanların kahraman olarak seçildiği bir türdür.                                                                                                 

B.Halk arasında oluşan sözlü edebiyat ürünleridir.                                                         

 C.Dil sade ve anlaşılır olarak kullanılır.                                                          

 D.olağanüstü olaylar analtılır.                                                            

E.Masallarda zaman belirsizdir;mekân ise gerçek dışıdır.

 

 

 

18.Aşağıdaki şiirin nazım birimi nedir?            

Bilmezler yalnız yaşamayanlar,                                                                                        

Nasıl korku verir sessizlik insana;                                                                                              

 İnsan nasıl konuşur kendisiyle;                                                                                                 

Nasıl konuşur aynalarla,                                                                                    

Bir cana hasret                                                                                                                      

Bilmezler.                                                                      

A.beyit     B.bent    C.dörtlük     D.kıta    E.mısra

 

 

 

’’Kızın babası olan padişaha haberler gönderiyorlar.İki padişah dünür olduklarına seviniyorlar.Artık bir daha ne kız oğlana bir şey söylüyor,’Sen bana böyle yaptın.’diye ne de oğlan kıza…Muratlarına eriyorlar…Onlar ermiş muradına biz de erelim muradımıza…

Gökten üç elma düştü,biri benim ağzıma,biri söyleyenin ağzına,biri de Korkut’un büyük annesine…’’

19.Yukarıdaki alıntı hangi tür  bir eserden alınmıştır?                                                               

A.Halk Hikayesi       B.Manzume             C.Fabl      

        D.Masal                     E.Hikaye            

 

 

                                                                                                                                                                                                    

Ağustos böceği bütün yaz                                                                                                              

Saz çalmış,türkü söylemiş.                                                                                                        

 Karakış birden bastırınca                                                                

 Şafak atmış zavallıda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gitmiş komşusu karıncaya :                                                                                                                                                                                   

-Aman kardeş,demiş,hâlim fena;                                                                                                                                               

 Bir şeycikler ver de kışı geçireyim.                                                                                    

 Yaz gelince öderim;hem de faizi maiziyle….  

20.Yukarıdaki metinle ilgili hangisi söylenemez?                                                           

A.Fabl türünde bir metinden alınmıştır..                                                                              

 B.Karınca ve Ağustos böceği kişileştirilmiştir.                                                                                                     

C.İntak sanatı yapılmıştır.                                                                                                                                                     

D.Bir Masalın düğüm bölümünden alınmıştır.                                                                       

E.Her işi zamanında yapmanın önemi vurgulanmıştır.    

  NOT:HER SORU 5 PUANDIR                                                                                              9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST

.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS