ads

 10. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI 2023-2024 YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN, YAZI 10. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI 2023-2024 YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN LILAR,10.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,EDEBİYAT YAZILILARI,10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI,

 

NOOTT: BU SORULAR ESKİŞEHİR MEM TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR

ÖĞRENCİ


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 10. SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 10. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, EDEBİYAT YAZILILARI, 


 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 
 NOOTT: BU SORULAR ESKİŞEHİR MEM TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR

ÖĞRENCİ

ADI: ......................................

SOYADI: ..............................

SINIFI: ................NO: ..........

 

1.                   Yayımı 1913'te başlayan Halka Doğru dergisi, halkın toplumsal seviyesine inmeyi amaç edindi. İmparatorluktaki mil- liyetçilik hareketleri, o sırada iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Cemiyetince desteklendiği için kısa zamanda büyük gelişme gösterdi. Milliyetçilik, özellikle Türkçülük hareketinin önderi durumunda olan Ziya Gökalp, yazılarıyla ve İstanbul Üniversitesinde verdiği sosyoloji dersleriyle hem milliyetçilik ilkelerinin aydınlarca benimsenmesinde hem de milli bir edebiyatın yaratılmasında başlıca etken oldu.

Yukarıdaki araştırmayı yapan bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden yararlanır? (10 puan)

 

 

2.                   Türk edebiyatının tarihî dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler nelerdir, yazınız. (10 puan)

  

3.                   Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden ikisinin ismini yazınız. (2 x 5= 10 puan)

 

 4.                   İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatının "sözlü edebiyat" dönemine ait beş özellik yazınız. (5 x 2 =10 puan)

 

 

 

5.                   Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yanlarına yazınız. (5 x 2 =10 puan)

    Buraya kadar yanlız başına geldi. :

    Biyoloji dersinde köpekbalığının familyasını inceledik. :

    23 Nisan 1920 cuma günü Meclis açıldı. :

    Ona yeni bir unvan verildi. :

   SGK’nın başına yeni bir idareci atandı. :

 


6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Isfahan’da yaşayan bir hükümdarın ve keşiş hazinedarının çocuğu olmamaktadır. Keşişin karısı ve Hanım Sultan bir gün yolda kırklardan ermiş bir ihtiyarla karşılaşırlar. İhtiyar, Hanım Sultan’a bir elma bir de ayva fidanı verir. Fidanlar önce meyve vermez. Bu duruma üzülen Hanım Sultan’ın rüyasına giren ihtiyar adam fidanın meyve verdiğini müjdeler. Hanım Sultan’la keşişin karısı elma fidanının meyvesini ikiye bölerek yerler. Çocukları olursa birbirleriyle evlendire- ceklerine dair söz verirler. Zaman geçer keşişin, kızı; hükümdarın ise oğlu olur. Hükümdar, oğluna Ahmet Mirza; keşiş ise kızına Kara Sultan adını koyar.

Bir gün keşiş, hükümdarın oğluyla kızının evlenmesinin dinen uygun olmadığı kararına varır; sözünden cayar ve ai- lesi ile Zengi’ye taşınır. Ahmet Mirza genç bir delikanlı olur. Bir gün arkadaşı Sofu ile Zengi’ye gittiğinde bir bahçede Kara Sultan’ı görür. Mirza “Aslın nedir?” diye sorduğunda o da “kerem eyle “diye cevap verir. Mirza kızın ismini “Aslı”, kendinin ismini “Kerem” koyar. İkisi de birbirine âşık olurlar. Hükümdar ve keşiş, Aslı ile Kerem’i nişanlarlar. Keşiş ve karısı, kızını nişanladıktan sonra kaçar. Kerem, Sofu’yla birlikte Aslı’yı aramaya karar verir.

6.                   Yukarıdaki metnin yapı unsurlarını inceleyiniz. (30 puan)

 NOOTT: BU SORULAR ESKİŞEHİR MEM TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR

ÖĞRENCİ

 

 

 

 

7.                   Metinde yer alan anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.(2 x 5 =10 puan)

 

 

 8.                   Sevinç Han öteki boylara da elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı ( ) Hepsi birleşerek Moğol üzerine yürüdüler. Moğollar çadır ve sürülerini bir yere yığıp etrafına hendek kazdılar; beklediler. Sevinç Han geldi ( ) vuruş başladı. On gün savaş oldu. On günde de Moğollar üstün geldi. Bunun üzerine Sevinç Han, bütün han ve beyleri topladı. Gizlice görüştüler. Sevinç Han, ( ) Biz bunlara hile yapmazsak işimiz bitiktir ( ) " dedi. Ertesi gün, tanla çadırlarını kaldırıp kötü mallarını ve birtakım ağırlıklarını bırakarak kaçtılar. Moğollar ( ) güçsüzlükten kaçtıklarını sanarak bunları kovaladılar. Tatarlar dönüp çarpıştılar.

Parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (5 x 2 =10 puan)


DİĞER TÜM ÖRNEK YAZILILAR İÇİN TIKLAAA

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI

DİĞER TÜM ÖRNEK YAZILILAR İÇİN TIKLAAA

 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS