ads

 12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2023-2024,12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı, EDEBİYAT YAZILILARI,YAZILI SORULARI,12.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI,
derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12, Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2020 2021  üzerine   bir paylaşım yazacağız.   


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlamlarını cümlelerdeki kullanımlarından yola çıkarak karşılarına yazınız. (10 p)         ( Kazanım: Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.)

Filozof için düşüncesini anlatmanın temel yolu kavramsal analizlere başvurmak ve “felsefi temellendirme” yapmaktır.

Bu suretle edebî eserler aracılığıyla insan toplumsal, tarihsel ve kültürel atmosfere nüfuz edebilme, kendi kültür, gelenek ve tarihi ile bütünleşebilme imkânı bulur.

Türü ne olursa olsun, bir şiirde üslup kadar muhteva da çok önemlidir.

Analiz:

Nüfuz:

Muhteva:

 

2. Edebiyat ile psikoloji arasındaki ilişkiyi 5 cümlelik bir paragraf şeklinde açıklayınız. (10p)

(Kazanım: Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki)

 

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki metinde parantezle belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. (15p)

(Kazanım: Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.)

 

Otele varacağım(   )Daktiloyu açacağım(    )

Trende beni yakalayan( ,  ) yakalayıp apar topar bu tanımadığım istasyonda indiren duygunun pençesinde tuşlara dokunacağım(    )

Ben ne yazabilirim ki(    )

Yazdığım neye yarar(    )

Olsun (    ) işte besmeleyi çektim(   ) işte yazıyorum(    )

“Ben o zamanlar on altı yaşındaydım(    )lise birde(    ) İnce uzun bir oğlan(    )Saçlarım kirpi gibi dik duruyor(    )ne yana, ne geriye taranıyor, beni deli ediyordu. Babam ‘İnatsın, inat(     )İnatçı adamın saçı yatmaz. Dedene çekmişsin besbelli. Keşke annene benzeseydin’ diyordu.(    )

 

4.

Yaşlı kadın, kımıltısız başını bir düşten çekip aldı. Tekir kedi, odanın ortasında tüylerini parlatıyordu. Ansızın durup keskin ve sert bir bakış yolladı kadına. Sonra kulaklarını arkaya doğru dikleştirip ortalığı dinledi. Yukarıda birisi yürüyordu. Ayak sesleri kesilince kedinin bakışları yumuşadı, halıyı eşeledi. Kadın yine pencereye çevirdi başını. Dumanlı bir rengin içinden gelip geçeni kucaklayan bakışlarında bir çocuk şaşkınlığı vardı. Yoğurtçunun çıngırağı, bir arabanın camları sarsıp geçişi ona yaşadığını duyurdu.

Bu parçada geçen mecazlı söyleyişlerden üç örnek yazınız. (15p) (Kazanım: Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapılır.)

 

a.         

b.          

c.         

 

5. Aşağıdaki metinler hikayelerde kullanılan hangi anlatım tekniğiyle yazılmıştır? Cevaplarınızı metinlerin altındaki noktalı yerlere yazınız. (10p) (Kazanım: Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.)

Babasını hatırladı. Trene yolcu ederken “Aman oğlum,” demişti, “yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete, ille de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. Heye İstanbul gurbeti çetin, İstanbullunun cinden de beter olduğunu söylerdi emmim ya, boş ver. Var git, sağlıcakla, eyi kötü bir işin başın geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma. Ben hepsinin yuvasını yaparım!”

.....

 Bırakır mıyız işini?

Bırakırız tabî.

Gözünün yaşına bakacak değiliz ya!

Niye bakalım? O bizimkine bakıyor mu?

Bakar mı?

Biz de onunkine bakmayız!

Ya bakarsa? dedi Ali.  Bakarsa... Irgatbaşıdan hakkımızı alırsa mı?

 

..

 

 

 

 

6.                                                                                                 

                                                                                         İstiklal Uğruna

…Anlamadınız mı? Bayram var diyorum, işte höcceti!(hüccet:delil) Şimdi iki Jandarma getirdi. Millî istiklal ordularımız Afyon cephesinde taarruza geçmişler. Bütün dünyanın gözü bizde imiş. Biz imanımız ve Gazi Babamızla tek başımıza kalmışız. İhtiyat (yedek) kuvvetler toplanıyor, haydi bakalım, ihtiyatta kim varsa hazır olsun!.

Bu haber oradakileri sevindirdi. Tekrar sordular:

- Afyon cephesinde mi taarruza geçmişiz?

Muhtar teşbihini şıkırdatarak cevap verdi:

- Evet Afyonda, ilk hamlede cepheyi yarmışız.

İhtiyar Kanber ağa bağırdı:

- Allah Allah! Yaşasın Türk istiklâl orduları!

İhtiyarlar köyün meydanına toplanırken, kırmızı mavi dokuma pürgülü köy kadınları da birbirleriyle konuşuyorlardı. Akgöz’ün Emine sordu:

Hepsi de cepheye mi gidecek?

Muhtarın gelini cevap verdi:

- Hım! Hepsi de..

Emine yaşmağını biraz daha indirdi ve bir damla yaşla ıslanan gözlerini kapayarak “Demek Tosun da gidecek!” diye düşündü ve ta orada, çamlığın ötesinde davar yapsın Tosun gözünün önüne geldi.

Bayraktarın Esma Nine, Emine’nin halini anladı:

- A kızım! Dedi. Sen Tosununa kavuştuktan sonra, gidiyor, ne keder ediyorsun? Bir aylık gelin güveyisiniz. Ya ben ne diyem (diyeyim) ki altı günlük nişanlı iken Hacı Baban Moskof kavgasına gitmişti.

- Ben bir şey demedim Esma Nine!

- Bir şey demedin ama göz var iz’an (anlayış) var, şu halin ne?

- Hiiiiç!

 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne bağlı kalarak cevaplayınız.

 

a.        Bu metin hangi hikâye anlayışıyla yazılmıştır? Bu hikâyenin yazıldığı edebi anlayışın en az 3 tane sebebini belirtiniz. (15p)           (Kazanım: Metni yorumlar.)

 

 

 

 

 

 

 

 

b.        Bu hikâye anlayışıyla eser veren 3 tane yazar yazınız. (10p)   (Kazanım: Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar)

 

 

 

c.        Metindeki anlatıcı ve bakış açısı hakkında bilgi veriniz.(5p) (Kazanım:Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.)

 

 

 

 

 

d.        Metnin konusu hakkında bilgi veriniz.(5p) (Kazanım: Metnin tema ve konusunu belirler.)

 

 

 

e.        Metnin şahıs kadrosu ve şahıs kadrosunun hikâyedeki işlevi hakkında bilgi veriniz.(5p) (Kazanım:Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.)

 

 

 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS